Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

 

Od pondělí 25. května 2020 je zahájena pro žáky 1. stupně dobrovolná výuka.

Budova školy je pro žáky otevřena od 7:30 hod, rodiče do školy nesmějí vstupovat. Žáci odevzdají čestné prohlášení, bude jim změřena teplota a dezinfikovány ruce. Přezují se v šatnách a bez jakéhokoli zdržování odchází do své třídy.

Vyučování bude probíhat pro 1. až 3. ročníky od 8:00 do 11:40 hod, poté bude pro přihlášené žáky pokračovat do 15:00 hod odpolední blok ve stejné třídě. Vyučování pro 4. a 5. ročníky bude probíhat od 8:00 do 12:30 hod.

Skupiny nejsou větší než 15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici a všichni musí dodržovat nařízená hygienická opatření. Do budovy školy vchází žáci v roušce, musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Při výuce rozhoduje o nošení roušky pedagogický pracovník. Podle jeho pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, vycházet ze tříd, aby se nepotkávaly jednotlivé skupiny. Pokud by některý žák hygienická nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování je zajištěno za speciálních hygienických podmínek po předchozím objednání zákonným zástupcem.

Nástup do školy je dobrovolný.

Pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Ráno před vstupem do budovy bude každý den žákům měřena teplota, v případě jakýchkoli virových příznaků bude žák izolován a neprodleně kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka odvedl domů.