Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Naše škola ZŠ Nádražní 615 se zapojila do projektu Děti do bruslí, který vznikl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jedná se o výuku ledního bruslení pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol. Účast v projektu je dobrovolná a na naší škole se do něj zapojili žáci prvních a druhých tříd. Rodiče hradí cenu kurzu (5 lekcí) a zřizovatel školy, tedy Město Bystřice n.P., náklady na pronájem ledové plochy, za což tímto děkujeme. Výuka bruslení probíhá pod vedením profesionálních trenérů. Projekt je velmi dobře metodicky a odborně připraven, kdy kromě základních dovedností na bruslích se klade důraz na rozvíjení všestranné pohybové aktivity zábavnou formou. Naše děti si hravé bruslení velmi užívají a my jsme rády, že jsme jim tuto příležitost mohly poskytnout, neboť rozvoj sportovních dovedností představuje hodnotu, ze které budou čerpat po celý život. 

Bruslení 1

Bruslení 2

Bruslení 3

Bruslení 4