Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Vydání zápisového lístku:
Žáci, kteří oznámili škole úmysl podat přihlášku na SŠ, obdrží nejpozději 15.3.2019 zápisový lístek.

Význam zápisového lístku:
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona).

Termín pro podání zápisového lístku:
Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 Více informací: ZDE