Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

 Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

 Image.ashx

  • Podpora zavádění inovativních nástrojů výuky 

Aktivizační nástroje:

  • Kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

        Video (Mgr. Lýdie Brázdová): aktvizační nástroj č. 175 - Paměť a učení

        Video (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 48 Hladová planeta

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 368 Ústavní právo - domino - VKO 9.A

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktvizační nástroj č. 978 Třídní volby - utvoření stran

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 996 Velikonoce

        Foto (Mgr. Lýdie Brázdová): aktivizační nástroj č. 665 Rodinný rozpočet

 

  • Polytechnická výchova (technické, přírodovědné kompetence a EVVO)

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 60 - Technický výkres 

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 61 - Úvod do technického kreslení    

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda)
   ověření aktivizačního nástroje  č. 267 - Reklama na moje povolání

   Video (Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 491 - Hmyz jako součást potravního řetězce

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková)
   ověření aktivizačního nástroje č.90 - Globální ekologické problémy

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) 
   ověření aktivizačního nástroje č. 338 - Přeměna sluneční energie v elektrickou

   Fotografie (Mgr. Lucie Kotoučková) - 
   ověření aktivizačního nástroje č. 308 - Barvoměna, vliv prostředí na zbarvení

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č.415 - Zemětřesení

   Video ( Mgr. Hana Kopecká)
   ověření aktivizačního nástroje č. 315 - Sopky a supersopky

   Video (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 400 - Vznik zvuku

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 
   ověření aktivizačního nástroje  č. 444 - Rychlost světla

   Fotografie (Mgr. Michal Neterda) 

   ověření aktivizačního nástroje  č. 282 - Sluneční soustava

   

 

 

 

 

Transferové nástroje:

  • ICT kompetence mimo oborový předmět informatika / práce s PC

foto (Mgr. Hana Kopecká): č. 188 Atmosféra - Př 6.A

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 119: Životopis - ČaSP - 9.A - ZSV

foto (Mgr. Lucie Kotoučková): transferový nástroj - č. 188: Atmosféra - Ev 7.B

foto (Mgr. Lucie Kotoučková): transferový nástroj - č. 190: Kraj Vysočina - Ev 7.B 

foto (Mgr. Lýdie Brázdová): transferový nástroj - č. 222: Sekty - VKO 9. B

video (Mgr. Lýdie Brázdová): transferový nástroj - č. 248 Spolupráce mezi zeměmi Evropy

video (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 127 Základy technického kreslení 9.B

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 292 Měření 9.A

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 51 Hry ve fyzice - 9.B

video ( Mgr. Hana Kopecká): transférový nástroj - č. 492 Bezobratlí - Invazní druhy na našich zahradách

video (Mgr. Věra Slámová): transferový nástroj - č. 854 Ústava - 9.B

video (Mgr. Lýdie Brázdová) transferový nástroj - č. 591 Státní svátky

video (Mgr. Lýdie Brázdová) transferový nástroj - č. 600 Krajové zvláštnosti

video (Mgr. Věra Slámová) transferový nástroj - č. 248 Spolupráce mezi zeměmi Evropy - 9.A 

video (Mgr. Věra Slámová) transferový nástroj - č. 1 301 Organizace spojených národů - 9.B

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 1131 Ekologická hra technologie - 6.A

foto (Mgr. Michal Neterda): transferový nástroj - č. 1007 Plasty - 6.B

 

  • Realizace kroužků

Kroužek KREATIVITA - Mgr. Věra Slámová

Naši činnost můžete sledovat také na FB stránce školy - ZDE

Kroužek náměstí
Cesta za Úsměváčky 

 


Sbírka - Krabice od bot

Sluneční soustava