Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Iva Vonešová

 

 

  Moji milí  třeťáčci, milí rodiče, 

     moc vás zdravím poslední den tohoto roku, v roce 2021 vám všem přeji zdraví, pohodu a žáčkům více společně strávených dní ve škole. Bohužel v pondělí 4.ledna se spolu nesetkáme, opět bude probíhat distanční výuka se dvěma hodinami online denně a dalšími  úkoly na doma. Děti se budou hlásit stejně jako předtím - přes systém Edupage - kamerka v rozvrhu. 

Další informace budu postupně sdělovat dětem v online hodinách nebo přes Edupage. 

Doufám, že se epidemiologická situace zlepší natolik, že se brzy budeme moci setkávat osobně v lavicích třídy. Moc tomu věřím. 

  Třídní učitelka Iva Vonešová

 

Domácí příprava na týden od 8.3.-12.3.2021

Pondělí 8.3.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod.- Test - vyjm. slova, VS po Z, slova příbuzná

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod.- Písemné odč. a sč. do 1000, kontrola správnosti výpočtů, odč. s přechodem desítky

 

Č –čítanka str. 108 - pokus se přečíst rychle a bez přeřeknutí

 

A –

 

 

HV- zazpívej si 2 písně: Mravenci zde, Není nutno zde

Úterý 9.3.2021

Č –

A –

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod.

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod.

TV-

Středa 10.3.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.

M - ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.

Č –

ČaSP –

VV-

Čtvrtek 11.3.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.

TV –

PRV –

Č –

Pátek 12.3.2021

A-  ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.

M -

Č –

 

Domácí příprava na týden od 1.3.- 5.3.2021

Pondělí 1.3.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod.- dokončení VS poV, povyk, výheň, slova s předponou vy-/vý, stavba slova- předpona, kořen, přípona

 

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod.- pamětné odčítání do 1000, typ: 905-5, 905-6, násobení 10, 100

 

Č –uč. 79/3 do ČJ 1 - tvoř slova s předponou vy- /vý-

 

A – zopakujeme si dny v týdnu zde a zde (podržíme levé tlačítko myši a objevené slovíčko „přeškrtneme“);
       do Pá 5. 3. Vypracujeme na Edupage test Dny v týdnu
    – pokračujeme v nácviku čtení

 

HV- zazpívej si jarní písně: Vozilo se na jaře zde, Ztratila Lucinka bačkorku zde

 

 

Úterý 2.3.2021

Č – uč. 79/5 do ČJ 1 - pozor na přepony vy-/vý-

 

A – do sešitu Vocabulary si přepíšeme (a na příští týden se začneme učit) slovíčka
        z odkazů zde a zde

 

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod.- Houby, Rostliny - části živé přírody, rozdělení hub, společné znaky rostlin

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod. - pamětné odč. do 1000, slovní úlohy, násobení násobků deseti

 

TV- vycházka do lesa - pozorování změn v přírodě

 

Středa 3.3.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Procvičování slov s předponami vy- /vý-, dvojice: výška x vížka, výt x vít, výská x víska, výr x vír,...

M - ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Sč. a odč. do 1000, násobky 10,100, slovní úlohy s úsudkem

 

Č – čítanka str. 102, B. Šimková: Březen - napiš, podle čeho si myslíš, že jednotlivé měsíce dostaly název

 

ČaSP –vyrob, poskládej jarní kytičku, ptáčka, cokoliv - kontrola 17.3.

 

VV- namaluj, jak se příroda na jaře probouzí, mění - kontrola 17.3.

 

Čtvrtek 4.3.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.- Souhrnné opakování vyjm. slov

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Písemné odč. do 1000, slovní úlohy s úsudkem, pamětné sč. a odč. do 1000

 

TV – sportování venku

 

PRV – pokračuj v zápisu z úterý: uč. str. 38,39

 

  3/ reagují na změny v přírodě - shazují listy, otevírají, zavírají květy, usychají, vadnou

  4/ pohybují se  - květy se otáčí za sluncem

  5/ rostou, vyvíjejí se, rozmnožují se

  Pokus: můžeš si udělat pokus se semínky hrášku a poslat mně výsledky na Messenger nebo email :  zde

 

Č – PS str. 48/1 a, b, c

 Pedagogická intervence: úkoly s dnešním datem  vypracuj do neděle na zde

 

 

 

Pátek 5.3.2021

A-  ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Food

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - čtení - čítanka str. 104,105 : Kdy je na světě nejkrásněji. Povídání o jaru

 

M - uč. Alter str. 97/5 - vypočítej pod sebe, u některých příkladů udělej zkoušku

 

Č – připrav se na pondělí : test z ČJ - uč. str. 82,83

 

 

Domácí příprava na týden od 22.2. - 26.2.2021

Pondělí 22.2.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod.- Vyjm. slova po V - úvod- vy, vysoký, výt, slova příbuzná, nazpaměť na středu 24.2.

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod. - čísla v oboru do 1000, před x za, písemné sč. do 1000 s přechodem, zkouška, slovní úlohy

 

Č – uč. 76/2- 4 řádky opiš do ČJ 1

 

A  - uč. str. 40 (vrátíme se k textu z pátku, čteme a posloucháme zde)
      - PS 40/5 (dokončíme cvičení, kontrolujeme zde)
      - do sešitu Vocabulary si zapíšeme a do příštího týdne se naučíme dny v týdnu zde,
        výslovnost naposloucháme zde

 

HV- poslechni si: zde

 

Úterý 23.2.2021

Č – PS str. 45/4 - ve vrchní části,  přepiš do sešitu ČJ1

 

 

A – dny v týdnu procvičujeme zde (day after = den následující po, before = před)
     – přípravujeme se na případné zkoušení z hlasitého čtení a porozumění textu
       (cokoli z uč. str. 28 – 41, link s poslechy zde (Chit Chat 1, CD 1 – Unit 6, CD 2 – Units 7, 8)

 

 

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod. - Živé organismy- houby, rostliny, živočichové + člověk

 

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod.- geometrie: Vzájemná poloha dvou přímek v rovině -  různoběžky, rovnoběžky, průsečík

 

TV- zacvič si:zde

Středa 24.2.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Vyjm. slova po V - výskat, zvykat, žvýkat, slova příbuzná

 

M - ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Slovní úlohy nkrát více, nkrát méně, slovní úlohy do 1000

 

Č – čítanka str. 100, popř.101/ písemně otázky 1,2/ 101

 

ČaSP – kontrola a hodnocení výrobků 

 

VV - kontrola a hodnocení prací

 

Čtvrtek 25.2.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - pokračování VS po V - vydra, výr, vyžle, slova příbuzná, diktát slov

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Písemné sč. do 1000, pamětné odč. do 1000, postupné odčítání, menšenec, menšitel, rozdíl

 

TV – vycházka do přírody

 

PRV – procvičuj učivo na: zde

 

Č – uč. 77/3a- opsat po slova- viklat zubem

 

Pedagogická intervence: úkol vypracuj na www.gramar.in

 

Pátek 26.2.2021

A-  ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Unit 8 (revision)
                                                      - Reading a comic

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.- čtení, čítanka str. 97-99, otázky k textu, reprodukce přečteného, osobnost B. Němcové

 

M - do M1 nebo čtverečkovaného sešitu, uč. Alter str. 93/18 pod sebe

 

Č – PS str. 46/1,2,3,4,5 ve vrchní části

Test všichni:  zde

 

Domácí příprava na týden od 15.2. - 19.2.2021

Pondělí 15.2.2021

Č – O LINE od 8.00 hod. - 8.45 hod.- dokončení VS po S, slova příbuzná, příběh s použitím vyjm. slov

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod.- opakování násobilky, sč. a odč. do 1000, matematické řetězce

 

Č – čítanka str. 92,93 - Jak se mají kamzíci?, odpověz písemně: Jakému zvířeti je podobný kamzík?, Kde žije?

 

A  – PS 39/ 3, 4 (dokončíme, správnost ověřujeme zde a zde)
      – přivlastňovací -´s procvičíme zde
      – do Vocabulary si přepíšeme nová slovíčka z odkazu zde

 

HV- zazpívej si pro radost: zde

Úterý 16.2.2021

Č – PS str. 44/ 1,2,3,4 - nahoře

A – PS 41/6 (pravdivě odpovídáme pomocí tučně vytištěných výrazů v zadání)
    – PS 41/7 (nakreslíme a popíšeme oblíbené kousky ze svého šatníku)
    – kdo chce, dále procvičuje zde, zde a zde

 

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod. - Opakování: Planety Sluneční soustavy, planeta Země - podmínky pro život, E. Petiška: Faethón

      podívej se na video: zde

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod. - Písemné sčítání do 1000, správný zápis čísel, rozvinutý zápis čísel, násobilka

 

TV- sportování venku - bruslení, lyžování

Středa 17.2.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.- Sloh: Telefonování, pravidla pro telefonování, důležitá tel. čísla

M - ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.- Písemné sč. do 1000, kontrola výpočtů, odhad výsledku, násobilka

 

Č – uč. 73/5 do sešitu ČJ 1

ČaSP – úkol zadán 10.2., kontrola 24.2.

VV- úkol zadán 10.2., kontrola 24.2.

 

Čtvrtek 18.2.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - procvičování probraných VS, diktát, doplňovací cvičení

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - písemné sč. do 1000 s přechodem desítky, kontrola(zkouška), odhad výsledku

 

TV – protahovací cvičení

PRV –   zopakuj si: zde

Č – čítanka str. 94 - J. Lada: O vlkovi a oslu, otázky 1,2 písemně do sešitu čtení

Pedagogická intervence: vypracuj na www.gramar.in

 

Pátek 19.2.2021

A -  ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Whose .... is this?

- slíbený link na čtení zde

- hra na slovíčka zde

- hra s medvídkem zde (ze hry vyskočíme pomocí tlačítka esc (escape))

- "šibenice" zde

 

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.- čtení str. 95,96, M. Mikšíček: Chytrý lhář - čtení s výrazem, pohádky B. Němcové

 

M - do M1 nebo do čtverečkovaného sešitu, Alter str.92/10 - pod sebe

Č – uč. 73/4 - 5 vět opiš do ČJ 1

Domácí příprava na týden od 8.2. - 12.2.2021

Pondělí 8.2.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod. - Sloh: Vyprávění - Co jsem zažil/a o jarních prázdninách? - osnova, dělení na odstavce, znaky vypravování, hry na rozvoj slovní zásoby

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod. - Opakování násobilky, peněžní modely v oboru do 1000, příklady typu: 18+5, 118+ 5

 

Č – uč.str.65/4 do sešitu ČJ 1

A – uč. 38 (čteme a zde posloucháme písničku, porozumění textu si ověříme na online hodině společně)
     – kdo chce, zkoukne video zde, zde a/nebo zde 
     -  zopakujeme si poslední slovíčka (oblečení) zapsaná v sešitu Vocabulary a do pátku
        vypracujeme test Clothes na EduPage

 

 

HV-  poslechni si, popř. si zacvič : klikni zde

Úterý 9.2.2021

Č –  PS str. 42

A – uč. 39/1 (čteme a zde posloucháme dialog)
     – PS 38/1 (dětem na obrázku vybarvíme oblečení podle popisků dole)
     – PS 38/2 (do mezer doplníme slova z nabídky nahoře, obě cvičení zkontrolujeme v Pá)

 

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod.- Velké planety Sluneční soustavy, opakování malých planet, kontrola DÚ

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod.- Počítání se závorkami, přednosti ve výpočtech, slovní úlohy v oboru do 1000

 

TV- sportování venku v přírodě

Středa 10.2.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.- VS po S - úvod - syn, sytý, sýr, slova příbuzná

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - počítáme zpaměti v oboru do 1000 ( typ: 230+40, 640+40, 270-40, 360-30), číselná osa- znázornění 

 

Č – čítanka str. 87 - Nejchytřejší kluk- přečti, ústně: Co je v básni popletené?, vymysli další popletené věty, 2 napiš do sešitu čtení

ČaSP – vyrob, udělej, vystřihni, slep,.... výrobek, který udělá někomu radost - kontrola 24.2.

VV- namaluj, vytvoř přání, kresbu pro někoho, koho máš rád - kontrola 24.2.

 

Čtvrtek 11.2.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.- VS po S - syrový, sychravý, usychat, slova příbuzná, dvojice: u syna x usíná, syrový x sýrový x sírový

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Porovnávání čísel do 1000, sč. a odč. do 1000 - typ: 220 + 80, 300 - 80

 

TV – zacvič si společně s námi: klikni zde

 

PRV – učivo si procvič na : klikni zde

 

Č – uč. str.69/2b do sešitu ČJ 1- rozděl do 2 sloupečků : vhodné pro děti x nevhodné pro děti 

 

 Pedagogická intervence: vybraní žáci splní úkol na: www.gramar.in

 

 

Pátek 12.2.2021

A-  ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Přivlastňovací ´s 

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - čtení, plynulé čtení, čtení s porozuměním, čítanka str. 90,91, gramatika - VS po S zpaměti

 

M- uč. Alter str. 71/48,52 opsat do sešitu M1

 

Č – uč. str. 70/3 do sešitu ČJ 1- (už jsme dělali na online hodině)

 

Domácí příprava na týden od 25.1. – 29.1.2021

Pondělí 25.1.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod. - VS po P- netopýr, slepýš, pyl, dvojice: slepýš x slepíš, pyl x pil

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod. - Čísla v oboru do 1000, manipulace s bankovkami, opakování dělení

Č – čítanka str. 85 Klouzačka, vyber si 1 povolání dole  na stránce a splň úkol

A – do sešitu Vocabulary přepíšeme slovíčka z odkazů zde a zde
       (test na ně bude až v Pá po prázdninách) 
     - výslovnost většiny z nich můžeme naposlouchat zde a/nebo zde

HV- úkol splněn 4.1.

 

Úterý 26.1.2021

Č – uč. str. 62/2 - po slovo " trávou" - do ČJ 1

A – slovní zásobu procvičujeme zde
     - kdo chce, trénuje jednoduché čtení zde (gray = šedá v americké angličtině)
       a/nebo zde, případně přímo v učebnici a PS (všechny poslechy k nim zde)

 

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod. - Království Slunce, planety, měsíce, planeta Země - úkol: vyber si jednu z planet, namaluj ji, zjisti o ní zajímavost - vytvoř plakátek nebo zpracuj do sešitu

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod. - Geometrie - čáry rovné, křivé, lomené, rýsování a označení přímek

 

TV- sportování venku

 

Středa 27.1.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Vyjm. slova po P - kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, slova příbuzná

M –ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Pamětné sč. a odč. do 1000, pořadí početních úkonů, příklady s více početními úkony

 

Č – PS str. 41 dokonči

ČaSP – úkol splněn 

VV- úkol splněn

 

Čtvrtek 28.1.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Procvičování všech VS - po B, L, M, P

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - Slovní úlohy s úsudky, opakování násobilky, sč. a odč. do 100, pamětné sč. do 1000

 

TV – sportování v přírodě

 

PRV – přečti si str. 34, pokus se vytvořit zápis o malých planetách do sešitu, můžeš použít silně vyznačené věty v textu, popř. namalovat obrázky planet

Č – čítanka str. 86 číst, popiš nebo namaluj do sešitu čtení jeden zimní sport

 Pedagogická intervence : vybraní žáci úkol splní na  www.gramar.in

 

 

 

Pátek 29.1.2021

Pololetní prázdniny

 

Domácí příprava na týden od 18.1.- 22.1.2021

Pondělí 18.1.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod. - Sloh: Popis děje - Co nás baví

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod. - Čísla z  oboru do 1000, uspořádání čísel, číselná osa

 

Č – dokonči str. 39 v PS

A – PS 36/5 (čteme popis, do rámečků napíšeme správné řešení)
    - PS 36/6 posloucháme zde a určíme, o kterou z příšerek na obrázku
      se jedná, vše zkontrolujeme v Pá online)
    - zopakujeme si slovíčka z minulého týdne a do pátku 22. 1.
      vypracujeme na EduPage test Slovíčka Unit 7

HV- úkol splněn 4.1.

 

Úterý 19.1.2021

Č – čítanka str. 80 - dočíst, úkoly 1,2,3 - ústně, písemně dole - najdi 5 pohádkových dvojic - do sešitu čtení

A – uč. str. 37 (čteme a zde posloucháme komiks, zde posloucháme znovu
       a s důrazem na co nejvěrnější nápodobu výslovnosti opakujeme fráze)
    - PS 37/7 (doplníme chybějící slova, zkontrolujeme v Pá)
    - kdo ještě nebyl zkoušen ze čtení a porozumění textu, připraví si něco ze tří
      posledních probraných lekcí pro případ, že by na něj došla řada (chápeme
      jako trvalý úkol pro celý zbytek školního roku), je-li to nutné, doporučuji
      pro nácvik výslovnosti využívat poslechové odkazy k článkům v učebnici

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod. - Půda, světlo, teplo -  další části neživé přírody

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod. - znázorňování čísel na číselné ose, počítání po 10, 100 do 1000, doplňování řad čísel

 

TV- sportování na sněhu

 

Středa 20.1.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - úvod do VS po P, vysvětlení významu jednotlivých slov

M –ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - čtení  a psaní čísel do 1000, rozvinutý zápis čísel

 

Č – uč. str. 61/3 a, b do sešitu ČJ 1

ČaSP – kontrola zadaného úkolu

VV - kontrola zadaného úkolu

 

Čtvrtek 21.1.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - VS po P- dvojice: pýcha x píchá, na pysku x na písku,... slova příbuzná

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - porovnávání čísel v oboru do 1000, číselná osa, rozvinutý zápis čísel

 

TV – hodnocení zaslaných fotek při zimních sportech

PRV – zapiš si zápis do sešitu: uč. str. 27, 31

                                                                Planeta Země

                                                             - modrá planeta - modrá barva podle vody, která tvoří většinu povrchu

                                                             - menší část tvoří pevnina - souš

                                                              - Země je kulatá

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                Hvězda Slunce

                                                            - je to koule žhavých plynů

                                                            - nedíváme se přímo do slunečního světla

 

Č- čítanka str. 81 - kvíz - pohádky K. J. Erbena, dobrovolný úkol: přečti si jakoukoliv pohádku tohoto spisovatele

 Pedagogická intervence : vybraní žáci vyřeší úkol na www.gramar.in

 

Pátek 22.1.2021

A-  ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Unit 7 (revision)

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - VS po P nazpaměť, čtení : K. J. Erben: Jirka s kozou, čítanka str. 82 - 84, popis postav, práce s textem

 

M- PS 2. díl str. 10

Č – dokonči str. 40 v PS, str. 40/7 nechej si nadiktovat jako diktát do diktátového sešitu

 

 Test 2 - pro všechny na www.gramar.in - do 24.1.

 

 

Domácí příprava na týden od 11.1.- 15.1.2021

Pondělí 11.1.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod. - 8.45 hod. - VS po M - hmyz, myš, hlemýžď, další tvary těchto slov

M – ONLINE od 8.55 hod - 9.40 hod. - opakování násobilek, počítání se závorkami

Č – čti svoji knihu, časopis, povídej dospělému, o čem jsi četl/a

A –do sešitu Vocabulary si zapíšeme slovíčka z odkazů zde a zde
      do příštího týdne se je naučíme

HV- úkol splněn 4.1.

Úterý 12.1.2021

Č – uč. str. 57/3a, napiš po slovo "do kina", do sešitu ČJ 1

A – uč. str. 35 - zde posloucháme čtyři dialogy (první si můžeme i dole 
       na stránce přečíst), na obrázku se snažíme určit obroučka, 
       který je v dialogu popisován (Řešení: č. 7, 2, 8, 3) 
    - PS 35/3 (odpovídáme podle obrázku, zkontrolujeme na online hodině)

PRV – ONLINE od 10.00 hod. - 10.45 hod. - koloběh vody v přírodě,  zde

M – ONLINE od 10.55 hod. - 11.40 hod. - hry s násobky čísel

TV- užívej si sněhu a ledu  - postav sněhuláka, domeček ze sněhu, bobuj, sáňkuj, lyžuj,brusli .... můžeš mně poslat fotku, video

Středa 13.1.2021

Č - ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - čtení - plynulá četba, práce s čítankou, text str. 76,77

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - procvičování dělení, závorky v příkladech

Č – uč. 57/3- pracuj s textem, vypracuj odpovědi na otázky b) do sešitu ČJ 1

ČaSP – úkol zadán 6.1., kontrola 20.1.

VV  - úkol zadán 6.1., kontrola 20.1.

Čtvrtek 14.1.2021

Č – ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod.- VS po M - mýtit, zamykat, smýkat, slova příbuzná

M – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod.- úvod k druhému dílu učebnice a prac. sešitu, čísla z oboru do 1000

TV – sportování na sněhu

PRV – zapiš si zápis do sešitu zde

Č – čítanka str. 78 - přečíst, otázky č. 1,2 do sešitu čtení

 Pedagogická intervence - úkol č. 2 - vybraní žáci vypracují úkol na www.gramair.in

Pátek 15.1.2021

A -   ONLINE od 8.00 hod.- 8.45 hod. - Has...? + short answers. Reading

Č – ONLINE od 8.55 hod. - 9.40 hod. - dokončení VS po M, procvičování, diktát

M - PS II. díl str. 6

Č – dočíst čítanka  str.79, popiš sněžného muže

 Test č. 1 - vypracují všichni na https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/najdi-vetrelce/pocitame.html

Ze života třídy

3. 10. 2020

3. B Plavecký výcvik

Období podzim 2020

15. 4. 2019

1.B Naši prvňáčci

Od září po březen není tak dlouhá doba, přesto naši prvňáčci už ušli velký kus cesty. Přejeme jim i nadále hodně úsměvů, pohody a úspěchů nejen při školní práci. Krátké video věnované jejich prvním školním krůčkům najdete ZDE.

1. 3. 2019

1.B Karneval