Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Pavla Tomášková

Distanční výuka od 1. 3. 2021

Milí rodiče, podle nařízení vlády od pondělí 1. 3. 2021 přecházíme na distanční výuku. Na webových stránkách naší třídy budou připravené úkoly. Také zde budou přehledy online hodin, jako jsme měli zavedené při podzimní distanční výuce. Nově na online hodiny budete děti připojovat přes systém EduPage, odkaz zde. Podrobné informace o přihlašování na online hodiny vám byly zaslány do systému EduPage. Moc vám děkuji za spolupráci, nebojte se, společně vše zvládneme. Všem vám přeji hodně trpělivosti, hlavně zdraví a opatrujte se. Pavla Tomášková

Týden od 8. 3. – 12. 3.

Pondělí 8. 3.

Matematika: v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 porovnávání čísel v oboru do 9, tvorba a znázornění příkladů

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: PS Živé počítání strana 

Pracovní list k procvičování sčítání a odčítání v oboru do 8 ZDE   a v oboru do 9 ZDE - není domácí úkol, nebudu kontrolovat, je pro ty, kteří chtějí procvičovat.

 

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - vyvozování písmene K, k

Děti si připraví: Slabikář, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení:  . Psaní: pracovní list - 

Pracovní list k procvičování ZDE - není domácí úkol, nebudu kontrolovat, je pro ty, kteří chtějí procvičovat.

 

Anglický jazyk:  v 10.00 hodin online hodina - Happy birthday

Děti si připraví: učebnici, pracovní sešit, pomocníček = záložka, vystřižené kartičky k lekci 5, číslice 0- 10, penál,stíratelná tabulka + fix a hadřík, proužek papíru na psaní

 - domácí úkol: učebnice AJ str. 38, 39 - poslech -  ZDEZDEZDE

                           PS str. 34, poslech - ZDE

                           slovní zásoba - ZDE


ČaSP + výtvarná výchova: vybarvi si kytičky - střed žlutě, okvětní lístky růžově. Kytičky vystříhej, až půjdeš do školy, přineseš. Kytičky si pověsíme na náš strom ve třídě. Kytičky najdeš  ZDE.

 

Úterý 9. 3.

Matematika:v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 a peníze

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání 

Český jazyk:v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene K, k a předložkové čtení

Děti si připraví: Slabikář, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Domácí úkol: Čtení: Psaní: písanka strana 

Tělesná výchova: podle počasí - vycházka, jízda na kole...

 

Středa 10. 3.

Matematika:v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 - procvičujeme sčítání a odčítání v oboru do 9

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání strana 

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - vyvozování písmene Š, š

Děti si připraví: Slabikář, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení: Psaní: písanka strana 

Prvouka:

Výtvarná výchova: zadání z 8. 3. 

Čtvrtek 11. 3.

Matematika: v 8.00 hodin online hodina - 

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání strana 

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene Š, š

Děti si připraví: Slabikář a pracovní sešit ke Slabikáři, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení:  Psaní: písanka strana 

Tělesná výchova: vycházka

 

 Pátek 12. 3. 

Matematika: v 8.00 hodin online hodina - 

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání strana 

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene Š, š

Děti si připraví: Slabikář a pracovní sešit ke Slabikáři, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení:Psaní: písanka strana 

Hudební výchova:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 1. 3. – 5. 3.

Pondělí 1. 3.

Matematika: v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 a jeho rozklady, sčítání v oboru do 9

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: PS Živé počítání strana 21-celá

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - vyvozování písmene D, d

Děti si připraví: Slabikář, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení: číst Slabikář strana 32. Psaní: písanka strana 29 - celá strana

                                                          pracovní list - ZDE , vypracovat a  nalepit do sešitu PROCVIČOVÁNÍ

Anglický jazyk: opakuj si učivo, vyrob si kartičky (obrázky podlep a vystříhej: dort, dárek,....)

ČaSP: vykresli si obrázek ve Slabikáři na straně 32

Úterý 2. 3.

Matematika:v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 a jeho rozklady, sčítání a odčítání v oboru do 9

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání strana 20 cvičení pod symbolem fialové tužky

Český jazyk:v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene D, d

Děti si připraví: Slabikář, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Domácí úkol: Čtení:Slabikář strana 33. Psaní: písanka strana 31-dopiš stránku

Tělesná výchova: vycházka

 

Středa 3. 3.

Matematika:v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 a jeho rozklady, odčítání v oboru do 9, číselná řada 0-9

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání strana 20 cvičení pod symbolem žlutá tužka

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene D, d

Děti si připraví: Slabikář, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení:Slabikář strana 34. Psaní: písanka strana 28-celá stránka

Prvouka:roční období jaro - při vycházce pozoruj změny v přírodě na jaře

Výtvarná výchova: vybarvi si sněženky - zde

 

 

Čtvrtek 4. 3.

Matematika: v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 a jeho rozklady, odčítání v oboru do 9, číselná řada 0-9

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

 

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene D, d

Děti si připraví: Slabikář a pracovní sešit ke Slabikáři, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení:  Pracovní sešit strana 14 + doplnit cvičení pod symbolem míček a žlutá pastelka, Psaní: písanka strana 32 - dopiš stránku

Tělesná výchova: vycházka

 

Pátek 5. 3. 

Matematika: v 8.00 hodin online hodina - číslo 9 ve slovních úlohách, sčítání a odčítání v oboru do 9

Děti si připraví: vystříhaná kolečka, vystříhané číslice, znaky +, -, =, kartu součtového čtverce, kartu pyramidy = vše bylo vloženo v deskách s písmeny. Dále si děti připraví proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix i hadřík na čištění tabulky, pastelky a pracovní sešit Živé počítání

Matematika - domácí úkol: Pracovní sešit Živé počítání strana 23 cvičení pod symbolem zelená tužka a srdíčko

Pracovní list k procvičování sčítání a odčítání v oboru do 8 ZDE   a v oboru do 9 ZDE - není domácí úkol, nebudu kontrolovat, je pro ty, kteří chtějí procvičovat.

Český jazyk: v 8.55 hodin online hodina - upevňování písmene D, d

Děti si připraví: Slabikář a pracovní sešit ke Slabikáři, záložku,kolíček na prádlo,psací potřeby, skládací abecedu=desky s písmeny, proužek papíru-pomocníčka, stíratelnou tabulku + fix a hadřík na čištění tabulky, pastelky 

Český jazyk - domácí úkol: Čtení:Pracovní sešit ke Slabikáři strana 15, Psaní: písanka strana 30

Pracovní list k procvičování ZDE - není domácí úkol, nebudu kontrolovat, je pro ty, kteří chtějí procvičovat.

Hudební výchova:  Zazpívej si písničku Když jsem jel do Prahy - ZDE a ZDE

 

NABÍDKA K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA :

PROCVIČOVÁNÍ: Poslech AJ - Happy House 1 - Lekce 1

                              učeb. str. 4 a 5 - ZDE a ZDE  a ZDE, učeb. str. 6 - ZDE , učeb. str. 7 - ZDE

                              učeb. str. 8 - ZDE , učeb. str. 9 - ZDE , učeb. str. 10 - ZDE, učeb. str. 11 - ZDE  

 PROCVIČOVÁNÍ: Poslech AJ - Happy House - Lekce 2   

                              učeb. str. 12 a 13 - ZDE a ZDE  a ZDE a ZDE, učeb. str. 14 - ZDE ,

                              učeb. str. 15 - ZDE, učeb. str. 16 - ZDE a ZDE ZDE, učeb. str. 17 - ZDE

                              učeb. str. 18 - ZDE, učeb. str. 19 - ZDE  a ZDE

PROCVIČOVÁNÍ: Poslech AJ - Happy House - Lekce 3

                               učeb. str. 20 a 21 - ZDE a ZDE a ZDE ,učeb. str. 22 - ZDE,

                               učeb. str. 23 - ZDE, učeb. str. 24 - ZDE a ZDE, PS str. 21 - ZDE

                               učeb. str. 25 - ZDE a ZDE, učeb. str. 26 - ZDE, učeb. str. 27 - ZDE

PROCVIČOVÁNÍ: Poslech AJ - Happy House - Lekce 4

                               učeb. str. 30 a 31 - ZDEZDE a ZDE, učeb. str. 32 - ZDE, PS str. 27 - ZDE

                               učeb. str. 33 - ZDE

 

Anglický jazyk - Numbers (Čísla) - ZDE ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

                            Colours (Barvy) - ZDE a ZDE ZDE 

 Český jazykZDE   a ZDE

Matematika - ZDE  a ZDE a ZDE

Prvouka - ZDE 

 

 Upozornění: 

Úkoly pro nepřítomné žáky jsou vkládány do systému EduPage. V případě, že Vám systém EduPage nefunguje (nemůžete se přihlásit), kontaktujte třídní učitelku.

Se školním řádem naší školy se můžete seznámit zde.

 

 

 

 

Ze života třídy