Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

ORBIS PICTUS (trojjazyčný obrázkový slovník)

Žáci obou škol vytvořili anglicko-česko-slovenský a anglicko-slovensko-český obrázkový slovník v elektronické i tištěné podobě. Hlavními tématy slovníku jsou rodina, cestování, škola a tradice.

.....více (17,73 MB)

Orbis pictus - výstava

Po té, co byly v naší škole vybrány výrazy pro slovník, nakreslili žáci obrázky k jednotlivým výrazům. Do této činnosti se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Žákovský realizační tým vybral obrázky, které budou použity do slovníku. Všechny obrázky bez ohledu na to, zda se staly součástí slovníku, byly vystaveny na hlavní chodbě školy v měsíci, kdy probíhaly rodičovské schůzky.

...obrázky (pdf, 3 MB)

Postery - pověsti kraje a krajové zvyky

Žáci vytvoří postery týkající se pověstí a zvyků kraje partnerské školy v angličtině a mateřském jazyce školy. Vyfocené postery ofotí a zašlou spolupracující škole.

Telemost mezi školami

telemost2009

 .... více (pdf, 333 kB)

Výměnný pobyt ve Vranově nad Topľou

Výměnné pobyty v obou letech partnerství budou využity k naplnění těchto cílů: k sledování společných a rozdílných zvyků, jazyka, pověstí českého a slovenského národa, zvýšení jazykových dovedností, motivace, dovedností v informačních technologiích, sociálních dovedností a sebedůvěry žáků. Výměnného pobytu, který trvá 10 dnů, se zúčastní 10 žáků naší školy. Žáci připraví pro partnerskou školu prezentaci, na které představí produkty, které již vytvořili. Dále budou monitorovat a hodnotit práci na společném produktu, zúčastní se diseminace informací o projektu ve městě partnerské školy.

Tématický monitoring

 Setkání v Tatranské Lomnici

tatranska lomnice

Ve dnech 14. – 16. 6. proběhlo další setkání žáků naší školy a žáků z Vranova nad Topľou v Tatranské Lomnici.

Trojjazyčná kniha

Kniha bude vytvářena střídavě žáky partnerských škol jako příběh na pokračování. Součástí příběhu bude představení tří zajímavých míst ČR a SR. Díky knize budou moci žáci sledovat shody a rozdíly v jazyce dvou slovanských národů a upevní a rozšíří svoji jazykovou základnu anglického jazyka.

Anketa o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol

Žáci sestaví anketu o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol.

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou

Evaluace projektové schůzky v ZŠ Juh Vranov n. T.

Autoevaluace prvního roku partnerství - žáci partnerských škol