Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Hana Hofmannová

 

 

Vážení rodiče, milí třeťáčci,

těším se na naši vzájemnou spolupráci a všem přeji hlavně hodně zdraví a ať vše dobře zvládáte  Hana Hofmannová

Po jarních prázdninách bude stále probíhat distanční výuka. Děti budou mít zadané učivo na každý den a 2 hodiny budeme mít podle rozvrhu online. Přihlášení do online hodin bude přes EduPage na uživ. jméno a heslo Vašich dětí. Jenom připomínám, heslo neměňte. Online hodiny jsou povinné, takže pokud se děti nemůžou přihlásit, pošlete mně do 3 dnů omluvenku. Děkuji. Přeji nám, aby distanční výuka netrvala dlouho a ať se Vám při domácím učení daří.

Distanční výuka

Možnost procvičení učiva českého jazyka na tomto odkazu.

1.-5.3.

Pondělí 1.3.

M-ONLINE Násobení násobků deseti-učeb. Alter str. 124, 125, připrav si sešit M 1

Aj-ONLINE Unit 8 Clothes, učeb. str. 38 poslech 

22.-26.2.

Pondělí 22.2.

Ukázka výrobku do ČaSP v 1. online hodině.

Čj-ONLINE Vyjm. slova po V-vy, vysoký, výt, do sešitu Čj 1 nalep list, napíšeme na něj příb. slova, učeb. str. 76, připrav si i sešit Čj 2

M-ONLINE Slovní úlohy, pr.sešit str. 21, připrav si i sešit M 1, cv.3 napiš do sešitu zápis, výpočet a odpověď slovní úlohy podle učeb. Alter str. 31/8 (znázorňovat nemusíš)

Prv-učeb. str. 36 přečti a napiš zápis do sešitu Živé organismy

Do živé přírody patří-houby

                                -rostliny

                                -živočichové(zvířata a člověk)

Živé organismy jsou závislé na neživé přírodě. Živé organismy se od neživých odlišují svými životními projevy-dýchání, příjem potravy, rozmnožování.( Můžeš si nakreslit nebo nalepit nějaký obrázek.)

Aj- opakuj si slovíčka ze 7. lekce i s pohybem s písničkou ZDE, trénuj čtení na známku učeb. str. 36

ČaSP-kontrola výrobku, který udělá někomu radost

 

Úterý 23.2.

M-ONLINE Sčítání a odčítání v čís. oboru do 1000, pr.sešit str. 22

Čt-ONLINE Kontrola správné techniky čtení, str. 88,89-čtení na známky, nové čtení str. 94

Čj- pr.sešit str. 45/1-4

 

 

Středa 24.2.

Čj-ONLINE Vyjm. slova po V-výskat, zvykat, žvýkat, příb. slova napíšeme do sešitu Čj 1, učeb. str. 77, cv. 3-5 řádků si nech nadiktovat jako diktát

Prv-ONLINE téma Houby, učeb. str. 37, zápis do sešitu Houby

Houby tvoří samostatnou skupinu živých organismů. Na rozdíl od rostlin nemají kořeny, stonky a listy. Neobsahují ani zelené barvivo. Rozmnožují se výtrusy. Rozdělujeme je na jedlé (bedla), nejedlé (hřib žlučník) a jedovaté ( muchomůrka červená). ( Nakresli  a popiš obrázek stavby těla hřibu a muchomůrky podle učeb. Rodiče Ti ho můžou i ofotit.)

M-pr.sešit str. 24

Aj-pr.sešit str. 36/5-můžeš se naučit na čtvrtek číst na známku, dopiš písmeno správné příšerky, cv. 6 poslech ZDE

Čt-čítanka str. 95, str. 96-z testu napiš do sešitu čtení názvy sedmi pohádek Boženy Němcové-Čert a Káča,...

 

Čtvrtek 25.2.

Aj-ONLINE Unit 7 Body-učeb. str. 37 My friend is a monster poslech ZDE, pr.sešit str. 37, můžeš se nechat vyzkoušet ze čtení v pr.sešitě str 36/5

M-ONLINE Čís. obor do 1000-násobení číslem 10, pr.sešit str. 23

Čj- úkol na gramar.in ZDE, přihlaš se svým přihlašovacím jménem

Čt-čítanka str. 97-99, můžeš si do sešitu čtení udělat lístkovou hru

 

Pátek 26.2.

Karneval -na online hodiny si můžeš obléknout karnevalovou masku.

M-ONLINE Geom.-rýsování bodů a přímek, násobení násobků deseti. Napiš si úkol do sešitu geom.-Zvol body A, B, C a přímku p, která prochází bodem A a přímku l, která prochází bodem B. Připrav si sešit M 1 a učebnici Alter na str. 124.

Čj-ONLINE Vyjm. slova po V-vydra, výr, vyžle, do sešitu napíšeme příb. slova, učeb. str. 78

Čt-čtenářská dílna. Přečti si alespoň 1 stranu ze své knížky.Z přečteného si můžeš do sešitu čtení nakreslit obrázek. Připomínám, že by si měl mít přečtenou svou 3. knížku a zapsanou ve čten. sešitě.

 

15.-19.2.

Pondělí 15.2.

Prv- ONLINE téma Sluneční soustava, přečti str. 32 a zapiš si do sešitu Království Slunce

Země patří do sluneční soustavy. Středem soustavy je Slunce-horká hvězda. Kolem Slunce krouží planety a planetky. Kolem planet krouží jejich měsíce. (Můžeš si nakreslit obrázek.)

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, procvičování poč. operací, pr.sešit str. 17

Čj-pr.sešit str. 43/1-3

Aj- opakuj si čtení a odpovědi na otázky v učeb. str. 36, v příští online hodině zkoušíme

ČaSP-výrobek, který udělá někomu radost si ukážeme 22.2. v online hodině

 

Úterý 16.2.

Čj-ONLINE Vyjm. slova po S-sýkora, sysel, sýček, příb. slova napíšeme do sešitu Čj 1, učeb. str. 71

M-ONLINE Sčítání v čís. oboru do 1000, pr.sešit str. 18

Čt-čítanka str. 92

Vv-úkol splněn 12.2.

 

Středa 17.2.

Aj-ONLINE Unit 7 Body-učeb. str. 36-zkoušení čtení a odpovědí na otázky, pr.sešit str. 35

Prv-ONLINE Planety, učit se zpaměti názvy planet, učeb. str. 34,35-přečti a napiš zápis do sešitu Planety

Planety jsou tělesa, které obíhají kolem hvězd a ty je osvětlují a zahřívají. Kolem Slunce obíhá osm planet. Malé planety jsou Merkur, Venuše, Země a Mars, velké jsou Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

( Můžeš si nakreslit planetu, která se ti nejvíce líbí.)

Čj- pr.sešit str. 44/1-4, cv. 4 si nech nadiktovat jako diktát

M-pr.sešit str. 19

Čt-čítanka str. 93

 

Čtvrtek 18.2.

Čj-ONLINE Vyjm. slova po S-syčet, sypat, příb. slova napíšeme do sešitu Čj 1, nalepíme list  6i s rozlišováním dvojic, učeb. str. 72 projdi celou,cv. 3 doplň tužkou, cv. 2 přepiš s vhodnými slovy do sešitu Čj 2, str. 73 projdi celou, cv. 4 doplň tužkou, cv. 5 si nech nadiktovat jako diktát. Dnes pošlu rodičům ve zprávě přes EduPage další listy na vytištění do Čj.

Čt-ONLINE Procvičování plynulého čtení s porozuměním, zkoušení čtení v čítance na str. 93, nové čtení str. 88,89

M-úkol na matika.in ZDE, přihlaš se do naší třídy svým přihlašovacím jménem 

Aj- opakuj si slovíčka 7. lekce a procvičuj čtení a otázky v učeb. str. 36-můžeš se nechat v příští online hodině vyzkoušet

 

Pátek 19.2.

M-ONLINE Geom.-rýsování přímek procházejících daným bodem, orientace v čís. oboru do 1000, učeb. Alter str. 38-vzájemná poloha přímek. Do sešitu geom.  narýsuj bod B a 2 přímky, které tímto bodem prochází. Přímky popiš malými psacími písmeny. Pr. sešit Bystré počítání str. 20. Připrav si i sešit M 1.

Čj-ONLINE Procvičování vyjm. slov po S, umět je zpaměti, pr.sešit str. 44/1-4 dole, připrav si i učeb. Čj

Čt-čtenářská dílna, přečti si alespoň 1 stranu ze své knížky, z přečteného si můžeš nakreslit obrázek do sešitu čtení

Připomínám, že v pondělní online hodině si budeme ukazovat výrobek do ČaSP.

 

8.-12.2.

Pondělí 8.2.

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, procvičování násobilky, pr.sešit str. 11

Aj-ONLINE téma Unit 7 Body-učeb. str. 35 poslech ZDE, na příští hodinu se naučit číst  a přeložit na známku, pr. sešit str. 34

Čj- opakuj si všechna vyjm. slova, která jsme probrali. Učeb. str. 67/1, 2a- do sešitu Čj 2 napiš 3 věty o tom, co jsi dělal o prázdninách. Rodičům dnes ve zprávě pošlu přílohy na vytisknutí k dalším vyjm. slovům.

Prv-učeb. str. 30 přečti a zapiš si do sešitu  Půda

Půda je zdrojem živin pro rostliny a oporou pro jejich kořeny. Lidé půdu obdělávají a pěstují v ní užitkové rostliny, které jsou naší potravou. Půda je domovem mnoha zvířat. (Můžeš si nakreslit obrázek.)

ČaSP-vyrob jakýkoliv  dárek, který udělá tomu, koho máš rád radost. Ukázka výrobků bude v online hodině 22.2. 

 

 

Úterý 9.2.

Čj-ONLINE téma Vyjm. slova po S. Nalep si 3 vytisklé listy do sešitu Čj 1, na 1. list napíšeme příb. slova k vyjm. slovům syn, sytý, sýr, učeb. str. 69

M-ONLINE Čís. obor do 1000, procvičování poč. operací do 100, pr.sešit str. 12

Čt-čítanka str. 85. Můžeš si udělat lístkovou hru. K povolání, které si vybereš, napiš alespoň 3 věty do sešitu čtení.

Vv-nakresli obrázek, který potom někomu daruješ pro radost. Obrázky si ukážeme v páteční online hodině  12.2.

Tv-rozcvička v online hodině

 

Středa 10.2.

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, procvičování poč. operací do 100, pr.sešit str. 13

Prv-ONLINE téma Teplo a světlo, učeb. str. 31 přečti a zapiš do sešitu Teplo a světlo

Slunce je zdrojem energie pro život na Zemi, dává nám teplo a světlo. K životu potřebujeme kyslík, který vytváří zelené rostliny za pomoci Slunce. Při pozorování Slunce si musíme oči chránit tmavými brýlemi. ( Můžeš si nakreslit obrázek.)

Aj- opakuj si slovíčka 7. lekce, trénuj čtení v učeb. str. 35

Čj-pr.sešit str. 43/1-4

Čt- čítanka str. 86

 

Čtvrtek 11.2.

M-ONLINE téma Geom.-různoběžné přímky.Do sešitu geom. napiš nadpis Různoběžné přímky. Pod něj narýsuj a popiš 2 přímky a tiskacím písmenem označ jejich průsečík.Procvičování poč. operací do 100- pr.sešit str.14

Aj-ONLINE téma Unit 7 Body, učeb. str. 36 nauč se na další online hodinu číst a odpovídat na otázky

Čj-úkol na gramar.in ZDE, přihlaste se svým jménem

Čt- čítanka str. 90, 91

 

Pátek 12.2.

Připrav si na ukázku výkres do výtvarné výchovy, úkol z 9.2.

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, procvičování poč. operací-pr.sešit str.15(postupně vybarvuj), str. 16

Čj-ONLINE téma Vyjm. slova po S-syrový, sychravý, usychat, příb. slova napíšeme do sešitu Čj 1, učeb. str. 70, str. 70/2-přepiš se správnými slovy do sešitu Čj 2

Čt-přečti si alespoň 1 stranu ze své knížky, z přečteného si můžeš nakreslit obrázek do sešitu čtení

Hv-zpěv písní se zimní tematikou v online hodině

25.-28.1.

Pondělí 25.1.

Prv-ONLINE téma Koloběh vody v přírodě-přečti si str. 29, uprav si list a nalep do sešitu. Připrav si výrobek do ČaSP ke kontrole.

Čj-ONLIN.2.E téma Vyjm. slova po P-kopyto, klopýtat, třpytit se, příb. slova napíšeme na list do sešitu Čj 1, učeb. str. 63, pr. sešit str. 41/1-3

M- pr.sešit str. 8-dokonči  a procvičuj násobení a dělení

Aj- opakuj čtení podle učeb. a učivo podle probraných  úkolů v pr.sešitě

ČaSP-kontrola výrobku v 1. online hodině.

 

Úterý 26.1.

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, pr.sešit str. 9

Čt-ONLINE téma Správná technika čtení- čítanka str. 79, práce s textem str. 80, 81, nové čtení str. 82

Čj-pr.sešit str. 41/2-6, učeb. str. 63/4- 3 řádky si nech nadiktovat jako diktát

 

Středa 27.1

Čj-ONLINE téma Vyjm. slova po P -zpytovat, pykat, pýr, zápis příb. slov do sešitu Čj 1, učeb. str. 64/1-2, cv. 3-úkol s hvězdičkou, doplň tužkou, pr.sešit str. 42/1-3 nahoře

Aj-ONLINE téma Review B- pr.sešit str. 33, připrav si i učebnici

M- domácí úkol  ZDE, přihlaš se svým zadaným jménem, kód třídy třeťáčcišikulky

Prv- učeb. str. 30  nahoře Vzduch, přečti a napiš zápis do sešitu Vzduch

Zemi obklopuje vysoká vrstva vzduchu atmosféra. Vzduch je všude kolem nás, je v půdě i ve vodě. Rostliny, zvířata i lidé potřebují vzduch k dýchání.Při dýchání odebírají ze vzduchu kyslík. Vzduch se skládá z několika součástí. (Pod věty nakresli podle učebnice složení vzduchu)

Čt- čítanka str. 83

 

Čtvrtek 28.1.

Čj-ONLINE Vyjm. slova po P-pýřit se, čepýřit se, příb. slova si napíšeme do sešitu Čj 1, do tohoto sešitu si nalep i 2 listy s rozlišováním dvojic k vyjm. slovům po P, učeb. str. 65, 65/4- úkol s hvězdičkou, doplň tužkou, cv. 4 si můžeš nechat nadiktovat jako diktát, pr.sešit str. 42/1-4 dole

Aj-ONLINE 7. lekce The body rap-seznámení s novými slovíčky, zápis do sešitu Vocabulary, učeb. str. 34-nahoře čtení, dole poslech ZDE-na začátku jsou věty, pak je teprve píseň. Zkus dělat, to co zpíváš. 

M-pr.sešit str. 10

Čt-čítanka str. 83-84. Přes prázdniny si každý den přečti ze své knížky. Trénuj plynulé čtení nahlas.

Pátek 29.1.

Pololetní prázdniny

Úkoly na prázdniny

Čj-opakuj si znalost probraných vyjm. slov zpaměti

M-opakuj si násobení, dělení, sčítání a odčítání do 100

Přeji Vám všem krásné pololetní a jarní prázdniny.

 

.

18.-22.1.

Pondělí 18.1.

Prv-ONLINE téma Podmínky života na Zemi, učeb. str.28 nahoře přečíst, zápis do sešitu Podmínky života na Zemi 

                                                                                                                                              1.Voda

                                                                                                                                               2. Vzduch

                                                                                                                                               3. Půda

                                                                                                                                                4. Teplo a světlo ze Slunce

                                                                                                                                                Všechny podmínky jsou součástí neživé přírody.

M-ONLINE téma Číselný obor do 1000, umět násobky čísla 9, procvičovat počítání po stovkách do 1000, pr.sešit str. 4

Čj-doučit se vyjm. slova po M zpaměti, pr.sešit str. 39

Aj-učebnice str 31 poslech ZDE, pr. sešit str. 31 dokonči

 

Úterý 19.1.

Čj- ONLINE téma Začínáme vyjm. slova po P-pýcha, pytel, pysk, nalep si list s novými vyjm. slovy do sešitu Čj 1, dopíšeme příb. slova podle učeb. str.60, učeb. str. 61, nachystej si i obrázek do Vv

M-ONLINE Čísla do 1000 na penězích, pr.sešit str. 5

Vv-kontrola nakresleného obrázku v 1. online hodině

Čt-čítanka str. 77. Do 26.2. přečíst a zapsat 3. knížku do čtenářského sešitu.

 

Středa 20.1.

Čt-ONLINE téma Správná technika čtení, čítanka str. 77-čtení na známky, str. 78

Aj-ONLINE téma Review B-učeb. str. 32 poslech nahořeZDE, ve větách dole doplníme správná slova a na příští hodinu online se je můžeš naučit číst na známku,uč. str. 33,  připrav si i sešit Aj, testy 

Čj- pr.sešit str. 40/1-3

M-pr.sešit str. 6

Prv-učebnice str. 28 dole přečíst, zápis do sešitu Voda

 V přírodě je více vody slané ( moře, oceány) než sladké (např. ledovce, rybníky, potoky). Voda je důležitou podmínkou života na Zemi. Rostliny, zvířata a lidé potřebují přijímat vodu. Tvoří velkou část našeho těla. ( Můžeš si nakreslit nějaký obrázek slané nebo sladké vody).

 

Čtvrtek 21.1.

Aj-ONLINE téma Review B-učeb. str. 32 čtení na známky, zájemci hra str. 33, pr.sešit str. 32, připrav si i sešit Aj, testy

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, procvičování poč. operací, geom. -rýsování přímek, pr.sešit str. 7, do sešitu geom. narýsuj a popiš 2 přímky, které se neprotínají

Čj-domácí úkol ZDE, přihlaš se svým zadaným jménem, kód třídy je třeťáčcišikulky

Čt-čítanka str. 79

 

Pátek 22.1.

M-ONLINE téma Čís. obor do 1000, procvičování poč. operací, pr.sešit str.8

Čj-ONLINE téma Vyjm. slova po P -netopýr, slepýš, pyl, do sešitu Čj 1 napíšeme na list příb. slova, učeb. str. 62, pr. sešit str. 41/1,2-nahoře

Čt-čtenářská dílna. Přečti alespoň 1 stranu ze své knížky a pak si o přečteném s někým popovídej nebo si můžeš nakreslit obrázek do sešitu čtení.

 

 

 

11.-15.1.

Pondělí 11.1.

M-ONLINE 10-10.45h téma Procvičování početních operací, pr. sešit str. 45

Aj-ONLINE 10.55-11.40h Unit 6 Family photos, učeb. str.30, naučit se na příští online hodinu číst na známky, pr. sešit str. 28/1, připrav si i sešit Aj, testy

Čj- pr.sešit str. 38/1-4 nahoře

Prv- učeb. str. 26 přečti, zápis do sešitu Zboží

                                                                Lidské výrobky nakupujeme v obchodech, kde je nazýváme zboží. Nákup zaplatíme mincemi, bankovkami nebo platební kartou. ( Pod věty napiš název nějakého  obchodu a nakresli jeho zboží , můžeš využít obrázků v učebnici.)

 

Úterý 12.1.

Čj-ONLINE téma Vyjm. slova po M-mýtit, zamykat, smýkat, učeb.str.58, připrav si sešit Čj 1 na zapsání příb. slov a Čj 2 na přepis vět z učebnice

M-ONLINE téma Měření na litry a metry, pr.sešit str. 46, 47-lupa, na hodinu si připrav metr, třeba krejčovský, ať můžeš měřit různé věci kolem sebe

Čt-čítanka str. 74

 

Středa 13.1.

M-ONLINE téma Vyvození čís. oboru do 1000, pr.sešit Bystré počítání str. 1, 2-učit se počítat po stovkách do 1000

Aj-ONLINE Unit 6 Family photos,Učeb.  str. 29, 30-čtení na známky, pr.sešit str.29, připrav si i sešit Aj, testy

Čj-pr.sešit str. 38/ 1-4 dole

Prv-učeb. str. 27 přečti. Zápis do sešitu Země je kulatá 

                                                               Většina povrchu naší planety Země je pokryta vodou. Menší část zemského povrchu tvoří pevnina neboli souš. ( Pod tyto věty si můžeš nakreslit obrázek.) 

Čt-čítanka str.75

 

Čtvrtek 14.1.

Čj-ONLINE téma Vyjm. slova po M-dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl, do sešitu Čj 1 na list napíšeme podle učeb. 55 příb. slova, učeb. str. 59/1, 2-lístková hra, doplň tužkou, cv. 3, cv.4-diktát si nech nadiktovat od rodičů, 1 větu můžeš vynechat

Aj-ONLINE Unit 6 Family photos, pr.sešit str. 30, připrav si i sešit AJ, testy

M-domácí úkol najdete zde https://www.matika.in/cs/ , přihlašte se svým jméném, kód třídy je třeťáčcišikulky

Čt-čítanka str. 76

 

Pátek 15.1.

M-ONLINE téma Číselný obor do 1000, pr.sešit str. 3

Čj-ONLINE téma Procvičování vyjm. slov po M-pr.sešit str. 39/1-4, do sešitu Čj 1 si nalep list 6g a 6h-rozlišování dvojic, douč se vyjm. slova po M zpaměti

Čt-čtenářská dílna. Přečti si alespoň 1 stranu ze své knížky, o přečteném si s někým popovídej a můžeš si nakreslit obrázek do sešitu čtení.

 

4.-8.1.

Pondělí 4.1.

 Čj-ONLINE 10-10.45h, rozhovor s dětmi o zážitcích z vánočních prázdnin, připomenutí vyjm. slov po L, umět je zpaměti

M-ONLINE 10.55-11.40h, opakování učivžía, procvičení násobků 8, umět je zpaměti, pr.sešit str. 41

Aj-začátek 6. lekce, učeb. str. 28-projít

Prv-učeb.str.24 přečtěte, zápis do sešitu Svět kolem nás -opište tabulku uprostřed strany- příroda-lidské výtvory

Čt- čítanka str.69

 

Úterý 5.1.

Čj-ONLINE 10-10.45h téma Vyjm. slova po M- připomenutí vyjm. slov po L, umět je zpaměti, vyjm. slova po m-učeb. str.55 k vyjm. slovům my, mýt, myslit, mýlit se napsat příb.slova na list do sešitu Čj1,str. 56

M-ONLINE 10.55-11.40h téma Procvičování násobilek- pr.sešit str.42

Tv-protahovací cvičení v rámci online hodin

Čt-čítanka str.70, 71

Vv-nakresli vánoční dárek, který tě nejvíc potěšil. Kontrola obrázků v online hodině 19.1. nebo ve škole.

 

Středa 6.1.

M-ONLINE 10-10.45h téma Dělení 9-pr.sešit str. 43, připrav si i zelený čtverečkovaný sešit M 2

Aj-ONLINE 10.55-11.40h téma Unit 6 Family photos- Vocabulary, opiš nová slovíčka  do sešitu Vocabulary, učeb. str.28 nahoře poslech ZDE, str. 28 dole poslech ZDE 

Čj-k úkolům využij učeb. str. 56, pr.sešit str.37/3,4, učeb. str. 56/2-doplň slova z nabídky ústně a potom si vyber 4 věty a napiš je do sešitu Čj 1

Prv-učeb.str. 25 přečti, zápis do sešitu Lidské výrobky -pod nadpis nakresli a popiš 3 obrázky, které patří k sobě (přírodnina-surovina-výrobek), pod ně napiš Některé suroviny jsou uměle vytvořeny člověkem, např. plast a z něj také vyrábíme výrobky. (nakresli podle učeb. nějaký výrobek z plastu)

Čt-čítanka str.72

 

Čtvrtek 7.1.

Aj-ONLINE 10-10.45h téma Unit 6 Family photos, učeb. str.29 poslech ZDE, pr.sešit str. 28/2, připrav si i sešit Aj,testy

Čj-ONLINE 10.55-11.40h téma Vyjm. slova po M, pr.sešit str.37/1,2,5,6, připrav si i učebnici

M-do sešitu geometrie narýsuj 2 jakékoliv úsečky, popiš je a zapiš jejich délku (opakovací úkol, prosím rodiče o kontrolu délky úseček, některým dětem to ve škole nešlo, i když už to děláme poněkolikáté), pr.sešit str. 44/dělení s květinami. Ostatní úkoly uděláme až v pátek.

Čt-čítanka str. 73

ČaSP-poskládej z papíru nebo ze stavebnice jakýkoliv výrobek, ukážeme si ho v online hodině 25.1.

 

Pátek 8.1.

M-ONLINE 10-10.45h téma Procvičování dělení, pr.sešit str. 44

Čj-ONLINE 10.55-11.40h téma Vyjm. slova po M, podle učeb. str. 55 napiš na list v sešitě Čj 1 k vyjm. slovům hmyz, myš, hlemýžď slova příbuzná, učeb. str. 57/1,2 projít, 57/3-projít, 5 vět napsat do sešitu Čj 1.

Hv-zpěv písně My tři králové ( v online hodině 5. 1.)

Čt-čtenářská dílna, přečti si alespoň 1 stranu ve své knížce. O přečteném si s někým popovídej a můžeš si něco nakreslit nebo napsat do sešitu čtení. Připomínám, že by děti měly mít zapsané 2 knihy ve čten. sešitě a číst svou 3. knížku.

 

Poslechy do AJ   

5.lekce-  učeb.str.27 My friend is a monster poslech  ZDE

6.lekce-  učeb. str.28 nahoře poslech ZDE, str. 28 dole poslech ZDE

           -   učeb. str.29 poslech ZDE

           - učeb.   str 31 My friend is a monster poslech ZDE

           - učeb. str. 32 poslech nahoře ZDE

7. lekce-učeb. str. 34- dole poslech ZDE

             -učeb. str. 35 poslech ZDE

             -učeb. str. 37 My friend is a monster poslech ZDE

                             

Co nás čeká

- každý pátek máme ve čtení čtenářskou dílnu. Děti si na ni nosí knížku z domu. Čítanku nosit nemusí.

 

Žádám Vás

- o obalení všech učebnic a sešitů

- o kontrolu penálu a pomůcek do geometrie, které si děti mohou nechat ve škole

- o kontrolu sešitů a prac. sešitů Vašich dětí. Učte děti samostatnosti při opravách v sešitech.

- o sledování zpráv na Edupage. Pokud Vaše dítě chybí probrané učivo najdete této stránce.

- o omlouvání Vašich dětí. Pokud omluvíte elektronicky, už nemusíte písemně do zápisníku.

 

 

 

 

 

 

Ze života třídy

31. 10. 2019

2.A Halloween

15. 4. 2019

1.A Naši prvňáčci

Od září po březen není tak dlouhá doba, přesto naši prvňáčci už ušli velký kus cesty. Přejeme jim i nadále hodně úsměvů, pohody a úspěchů nejen při školní práci. Krátké video věnované jejich prvním školním krůčkům najdete ZDE

1. 3. 2019

1.A Karneval