Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Martina Švestková

 

DISTANČNÍ VÝUKA

1.března 2021– 5.března 2021

Pondělí 1.3.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 5.3.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 5.3.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage)

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) geometrie

VL  - zopakuj si vlastivědné učivo 4. ročníku

ČaSP - 

LITERATURA - 

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

Úterý 2.3.

A Šve - online hodina 8:00 - 8.45 

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) 

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) 

M -  

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) 

HV - 

Středa 3.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) 

TV - 

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage)

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage)

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) 

LITERATURA - 

Čtvrtek 4.3.

ČJ - 

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

VL - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) 

Přv - 

VV -  Děti, za měsíc budou Velikonoce - vyrobte si doma veselé vlasáče. Svou hravostí a šťavnatou zelení určitě navodí dobrou atmosféru.

Pátek 5.3.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) 

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) 

A Šve - 

A Kor. -

TV - 

ICT - 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.února 2021– 26.února 2021

Pondělí 22.2.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 26.2.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 26.2.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) opakování učiva 1. pololetí

 - vytiskni si text, se kterým budeme pracovat na online hodině

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla - pamětné/písemné sčítání, odčítání

 - vytiskni si tento list

VL  - Děti, v EduPage vypracujete test Evropa, sousední státy. Test je nastaven na 3. vyučovací hodinu - tj. pouze dne 22.2.2021 od 10:00 - 10.45. Nebojte se, máme procvičeno!!!

Opakuj si zde, zde, kvíz jsme Evropany, opakování Evropa

ČaSP - stolování - dokončit do konce týdne (EduPage)

LITERATURA -  Nezkrotitelný - 2. část A, B, odpovídej na kontrolní otázky v EduPage. I v tomto textu jsou některá slova navíc (vetřelci), objevíš je? Vypiš je do sešitu Čtení.

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

Úterý 23.2.

A Šve - online hodina 8:00 - 8.45 Unit 4 My day, Present simple

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) Prepositions of time online

Opakujte lekci  4A Time v TESTU 3 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) opakování učiva 1. pololetí 5. ročníku

M -  Nakupuješ dvě věci. Kolik dostaneš nazpět? - pracuj do školního sešitu č. 2.

V EduPage je připraven domácí úkol, který bude tentokrát hodnocen známkou. Musíte ho vypracovat během dnešního dne. 

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) Svalová soustava

HV - OSOBNOST MĚSÍCE Bedřich Smetana -  stučné informace,

POSLECHOVÉ SKLADBY: symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast, opera Prodaná nevěsta - stručný děj si přečti zde, známé árie z této opery - Proč bychom se netěšiliZnám jednu dívku, ta má dukáty Poslechové skladby ohodnoť ve sdíleném dokumentu, který jsem ti poslala na gmail (nejpozději do 23.2.2021). Děkuji!

Hudební křížovka - vypracuj do 23.2.2021

Středa 24.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) VS, slovní druhy, pády podst. jm.

TV - Při dlouhém sezení u počítačů se často neubráníme špatnému a nezdravému sezení. Hrbíme se, kroutíme a zapomínáme, že i sezení u učení má svá pravidla. Pojď si tedy protáhnout své tělo. Při každodenním cvičení a protahování alespoň trochu napravíme nedostatek zdravého a přirozeného pohybu. Toto video je trochu jinačí. Vyzkoušíš cvičit i podle něj?

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

Vytiskni si NÁKUPY - vypočítáme společně na online hodině

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Present simple - negative

Vytiskni si na hodinu cv. z učebnice: 43/3b   43/5a

V EduPage je spuštěn test na slovíčka UNIT 3 (pets, school), UNIT 4 (time). Vypracuj nejpozději do pátku 26.2.2021. Děkuji.

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) My day (napište polovinu 4B)

LITERATURA - Čítanka Sluníčko - str. 74 - 77 Malinový král, Krásný hlas, Kouzelný džbán - přečti si finskou, argentinskou a vietnamskou pohádku, přemýšlej, jaké poučení z nich plyne? Připomínají ti tyto pohádky nějaké naše české pohádky? - své názory napište do sešitu Čtení. Do 1. března mi pošli fotografii zápisu do úkolu v EduPage. Děkuji.

Čtvrtek 25.2.

ČJ - Pracovní list - vypracuj (napiš) do sešitu č. 2.  (proveď si kontrolu své práce)

Procvičuj si PÁDY podstatných jmen. Zopakuj si podle videa, co už znáš ze 3. ročníku.

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

VL - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) 

Vytiskni si NÁKUPY - vypočítáme společně na online hodině

Přv - e-book - Člověk:
- opakování - popis kostry, části lidského těla
- zápis - Svalová soustava
- zajímavosti - kvíz - ANO x NE
- zbytek dobrovolně.

VV -  vystřihovánka - dotvoř pomocí barev, které máš k dispozici, stačí voskovky, pastelky, fixy, můžeš použít i vlnu, kterou budeš lepit jako srst. Těším se na Vaše práce. Zde se podívej, jak liška vypadá, když je vybarvená obyčejnou pastelkou a černým fixem.

 

Pátek 26.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) VS, pád, číslo podst. jmen

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) geometrie - bod, přímka, úsečka, rovinné obrazce

A Šve - UNIT 4B PS str. 35, cv. 3, slovíčka UNIT 4C Free time, PS str. 36, cv. 1, mluv o obrázku, popisuj, co vidíš, najdi a napiš slova začínající na písmena o  u  e  h  a  (piš do sešitu), Předložky času on/at opakuj zde.

A Kor. - Dopište a učte se 4B. Opakujte Daily routine zde (zkuste i vpravo quiz a Gameshow quiz).

TV - Při dlouhém sezení u počítačů se často neubráníme špatnému a nezdravému sezení. Hrbíme se, kroutíme a zapomínáme, že i sezení u učení má svá pravidla. Pojď si tedy protáhnout své tělo. Při každodenním cvičení a protahování alespoň trochu napravíme nedostatek zdravého a přirozeného pohybu. Toto video je trochu jinačí. Vyzkoušíš cvičit i podle něj?

ICT - Online - Bezpečnost na internetu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.února 2021– 19.února 2021

Pondělí 15.2.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 19.2.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 19.2.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) VS

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla - sčítání

VL - sousední státy ČR - Německo - čti si v učebnici, do sešitu napiš nadpis NĚMECKO, pod nadpis vlep tento list, který si vypracuj (následně kontroluj zde). Pokračuj s tímto listem, následně proveď kontrolu. Chceš-li zadávám i křížovku, kontrola zde. Určitě se podívej na toto krátné video.

ČaSP - stolování - úkol zaslaný přes EduPage

- dobrovolný námět na tvoření ZDE

LITERATURA -  Čítanka Sluníčko 72,73, do sešitu Čtení zodpověz otázku č. 5 - tj. vysvětli rčení "zmizet jako pára nad hrncem" svými slovy. Úkol č. 4 nabízím dobrovolně, chceš-li ho vypracovat, pracuj také do sešitu Čtení. Čti báseň Zlatý kolovrat, přemýšlej, co je balada (vysvětlení zde).

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

 

Úterý 16.2.

A Šve -  online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) UNIT 4 What´s the time, please 

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) What’s the time, please? (napište 4A) 

Opakujte lekci 3D My school -  questions v TESTU 2 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) opakování učiva 1. pololetí

M - Pracuj do školního sešitu č. 2:

- uvedená čísla porovnejte sestupně 

- sčítej desetinná čísla (řešení) - sčítej desetinná čísla (řešení

odčítání je dobrovolné, budeme se mu věnovat ve středu na online hodině, po ní si příklady na odčítání budeš moci dokončit

- slovní úloha (řešení)

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) - Opěrná soustava

HV - OSOBNOST MĚSÍCE Bedřich Smetana -  stučné informace,

POSLECHOVÉ SKLADBY: symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast, opera Prodaná nevěsta - stručný děj si přečti zde, známé árie z této opery - Proč bychom se netěšiliZnám jednu dívku, ta má dukáty Poslechové skladby ohodnoť ve sdíleném dokumentu, který jsem ti poslala na gmail (nejpozději do 23.2.2021). Děkuji!

Hudební křížovka - vypracuj do 23.2.2021

Středa 17.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) opakování učiva 1. pololetí 5. ročníku, VS

TV -  Při dlouhém sezení u počítačů se často neubráníme špatnému a nezdravému sezení. Hrbíme se, kroutíme a zapomínáme, že i sezení u učení má svá pravidla. Pojď si tedy protáhnout své tělo. Při každodenním cvičení a protahování alespoň trochu napravíme nedostatek zdravého a přirozeného pohybu. Toto video je trochu jinačí. Vyzkoušíš cvičit i podle něj?

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage) desetinná čísla - porovnávání, odčítání

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) UNIT 4 What´s the time, please?, předložky on/at

 - máš-li možnost, vytiskni si list na vyučovací hodinu, kdo nemá možnost, bude pracovat v uč. 41/6

 - máš-li možnost, vytiskni si tento domácí úkol, nemáš-li možnost tisku, piš sám věty o časech. Vše do sešitu AJ.

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Prepositions of time

LITERATURA - čti ukázku z knihy Jacka Londona Bílý tesák zde a zde (omlouvám se za kvalitu). V textu vyhledej vetřelce (slova, která do textu nepatří), napiš je na volné řádky. Uvidíš, co ti vyjde :-) Vše vlep do sešitu. Pokud jsi četl/a opravdu pozorně, dokážeš jistě odpovědět na otázky v EduPage (D.Ú. Nezkrotitelný)

 

Čtvrtek 18.2.

ČJ -  procvičuj VS,  jak se správně píší těžší slova cizího původu?,

sestav vhodné dvojice a doplň chybějící písmena - pracuj do sešitu č. 2 (řešení

- do vět doplň názvy živočichů (vyjmenovaná slova nebo slova k nim příbuzná) - pracuj do sešitu č. 2 (řešení zde)

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla pamětné sčítání, odčítání 

tabulka desetinných čísel k vytisknutí na vyučovací hodinu

Přv - zapiš si zápis a vypracuj úkoly v e-booku Člověk
Kostra - opěrná soustava

VL - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) Polsko

osnova k vytisknutí 

Video na zhlédnutí - Německo.

VV - vystřihovánka - dotvoř pomocí barev, které máš k dispozici, stačí voskovky, pastelky, fixy, můžeš použít i vlnu, kterou budeš lepit jako srst. Těším se na Vaše práce. Zde se podívej, jak liška vypadá, když je vybarvená obyčejnou pastelkou a černým fixem.

Valentýnský věnec - dobrovolné - vystřihni si proužky z barevného papíruProužky přehni na poloviny, volné konce ohni směrem dovnitř a scvakni sešívačkou nebo slep lepidlem. Vytvoříš tak krásné souměrné srdíčko. Tímto způsobem můžeš přidělat stužku.

 

Pátek 19.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) VS, pády, slovní druhy

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

A Šve - PS str. 33 celé (řešení - 33/3, 33/4, 33/5)

A Kor. -  What’s the time? Opakujte určování času podle těchto videí: How to tell the time, Telling the time in English .

PS str. 32/ 2 - dokončit. Dále napište do sešitu tyto digitální časy a k nim slovy pište čas. Např. 6.30 - half past six, 8.15, 2.30, 3.00, 6.45, 3.50, 3.25, 5.55, 9.10 

TV - Chceš protáhnout své tělo? Při každodenním cvičení a protahování alespoň trochu napravíme nedostatek zdravého a přirozeného pohybu. Toto video je trochu jinačí. Vyzkoušíš cvičit i podle něj?

ICT - Na webové strance https://www.canva.com/cs_cz/ naleznete šablony, které vám pomohou vytvořit např. leták, plakát, prezentaci,... Webovou stránku si pečlivě prohlédněte a kdo bude chtít, tak si může vytvořit např. plakát k propagaci své záliby.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8.února 2021– 12.února 2021

Pondělí 8.2.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 12.2.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 12.2.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) opakování zdvojené souhl, předpony, skupiny bě, pě, vě, mě

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla, peněžní model

VL - sousední státy ČR - Slovenská republika - čti si v učebnici, pracuj s těmito listy, ty si vytiskni, vypracuj a nalep do školního sešitu.

ČaSP 
- stolování - úkol zaslaný přes EduPage
- dobrovolný námět na tvoření ZDE

LITERATURA - text si vytiskni, zastřihni, přečti, odpověz na otázky, nalep do sešitu čtení.

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

 

Úterý 9.2.

A Šve -  online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) Progress check

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) Revision My school

Opakujte lekci 3D My school (subjects, have got) v TESTU 1 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) opakování zdvojené souhl, předpony, skupiny bě, pě, vě, mě

M -  pracovní list - pracuj do sešitu č. 2, řešení zde

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) člověk - úvod 

HV - OSOBNOST MĚSÍCE Bedřich Smetana -  stučné informace,

POSLECHOVÉ SKLADBY: symfonická báseň Vltava z cyklu Má vlast, opera Prodaná nevěsta - stručný děj si přečti zde, známé árie z této opery - Proč bychom se netěšili, Znám jednu dívku, ta má dukáty Poslechové skladby ohodnoť ve sdíleném dokumentu, který jsem ti poslala na gmail (nejpozději do 23.2.2021). Děkuji!

Hudební křížovka - vypracuj do 23.2.2021

 

Středa 10.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) dělení slov na konci řádku, opakování

TV -  

Při dlouhém sezení u počítačů se často neubráníme špatnému a nezdravému sezení. Hrbíme se, kroutíme a zapomínáme, že i sezení u učení má svá pravidla. Pojď si tedy protáhnout své tělo. Při každodenním cvičení a protahování alespoň trochu napravíme nedostatek zdravého a přirozeného pohybu. Toto video je trochu jinačí. Vyzkoušíš cvičit i podle něj?

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage) písemné dělení, zlomky, desetinná čísla - peněžní model, zaokrouhlování

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Culture, Progress check unit 3

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Schools in England (uč. 36)

Úkol na týden: vypracujte do příští středy 17.2. PROJECT MY SCHOOL

Rozsah výkres A4 (příklad v uč. 39, 35/ 3 - odpovídejte na otázky, nakreslete rozvrh, vaše učebnice, atd. PS 28/ 3).

LITERATURA - Čítanka Sluníčko - str. 70 - 71 - Do sešitu Čtení napiš svými slovy stručný obsah přečteného textu. Svoji práci vyfoť a vlož jako soubor do přiděleného úkolu v EduPage (termín do 15.2.)

 

Čtvrtek 11.2.

ČJ -  Úniková hra Harry Potter - pomůžeš Harrymu najít heslo ke klíči? Heslo pošli i nám do školy na můj gmail, děkuji. Komu se to podaří, získá jedničku. Hra není snadná!

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla - zaokrouhlování

Přv - zapiš si zápis a vypracuj úvodní úkoly v e-booku Člověk,
procvič si učivo pomocí úkolu zaslaného přes EduPage - Člověk 1.

VL - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Slovensko - opakování, Rakousko

Máš-li možnost, vytiskni si tento list.

VV - vystřihovánka - dotvoř pomocí barev, které máš k dispozici, stačí voskovky, pastelky, fixy, můžeš použít i vlnu, kterou budeš lepit jako srst. Těším se na Vaše práce. Zde se podívej, jak liška vypadá, když je vybarvená obyčejnou pastelkou a černým fixem.

Valentýnský věnec - dobrovolné - vystřihni si proužky z barevného papíru. Proužky přehni na poloviny, volné konce ohni směrem dovnitř a scvakni sešívačkou nebo slep lepidlem. Vytvoříš tak krásné souměrné srdíčko. Tímto způsobem můžeš přidělat stužku.

 

Pátek 12.2.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage)

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

A Šve - závazná slovíčka zde, pracuj na cvičeních z uč. str. 38/ cv. 12 (2 řešení34 (4 řešení) - do sešitu

A Kor. - Revision L3 - uč. 38/ 2, 3, 4 - cvičení vypracujte do sešitu English. Pracujte na projektu.

TV - Chceš protáhnout své tělo? Při každodenním cvičení a protahování alespoň trochu napravíme nedostatek zdravého a přirozeného pohybu. Toto video je trochu jinačí. Vyzkoušíš cvičit i podle něj?

ICT - Často se u stahovaných obrázků z internetu bavíme o jejich kvalitě. Vyzkoušejte na internetu vyhledat, co může ovlivnit kvalitu fotografie a také vyznam číslic, které se nachází v levé spodní části obrázku ( pixel , rozlišení obrázku ).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pondělí 25.1.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do čtvrtka 28.1.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do čtvrtka 28.1.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) skupiny bě/bje, vě/vje/,pě, mě/mně

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

VL  - Podnebí/ Podnebné pásy na území Evropy - čti si zde, do sešitu zapiš stručný zápis

ČaSP - Vytvoř sněhovou vločku - úkol je zaslaný přes EduPage - vypracuj ho nejpozději do 25.1. Těším se na Vaše práce!

LITERATURA -  Čítanka Sluníčko - str. 66 - 69

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

Úterý 26.1.

A Šve -  online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) 

Slovíčka UNIT 3D My school.

Vyparcuj test v EduPage. Bude spuštěn pouze do středy 27.2. do večerních hodin.

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) My school - My timetable

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) skupiny bě/bje, vě/vje/,pě, mě/mně

M -  Porovnávej desetinná čísla. Nezapomeň, že u desetinných čísel lze za jejich poslední desetinné místo připsat nuly, např. 2,8=2,80=2,800. Tyto zápisy vyjadřují stejné číslo!  Zkus porovnávat i zde.

Do sešitu č. 2 vypracuj tyto úkoly.

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) Živá příroda

HV - OSOBNOST MĚSÍCE: L.W.Beethoven - portrétzákladní informacedíloco je sonátaZnáš odpověď? - odpovědi mi zašli na e-mail nejpozději do 26.1.2021, děkuji! (pod QR kódy nalezneš správné odpovědi, ale nejprve se snaž informace sám/a zjistit)

Středa 27.1.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) skupiny bě/bje, vě/vje/,pě, mě/mně

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) 

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

POZOR - do čtvrtečních večerních hodin (do 28.1.) je spuštěn test v EduPage na desetinná čísla - čtení a zápis desetinných čísel (máme procvičeno). Prosím o včasné vypracování. Děkuji.

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) My school

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) My school

LITERATURA - čteme s porozuměním - graf - list přečti, zpracuj opovědi na otázky, zastřihni a nalep do sešitu ČTENÍ.

Čtvrtek 28.1.

ČJ -  Procvičuj si zde. Pracuj v pracovním sešitě na straně 35, cv. 13,14,15

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

VL - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) hospodářství Evropy

Připrav si i tyto dva listy - list 1 list 2

Přv - opakování - živá příroda - zasláno přes EduPage - úkol můžeš vypracovat opakovaně 

VV - výtvarná technika MONOTYPU

Uzavírka všech prací je 28.1.2021. 

DOMÁCÍ ÚKOL NA JARNÍ PRÁZDNINY - vystiskni, nalep na tvrdý papír, vystřihni jednotlivé haléře. Nemáš-li tiskárnu, nakresli si na tvrdý papír několik haléřů. EURO.

Pátek 29.1.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

VYSVĚDČENÍ - výpis z vysvědčení budeme vydávat, jakmile se vrátíme k prezenční výuce

MILÉ DĚTI, PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.ledna 2021– 22.ledna 2021

Pondělí 18.1.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 22.1.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 22.1.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) předložky a předpony

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla, smíšená čísla

VL  - Procvičuj si na tomto odkazu. Dokážeš vrátit světadíly na správné místo na mapě světa? Dobrovolný úkol - pro zvídavé.

Tento list vytiskni, odpověz na otázky, spoj pohoří a nejvyšší vrcholy, nalep do sešitu. Kontrolu si proveď zde

ČaSP 

Vytvoř sněhovou vločku - úkol je zaslaný přes EduPage - vypracuj ho nejpozději do 25.1.
Těším se na Vaše práce!

LITERATURA - Čítanka Sluníčko - str. 124 - 127 (odpovídej na otázky za textem - ústně) 

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

Úterý 19.1.

A Šve -  online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) Have you got a pet?

Slovíčka 3C - piš do slovníčku. D.Ú. PS str. 26, cv. 1

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) Have you got a pet? Questions and short answers.

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) skupiny bě/bje, vě/vje/,pě, mě/mně

M - Převeď zlomky na smíšená čísla. Nabízím vhodnější čtvercovou síť na zakreslování - zde a zde

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) Živá příroda

HV - OSOBNOST MĚSÍCE: L.W.Beethoven - portrétzákladní informacedíloco je sonátaZnáš odpověď? - odpovědi mi zašli na e-mail nejpozději do 26.1.2021, děkuji! (pod QR kódy nalezneš správné odpovědi, ale nejprve se snaž informace sám/a zjistit)

Středa 20.1.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účetskupiny bě/bje, vě/vje/,pě, mě/mně

procvičování předpon s-, z- (online v EduPage - prezentace předpony s-/z-) - uděláme společně na hodině

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) Vstup do této učebny máte pouze vy, já a paní asistentka. Nikdo jiný by neměl vidět naše příspěvky. Myslím, že by mohla být legrace, až bychom videa zhlédli. Nahrávky byste mohli zachovat do dalších let. Věřím, že by Vás za pár let mohla videa potěšit. Pojďme tedy nemyslet na problémy okolo nás. Pojďme se zdravě hýbat! 

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) 

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Have got: questions

LITERATURA - čti s porozuměním, kresli podle pokynů, kresby nahrávej do EduPage

Mrkni sem :-) a taky sem:-) ...smát se je povoleno :-)))

Čtvrtek 21.1.

VL - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) vodstvo Evropy

Vytiskni si tento list, budeme s ním pracovat na online hodině.

Dokážeš vyhledat ve čtyřsměrce významné evropské řeky?

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

Přv - opakování - živá příroda

Opakuj pomocí učebnice str. 47 - 51
Procvičuj: 1, 2, 3, 4

ČJ -  Pracuj s pracovním listem, vlep/přepiš do sešitu č. 2. Kontrolu své práce proveď zde.

VV - výtvarná technika MONOTYPU

Musíš mít doma barvu (např. temperovou barvu, nebo kelímek remakolu, myslím, že ideální budou i prstové barvy,...) Na dotváření obrázku použij třeba chodníkové křídy, pastelky, fixy. Těším se na tvoje výtvarné pokusy. Posílej je buď emailem jako přílohu, nebo je vkládej do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM. Uzavírka všech prací je 28.1.2021. 

Pátek 22.1.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) skupiny bě/bje, vě/vje/,pě, mě/mně

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) desetinná čísla

A Šve - uč. str. 33, cv. 4, 5 - piš do sešitu AJ, cv. 7 - poslech, záznam z tabulky proveď do sešitu AJ, nová slovíčka UNIT 3D

A Kor. - 3D My school - napište slovíčka 3D 2. část School subjects do slovníčku. Poslouchejte a opakujte v uč. 34/ 1a zde. Procvičujte v PS 28/ 1.

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) Vstup do této učebny máte pouze vy, já a paní asistentka. Nikdo jiný by neměl vidět naše příspěvky. Myslím, že by mohla být legrace, až bychom videa zhlédli. Nahrávky byste mohli zachovat do dalších let. Věřím, že by Vás za pár let mohla videa potěšit. Pojďme tedy nemyslet na problémy okolo nás. Pojďme se zdravě hýbat! .

ICT - Online  Kontola zadaných úkolů.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11.ledna 2021– 15.ledna 2021

Pondělí 11.1.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 15.1.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 15.1.2021. Děkuji!

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) - předložky s, se / z, ze

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) - nepravý zlomek, smíšené číslo

Vytiskni si zadání slovní úlohy a na online hodině si ho nalepíme do sešitu. Děkuji.

VL - dodatek k zápisu z minulé hodiny - vytiskni, doplň a vlep pod náš zápis z 7.1.

Evropa - sjednocující světadíl - vytiskni, v mapě vyznač státy dle pokynu a nalep do sešitu, kdo netiskne, zapíše zápis do sešitu ručně 

Odkrývej státy Evropy.

Ověř svoje znalosti evropských hlavních měst. Zkusíš to? 

ČaSP 

Vytvoř sněhovou vločku - úkol je zaslaný přes EduPage - vypracuj ho nejpozději do 25.1.
Těším se na Vaše práce!

LITERATURA - pracuj dle listu domácí úkol (kresbu) nahrej do EduPage

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

 

Úterý 12.1.

A Šve -  online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) have got/ has got, Mut´s present

A Kor.  - online hodina 8:00 - 8:40 (připoj se v EduPage) Mut’s present (napište slovíčka 3B - jen neznámá)

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) předložky s, se / z, ze

Prosím o vytisknutí těchto cvičení, vše vyplníme společně na online hodině. předložky s, se, z, ze   předložky s, z 

M - Do sešitu č. 2 počítej tyto slovní úlohy. Dobrovolná slovní úloha a její řešení. Procvičuj smíšená čísla zde.

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage přes SVŮJ - ŽÁKOVSKÝ účet) Podnebné pásy

HV - OSOBNOST MĚSÍCE: L.W.Beethoven - portrétzákladní informacedíloco je sonátaZnáš odpověď? - odpovědi mi zašli na e-mail nejpozději do 26.1.2021, děkuji! (pod QR kódy nalezneš správné odpovědi, ale nejprve se snaž informace sám/a zjistit)

 

Středa 13.1.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) předložky s, se / z, ze, korektura textu

Vytiskni si list pro práci v hodině. Společně uděláme online.

Vytiskni si tento domácí úkol. Provedeš v něm korekturu textu. Kdo nemá tiskárnu, cvičení nalezne v učebnici na str. 39, cv. 10. Toto cvičení nalepíš do sešitu č. 1.

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) Vstup do této učebny máte pouze vy, já a paní asistentka. Nikdo jiný by neměl vidět naše příspěvky. Myslím, že by mohla být legrace, až bychom videa zhlédli. Nahrávky byste mohli zachovat do dalších let. Věřím, že by Vás za pár let mohla videa potěšit. Pojďme tedy nemyslet na problémy okolo nás. Pojďme se zdravě hýbat!

M -  online hodina 10:00 - 10:45 (připoj se v EduPage) - vyvození desetinných čísel

 - měj připravenou čtvercovou síť, děkuji!

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Mut´s present, Adjectives

D.Ú. UČ str. 31, cv. 4 b, 5a, 5b - procvičuj tak, jako v hodině

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Colours and adjectives

Opakujte L 3B v TESTU 7 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

LITERATURA - pracuj dle listudomácí úkol (kresbu) nahrej do EduPage

 

Čtvrtek 14.1.

ČJ -  pracovní list, procvičuj i v tomto cvičení, pracuj do sešitu č. 2

M -  online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

 - připrav si opět čtvercovou síť, tentokrát už si přichystej vystřižený čtverec o délce strany 10 cm.

Přv - opakování - podnebné pásy

Projdi si všechny úkoly a otázky v e-booku a v učebnici projdi strany 37 - 42. Můžeš využít i online učebnici.
Vypracuj DÚ zaslaný přes EduPage - Podnebné pásy opakování - lze otevřít opakovaně, počítá se nejlepší výsledek.
Až to všechno uděláš, vypracuj test - Podnebné pásy 2 - lze otevřít jen jednou.

VL - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage)

POLOHA EVROPY / POVRCH EVROPY - vytiskni si, budeme potřebovat na online hodinu

Dokonči zápis POVRCH EVROPY. Znovu si projdi prezentaci. Doma při domácím procvičování pracuj s mapou Evropy, hledej evropské poloostrovy, ostrovy, pohoří, nížiny. Na politické mapě Evropy vyhledávej státy, jejich hlavní města. V tomto odkazu nalezneš mnoho videí o jednotlivých státech Evropy. 

VV - výtvarná technika MONOTYPU

Musíš mít doma barvu (např. temperovou barvu, nebo kelímek remakolu, myslím, že ideální budou i prstové barvy,...) Na dotváření obrázku použij třeba chodníkové křídy, pastelky, fixy. Těším se na tvoje výtvarné pokusy. Posílej je buď emailem jako přílohu, nebo je vkládej do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM. Uzavírka všech prací je 28.1.2021.

Pátek 15.1.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage)

Domácí úkol - pracuj do sešitu č. 1.

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

Domácí úkol - pracuj jako v hodině, piš do sešitu č. 1.

A Šve - PS str. 24 celé, 25 celé (kontrola 24/4, 25/5, 26/6)

A Kor. - Have you got a pet? Napište slovíčka 3C. Poslouchejte a opakujte v uč. 32/1a zde pets. Dále ve cv. 32/1b poslouchejte popis těchto mazlíčků a poznejte, o jaké zvíře se jedná - odpovědi zapište do sešitu. PS 26/ 1, 2 - vyplňte křížovku a napište, jaké mazlíčky děti mají.

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) Vstup do této učebny máte pouze vy, já a paní asistentka. Nikdo jiný by neměl vidět naše příspěvky. Myslím, že by mohla být legrace, až bychom videa zhlédli. Nahrávky byste mohli zachovat do dalších let. Věřím, že by Vás za pár let mohla videa potěšit. Pojďme tedy nemyslet na problémy okolo nás. Pojďme se zdravě hýbat!

ICT - 

Mrkni na tento odkaz.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.ledna 2021– 8.ledna 2021

Pondělí 4.1.

SLOH - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage)

Do příštího týdne sepiš svá očekávání a plány pro následující kalendářní rok 2021 (nebo školní rok 2021 - 2022). Piš na volný papír.

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

VL - opakuj si Olomoucký kraj, opakuj si Moravskoslezský kraj, opakuj si Zlínský kraj

ČaSP

- Přečti si leták - Zahradní nářadí a pomůcky

Pěstitelství - pexeso - zahrej si pexeso a tím si procvič znalost zahradního nářadí. 

LITERATURA - Čti v čítance Sluníčko

 

Úterý 5.1.

Na webu matika.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 8.1.2021. Děkuji!

Na webu grammar.in byl zadán elektronický domácí úkol. Prosím o jeho splnění nejpozději do pátku 8.1.2021. Děkuji!

A Šve -  slovíčka z 3. lekce - napiš do slovníčku, uč se nová slovíčka

     Uč. str. 28, cv. 1a, 1b (řešení)

A Kor. -  Ahoj, jsme opět spojení a musíme se přizpůsobit vzniklé situaci, takže 5.B bude chvíli opakovat. Začínáme lekci 3A My world. Napište slovíčka - jen neznámá. V učebnici 28/ 1a si je poslechněte, opakujte a poznávejte podle zvuku 28/ 1b zde . Slovíčka opakujte v PS 22/ 1, 2 . Kdo má hotovo, opakuje v www.projectonlinepractice.com - menu - 3 My world - vocabulary 1. Dále čtěte uč. 28/2 a odpovězte na 3 otázky v úvodu - Who has got: (kdo má) do sešitu.

ČJ - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage) - předpony s-, z-, vz-

           VŠE UDĚLÁME NA ONLINE HODINĚ:

           PAMATUJ SI 

           K obrázkům doplň vhodná slova z tabulky PAMATUJ SI

           Doplň s-, z- 

M - Slovní úlohy, řešení

        Zápis vlož do školního sešitu č. 2.

Přv - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Podnebné pásy

HV - OSOBNOST MĚSÍCE: L.W.Beethoven - portrét, základní informace, díloco je sonáta? Znáš odpověď? - odpovědi mi zašli na e-mail nejpozději do 26.1.2021, děkuji! (pod QR kódy nalezneš správné odpovědi, ale nejprve se snaž informace sám/a zjistit)

 

Středa 6.1.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage) - předpony s-, z-, vz-

       Prosím, vytiskni si tento list, děkuji!

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) Vstup do této učebny máte pouze vy, já a paní asistentka. Nikdo jiný by neměl vidět naše příspěvky. Myslím, že by mohla být legrace, až bychom videa zhlédli. Nahrávky byste mohli zachovat do dalších let. Věřím, že by Vás za pár let mohla videa potěšit. Pojďme tedy nemyslet na problémy okolo nás. Pojďme se zdravě hýbat!

M - Slovní úlohy

        Zápis vlož do školního sešitu č. 1.

A Šve - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) - Have got / has got

A Kor. - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage) Have got / has got

LITERATURA - Čítanka Kosmonaut str. 74, 75, 76-78 

                             Odpověz do sešitu ČTENÍ na kontrolní otázky

(PEDAGOGICKÁ INTERVENCE) - online hodina 12:30 - 13:15 (připoj se přes pozvánku zaslanou emailem)

 

Čtvrtek 7.1.

ČJ - Použij tuto pomůcku k doplnění předpon s-, z-. Jednotlivé sloupečky  A   B   C   doplň a vlep do školního sešitu č. 2. Nemůžeš-li tisknout, slovní spojení přepiš.

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

Přv 
Vesmír (e-book) 

- opakování - žáci, kteří nepsali písemnou práci nebo budou přezkoušeni, jména byla sdělena na online hodině.

Podnebné pásy

- všichni, udělat úkol zaslaný přes EduPage,
a zapsat zápis v e-booku.
(Proběhla aktualizace e-booku, už by měl jít otevřít,
případný problém dořešíme na online hodině.)

Dobrovolné - úkoly a videa v e-booku.
(O podnebných pásmech si budeme povídat i příští týden.)

 

VL - online hodina 10:55 - 11:40 (připoj se v EduPage)

Opakuj si nejvyšší vrcholy daných pohoří. Opakuj si i v tomto testu, neklikej na žádné rušivé reklamy okolo! (klikni na posunout na obsah).

VV - výtvarná technika MONOTYPU

Musíš mít doma barvu (např. temperovou barvu, nebo kelímek remakolu, myslím, že ideální budou i prstové barvy,...) Na dotváření obrázku použij třeba chodníkové křídy, pastelky, fixy. Těším se na tvoje výtvarné pokusy. Posílej je buď emailem jako přílohu, nebo je vkládej do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM. Uzavírka všech prací je 28.1.2021.

 

Pátek 8.1.

Vytiskni si čtvercovou síť 1x1 cm. Prosím pouze první list. Budeš ho mít připraven na příští týden. Moc děkuji.

ČJ - online hodina 8:00 - 8:45 (připoj se v EduPage)

M - online hodina 8:55 - 9:40 (připoj se v EduPage)

A Šve - Procvičuj zde, zde

Uč. str. 29, cv. 5 - ústně (řešení), překládej si do češtiny

PS str. 22 - celé dokonči (cv. 3 musíš pustit z CD, řešení) , str. 23, cv. 5 - vytvoř zápor (řešení)  , cv.6 - rozlišuj sloveso is/has (řešení)

A Kor. - Opakujte slovní zásobu 3A + have got v TESTU 6 na EduPage. Je otevřen do neděle 22:00. Máte 1 pokus. 

Zápor od slovesa have got: opište si do sešitu tabulku z PS 74 / 3.2 -  procvičujte v PS 23 / 5 podle příkladu ( 2) we haven’t got a skateboard.) a 23/ 7. Také zde a zde a zde .

TV - Vyhlašuji taneční výzvu!!! :-)

Pro všechny zájemce o pohyb - nacvič podle videa tento tanec, zkus se při tanci nahrát a vlož svůj příspěvek do naší UČEBNY GOOGLE CLASSROOM (nejpozději do 27.1.) Vstup do této učebny máte pouze vy, já a paní asistentka. Nikdo jiný by neměl vidět naše příspěvky. Myslím, že by mohla být legrace, až bychom videa zhlédli. Nahrávky byste mohli zachovat do dalších let. Věřím, že by Vás za pár let mohla videa potěšit. Pojďme tedy nemyslet na problémy okolo nás. Pojďme se zdravě hýbat!

ICT - Vyfoťte vlastní obrázek, který nahrejte do počítače a následně v programu Malování libovolně upravte.

 

Vzpomínka na online výuku:

ČaSP
- Sluneční soustava

Přírodověda
- Vesmír
- Rozmanitost přírody

 

POZOR

OKÉNKO PRO RODIČE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

PODZIMNÍ PRÁZDNINY pondělí 26.října - pátek 30. října

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021, zahájení výuky v pondělí 4. ledna 2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 29. ledna 2021

JARNÍ PRÁZDNINY 1.2.2021 – 7.2.2021

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  1. 4.2021

UKONČENÍ ŠK. ROKU 30.6.2021

 

KONZULTAČNÍ HODINY

- TŘÍDNÍ UČITELKA MARTINA ŠVESTKOVÁ - dle předchozí domluvy

- VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ VĚRA SLÁMOVÁ - pondělí 14:00 - 14:45, po předchozí domluvě

- METODIK PREVENCE DITA KABELKOVÁ - pondělí 12:30 - 13:30, po předchozí domluvě   

 

Ze života třídy