Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Již léta na naší škole probíhá výuka nepovinného předmětu Řečová prevence, která je zacílena na žáky 1. stupně. V tomto předmětu děti zdokonalují svoji výslovnost pod vedením logopedického asistenta Jitky Vičarové a jsou pod dohledem logopeda z SPC Velkého Meziříčí.

Letošní školní rok se naše škola zapojila do programu MAP II., jehož součástí je i kroužek Logohrátky. Jednou za měsíc k nám bude dojíždět logoped, aby pracoval s dětmi na zlepšení komunikačních dovedností.