Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Svatava Solařová

  

"Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat a ve svobodě propustit."

 

 

Od 4. 1. je opět nařízena distanční výuka. Prosíme, dále sledujte tyto stránky a Edupage.

Procvičovat také můžete:

https://skolakov.eu/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.matika.in/cs/

Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled

Luštěnky | Domů (websnadno.cz)

Materiály ke stažení:

KE STAŽENÍ (rubinka.cz)

DUMY.CZ Digitální učební materiály

 

 

Co mám mít hotovo (do 1. 3. 2021):

Od zlomku k desetinnému číslu - po str. 8

Počtářské chvilky - po str. 14

Dokážeš psát bez chyb - po str. 24

Užitečné počítání - po str. 25

PŘV - Zvíře z moří a oceánů

Básnička z VS

Jak je lehká geometrie - PS - str. 4 celá

VV, ČaSP - Moře

 

 

Učivo od 1. 3. - 5. 3. 2021

Pondělí 1. 3.

ČJ - ONLINE - Přídavná jména, interaktivní učebnice 

M - ONLINE  - Desetinná čísla, nákupy

VL - Shrnutí učiva zeměpisné části - test na Edupage (bude vložen v pondělí)

ČT - Právě dopisuješ svoji první knihu. Jak se bude jmenovat a o čem bude?

VV - Jen si, děti, všiměte, co je krásy na světě.....? Pozoruj probouzející se jarní přírodu.

 

Úterý 2. 3. 

AJ Zich - ONLINE - 

     Kor - ONLINE

ČJ - ONLINE - 

M - ONLINE  - 

PŘV - 

TV -

 

Středa 3. 3.

ČJ - ONLINE - 

M  -  ONLINE 

ICT -  

AJ - Zich-  ONLINE - 

       Kor - ONLINE - 

ČT - 

HV -  

 

Čtvrtek 4. 3.

ČJ -  

VL -  ONLINE - 

M  - ONLINE - 

PŘV - ONLINE - 

VV - 

 

Pátek 5. 3.

M - ONLINE 

ČJ - ONLINE -

AJ - Kor - 

   - Zich  – 

TV - 

ČaSP - 

 

Učivo od 22. 2. - 26. 2. 2021

Pondělí 22. 2.

ČJ - ONLINE - VS. Opakování učiva. 

M - ONLINE  - Desetinná čísla. Porovnávání a řazení.

VL - Naši sousedé. Spolková republika Německo - přečti si něco z učebnice vlastivědy str.50. nebo Evropské pexeso — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

ČT - Čítanka str.84- Popletený obr Dobr. Přemýšlejte. Jak myslíte, že příběh skončí?

VV - Nakresli moře. Postup: čtvrtku si navlhčíme čistou vodou. S modrou vodovou barvou namalujeme vlnovky a rozetřeme je kouskem houbičky. Po zaschnutí barvy nakreslíme modrou pastelkou mořské  vlny a ryby.

 

Úterý 23. 2. 

AJ Zich - ONLINE - Present simple

     Kor - ONLINE- Prepositions of time. Vypracujte TEST 3 (2. pol.) na EduPage.

ČJ - ONLINE - VS- opakování a skrývačky.

M - ONLINE  -  Maminčin nákup. Desetinná čísla.

PŘV - Pročti si: Člověk by Věra Slámová - Book Creator. Otevří tuto knihu a zkus si projít úvodní úkoly.

TV -Vymysli pro kamaráda cviky na protažení těla.

 

Středa 24. 2.

ČJ - ONLINE - Časování sloves - obrázek

M  -  ONLINE - Učebnice M - Alter str. 52 - počítáme zpaměti 

ICT -  Prohlédněte si desatero bezpečného chování na internetu a následně si vyberte jeden z bodů a napište mi na email několik vět, jaké konkrétní nebezpečí vám hrozí, pokud se příslušným bodem nebudete řídit.

AJ - Zich-  ONLINE - Present simple negative

       Kor - ONLINE - My day (napište polovinu slovíček 4B)

ČT - Čítanka str. 86 - Odysseus

HV -  Jarní písně - zazpívej si s rodinou (290) Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř - Jaro dělá pokusy - YouTube

 

Čtvrtek 25. 2.

ČJ -  PS - Dokážeš psát bez chby? Str. 23 - 24 /cv. 5 - doplňte 

VL -  ONLINE - Opakování našich sousedů - kvíz, pročti si zápisy

M  - ONLINE - Sčítání desetinných čísel

PŘV - ONLINE - Velryba - přednáší Ema. Lidské tělo - přednáší Radim

VV - Dokončení moře, kontrola DÚ z 18. 2.

 

Pátek 26. 2.

M - ONLINE - Práce s interaktivní učebnicí. Rýsování do sešitu.

ČJ - ONLINE -Práce  s  knihou. Čtenářská dílna. 

AJ - Kor - Dopište a učte se slovíčka 4B. Opakujte daily routine zde (zkuste i vpravo quiz a Gameshow quiz). 

   - Zich  – uč. 44/1 (čteme a zde posloucháme slovní zásobu k volnočasovým aktivitám)
              – PS 36/1 (vybíráme z nabídky nahoře, popisujeme činnosti na obrázcích)
              – tvoříme záporné věty v přítomném čase prostém zde + PS 35/3 (vše zkontrolujeme
                 v Út online)
              – kdo chce pokračovat, může zde, zde (stačí první a druhé cvičení) a/nebo zde (ústně,
                 ověřit kliknutím na “show“)

TV - HÝBÁNKY

ČaSP - Zasej řeřichu pro svoji rodinu. Zdroj vitamínů.

 

Učivo od 15. 2. - 19. 2. 2021

Pondělí 15. 2.

ČJ - ONLINE - Interaktivní učebnice - VS

M - ONLINE - Práce s učebnicí NŠ - fialová. Uvažuj, odhaduj, počítej - desetinná čísla

VL - Polsko - kvíz ZDE

ČT - Napiš soupis knih, které jsi přečetl v 5. ročníku (1. skupina se připojí přes Meet - dostane pozvánky)

VV - Pyšný páv - postup ZDE

 

Úterý 16. 2. 

AJ Zich - ONLINE - When is the...? It´s on ... at ....

     Kor - ONLINE What’s the time, please? (napište 4A) 

Opakujte lekci 3D My school -  questions v TESTU 2 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

ČJ - ONLINE - VS- Interaktivní učebnice- NŠ.

M - ONLINE  -  Zlomky a desetinná čísla- Interaktivní učebnice- NŠ.

PŘV - Život v mořích a oceánech. ( 3. skupina se připojí přes Meet- integrace- p. uč. Kůra).

TV - HÝBÁNKY- cokoliv na sněhu- sáně, boby, lyže, prkno.

 

Středa 17. 2.

ČJ-- ONLINE- Tvarosloví-učebnice ČJ- str.53.

M  - ONLINE - Zlomky  a desetinná čísla-peněžní model.

ICT -  Na webové strance https://www.canva.com/cs_cz/ naleznete šablony, které vám pomohou vytvořit např. leták, plakát, prezentaci,... Webovou stránku si pečlivě prohlédněte a kdo bude chtít, tak si může vytvořit např. plakát k propagaci své záliby

AJ - Zich-  ONLINE - Daily routines

       Kor - ONLINE - Prepositions of time

ČT - Popeleční středa- MASOPUST.  ZDE: (269) Chaloupka na vršku - 02 Jak to bylo o Masopustu - YouTube

HV -  Znáš nějakou masopustní píseň? Například ZDE

 

Čtvrtek 18. 2.

ČJ - PS Dokážeš psát bez chyb? Str. 23 cv. 4 - tajenka   

VL -  ONLINE - Rakousko ODKAZ ZDE: https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso, poznámky k zápisu ZDE

M  - ONLINE - Kontrola DÚ, desetinná čísla

PŘV - ONLINE - Kontrola referátů o mořských živočiších

VV - Nakesli obrázek moře

 

Pátek 19. 2.

M - ONLINE - Online učebnice, povinné testy

ČJ - ONLINE - Online učebnice, povinné testy

AJ - Kor - What’s the time? Opakujte určování času podle těchto videí: How to tell the time, Telling the time in English

 PS str. 32/ 2 - dokončit. Dále napište do sešitu tyto digitální časy a k nim slovy pište čas. Např. 6.30 - half past six, 8.15, 2.30, 3.00, 6.45, 3.50, 3.25, 5.55, 9.10 

 - Zich– učíme se nová slovíčka (jen označená), do Pá 26. 2. na EduPage vypracujeme
               test Slovíčka 4B
            – PS 75/4.3 (připomeneme si způsob tvoření kladných oznamovacích vět v přítomném
               čase prostém, zejména si všimneme přidávaného -s ve 3. osobě čísla jednotného)
            – procvičujeme zdezde, zde a zde (take a bath / take a shower se používají v americké
               angličtině, have a bath / have a shower v britské)

TV - Hýbánky, procházka přírodou

ČaSP - Dokonči masku i pyšného páva

 

 

 

Učivo od 8. 2. - 12. 2. 2021

Pondělí 8. 2.

ČJ - ONLINE - VS - opakování - PS

M - ONLINE - Užitečné počítání - PS

VL - Polsko - zápis (poznámky ZDE)

ČT - Čítanka - str. 80 - 81 - Proč mají Židé zvláštní kalendář?  - (1. skupina se připojí přes Meet - dostanete pozvánky)

VV - Sněhulák  - osová souměrnost, inspirace: http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/95-rocni-obdobi/zima/1118-snehulak-osova-soumernost

 

Úterý 9. 2. 

AJ Zich - ONLINE - What´s the time, please? It´s...
                             - do pátku 12. 2. vypracujeme na Edupage test Slovíčka 4A 

     Kor - ONLINERevision My school

Opakujte lekci 3D My school (subjects, have got) v TESTU 1 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

ČJ - ONLINE - VS - opakování

M - ONLINE  - Užitečné počítání - číselná osa

PŘV - Mírný pás - Projekt -Zvíře, které znám - zápis z knihy - Prostuduj ZDE: https://read.bookcreator.com/atzhUERkU1h86vfBjegAgajwPTE3/Km1f5X5uRF2KxpgXLxyFEA

          Mírný pás- pásmo smíšených a listnatých lesů. Střídají se zde čtyři roční období.

(3. skupina - p. učitel Kůra - dostanete pozvánky)

TV - Hýbánky 

 

Středa 10. 2.

ČJ-- ONLINE- Nachystej si  PS . Opakování  VS. Opakuj ZDE: Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

M  - ONLINE M- Alter. str.46.

ICT -  Často se u stahovaných obrázků z internetu bavíme o jejich kvalitě. Vyzkoušejte na internetu vyhledat, co může ovlivnit kvalitu fotografie a také vyznam číslic, které se nachází v levé spodní části obrázku ( pixel , rozlišení obrázku ).

AJ - Zich-  ONLINE - Prepositions of time

       Kor - ONLINE -  Schools in England (uč. 36)

Úkol na týden: vypracujte do příští středy 17.2. PROJECT MY SCHOOL

Rozsah výkres A4 (příklad v uč. 39, 35/ 3 - odpovídejte na otázky, nakreslete rozvrh, vaše učebnice, atd. PS 28/ 3).

ČT - Čítanka str. 82-83, Ezop a brabenec, Komár, lev a pavouk 

HV - Ezop a brabenec - J. Voskovec, J. Werich - poslechni si píseň ZDE - Jan Werich- Ezop a brabenec - YouTube

 

Čtvrtek 11. 2.

ČJ -  ONLINE -  Masopustní období- ostatky. Badatelský úkol: Masopustní průvody. Doporučuji: Naše tradice: Masopust — Česká televize (ceskatelevize.cz)

VL -  ONLINE - Opakování Slovensko a Polsko. Doporučuji: Evropské pexeso — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

M  - PS str. 23- celá stránka.

PŘV - ONLINE -  Projekt- Zvířena mírného pásu, udělej si pohodu a koukej : Svět divočiny E05 Americké prérie - YouTubeSvět divočiny E04 Arktida - YouTube

VV -Masopustní maska - Vyrobte si masku podle svého nápadu. INSPIRACE - ZDE

 

Pátek 12. 2.

M - ONLINE - Geometrie

ČJ - ONLINE - Opakování - VS - práce s interaktivní učebnicí

AJ - Kor - Revision L3 - uč. 38/ 2, 3, 4 - cvičení vypracujte do sešitu English. Pracujte na projektu.

     - Zich  - PS 32/2 (zapíšeme zbylé časové údaje, zkontrolujeme v Út)
                - určování času dále procvičujeme zde, zde a zde

TV - Hýbánky v rámci online hodiny  - (2. skupina se připojí přes Meet - dostanete pozvánky, nachystej si sešit M + psací potřeby)

ČaSP - Výroba masopustní masky - odkaz 11. 2.

 

 

Učivo od 25. 1. - 29. 1. 2021

Pondělí 25. 1.

ČJ - ONLINE - Pamatuj pravopis bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

M - ONLINE - Zlomky s jmenovatelem 10 a jejich zápis desetinným číslem

VL - Evropa - sjednocující světadíl

ČT -  Čítanka str. 78 - Ďábelské listí - Zjisti něco o tabáku.

VV - Krajinka - koláž (inspirace - zde)

 

Úterý 26. 1. 

AJ Zich - ONLINE - Our school- listening. Pronunciation- sounds and letters

     Kor - ONLINE - My school - My timetable

ČJ - ONLINE - Hledej ptáky (kvíz), předpony a předložky, koncovky podstatných jmen. Nachystej si PS - Dokážeš psát bez chyb + vypracované testy

M - ONLINE  - Nachystej si PS Od zlomku k desetinnému číslu + pastelky, učebnice Alter str. 49 - OPAKUJ UČIVO DNEŠNÍ HODINY - ZDE

PŘV - Subtropická krajina je příznivá pro....... (doplň)

TV - Hýbánky - procházka do přírody 

 

Středa 27. 1. 

M -ONLINE - M- Alter, přehled učiva - str. 49

ČJ - ONLINE - Skupiny mě/mně, doplňování, procvičovat můžeš: Psaní mě/mně ve slově – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

ICT - V televizi nyní slyšíme stále o virech, které mohou ohrozit náš život. Vite však, že existují viry, které ohrožují váš počítač? Nalezněte a napište mi na email pár informací o počítačových virech + příklady antivirových programů. 

AJ - Zich-  ONLINE - We are animals, too. Fox and crow - watching a fable

       Kor - ONLINE - My school

ČT - Ve čtvrtek 28. 1.  je úplněk, přečti si o něm něco.

HV - Kouzelná flétna, Figarova svatba a Don Giovanni - tyto opery napsal.....

 

Čtvrtek 28. 1. 

ČJ - Pamatuj a uč se zpaměti- připomněl, zapomněl,vzpomněl, pomněnka, potemnělá, duchapřítomně, temně, příjemně, tajemně, jemně a skromně.

        Zkus tvořit věty. ÚSTNĚ. 

VL -  ONLINE -  Slovensko- sousední stát. Kontrola členských států EU. Video ke shlédnutí: THIS IS SLOVAKIA // NAŠE SLOVENSKO - YouTubeSlovensko — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz) - POZNÁMKY K ZÁPISU ZDE

M - ONLINE -  Zlomek jako desetinné číslo. PROCVIČOVÁNÍ.

PŘV - ONLINE - KONTROLA  referátů z  subtropického pásu.

VV -  Koláž- zima- dokončení. 

 

Pátek 29. 1.

Pololetní prázdniny.

 

 

Učivo od 18. 1. - 22. 1. 2021

Pondělí 18. 1.

ČJ - ONLINE - Slova, která si musíme pamatovat. Tvoříme věty.

        Nachystejte si Čj - učebnici. PS- Dokážeš psát bez chyb? Úkol: Dokončit cv. 5 na straně 18 (v PS)

 M - ONLINE -  Zlomky a desetinná čísla. Úkol: Počtářské chvilky - PS - str. 11/XXI. - celé

        Nachystejte si M - ALTER a PS - Užitečné počítání.

VL -  Opakování krajů- jednoduchý kvíz. Posléze bude následovat test na EDUPAGE.

ČT -  Čítanka- str.74- Malinový král. Myslíš, že je dobré pomáhat ostatním v nouzi?

VV - Zkus nakreslit MALINOVÉHO KRÁLE z pohádky, kterou jsi přečetl. 

 

Úterý 19. 1. 

AJ Zich - ONLINE - Timetable

     Kor - ONLINEHave you got a pet? Questions and short answers.

ČJ - ONLINE - Doplňte předložky s, se/ z, ze. Zdůvodněte a procvičujte.

M - ONLINE  - Pamětné počítání, slovní úlohy, pětiminutovky - v hodině jsme udělali - PS - Počtářské chvilky, str. 11 - XXII - celé, úkol v testovém sešitě nalepeno na první straně - matematika - opakování

PŘV - Podnebné pásy - Subtropický pás (úvod) - opět se podívej do knihy od paní uč. Slámové a důkladně si vše prohlédni. Odkaz je v minulém týdnu.

TV -  Bobování

 

Středa 20. 1.

M -- Matematika- PS -žlutý . Užitečné počítání- str. 19- CELÁ. Procvičuj násobilku.

ČJ -  ONLINE Nachystej si ČJ učebnici a PS- modrý.

       Skupiny hlásek bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.

ICT - ONLINE -  Kontrola zadaných úkolů

AJ - Zich-  ONLINE - Schools in England and Wales
                               - do 24. 1. vypracujeme test Slovíčka 3D na EduPage

       Kor - ONLINEHave got: questions

ČT - Čítanka str. 75- Krásný hlas....vysvětli a rozveď  závěr pohádky. Ústně.

HV - Poslechni si veselou písničku, která ti udělá radost.

 

Čtvrtek 21. 1. 

Pro dnešní den si nachystejte: papír 3 ks, pastelky,  nůžky,  a lepidlo.

ČJ - Dokážeš psát bez chyb?  Str.4  - vše, co ti chybí. Doplň a posléze i zkontroluj. Vzadu v sešitku nalezneš klíč k cvičením.

VL -  ONLINE -  Opakování.  Česká republika- součást EU. - Úkol: vypsat členské státy EU - dle skupin 1. všechny, 2. 10 států, 3. 6 států. Video o EU: Evropská unie - YouTube

M - ONLINE -   Kontrola zadaných úkolů. Úkol: PS: Počtářské chvilky str. 12/ XXIII.  Úvod do desetinných čísel - ZDE: https://youtu.be/TyhDPCBqBqU

PŘV - ONLINE - Subtropický pás. Referáty. Projekt do úterý: vyber si rostlinu nebo živočicha subtropického pásu a napiš o něm několik vět - zajímavostí (na papír) (např. Pinie, olivovník, levandule, citrusy, rozmarýn, vinná réva, racek, daněk, klokan, muflon,.... atd.)

VV -   Krajinka v zimním hávu- koláž.

 

Pátek 22. 1.

M - ONLINE - Zlomky a desetinná čísla. PS. Nachystat si nový sešit TESTY.

ČJ - ONLINE - Skupiny hlásek bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Učebnice str. 41.

AJ - Kor - 3D My school - napište slovíčka 3D 2. část School subjects do slovníčku. Poslouchejte a opakujte v uč. 34/ 1a zde. Procvičujte v PS 28/ 1.

    - Zich – používání slovesa have got opakujeme zde a zde
                – PS 31/ I can (doplníme chybějící výrazy, zkontrolujeme v Út online)
                – o typickém dnu britského školáka čteme a posloucháme zde

TV -  HÝBÁNKY.   Bobuj, sáňkuj nebo lyžuj. Zkrátka se hýbej.

ČaSP - Práce s papírem. Zkus složit něco z papíru.

 

Učivo od 11. 1. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. 1.

ČJ - ONLINE - Opakování - DÚ - učebnice str. 37 cv. 9 - tajenka!!

M - ONLINE - Opakování M - učebnice Alter, str. 41 cv. 41

VL - Moravskoslezský kraj - https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso - Zápis ZDE (nemušíš psát všechno, jen důležité poznámky - to co je podtrženo)

ČT -  Čítanka str. 70 - Jak přišel nosorožec ke své kůži. Přemýšlej, jaké vlastnosti měl náš nosorožec.

VV -  paní Zima - volná technika - inspirace obrázek č. 1, obrázek č. 2

 

Úterý 12. 1. 

AJ Zich - ONLINE -  Have got (questions + short answers) 
             - slíbený link pro nácvik čtení najdete zde

     Kor - ONLINEMut’s present (napište slovíčka 3B - jen neznámá)

ČJ - ONLINE - Předložky S,Z - jejich spojení s pády. Opakování - předpony s-, z-, vz-. ÚKOL:  učebnice str. 38 cv. 5 - ústně 

M - ONLINE  - Zlomky- Alter str.48. Úvod. PS-od zlomku k desetinnému číslu. ÚKOL: Učebnice str. 48 cv. 2 - ústně

Podívej se na: Zlomky - úvodní seznámení (zapisování), Matýskova matematika 7. díl, strana 62, cvičení 1 - YouTube  (můžeš i na další stačí do vyhledávání napsat ZLOMKY)

PŘV - Přemýšlej a napiš, v čem mají děti, které žijí v tropickém podnebném pásu, odlišný život. (oblečení, jídlo). Pročti siRozmanitost přírody by Věra Slámová - Book Creator

TV -    Vycházka na lyžích.

 

Středa 13. 1.

M - ONLINE - DÚ - PS - Počtářské chvilky - str. 10/ XIX

ČJ - ONLINE - DÚ - PS - Dokážeš psát bez chyb - str. 13 cv. 1 - udělá, kdo nemá hotovo

ICT - Zde naleznete klávesové zkratky. Vyzkoušejte si je a popřemýšlejte, kde by jste je mohli využít.

AJ - Zich-  ONLINE - My school  

       Kor - ONLINE - Colours and adjectives

Opakujte L 3B v TESTU 7 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

ČT - Čítanka - str. 72 - Jak se stal stařeček léčitelem (vysvětli význam rčení "zmizet jako pára nad hrncem" - ústně)

HV - Pro zvídavé - Co napsal Bedřich Smetana? - (5 skladeb)

 

Čtvrtek 14. 1. 

ČJ - ONLINE - Předložky, vazby. Nachystej si Čj učebnici a Čj PS - modrý. Úkol - ČJ - PS str. 17 cv. 5

VL -  ONLINE - Kraj Moravskoslezský - referát??? Nové učivo: Kraj Zlínský - Poznámky ZDE (vypiš si, co je pro Tebe důležité) - Déčko - pexeso ZDE - Úkol: Zjisti nějaké informace o Emilu Zátopkovi (4-násobný olympijský vítěz). Pro zájemce: Jaromír Nohavica: Ostravo - YouTube

M - Od zlomku k desetinnému číslu - nový PS, str. 1 - sežeň si v prodejně kam chodíš nakupovat ceny jednotlivých potravin (BADATELSKÝ ÚKOL) - možno využít letáků, který je v každé prodejně.

PŘV - ONLINE - Tropický pás - opakování, kontrola domácích úkolů,udělej si 2x - 3x test Rozmanitost přírody by Věra Slámová - Book Creator

VV - Pokračuj na Paní Zimě

 

Pátek 15. 1.

M - ONLINE - Nachystej si učebnici ALTER.  DÚ-  Počtářské chvilky - str.10/ cv.XX.

ČJ - ONLINE - Najdi si učebnici ČJ.  DÚ- Dokážeš psát bez chyb?  Str.17/ cv. 5.

AJ - KorHave you got a pet? Napište slovíčka 3C. Poslouchejte a opakujte v uč. 32/1a zde pets. Dále ve cv. 32/1b poslouchejte popis těchto mazlíčků a poznejte, o jaké zvíře se jedná - odpovědi zapište do sešitu. PS 26/ 1, 2 - vyplňte křížovku a napište, jaké mazlíčky děti mají.

      - Zich - učíme se nová slovíčka (3D, označená), výslovnost většiny z nich si lze poslechnout zde
                   do 24. 1. vypracujeme test Slovíčka 3D na EduPage)
                - PS 28/1 (slova z nabídky přepíšeme pod obrázky)
                - PS 28/3 (obrázky v textu nahradíme slovy, obě cvičení zkontrolujeme v Út online)

TV - Běh na lyžích. Nácvik běžeckých kroků.

ČaSP - Prostři v neděli , pro své nejbližší, sváteční stůl.  

 

 

 

Učivo od 4. 1. - 8. 1.

Pondělí 4. 1.

VL - Olomoucký kraj - video ZDE: České pexeso — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Stručný zápis - ZDE Otázka: Která pochutina (potravina) je spojena s Olomouckým krajem??

M - ONLINE - Procvičování (připojit se před Edupage - 8:55 - 9:40 hod. - komu by to nešlo, máte ve svých e-mailových schránkách pozvánky na hodinu přes Google Meet)

ČJ - ONLINE - Procvičování (připojit se přes Edupage - 10:00 - 10:45 hod.)

ČT - Vánoční prázdniny - vypravování

VV - Namaluj svůj nejhezčí dárek

 

Úterý 5. 1. 

AJ Zich- sloveso have got si zopakujeme zde; kdo si potřebuje učivo nejdříve trochu osvěžit,
              čte zde + do pátku vypracujeme test Have got - kladné věty a zápory na EduPage
            - uč. 32/1 (posloucháme zde a opakujeme názvy zvířat)
            - PS 26/1 (doplňujeme křížovku slovy z nabídky, zkontrolujeme ve středu online)

AJ Kor - Ahoj, jsme opět spojení a musíme se přizpůsobit vzniklé situaci, takže 5.B bude chvíli opakovat. Začínáme lekci 3A My world. Napište slovíčka - jen neznámá. V učebnici 28/ 1a si je poslechněte, opakujte a poznávejte podle zvuku 28/ 1b zde . Slovíčka opakujte v PS 22/ 1, 2 . Kdo má hotovo, opakuje v www.projectonlinepractice.com - menu - 3 My world - vocabulary 1. Dále čtěte uč. 28/2 a odpovězte na 3 otázky v úvodu - Who has got: (kdo má) do sešitu.

ČJ -  ONLINE - Připoj se přes EDUPAGE.   

Procvičujeme pravopis předpon s-, z-, vz-

M - ONLINE -  Připoj se přes EDUPAGE. 

Jednotky času

PŘV - Podnebné pásy - člověk a živá příroda - učeb. str. 35 - vypiš poznámky s tohoto článku - ZDE

TV - Procházka zimní přírodou

 

Středa 6. 1.

M - Učebnice Alter - str. 35 cv. 4

ČJ - ONLINE- Připoj se přes EDUPAGE! -Téma: 6. ledna - Tři králové - můžete kouknout: Chaloupka na vršku 01 Jak to bylo na Tři krále - YouTube

ICT - Vyfoťte vlastní obrázek, který nahrejte do počítače a následně v programu Malování libovolně upravte.

AJ - ONLINE - Zich: Have got (questions + short answers). Pets

       ONLINE - Kor - Have got / has got

ČT - Čítanka str. 64 - O panu Burýškovi

HV - Pusť si rádio a poslouchej písně

 

Čtvrtek 7. 1. 

ČJ - Učebnice - str. 36 cv. 4 - utvoř 10 vět (10, 6, 4 - dle skupin)

VL - ONLINE- Připoj se přes EDUPAGE - Jihomoravský kraj - video ZDE: https://decko.ceskatelevize.cz/ceske-pexeso

M - Učebnice Alter str. 36 cv 12 celé

PŘV -ONLINE- Podnebné pásy - celé učivo - budeme brát postupně

VV - Dokončuj zadaný obrázek

 

Pátek 8. 1.

M - ONLINE- Připoj se přes EDUPAGE. - rýsování kružnic - koukni na videa: Rýsování kružnice (postup), Geometrie 3. ročník, strana 50, úvod - YouTube

Rýsování kružnice, Geometrie pro 4.ročník, str. 15, cv. 5a - YouTube

ČJ -ONLINE- Připoj se přes EDUPAGE. - trénuj - předpony s-, z- opakování ZDE

AJ - Kor - Opakujte slovní zásobu 3A + have got v TESTU 6 na EduPage. Je otevřen do neděle 22:00. Máte 1 pokus.

Zápor od slovesa have got: opište si do sešitu tabulku z PS 74 / 3.2 -  procvičujte v PS 23 / 5 podle příkladu ( 2) we haven’t got a skateboard.) a 23/ 7. Také zde a zde a zde .

      - Zich - sloveso have got procvičujeme zde
                - PS 27/4 (píšeme otázky, na které sami za sebe odpovídáme podle skutečnosti;
                  zkontrolujeme si v úterý na online hodině)

TV - Proběhni se venku

ČaSP - Napiš jídelníček pro Tři krále

 

 

 Info pro rodiče:

Třídní učitel: Mgr. Svatava Solařová

Konzultační hodiny: každý den 7:30 - 8:00 

Výchovný poradce: Mgr. Věra Slámová

Konzultační hodiny: pondělí - 14:00 - 14:45 (po předchozí domluvě)

Školní metodik prevence: Mgr. Dita Kabelková

Konzultační hodiny: pondělí - 14:00 - 14:45 (po předchozí domluvě)

 

 

Ze života třídy

22. 10. 2020

5. B - Inspirace pro podzimní dny

21. 10. 2020

4. 10. 2020

5. B - Sklárna Karlov - exkurze

1. 10. 2020

30. 3. 2020

4. B - Naši kamarádi nezahálí...Přidej se k nám! Společně to zvládneme!

Sice se nějaký čas nemůžeme scházet ve škole, ale můžeme se podívat co naši kamarádi dělají!!! 

15. 11. 2019

Jumping drums

26. 9. 2019

4. B - Zetor Show 2019

Dne 19. 9. naše třída vyrazila do Nového Města na Moravě na Zetor Show.

10. 6. 2019

3. B - Školní výlet do Jihlavy

Dne 6. 6. jsme společně s 5. A vyrazili na školní výlet do Jihlavy. Prohlédli jsme si náměstí, jihlavské podzemí a náš výlet jsme zakončili v zábavním centru Robinson. Děti byly nadšené, všem se výlet moc líbil. 

5. 6. 2019

3. B - "Čistá Vysočina"

Dne 12. 4. jsme se jako již tradičně připojili k úklidové akci "Čistá Vysočina". Společně s kamarády ze stacionáře Rosa jsme celé dopoledne procházeli blízké okolí našeho města a sbírali odpadky. Víme, že se k přírodě musíme chovat hezky a šetřit ji. Máme radost, že jsme mohli i svými silami přispět.

4. 6. 2019

Výlet do Brna

Dne 2. 5. jsme jeli na výlet do Brna do zábavního centra Bongo. Děti si mohly vyzkoušet všechny atrakce, např. horolezeckou stěnu, bungee trampolíny, labyrint se skluzavkami a další. 

17. 4. 2019

Zpívání ve Včele

Dne 8. 4. 2019 jsme se třídou navštívili volnočasový klub pro seniory Včela. Strávili jsme příjemné dopoledne, zazpívali jsme si, zarecitovali a zasoutěžili jsme si proti babičkám. Děkujeme panu řediteli DDM Karlu Krondráfovi za krásný hudební doprovod.

17. 4. 2019

Noc s Andersenem

Již se stalo tradicí, že se naše škola každoročně připojuje k celostátní akci NOC S ANDRESENEM.

9. 4. 2019

Sportovní dopoledne

Dne 25. 2. jsme s naší třídou navštívili Areál sportu. Rozdělili jsme se na 4 týmy a postupně jsme si zahráli turnaj v kuželkách a bowlingu. 

20. 2. 2019

Tvořivé dopoledne ve stacionáři ROSA

Dne 11. 2. jsme byli pozváni na tvořivé dílničky do denního stacionáře ROSA. Tímto moc děkujeme paní Petře Königové a jejím spolupracovnicím jak nám tvoření připravily a za pomoc při práci. Jsme opravdu moc rádi a moc si toho vážíme, že můžeme čas od času stacionář navštívit.  

1. 2. 2019

Předávání vysvědčení v Městském muzeu

Paní učitelka si pro děti připravila na tento den netradiční překvapení - předávání pololetního vysvědčení v Městském muzeu. 

20. 12. 2018

Kino v Tišnově

Na den 18. 12. jsme dětem nadělily první vánoční dárek - výlet vlakem do kina v Tišnově. Na tento den budeme všichni dlouho vzpomínat, užili jsme si jak cestu vlakem, tak napínavý film. Společně s námi jely i děti ze školy v Rožné a v Roszochách, moc jim tímto děkujeme, že se k nám připojily.  

14. 12. 2018

Den naruby ve 3. B

Dne 11. 12. vyhlásili žáci devátých ročníků "DEN NARUBY" - kluci byli převlečení za děvčata a naopak. I v naší třídě jsme tento den, plný zábavy a veselí, podpořili.

14. 12. 2018

Děti darují dětem

Naše třída se s nadšením zapojila do projektu "KRABICE OD BOT - DĚTI DARUJÍ DĚTEM". Zabalili a předali jsme 13 plných krabic a pevně věříme, že tyto dárky udělají radost dětem z rodin, které se ocitly v tíživé situaci.

Moc děkujeme rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali.

14. 12. 2018

Adventní tvoření v muzeu

Dne 6. 12. jsme šli do Městského muzea, kde na nás čekala vánoční výstava s dílničkou. Děti tvořily andělíčky. Jsou krásní, přijďte se podívat. Všichni jsme si pěkné dopolední setkání moc užili.

Děkujeme pracovníkům bystřického muzea, že naši třídu na vánoční tvoření pozvali.