Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Projekt Ekoškola patří mezi školní projekty s mimořádně kladným dopadem na školu i její okolí. Podporuje školy v zavádění celoškolní environmentální výchovy, v realizaci vlastních ekologických projektů a v jejich úsilí o ekologizaci školního provozu. Projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

diplom ekoskola

K účasti v projektu se ve školním roce 2004/2005 přihlásilo 68 škol z celé České republiky. Žáci a učitelé se mohli poměřit s předem stanovenými kritérii a po jejich splnění zažádat o titul Ekoškola roku.

Přehled kritérií:

  1. Ekologická výchova (EVVO)
  2. Ekologické hledisko – odpady, voda, energie, ...
  3. Studenti jsou aktivní a rovnocennou složkou života školy a mají příležitost promlouvat k otázkám, které se jich týkají.
  4. Škola umožňuje studentům účastnit se školních projektů, aktivit, terénních výzkum a podobných činností, které obsahují nesporný vzdělávací potenciál a přesahují přitom klasický rámec výuky.
  5. Škola je aktivní součástí života ve své lokalitě, spolupracuje s rodiči i širší veřejností a podílí se na řešení místních problémů.

titul ekoskola

Slavnostní vyhlášení dne 23. 6. 2005 v aule budovy Univerzity Karlovy.

oceneni ekoskola1 oceneni ekoskola2

Filosofie projektu Ekoškola se ztotožňuje s myšlenkou mezinárodní sítě Eco-Schools, do kterých jsou zapojeny školy po celém světě. Před několika dny TEREZA dovršila své úsilí začlenit do této sítě i Českou republiku a stala se jejím právoplatným členem. Znamená to, že projekt ve školním roce 2005/2006 už proběhne podle mezinárodních kritérií. České školy tak poprvé budou mít možnost získat mezinárodně platný titul, užívat jednotné logo a vlajku Ekoškol a otevřou se jim nové možnosti spolupráce se školami v zahraničí.