Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
 Benešová Pavla, Mgr.
 Vyučované předměty  Německý jazyk, Český jazyk, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Hudební výchova
 Třídní učitel  7.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Brázdová Lýdie, Mgr.
 Vyučované předměty  Zeměpis, Tělesná výchova, Sportovní výchova, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Fyzika
 Třídní učitel  6.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Bukáčková Alena, Mgr.
 Vyučované předměty  Český jazyk, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Fučíková Hana, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  1.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Hofmannová Hana, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  1.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Homolková Marie, Mgr.
 Vyučované předměty  Ruský jazyk
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Chalupa Bohumil, Mgr.
 Vyučované předměty  Tělesná výchova, Sportovní výchova
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Chudobová Ludmila, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň, Anglický jazyk 2. stupeň
 Třídní učitel  5.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kabelková Dita, Mgr.
 Vyučované předměty  Český jazyk
 Třídní učitel  8.A, Zástupce ředitele, Metodik prevence
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Klečková Marie, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  4.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kopecká Hana, Mgr.
 Vyučované předměty  Přírodopis, Ekologická výchova
 Třídní učitel  Ne, Ředitelka školy
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Korbářová Jana, Mgr.
 Vyučované předměty  Český jazyk, Anglický jazyk, Výchova k občanství
 Třídní učitel  8.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kotoučková Lucie, Mgr.
 Vyučované předměty  Anglický jazyk, Chemie, Přírodopis, Ekologická výchova, Tělesná výchova
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Neterda Michal, Mgr.
 Vyučované předměty  Fyzika, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Informatika
 Třídní učitel  7.B, Metodik ICT
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Nykodýmová Zdena, Mgr.
 Vyučované předměty  Ruský jazyk
 Třídní učitel  Ne, AP v 7.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ondráčková Martina, Mgr.
 Vyučované předměty  Speciální pedagog
 Třídní učitel  Ne, AP v 5.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  ondrackova.m@zsbystrice,cz
 Ostrý Josef, Mgr.
 Vyučované předměty  Matematika, Hudební výchova, Sborový zpěv
 Třídní učitel  9.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Pivková Dagmar, Mgr.
 Vyučované předměty  Matematika
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Slámová Věra, Mgr.
 Vyučované předměty  Výchova k občanství, Člověk a svět práce, Zeměpis, Přírodopis, Tělesná výchova, Domácnost, Společenskovědní seminář, Prvouka
 Třídní učitel  Ne, Výchovný poradce
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Slezáková Ludmila, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  2.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Sochorová Michaela, Mgr.
 Vyučované předměty  Dějepis, Český jazyk, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví
 Třídní učitel  6.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Solařová Svatava, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  3.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Svobodová Jana, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  2.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Švestková Martina, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň, Sportovní výchova
 Třídní učitel  3.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Tomášková Pavla, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  4.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Zichová Radka, Mgr. Ing.
 Vyučované předměty  Anglický jazyk, Člověk a svět práce
 Třídní učitel  9.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Nevěčná Eva, Mgr.
 Vyučované předměty  Matematika, Zeměpis, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Ekologická výchova, Vlastivěda
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Rudošová Pavla, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  5.A
 Telefon  +420 566 550 401
Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.