Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Martina Křížová

 

 ,, Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život."    Seneca

 Vítám Vás na stránkách 4. A a přeji Vám hodně pohody, radosti z úspěchů Vaších dětí a těším se na vzájemnou spolupráci. 

  Procvičování pro děti: 

Vlastivěda: Kraje

Český jazyk: slovní druhyPodstatná jménaslovesaSlovesa-číslo, osoba, čas

Matematika:písemné sčítání,odčítání,  písemné dělení

 

DISTANČNÍ VÝUKA - Březen 2021

Týden: 1.3. -  5.3. 2021

Pondělí- 1. 3. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

3. hodina- Vlastivěda: 

vypracuj: zápis zadán v Edupage

podívej se: 

4. hodina- Přírodověda:

Ekosystém okolí lidských obydlí

vypracuj: zápis zadán v Edupage

5. hodina- Člověk a svět práce:

vypracuj: úkol zadán na Edupage

Úterý-  2.3.  2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage 

procvičuj:

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage 

3.hodina- Anglický jazyk: 

4. hodina- Český jazyk: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage

5. hodina- Hudební výchova:

Zazpívej si: 

Středa- 3. 3. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Vzory podstatných jmen rodu ženského

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

3. hodina- TV: 

vypracuj: úkol zadán na Edupage.

4. hodina- Český jazyk: čtení

vypracovat: úkol zadán na Edupage

5.hodina- Anglický jazyk: 

 

Čtvrtek- 4. 3.  2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: 

vypracovat: úkol zadán na Edupage

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

Ekosystém lidských obydlí

3. hodina- Matematika:

vypracuj: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

4. hodina- Výtvarná výchova: 

5. hodina- Výtvarná výchova: 

Pátek- 5. 3. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45

podívej se: 

2. hodina- TV: Zimní sporty

3. hodina- Anglický jazyk-

4.hodina- Český jazyk:  

vypracovat: úkol zadán na Edupage

5. hodina- Matematika:

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

 

Týden: 22. 2. -  26. 2. 2021

Pondělí- 22. 2. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: Vzory podstatných jmen rodu středního

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: vzory podstatných jmen rodu středního

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: Čtení a zapisování čísle do 1 000 000, porovnávání čísel

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: sčítání a odčítánízaokrouhlování

 

3. hodina- Vlastivěda: 

vypracuj: zápis zadán v Edupage

podívej se: KeltovéKeltská kouzla

 

4. hodina- Přírodověda:

Ekosystém okolí lidských obydlí

vypracuj: zápis zadán v Edupage

 

5. hodina- Člověk a svět práce:

Origami- skládání z papíru - poskládej dvě origami, vyfoť a pošli do 22.2.

origami:origami 1origami 2origami3

 

Úterý-  23. 2. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Seznámení se vzory rodu ženského, procvičování vzorů rodu středního

vypracovat: úkol zadán na Edupage (vypracovat do 23.2.)

procvičuj:vzory podstatných jmen rodu středního

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Číselná osa, rozvoj čísla v desítkové soustavě (test na opakování v Edupage)

vypracovat: úkol zadán na Edupage (vypracovat do 23.2.)

 

3.hodina- Anglický jazyk: Opakujte lekci 7 Time and School subjects v TESTU 3 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

 Čtěte v uč. na str. 36 věty o Franklin Primary School, pokuste se je ústně přeložit a do sešitu zapište 1a, atd.

 

4. hodina- Český jazyk: čtení v čítance

vypracovat: úkol zadán na Edupage

 

5. hodina- Hudební výchova:

Zazpívej si: Kolik je na světě věcíO dvanácti měsíčkáchCvičení s Míšou

 

Středa- 24 .2. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Vzory podstatných jmen rodu ženského

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: vzory podstatných jmen rodu středního

 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

 

3. hodina- TV: Zimní sportování (při sportování můžeš využít lyže, sáňky, boby- vyfoť se a pošli do 21.2.)

cvičení online: cvičení

 

4. hodina- Český jazyk: čtení

vypracovat: úkol zadán na Edupage

 

5.hodina- Anglický jazyk:  Opakujte School subjects - quiz. Dále PS 36/ 5, 6 (napište o své škole a třídě).

Čtvrtek- 25. 2. 2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Vzory podstatných jmen rodu ženského- vzor žena

vypracovat: úkol zadán na Edupage

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

Ekosystém lidských obydlí

 

3. hodina- Matematika:

vypracuj: úkol zadán na Edupage

procvičuj: zaokrouhlování

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Valentýnské přání - udělej-vypracuj a pošli fotku do 22.2.2021

5. hodina- Výtvarná výchova: Valentýnské přání - udělej-vypracuj a pošli fotku do 22.2.2021

 

Pátek- 26. 2. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45

Příchod Slovanů

podívej se: Stěhování národů

 

2. hodina- TV: Zimní sporty

 

3. hodina- Anglický jazyk- ONLINE - My school - Reading projects (PS 36/ 6)

 

4.hodina- Český jazyk:  

vypracovat: úkol zadán na Edupage

 

5. hodina- Matematika:

vypracovat: úkol zadán na Edupage

procvičuj: 

 

Týden: 15. 2. -  19. 2. 2021

Pondělí- 15. 2. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: Vzory podstatných jmen rodu středního, pracovní list 1A,1B vzor Město

vypracovat: pracovní list 1A cv. 1, PL str. 8 cv. 3

procvičuj: vyjmenované slova

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, Početník str. 4 cv. 2, početník str. 2 celá

vypracovat: Početník str. 4 cv. 1

procvičuj: sčítání a odčítánízaokrouhlování

 

3. hodina- Vlastivěda: Mladší doba kamenná, Doba bronzová a železná

zápis do sešitu: zápis do 19.2.

podívej se: Pravěcí zemědělciDoba kovová

4. hodina- Přírodověda:

Ekosystém okolí lidských obydlí

zápis do sešitu:  Ekosystém-obydlí

5. hodina- Člověk a svět práce:

Origami- skládání z papíru - poskládej dvě origami, vyfoť a pošli do 21.2.2021 - náměty najdeš na odkazech:

origami:origami 1origami 2origami3

Úterý-  16. 2. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Vzory podstatných jmen - vzor moře

vypracovat: Pracovní list dle zadání (str.4 cv. 1,2)

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Zaokrouhlování a porovnávání čísel do 10000

vypracovat: PS str. 8, cv.1,2 

3.hodina- Anglický jazyk: Space school - napište slovíčka L7 - velký slovníček str. 13 (nemusíte vše, část si nechejte na zítra). Poslouchejte a opakujte uč. str. 34/ poslech 47 zde rozhovory z vesmírné školy. Jsou to údaje o čase a školních předmětech. Dále si poslechněte Ze str. 34 poslech č. 48  zde a napište do sešitu kolik je hodin (časy vidíte i na hodinách).  Podobné úkoly najdete v PS také na str. 34. S určováním času vám pomohou následující písničky - pusťte si je a říkejte zde , zde , zde .Opakujte lekce 3 -6 v TESTU 2 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: Naučit se básničku str. 91 a číst str. 92-94 Mamuti

 

5. hodina- Hudební výchova:

Zazpívej si: Kolik je na světě věcíO dvanácti měsíčkáchCvičení s Míšou

 

Středa- 17 .2. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Vzory podstatných jmen- vzor kuře, stravení

vypracovat: ------------------

procvičuj: vyjmenované slova

 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Rýsování obdélníku

vypracovat: ------

procvičuj: násobení a dělení

 

3. hodina- TV: Zimní sportování (při sportování můžeš využít lyže, sáňky, boby- vyfoť se a pošli do 21.2.)

cvičení online: cvičení

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: básnička Muzeum, čtení str. 95-96- Lidé v pravěku

 

5.hodina- Anglický jazyk:  Space school V učebnici na str. 35 si přečtěte rozvrh vesmírné školy, neznámá slovíčka školních předmětů si najděte ve slovníku. Potom vypracujte v PS s. 35/ 3, 4 (doplňte svůj rozvrh anglicky do připravené tabulky, český jazyk - Czech, ČaSP - Craft, čtení - Reading, psaní - Writing). Správnou výslovnost school subjects si poslechněte v říkankách a písničkách na youtube:  zde, zde, zde

 

Čtvrtek- 18 .2. 2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Vzory podstatných jmen rodu středního 

vypracovat: PL dle zadání v online hodině

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

Ekosystém lidských obydlí

 

3. hodina- Matematika:

vypracuj: Početník str. 5 - celá strana

procvičuj: písemné násobení a dělení

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Valentýnské přání - udělej-vypracuj a pošli fotku do 22.2.2021

5. hodina- Výtvarná výchova: Valentýnské přání - udělej-vypracuj a pošli fotku do 22.2.2021

 

Pátek- 19. 2. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45

podívej se: Lovci mamutůLovci mamutů 2Pravěcí zemědělciByl jednou jeden člověk-1

 

2. hodina- TV: Zimní sporty

 

3. hodina- Anglický jazyk- ONLINE My school

 

4.hodina- Český jazyk:  

 vypracovat: Pracovní list dle zadání (str. 7 cv.7.)

 

5. hodina- Matematika:

vypracovat: Početník str. 7 celá

Týden: 8. 2. -  12. 2. 2021

Pondělí- 8. 2. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: Rod podstatných jmen

vypracovat: naučit se dle zadání vzory rodu středního (měso, moře, kuře, stavení)

procvičuj:podstatné jména

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: procvičování učiva (písemné násobení a dělení), PS str. 4 (dělení se zbytkem)

vypracovat:  PS str. 4 - spodní tabulky

procvičuj: sčítání a odčítání

 

3. hodina- Vlastivěda:

Úvod do učiva, Malá kapitola o čase

zápis do sešitu: Malá kapitola o čase

podívej se: časová osa v dějinách

 

4. hodina- Přírodověda:

Ekosystém park

zápis do sešitu:  Ekosystém park- rostliny

 

5. hodina- Člověk a svět práce:

Origami- skládání z papíru - poskládej dvě origami, vyfoť a pošli do 21.2.2021 - náměty najdeš na odkazech:

origami:origami 1origami 2origami3

 

Úterý-  9. 2. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Podstatná jména rodu středního, PS str. 39 cv.12

vypracovat: zadáno na Gramar.in 

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online:  Slovní úlohy s úsudky, PS str. 8

vypracovat: PS str. 9 cv. 1, PS str. 6 cv. 3

 

3.hodina- Anglický jazyk: Opakujte lekci 6 A sunny day v TESTU 1 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: čítanka str. 86-87 a poté Gramar.in - 2.úkol

 

5. hodina- Hudební výchova:

Zazpívej si: Kolik je na světě věcíValčíček

 

Středa- 10 .2. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Skloňování podstatných jmen rodu středního

vypracovat: PS str. 39 cv. 14, 15 a dopracovat cvičení z učebnice str. 47 cv. 3, udělej si kartičky se vzory dle zadání

procvičuj: vyjmenovaná slova

 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Rysování čtverce

vypracovat: ------

procvičuj: násobení a dělení

 

3. hodina- TV: Zimní sportování (při sportování můžeš využít lyže, sáňky, boby- vyfoť se a pošli do 21.2.)

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: Čítanka str. 88- 91 - Člověk z doby před milionem let

 

5.hodina- Anglický jazyk:  Review B - opakování L 4 - 6. Uč. str. 32 - poslouchejte rozhovor zde  a vyberte správné odpovědi, které zapište do sešitu Aj. Dále vypracujte v PS celou stranu 32.

Čtvrtek- 11 .2. 2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Vzory podst. jmen rodu středního, PS str. 42 cv. 21

vypracovat: PS str. 41 cv. 18,19.

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

 Ekosystém park- rostliny a živočichové

 

3. hodina- Matematika:

vypracovat: Početník str. 1 a dle zadání úkol v sešitě Geometrie

procvičuj: rýsování čtverce, písemné dělení, násobení a dělení

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Přání k Valentýnu

5. hodina- Výtvarná výchova: Přání k Valentýnu

 

Pátek- 12. 2. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45

Čas, Pravěk

zápis do sešitu: Pravěk

podívej se: Lovci mamutůLovci mamutů 2Pravěcí zemědělciByl jednou jeden člověk-1

 

2. hodina- TV: Zimní sporty

 

3. hodina- Anglický jazyk- ONLINE: Review B

 

4.hodina- Český jazyk:  

vypracovat: PS str. 40 celá

 

5. hodina- Matematika:

vypracovat: Početník str. 3 celá

procvičuj: násobení a dělení

 

Týden: 25. 1. -  29. 1. 2021

Pondělí- 25. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: Časování sloves ,PS str. 59 cv. 31, učebnice str. 78

vypracovat: PS str. 59 cv. 30

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: Písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné násobení do 10000

vypracovat: PL dle zadání v online hodině

procvičuj:písemné násobenípísemné dělení

 

3. hodina- Vlastivěda: 

zápis do sešitu: zápis

podívej se: Moravskoslezský krajZlínský krajKraj Vysočinavýlet po kraji Vysočinavýlet do Zlínského kraje

 

4. hodina- Přírodověda:

 Ekosystém park

zápis do sešitu: zápis

podívej se: Ekosystém park

 

5. hodina- Člověk a svět práce:

Postav, poskládej svůj výrobek ze stavebnice, puzzle . 

 

Úterý- 26. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Opakování vyjmenovaných slov, podstatná jména

vypracovat: PL dle zadání v online hodině + úkol zadán na Gramar.in (vypracovat do 26.1)

procvičuj:   vyjmenovaná slova

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Čísla větší než 10000, čtení, číselná osa

vypracovat: PL dle zadání v online hodině

procvičuj:zápis čísel do 1000000

 

3.hodina- Anglický jazyk: Dnes si zahrajeme na básníky. Pomůže nám s tím v učebnici i v PS str. 30. Poslechněte si 2 básničky angl. POEMS - zde . Poslech si pusťte vícekrát, opakujte, prstem si ukazujte slova a pokuste se text přeložit. V PS máme podobné básně ve cv. 6 - slova nahoře pište na linky do obrázků. Rozumíte obsahu? Do cvičení 7 si sami nejdříve napište a potom dokreslete básničku o počasí. Můžete použít návrhy názvů v učebnici pod obrázky - je jich tu 7, nebo přímo připravenou báseň - dole (ale to jen ti, co si neví rady). Vytvořenou báseň vyfoťte a pošlete mi ji na gmail nebo EduPage.

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat:Čítanka str. 84-85 a odpověz ústně na otázky. 

 

5. hodina- Hudební výchova:

Zazpívej si:  ValčíčekMravenčí ukolébavkaVečerníček

 

Středa- 27 .1. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Slovesa , vyjmenovaná slova

vypracovat: úkol zadán na Gramar.in - vypracovat do 27.1. !!!

procvičuj:slovní druhyslovesavyjmenovaná slova

 

2. hodina- Vlastivěda- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Moravskoslezský, Zlínský kraj, kraj Vysočina

vypracovat: Projekt: vyber si kraj a dle pokynu v online hodině vypracuj projekt (poloha,pohoří, řeky, průmysl, zemědělství, zajímavosti, památky....). Termín odevzdání - po skončení jarních prázdnin (8.-10. února).

 

3. hodina- TV: Zimní sporty ( bobování, sáňkování)

 

4. hodina- Matematika:

vypracovat: pracovní sešit str. 2- celá

 

5.hodina- Anglický jazyk: The Dragon Crown 6 (s. 31) - poslech celé ukázky zde . Poslouchejte ještě jednou a opakujte (v nahrávce je místo pro vaše opakování) zde . Text se pokuste přeložit alespoň ústně. Neznámá slovíčka si vyhledejte ve slovníku nebo na internetu. Odpovězte do sešitu na tuto otázku? What’s the weather in this story? V PS s.31/ 8 vyluštěte křížovku.

Čtvrtek- 28 .1.2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Opakování učiva - podstatná jména, slovesa

vypracovat: procvičuj vyjmenovaná slova, pády, slovesa na online cvičení, gramar.in 

procvičuj:    vyjmenovaná slova

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

 online- Ekosystém park 

 

3. hodina- Matematika:

vypracovat: PS str. 2 - celá

procvičuj:  písemné násobenízápis čísel do 1000000

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty (úkol zadán do 15. ledna v online hodině)

5. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty (úkol zadán do 15. ledna v online hodině)

 

Pátek- 29. 1. 2021- Pololetní prázdniny

 

Týden: 1. 2.  -  5. 2. 2021

Jarní prázdniny

 

Týden: 18. 1. -  22. 1. 2021

Pondělí- 18. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: Časování sloves , procvičování učiva- slovní druhy

vypracovat: pracovní list dle zadání v online hodině (slovesa cv. 7a, 10)

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem (pracovní list str. 17- příklady: 656:7, 742 : 9, 284 : 3)

vypracovat:  pracovní list dle zadání v online hodině (237:8, 258 : 4, 685:7, 716 : 9)

 

3. hodina- Vlastivěda:

 Pardubický , Jihomoravský, Olomoucký kraj 

zápis do sešitu: zápis

podívej se: Pardubický krajJihomoravský krajOlomoucký krajZámek Lednicehrad Pernštejn

 

4. hodina- Přírodověda:

 Ekosystém louka- živočichové

zápis do sešitu:   zápis

 

5. hodina- Člověk a svět práce:

Postav, poskládej svůj výrobek ze stavebnice, puzzle . Poté se vyfoť a pošli mi fotku do 13. ledna 2021.

 

Úterý- 19. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Časování sloves v čase minulém, PS str. 56 cv. 22,23

vypracovat: PL -slovesa- Malá pohádka o řepě + cv. 2,3

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem

vypracovat: PL  dle zadání v online hodině (883 : 9, 556 : 6)

3.hodina- Anglický jazyk: L6 A sunny day - napište slovíčka do velkého slovníčku str.12. PS 28/ 2 přiřazujte k rozhovorům obrázky, které si můžete vybarvit. Věty si přeložte. Poslechněte si znovu song - How’s the weatrher? zde

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: Čítanka str. 77-79. - Jak Aleš dostal papouška

 

5. hodina- Hudební výchova:

vypracovat: Lidové písně

Zazpívej si:lidové písněNení nutnoDělání ,mix písniček

 

Středa- 20 .1. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Časování zvratných sloves v čase minulém, učebnice str. 71, PS str. 57 cv. 24,26

vypracovat: PS str. 58 cv.28

procvičuj:slovní druhyslovesa

 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Písemné násobení jednociferným činitelem, pracovní list dle zadání v online hodině

vypracovat: Pracovní list dle zadání v online hodině (2 řádky), Matika in - vypracovat do 20.1. 

procvičuj:písemné násobení

 

3. hodina- TV: Zimní sporty ( bobování, sáňkování)

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: Čítanka str. 80 - 83 Baterka 

 

5.hodina- Anglický jazyk: Učebnice str. 29 - poslechněte si písničku o počasí zde a pokuste se ji zazpívat. Dále poslouchejte dole na stránce 29 rozhovory o počasí zde a zapište do sešitu AJ jméno a místo, o kterém se mluví v souvislosti s počasím ( podle značek).

Čtvrtek- 21 .1.2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Slovesa- časování v čase minulém, PS str. 57 cv. 27, pracovní list

vypracovat: pracovní list : Sněhulák- dle zadání v online hodině

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

 Ekosystém louka- živočichové

zápis do sešitu:   zápis

 

3. hodina- Matematika:

vypracovat: Pracovní list- násobení jednociferným činitelem dle zadání 

procvičuj:  písemné násobení

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty (úkol zadán do 15. ledna v online hodině)

5. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty (úkol zadán do 15. ledna v online hodině)

 

Pátek- 22. 1. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45

Pardubický , Jihomoravský, Olomoucký kraj 

zápis do sešitu: zápis

podívej se: Pardubický krajJihomoravský krajOlomoucký krajZámek Lednicehrad Pernštejn

 

2. hodina- TV: Zimní sporty

 

3. hodina- Anglický jazyk- ONLINE: The weather chart

4.hodina- Český jazyk:  

vypracovat: Pracovní list: Lyžař- dle zadání v online hodině a poté PS str. 58 cv. 29

 

5. hodina- Matematika:

vypracovat: pracovní list : Indián- dle zadání v online hodině

procvičuj:písemné násobení

 

Týden: 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí- 11. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: Časování sloves v přítomném čase, učebnice str. 68 , PS str. 52 cv. 8,9

vypracovat: PS str. 53 cv. 12, pracovní list - dle zadání v hodině

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: Písemné sčítání a odčítání do 100000

vypracovat:  pracovní list dle zadání- písemné dělení

 

3. hodina- Vlastivěda:

Ústecký, Liberecký a Královehradecký kraj 

zápis do sešitu:zápis

podívej se:Ústecký krajLiberecký krajKrálovehradecký krajKraje pexeso

 

4. hodina- Přírodověda:

 Ekosystém louka

zápis do sešitu:   zápis 

 

5. hodina- Člověk a svět práce:

Postav, poskládej svůj výrobek ze stavebnice, puzzle . Poté se vyfoť a pošli mi fotku do 13. ledna 2021.

 

Úterý- 12. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Časování sloves v přítomné čase, PS str. 52 cv. 10, 11, 13

vypracovat: do ČJ1 vyčasovat 3 slovesa 

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: opakování písemného sčítání a odčítání, písemného dělení

vypracovat: pracovní list dle zadání ve škole

 

3.hodina- Anglický jazyk: The dragon crown 5 - uč. str. 27 - poslouchej příběh zde .  Znovu si bubliny přečti a snaž se porozumět. PS str. 27/ 7 - přečti si informace o třech dívkách a doplň je do tabulky. Zkontrolujeme v pátek. Opakuj 5. lekci.

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: čítanka str. 75 a do sešitu čtení vypracovat otázku č. 1 - ústně

 

5. hodina- Hudební výchova:

vypracovat: Lidové písně

 

Středa- 13 .1. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Časování sloves v čase budoucím, PS str. 69 cv. 1,2

vypracovat: PS str. 54 cv. 17 a str. 55 cv. 21

 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Písemné sčítání a odčítání do 10000

vypracovat: Pracovní listy dle zadání (3 příklady sčítání + 3 příklady na odčítání + zkouška)

 

3. hodina- TV: Zimní sporty ( bobování, sáňkování)

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: Čítanka str. 76- Páni kluci ( vysvětli slovo KOVBOJ)

 

5.hodina- Anglický jazyk: Opakujte přítomný čas průběhový z 5. lekce v TESTU 7 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

Poslechněte si ještě jeden song What are you doing? zde . Zazpívejte si nejdříve s dětmi, potom zkuste sami.

Čtvrtek- 14 .1.2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Časování sloves v čase budoucím, PS str. 55 cv. 18,19

vypracovat: pracovní list dle zadání v online hodině (Slovesa- celá strana)

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Ekosystém louka- rostliny

vypracovat: -

 

3. hodina- Matematika:

vypracovat: úkol zadán na Matika in - vypracuj do 14.1. 

procvičuj:písemné sčítání,odčítánípamětné sčítání a odčítání do 10000

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty (úkol zadán do 15. ledna v online hodině)

5. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty (úkol zadán do 15. ledna v online hodině)

 

Pátek- 15. 1. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45:

online: Ústecký , Liberecký a Královehradecký kraj

vypracovat: -

podívej se: odkaz na videa je v pondělí 11.1.

 

2. hodina- TV: Zimní sporty

 

3. hodina- Anglický jazyk- ONLINE: L6 A sunny day

 

4.hodina- Český jazyk:  

vypracovat: Pracovní list dle zadání v online hodině (Slovesa)

procvičuj: Slovesa-číslo, osoba, čas   

 

5. hodina- Matematika:

vypracovat: Pracovní list dle zadání v online hodině (písemné dělení)

procvičuj:písemné dělení

 

Týden: 4.1. - 8.1. 2021

Pondělí- 4.1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE- 8.00 - 8.45 :

online: opakování probraného učiva

vypracovat: napiš a poté nakresli do ČJ 1:  Který dárek je pro tebe ten nejhezčí?

 

2. hodina- Matematika- ONLINE- 8.55 - 9.40:

online: Počítání do 10000 (porovnávání, pamětné sčítání a odčítání)

vypracovat:  procvičuj písemné dělení na : Cvičení online- 4. ročník- písemné dělení beze zbytku

 

3. hodina- Vlastivěda:

Jihočeský a Plzeňský kraj

zápis do sešitu:zápis

 

4. hodina- Přírodověda:

Ekosystém louka

zápis do sešitu:    zápis

 

5. hodina- Člověk a svět práce:

Postav, poskládej svůj výrobek ze stavebnice, puzzle ..... Poté se vyfoť a pošli mi fotku do 13. ledna 2021.

 

Úterý- 5. 1. 2021

1. hodina- Český jazyk - ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Slovní druhy a pády podstatných jmen, PS str. 38 cv. 8, 10.

vypracovat: PS str. 38 cv. 11

 

2.hodina- Matematika- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Písemné sčítání a odčítání do 10000, písemné dělení  - PS str. 49 cv. 2

vypracovat: vypočítej do M1: 768 : 8 = , 324 : 9 = , 208 : 8 = 

 

3.hodina- Anglický jazyk: L5 On holiday - uč. str. 25 projděte si text, poslech zde . Ve velkém slovníčku str. 10 - 11 zopakujte nebo dopište slovíčka (někteří byli nemocní), doplňte výrazy pod obrázky. Pokračujte v PS - máme str. 24 + cv. 3 ( kdo nemá - doplní si). Dnes cv. 4 nakreslete 3 obrázky s různými činnostmi, které umíte pojmenovat. Např. In this picture I’m playing tennis, dolů věty napište.

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: čtení knihy

 

5. hodina- Hudební výchova:

vypracovat: Lidové písně

 

Středa- 6.1. 2021

1. hodina- Český jazyk- ONLINE - 8.00 - 8.45 :

online: Slovesa - tvar určitý, neurčitý , PS str. 50 cv. 2

vypracovat: PS str. 50 cv. 3

 

2. hodina- Matematika- ONLINE - 8.55 - 9.00:

online: Písemné sčítání a odčítání do 10000

vypracovat: procvičování učiva 

 

3. hodina- TV: Zimní sporty ( bobování, sáňkování)

 

4. hodina- Český jazyk:

vypracovat: Čtení v čítance str. 72 a odpověz si na otázku č. 1

 

5.hodina- Anglický jazyk: Opakujte slovní zásobu 5. lekce v TESTU 6 na EduPage. Je otevřen do neděle 22:00. Máte 1 pokus. 

Projděte si v učebnici str. 26 - přečtěte dopis a pokuste se porozumět jako přípravu na páteční online hodinu.

 

Čtvrtek- 7.1.2021

1. hodina- Český jazky- ONLINE - 8.00 - 8.45:

online: Tvary sloves, zvratné slovesa-  učebnice str. 67, PS str. 54 cv. 4, 5 

vypracovat: PS str. 51 cv. 6 

 

2. hodina- Přírodověda- ONLINE 8.55 - 9.40 :

online: Ekosystém louka

vypracovat: opakování Ekosystém pole 

 

3. hodina- Matematika:

vypracovat: Nákupy květin - PS str. 48 - vypracovat do 10.1. 2021

- procvičování zadáno na matika in- vypracovat do 7.1.2021

 

4. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty

5. hodina- Výtvarná výchova: Zimní sporty

 

Pátek- 8. 1. 2021

1. hodina- Vlastivěda- ONLINE 8.00 - 8.45:

online: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj

vypracovat:  zápis

podívej se: Jihočeský kraj: video  , Jihočeský kraj:  video,  Plzeňský kraj: video

 

2. hodina- TV: Zimní sporty

 

3. hodina- Anglický jazyk- ONLINE: On holiday - present continuous tense

 

4.hodina- Český jazyk:  Opakování vyjmenovaných slov

vypracovat: růžové vyj. slova- str. 38 

 

5. hodina- Matematika:

vypracovat: PS str. 48 

 

 

 

 

 

 

 

Ze života třídy

18. 1. 2020

3. A Sbírka na Austrálii

I naše třída se zúčastnila sbírky na Austrálii. Společně jsme vybrali 666 Kč. Děkuji za pomoc ♥

31. 10. 2019

3. A Halloween

 

27. 9. 2018

2. A Projektový den

Návštěva stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.