Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Zdena Nykodýmová

Vláda ČR vydala další krizové opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků ve škole od 4. 1. 2021

 

Distanční výuka od 1.3. do 5.3.

 

Pondělí 1.3.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Poslech ZDE příprava na fólii uč. str. 47/5a,b; v PS vypracuj PS 42/1,2; vypracuj test v EduPage do 17.00; trénuj poslechem čtení v uč. 48 ZDE; poslouchéj a uč se zpaměti nepravidelná slovesa z karet a poslechem ZDE

2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE

4. hod. – Z (Ny)

5. hod. – M (Slá)

6. hod. – VkO (Ny)

7. hod. – Tv (Ků, Se)

           

Úterý 2.3.:

1. hod. - ICT (Ků)

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) 

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE Chu: Grammar: some x any

5. hod. – Ev (Se)

Středa 3.3.:

1. hod. – Př (Ny)

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch) 

5. hod. - Tv (Ků, Se)

6. hod. – VkZ (Ny)

Čtvrtek 4.3.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINEChu: reading: Mut goes shopping + How much/many

2. hod. – M (Slá)

3. a 4. hod. – Vv (Ků)

5. hod. – Č (Ka)

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE

Pátek 5.3.:

1. hod. – Př (Ny) – ONLINE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – Č (Ka)

4. hod. – Hv (Ost)

------------------------------------------------------------------

Distanční výuka od 22.2. do 26.2.

Pondělí 22.2.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Stone soup - uč. str. 46/ cv.2 poslech (podle potřeb) ZDE + příprava hlasitého čtení! slova, která neznáš si na fólii zakroužkuj a zkus přeložit v online překladači; dokončit PS 36/1; vypracuj zadaný test v EduPage do 17.00h; každý den poslouchej nepravidelná slovesa ZDE - uč se jejich tvary, výslovnost, český význam zpaměti!!! 
                   Zich 
- na příští týden se začneme učit nová slovíčka 4AB (po „meat“),
                             jejich výslovnost si procvičíme v uč. 44/1 (poslech zde)
                          – PS 34/1 (zakroužkujeme slovíčko, které do skupiny nepatří)
                           - PS 34/2 (slovíčka ze cv. 1 rozepíšeme do zadaných kategorií,
                             vše si zkontrolujeme v Út online)
                          – do Pá 26. 2. vypracujeme na EduPage test Past simple tense


2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Starověký Egypt, Egyptská společnost (kontrola a doplnění zápisu)

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - přídavná jména přivlastňovací

4. hod. – Z (Ny) - Hydrosféra opakuj ZDE.  Pedosféra, zápis do sešitu ZDE

5. hod. – M (Slá) - 

- ŠS, datum; učebnice 3. díl str. 16/13(A i B) - píšou celé příklady (tzn. 20 = 120´)
- str. 17/14 (sestrojit oba úhly)
- zapsat rámečky str. 17 a 18
- test na Edu - Prvočísla, NSN, NSD (22. 2. - 24. 2.)

6. hod. – VkO (Ny) - Život mezi lidmi – pravidla, zápis do sešitu ZDE

7. hod. – Tv (Ků, Se) - chlapci - tréninkový plán

                                 - dívky - pokračujte v únorové výzvě. Příští hodina bude online a odevzdává se vyplněný tréninkový plán.

         

Úterý 23.2.:

1. hod. - ICT (Ků) Prohlédněte si desatero bezpečného chování na internetu a následně si vyberte jeden z bodů a napište mi na email několik vět, jaké konkrétní nebezpečí vám hrozí, pokud se příslušným bodem nebudete řídit.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net) 

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE Chu: Reading: Stone soup; Grammar: some x any 

                                                       Zich: Countable and uncountable nouns

5. hod. – Ev (Se) - popřemýšlej a zkus si vyhledat základní informace - Ohrožené druhy (rostliny, zvířata) v ČR - bude to projekt na měsíc březen

Středa 24.2.:

1. hod. – Př (Ny) - Opakuj měkkýši ZDE  a ZDE  Vypracuj test v EduPage (do 1.3.). Kroužkovci, zápis do sešitu ZDE

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - dvě N u přídavných jmen

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch) - vypracujte písemnou práci na téma "Starověká Mezopotámie", kterou Vám dnes odešlu přes EduPage

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - ONLINE - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu

                                 - ONLINE - chlapci

6. hod. – VkZ (Ny) - jídelníček, vypracuj test v EduPage (do 10.3.)

Čtvrtek 25.2.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE Chu: Grammar: some x any

                                                       Zich: Countability of nouns

2. hod. – M (Slá) 

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Nakreslete věc/činnost, kterou uděláte jako první, až skončí veškerá vládní opatření.

5. hod. – Č (Ka) - opis cvičení z uč. str. 56/2 (vypracuj do 28.2. a pošli přes EduPage)

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE - Pedosféra

Pátek 26.2.:

1. hod. – Př (Ny) – ONLINE - Kroužkovci 

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – Č (Ka) - práce v PS str. 5/13, 14 (kontrola proběhne na online hodině v pondělí)

4. hod. – Hv (Ost)

 

-----------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 15.2. do 19.2.

Pondělí 15.2.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: trénuj poslech a čtení nepravidelných sloves každý den ZDE; trénuj rozhovor z učebnice str.44/cv.3 poslech ZDE; dokonči PS 35/5, pokud jsi nestihl během výuky; vypracuj test v EduPage (nepravidelná slovesa + slovní zásoba lekce 4A)

                   Zich – PS 31/5 (podle údajů na lístku formulujeme otázky + krátké odpovědi)
                           – PS 33/ I can (obě cvičení zkontrolujeme zítra online)
                          – do Pá 19. 2. vypracujeme test Irregular verbs 3 na EduPage
                          – na příští týden se začneme učit zbylá slovesa ze seznamu

2. hod. – D (Soch) – ONLINE - Je nutné se přihlásit do Edu Page přes Váš žákovský (ne rodičovský) účet!

Téma - opakování - Mezopotámie (online procvičování v hodině), Starověký Egypt (kontrola zápisu)

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - přídavná jména tvrdá

4. hod. – Z (Ny) - Hydrosféra opakuj ZDE  Atmosféra - opakuj

5. hod. – M (Slá) 

- měření úhlu, úhloměr (přečíst str. 12, 13)
- měření úhlů - popis ZDE

6. hod. – VkO (Ny) - Rodinné vztahy - připomínám  test v EduPage (do dneška)

7. hod. – Tv (Ků, Se) - chlapci - tréninkový plán

                                  - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série.

Úterý 16.2.:

1. hod. - ICT (Ků) Na webové strance https://www.canva.com/cs_cz/ naleznete šablony, které vám pomohou vytvořit např. leták, plakát, prezentaci,... Webovou stránku si pečlivě prohlédněte a kdo bude chtít, tak si může vytvořit např. plakát k propagaci své záliby.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) 

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE Chu: Articles

                                                      Zich: Unit 3 - revision. Pronunciation - letter "a"

5. hod. – Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage. Dnes je poslední termín odevzdání!

Středa 17.2.:

1. hod. – Př (Ny) - Mlži, hlavonožci, zápis do sešitu ZDE. Procvičuj ZDE

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - přídavná jména měkká

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch) - 1) zopakujte si téma "Starověká Mezopotámie" v krátkém testu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4120

2) opište si zápis"Egyptská společnost" - ZDE

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série. - chlapci - tréninkový plán

6. hod. – VkZ (Ny) - Tvorba jídelníčku, zápis do sešitu ZDE

Čtvrtek 18.2.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE Chu: Ordering food
                                                      Zich: Small talk - conversation. Irregular verbs - revision

2. hod. – M (Slá) 

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Nakreslete obrázek činnosti, která vám v době korona viru nejvíce chybí (pastelky, voskovky, progrosso, ...). Obrázky si uschovejte a při návratu do školy si je prohlédneme.

5. hod. – Č (Ka) - test přes EduPage - přídavná jména 

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE - Hydrosféra- rozdělení vody na Zemi

Pátek 19.2.:

1. hod. – Př (Ny) – ONLINE - Mlži, hlavonožci 

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – Č (Ka) - koncovky přídavných jmen - opiš str. 58/3 a pošli přes EduPage systém

4. hod. – Hv (Ost)

 

----------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 8.2. do 12.2.

 

 

Pondělí 8.2.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Trénuj nepravidelná slovesa podle vytvořených karet + splň zadání v EduPage.
                                     Zich - procvičujeme minulý čas prostý a nepravidelná slovesa zde,
                                               zde, zde a zde
                                             - do pátku vypracujeme na EduPage test Irregular verbs 2

2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Věda a kultura Mezopotámie,  Starověký Egypt (kontrola a doplnění zápisů)

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - doplňování náležitých tvarů podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena (uč. str. 53)

4. hod. – Z (Ny) Atmosféra - opakuj ZDE Hydrosféra – zápis do sešitu ZDE

5. hod. – M (Slá) - Opakování NSN a NSD ZDE

6. hod. – VkO (Ny) - Rodina - opakování – vypracuj test v EduPage (do 15.2.)

7. hod. – Tv (Ků) Prostudujte si tréninkový plán a pravidělně zapisujte svoje časy. Plán je volen relativně jednoduchý, proto budu rád, pokud si nějáké další cviky doplníte a zapíšete do plánu (je to však na vás :-) ).

            - Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si prostudujte pokyny a plán najdete ZDE

           

Úterý 9.2.:

1. hod. - ICT (Ků) Často se u stahovaných obrázků z internetu bavíme o jejich kvalitě. Vyzkoušejte na internetu vyhledat, co může ovlivnit kvalitu fotografie a také vyznam číslic, které se nachází v levé spodní části obrázku ( pixel , rozlišení obrázku )

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) 

4. hod. – A (Zich, Chu)  - ONLINE Chu: Food and Drink + trénuj čtení uč. 44/3 podle poslechu ZDE; vypracuj PS 34/1,2,3

                                                       Zich: Holidays - watching a video. Past simple tense

5. hod. – Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage - termín odevzdání do 16.2.2021

Středa 10.2.:

1. hod. – Př (Ny) - Měkkýši – plži, zápis do sešitu ZDE. Procvičuj ZDE

2. hod. – Č (Ka) –ONLINE - Přídavná jména (uč. str.55) 

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch) - vypracujte test - "Doba Bronzová, Doba železná, Starověk - úvod", který jste si měli možnost procvičit již před jarními prázdninami, nyní dostanete ten samý, ale budete mít na něj méně času a tentokrát se známky z něj objeví i ve Vaší žákovské knížce, test Vám pošlu přes EduPage

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si prostudujte pokyny a plán najdete ZDE. Chlapci - tréninkový plán

6. hod. – VkZ (Ny) - Zdravý jídelníček – vyhodnocení projektu

 

Čtvrtek 11.2.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE Chu: Opakování nepravidelná slovesa + Countable and unccountable nouns

                                                       Zich: Dialogues. Reading

2. hod. – M (Slá) 

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Vytvořte optický klam, který bude i vystínovaný. Inspirace

5. hod. – Č (Ka) - literatura - přečti si první ukázku z kapitoly Za dobrodružstvím - čítanka str. 54 až 59

6. hod. – Z (Ny) –  ONLINE - Hydrosféra

Pátek 12.2.:

1. hod. – Př (Ny) –  ONLINE - Měkkýši - plži 

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – Č (Ka) - test č.

4. hod. – Hv (Ost)

 

-----------------------------------------------------------

 

Jarní prázdniny od 1.2. do 5.2.

 

Distanční výuka od 25.1. do 29.1.

 

Pondělí 25.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Reading Past Simple Question - uč. 38 Mut´s holiday - čti a poslouchej ZDE; uč. 39/2 hledej konce vět podle příběhu piš na papír nebo do sešitu; uč. 39/4a - dokonči do sešitu, tvoř otázky a krátké odpovědi; PS 31/4 - podobně jako předchozí cvičení;
pro domácí učení nepravidelných sloves si vytvořte kartičky z tvrdého papíru velikosti asi 7 cm x 5 cm a barevně pastelky nebo propisky (doporučuji černá, červená, zelená nebo modrá)

           Zich– uč. 42/1a (píšeme na papír - jen doplňovaná slovesa v minulém čase, nezapomeneme
                     si je řádně číslovat, správnost zkontrolujeme zítra online)
                  – PS 32/1 (opakujeme slovní zásobu, kontrola zítra)
                  - dle potřeby si opakujeme už zadaná nepravidelná slovesa


2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Starověká Mezopotámie - kontrola a doplnění zápisu

3. hod. - Č (Ka) – ONLINE -skloňování podstatných jmen

4. hod. – Z (Ny) - Atmosféra – procvičuj ZDE  Opakování - vypracuj test v EduPage (do 29.1.)

5. hod. – M (Slá) - společný dělitel - úkol vložen do EduPage - zadání ZDE

6. hod. – VkO (Ny) - Příbuzenské vztahy, zápis do sešitu ZDE

7. hod. – Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Známky budu zapisovat už na měsíc únor.

Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

           

Úterý 26.1.:

1. hod. - ICT (Ků) V televizi nyní slyšíme stále o virech, které mohou ohrozit náš život. Vite však, že existují viry, které ohrožují váš počítač? Nalezněte a napište mi na email pár informací o počítačových virech + příklady antivirových programů.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) Zich: tento týden bez zadání

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE Chu: Past Simple - questions + irregular verbs

                                                      Zich: Describing finished events in the past
                                                               

5. hod. – Ev (Se) - zkuste zatím jen popřemýšlet nad nápadem, názorem či doporučením, co byste mohli udělat pro zlepšení životního prostředí, okolí školy nebo svého domu. Po prázdninách budeme řešit přes EduPage.

Středa 27.1.:

1. hod. – Př (Ny) - Hlístice, zápis do sešitu ZDE. Prohlédni ZDE  Test v EduPage (do 31.1.)

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE -  skloňování podstatných jmen (dokončení)

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch)  - opište si zápis "Starověký Egypt" - ZDE

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Známky budu zapisovat už na měsíc únor.

- Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

6. hod. – VkZ (Ny) - Zdravý jídelníček (připomínám zadání úkolu v EduPage)

 

Čtvrtek 28.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE Chu: Past Simple - questions + irregular verbs ; jak pracovat s vyrobenými kartami nepravidelných sloves ZDE, procvičování minulého času ZDE; přehled nepravidelných sloves i s polechem ZDE. Další procvičování ZDE.

                                                       Zich: Summer and winter holidays in GB. 
                                                                Pronunciation (-ed endings)
                                                                Slíbené linky na procvičování sloves zde, zde, zde a zde

2. hod. – M (Slá) 

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Vytvořte razítko (v lepším případě sošku) z brambory. Pokud budete tvořit razítko, tak vyzkoušejte jeho funkčnost na papíře.  Při vyřezávání brambory buďte, prosím, opatrní! Práci si následně vyfoťte a při první výuce Vv provedeme kontrolu.

5. hod. – Č (Ka) - opiš z uč. 53/4 a pošli

6. hod. – Z (Ny) –  ONLINE -  Atmosféra (počasí, podnebí)

tek 29.1 - pololetní prázdniny

 

-----------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 18.1. do 22.1.

Pondělí 18.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Pas Simple - piš do sešitu věty uč.37,/5a, na fólii si připrav uč. 37/1,2; + PS 28/3 - doplň chybějící slova (kontrola proběhne online
                    Zich 
– uč. 37/7 (doplníme pohlednice minulými tvary sloves z nabídky tak,
                               aby věty dávaly smysl, správnost si ověříme poslechem zde)
                            – PS 29/4 (píšeme v minulém prostém čase podle vzoru nahoře,
                               zkontrolujeme zítra online)
                           – do pátku vypracujeme test Irregular verbs I na EduPage


2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - kontrola a doplnění zápisu  Starověká Mezopotámie

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce, nohy

4. hod. – Z (Ny) - Atmosféra – zápis do sešitu ZDE. Polární záře ZDE

5. hod. – M (Slá)

6. hod. – VkO (Ny) - Rodina – funkce, zápis do sešitu ZDE

7. hod. – Tv (Ků, Se) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

                                 - Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

         

Úterý 19.1.:

1. hod. - ICT (Ků) - ONLINE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) - Zi: plnění úkolu z 5. 1. 

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE - Zich: Reading a comic. Holiday problems

Chu:Past Simple regular, irregular affirmative, negative forms

5. hod. – Ev (Se) - zápis do sešitu - Potravní řetězce ZDE

Středa 20.1.:

1. hod. – Př (Ny) - Medúzy čtyřhranky ZDE Ploštěnci, zápis do sešitu ZDE

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - práce v PS - skloňování podstatných jmen (odchylky)

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch)  - vypracujte procvičovací test, který Vám bude zaslán pře EduPage - téma Doba bronzová, Doba železná, Starověk - úvod. Test bude otevřen pouze dnes!!!

5. hod. - Tv (Ků, Se) - Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

6. hod. – VkZ (Ny) - Zdravý jídelníček - úkol zadán v EduPage 

 

Čtvrtek 21.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE - Zich: Past simple questions + short answers 

Chu: Past Simple: Questions

2. hod. – M (Slá)

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Namalujte jednoduchou zimní krajinu a následně nakreslete tuší (nebo vystřihněte z časopisu) zvíře, které do zimní krajiny patří. Obrázky si uschovejte a při první výuce Vv ve škole si je zkontrolujeme. Inspirace

5. hod. – Č (Ka) - dokonči popis místnosti a pošli ke kontrole (zadání ze 14.1.)

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE - Vrstvy atmosféry

Pátek 22.1.:

1. hod. – Př (Ny) –ONLINE - Ploštěnci 

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – Č (Ka) - test č. 6 z učebnice na str. 54 - do sešitu mluvnice si zapiš čísla od 1 do 16 a k nim příslušné písmeno a) b) nebo c) - kontrola proběhne 25.1.2021

4. hod. – Hv (Ost) - poslech - EduPage

 

------------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 11.1. do 15.1.

 

Pondělí 11.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Past Simple irregular verbs: uč. 36/ 1 přečti a poslechni ZDE. Přiřaď věty k obrázku (fólie). PS 28/1 - vyhledej minulé tvary sloves (přední strana PS) a doplň křížovku. Dokonči PS 27/4. Kontola na online hodině v úterý.
            - Zich– procvičujeme používání pravidelných sloves při tvoření kladných vět v minulém prostém
                        čase zde (výsledky do mezer přetáhneme, kontrolujeme kliknutím na „check“)
                        a záporů zde (stačí ústně, správnou odpověď si u každé věty ihned kontrolujeme
                        kliknutím na „show“) 
                     – nezapomínáme se učit prvních dvacet nepravidelných sloves ze seznamu
2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - zkoušení nerozhodných, Starověká Mezopotámie - vysvětlení a doplnění látky, kontrola zápisu

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - popis prostý - pokračování

4. hod. – Z (Ny) -  Zeměpisné souřadnice – pokračuj na úkolu. Sopečná činnost - zápis do sešitu ZDE. Opakuj ZDE. Vypracuj test v EduPage

5. hod. – M (Slá) - Dělitel

- PS, datum; str. 68/5, 6; str. 67/4

- ŠS, datum;  str. 68/9, 10, 11, 12

6. hod. – VkO (Ny) - Rodina - rodokmen

7. hod. – Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE 

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení .

         

Úterý 12.1.:

1. hod. - ICT (Ků) Zde naleznete klávesové zkratky. Vyzkoušejte si je a popřemýšlejte, kde by jste je mohli využít.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) Zich: zadáno 5. 1. 

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE - Zich: Regular and irregular verbs

5. hod. – Ev (Se) - udělejte si stručný zápis do sešitu z PP prezentace z minulého týdne 

Středa 13.1.:

1. hod. – Př (Ny) -  Řasy, prvoci – vypracuj test v EduPage (do 19.1.).  Žahavci zápis do sešitu ZDE.  Nezmar chytá kořist ZDE

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - skloňování podstatných jmen - kolísání

3. hod. – M (Slá) - ONLINE

4. hod. – D (Soch) - opište si zápis Věda a kultura Mezopotámie - PL

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE   Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení

6. hod. – VkZ (Ny) - Zdravá výživa – zápis do sešitu ZDE

 

Čtvrtek 14.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE - Zich: Regular and irregular verbs

2. hod. – M (Slá)

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Vytvořte obrázek vaší oblíbené zimní činnosti ve stylu Josefa Lady (pastelky, fixy, voskovky ..). Inspirace

5. hod. – Č (Ka) - popis místnosti, svého pokoje (koutku) - do malého slohového sešitu v rozsahu jedné stránky do 21.1.2021 

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE - Sopky 

Pátek 15.1.:

1. hod. – Př (Ny) –   ONLINE -  Žahavci

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

3. hod. – Č (Ka) - test č. 5 z učebnice na str. 51 - do sešitu mluvnice si zapiš čísla od 1 do 14 a k nim příslušné písmeno a) b) nebo c) - kontrola proběhne 18.1.2021

4. hod. – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Distanční výuka od 4.1. do 8.1.

 

Pondělí 4.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Opakuj slovíčka lekce 3A , 3B a minulý čas slovesa být - was/were. Uč. 34/2a,b + označ slova na folii, která končí -ed. Poslech ZDE. Splň test v EduPage do středy 6.1.

                                       Zich - pravidla tvoření minulého prostého času si připomeneme zdezde
                                               - procvičujeme zde, zde a zde

2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Starověk (kontrola zápisu), Mezopotámie

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - popis prostý

4. hod. – Z (Ny) - Vznik pohoří – opakuj ZDE. Jak vznikají ostrovy, zápis do sešitu ZDE

5. hod. – M (Slá) - PS, datum: vypočítej na 2 desetinná místa - 1) 100 : 88 =   2) 21,888 : 0,8 =

-ŠS, datum: str. 40/8(A) - píšeš celé příklady, chyby oprav

- nadpis: Jednotky obsahu (pročti si příklady str. 42/A, B);  zapiš do sešitu oba rámečky str. 42, 43; cvičení str. 43/3 (píšeš celé příklady)

6. hod. – VkO (Ny) - Projekt – vypracuj do 11.1. na A4 rodokmen své rodiny (informace v systému Edupage v Dú)

7. hod. – Tv (Ků, Se) - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE .

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Zde video cvičení celého těla.

 

           

Úterý 5.1.:

1. hod. - ICT (Ků) V programu Malování si vyzkoušejte práci s oříznutím obrázku. Stáhněte dva různé obrázky. Pomocí oříznutí a následného přenesení části obrázku na druhý vytvoříte zcela unikátní kombinaci dvou různých obrázků. 

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Jednotky obsahu (hektar, ar)

3. hod. – ČaSP (Net, Zi) Zich- prohlédneme si některé odrůdy ovocných rostlin uložených v databázi
                                                zde; všímáme si, jaké údaje jsou uváděny v jejich popisu
                                              - kdo chce, zopakuje si zde rozdělení ovocných druhů a vypracuje
                                                krátký test Druhy ovocných rostlin na Edupage (do Čt 14. 1.)

4. hod. – A (Zich, Chu) - ONLINE - Zich: Past simple tense

5. hod. – Ev (Se) - projděte si, prosím, PP prezentaci - Ekosystémy v ČR ZDE

Středa 6.1.:

1. hod. – Př (Ny) - Prvoci – pozorování trepky v senném nálevu ZDE

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - odchylky ve skloňování podstatných jmen

3. hod. – M (Slá) - ONLINE - Jednotky - dokončení

- test na EDU - Jednotky délky (přístup od 10 h do 8. 1. 20 h)

4. hod. – D (Soch) - přepište si zápis Starověká Mezopotámie - ZDE

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE  Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.

6. hod. – VkZ (Ny) - Zdravá výživa – zamysli se nad tím, jak by měl vypadat správný jídelníček

 

Čtvrtek 7.1.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE - Zich: Past simple  tense (slíbený seznam nepravidelných sloves zde,
                                                                  link na přípravu případného zkoušení ze čtení zde)

2. hod. – M (Slá) - Souhrnná cvičení

- ŠS, datum; str. 62/2 (obrázek, výpočet x, y)

- str. 63/8; 10 c, d; 11(A)  - píšeš celé příklady

- test na EDU - Jednotky hmotnosti (přístup od 9h do 10. 1. 20 h)

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Vytvořte obrázek libovolného zimního sportu - pokuste se zachytit pohyb sportovce (temp. barvy).

5. hod. – Č (Ka) -  přečti si v čítance ukázky z knihy Jaromíra Johna Rajský ostrov - Národ sobě str. 34 až 37 

6. hod. – Z (Ny) –  ONLINE - Jak vznikají ostrovy

Pátek 8.1.:

1. hod. – Př (Ny) –  ONLINE - Prvoci

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Dělitel

- test na EDU - Jednotky obsahu (přístup od 9 h do 11. 1. 20 h)

3. hod. – Č (Ka) - test na Edupage 

4. hod. – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 14.12. do 18.12.

Pondělí 14.12.:

1. hod. – A (Chu) ONLINE - Past Simple of to be: společná kontrola těchto cvičení uč 33/7a; PS 24/3 (online společná hra - připrav si navíc chytrý telefon)

2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Doba železná, Starověk - úvod

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE  - podstatná jména obecná a vlastní

4. hod. – Z (Ny) - Horotvorné procesy, zápis do sešitu ZDE

5. hod. – M (Slá) - PS, datum; str. 35/7(píšeš celé příklady, místo otazníku doplň číslo), str. 35/8

- ŠS, datum; str. 36/5, 6; str. 37/7(A) ... zapisuj celé příklady

6. hod. – VkO (Ny) - Podle příkladu v učebnici VkO vypracuj na výkres rodokmen své rodiny. Termín odevzdání 11.1. 2021 ve škole.

7. hod. – Tv (Ků) - Vyberte si několik cviků z videa a věnujte jim alespoň 10 minut každý den - budete překvapeni, jak vám půjde "forma" rychle nahoru.

             - Tv (Se) - pokračujte v tréninkovém plánu na tento týden a nezapomeňte, že do 22.12. máte do Dú/písemky v EduPage napsat slovo, které jste si vybraly a zacvičily tento týden. Kdo chce, může vložit i krátké video odcvičeného slova (není povinné) ZDE

 

Úterý 15.12.:

1. hod. - ICT (Ků) Koukněte se na video a zkuste posunout svoje dovednosti v aplikaci Malování o kousek dál.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Jednotky hmotnosti

3. hod. – ČaSP (Zich)

4. hod. – A (Chu) Our holiday uč. 34/1 -  trénuj čtení a výslovnost podle poslechu ZDE; PS 26/1; Past simple of to be: PS 25/4,5 - společná kontrola během online hodiny

5. hod. – Ev (Se) - na EduPage v Dú/písemky máte zadaný úkol na tento týden. Termín odevzdání je 20.12.2020.

Středa 16.12.:

1. hod. – Př (Ny) -  ONLINE– Řasy

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - skloňování podstatných jmen

3. hod. – M (Slá) - PS, datum; vypočítej na dvě desetinná místa: 1) 2,868 : 0,6 =  2) 0,45 : 1,8 =            3) 8,85 : 8,1 =

- ŠS, datum; str. 40/7 - píšeš celé příklady

4. hod. – D (Soch) - přepište látku STAROVĚK z PL - postupujte dle instrukcí - ZDE

5. hod. - Tv (Ků) Vyberte si několik cviků z videa a věnujte jim alespoň 10 minut každý den - budete překvapeni, jak vám půjde "forma" rychle nahoru.

            - Tv (Se) - pokračujte v tréninkovém plánu na tento týden a nezapomeňte, že do 22.12. máte do Dú/písemky v EduPage napsat slovo, které jste si vybraly a zacvičily tento týden. Kdo chce, může vložit i krátké video odcvičeného slova (není povinné) ZDE

6. hod. – VkZ (Ny) - Duševní hygiena - vyhodnocení projektu

 

Čtvrtek 17.12.:

1. hod. – A (Chu) – ONLINE Past Simple - regular verbs + společná kontrola samostatné práce z úterý

2. hod. – M (Slá) - ŠS, datum; učebnice 2. díl str. 42, 43 - zapiš oba rámečky; vypočítej - str. 43/3, 4(A) - zapisuj celé příklady

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Vytvořte dárek pro rodiče (prarodiče). Zde je inspirace na výrobu krásného vánočního dárku.

5. hod. – Č (Ka) -  vypracuj celou stranu 25 v PS, kontrola proběhne po vánočních prázdninách 

6. hod. – Z (Ny) – Opakování – litosféra, zeměpisné souřadnice (DÚ zadán ve škole)


Pátek 18.12.:

1. hod. – Př (Ny) - Prvoci, zápis do sešitu ZDE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Jednotky obsahu hektar, ar 

3. hod. – Č (Ka) - pokračování v četbě a vypracovávání referátů 

4. hod. – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

------------------------------------------------------------------

 

PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE - 7.12. – 11.12.2020

 

Distanční výuka od 30.11. do 4.12.

Pondělí 30.11.:

1. hod. – A (Chu) Present continuous: uč. 22 - příběh si poslechni ZDE zkus porozumět zápletce- na fólii nebo papír si připrav uč. 23/2a, 3a,b (hledej věty v příběhu); PS 16/1, 15/6
                  (Zich) 
– uč. 30/3 (opakujeme přítomné časy, ve větě nejprve vyhledáme
                              „signální“ slova, z kterých určíme, zda věta popisuje obecný fakt
                               či opakovanou činnost (např. usually, every year = přít. čas prostý),
                               nebo právě probíhající děj (např. today, this year, now = přítomný
                               čas průběhový), řešení zde)
                            – PS 19/3 (posloucháme na CD, případně čteme přepis zde, ověříme zde)
                            – PS 18/1 (opakujeme slovní zásobu, kontrolujeme zde)
                            – zde si přečteme článek pojednávající o předmětových tvarech zájmen,
                               kterým se podrobně budeme věnovat zítra2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE  - Pozdní doba kamenná

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - shrnutí psaní s, z

4. hod. – Z (Ny) - Mapy, vypracuj test v EduPage (do 4.12.). Litosféra, zápis do sešitu ZDE

5. hod. – M (Slá) - PS (malý), datum; str. 56/1 (píšeš celé příklady), str. 56/2

- ŠS, datum; str. 56/6 (A) - výpočet, zkouška

6. hod. – VkO (Ny) - Čas svátků – pokračuj v projektu podle zadání (do 7.12.)

7. hod. – Tv (Ků, Se) - dívky - Výzva č.2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE

-Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

           

Úterý 1.12.:

1. hod. - ICT (Ků) - Vyhledejte na internetu počet "generací" počítačů a vyzkoušejte si o nich vypsat nejzákladnější informace + si prohlédněte obrázky těchto počítačů.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Dělení desetinného čísla přirozeným číslem se zbytkem

3. hod. – ČaSP (Net) 
            - ČaSP (Zich) - do 7. 12. je nezapomeneme, pokud jsme tak již neučinili,
                                     splnit úkol z minulého týdne 

4. hod. – A (Chu) ONLINE Present continuous vs. present simple
                  (Zich) 
- uč. 26/1 (čteme a zde posloucháme bajku, všímáme si způsobu
                              používání podmětných (subject) a předmětných (object) tvarů zájmen;
                              pokud stíháme, tak i toho, že pro zvýšení dojmu reálnosti a živosti děje
                              se v AJ většinou používá pro storytelling, tj. vyprávění, příběhů, přítomný
                              čas (ačkoli zde jde de facto o události dávno minulé)
                           – uč. 27/4, 30/4 vybíráme správné tvary zájmen, řešení zde, zde a zde)

5. hod. – Ev (Se) - vyfoť svůj výhled z domova. Co vidíš z okna, ze dveří nebo když vyjdeš před dům. Zkus zachytit "KRAJINU KOLEM SEBE". Vlož fotku jako "domácí úkol" do EP a odpověz na otázky.

Středa 2.12.:

1. hod. – Př (Ny) –  ONLINE - Druhy hub 

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - slovní druhy ohebné a neohebné

3. hod. – M (Slá) - ŠS, datum; str. 57/10(A)

                  - písemka na Edu -  Desetinná čísla (písemné +, -, . )

4. hod. – D (Soch)  - podle učebnice str. 30-33 doplňte zápis "Doba železná" - ZDE

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - Výzva č.2 - pokračuj dle tréninkového plánu. Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

6. hod. – VkZ (Ny) - Duševní hygiena – pracuj podle zadání (dnes poslední den na odevzdání)

 

Čtvrtek 3.12.:

1. hod. – A (Chu) – ONLINE  Wild animal uč 24 poslech ZDE ; PS 18/1, The story of Chicken Licken uč. 26. poslechh ZDE + PS 20/1,2
                  (Zich) 
ONLINE- Must. Subject x object pronouns
                                            (+ do 6. 12. vypracujeme test na EduPage (Pronouns))

2. hod. – M (Slá) - PS, datum; str. 57/9; str. 33/7(B) - zde napiš jenom výsledky

    -ŠS, datum; nadpis - Dělení desetinného čísla desetinným číslem, zapiš rámeček str. 58

3. a 4. hod. – Vv (Ků) - Vytvořte obrázek výrobek) s tématikou "Čert a Mikuláš", zima nebo Vánoce a následně mi ho na následující hodině (9.12.) ukážete. Inspirace

5. hod. – Č (Ka) - Advent - báseň - přečíst, opsat do sešitu 1. sloku a určit slovní druhy

6. hod. – Z (Ny) –  ONLINE - Litosféra

Pátek 4.12.:

1. hod. – Př (Ny) - Houby – procvičuj ZDE. Uč. s. 40, 41 - Lišejníky, zápis do sešitu ZDE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Dělení desetinného čísla desetinným číslem

3. hod. – Č (Ka) - přepiš do sešitu domácí úkoly cv.3 z uč. na str. 34 a přines ke kontrole v pondělí 7.12.2020

4. hod. – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

----------------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 23.11. do 27.11.

Pondělí 23.11.:

1. hod. – A (Chu): Animals and their babies uč. 20/1a,b (b piš do 2 sloupců do sešitu) poslech ZDE; PS 14/1,2

                  (Zich) – Uč. 30/1 (podle obrázků a zadaných sloves tvoříme kladné a záporné věty
                                v přítomném průběhovém čase, kontrolujeme zde
                             – PS 16/2 (posloucháme na CD, kdo ho už pozbyl, čte zde; řešení zde a zde)
                             – kdo teď má neblahý pocit, že by mu silně prospělo další cvičení, hledá zde
                                a/nebo zde (stačí si větu zformulovat ústně a okamžitě zkontrolovat
                                kliknutím na "Show“)

2. hod. – D (Soch) – ONLINE  - Mladší doba kamenná, Pozdní doba kamenná - kontrola úkolu: Ötzi

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - Kontrola skupin mě/mně, upevňování předpon s-, z-, vz-

4. hod. – Z (Ny) -  Složení Země, zápis do sešitu ZDE

5. hod. – M (Slá) - ŠS, datum; vypočítej: str. 52/8, 52/9(A), str. 54/úlohy na závěr (A) 1-4

6. hod. – VkO (Ny) -  Čas svátků – projekt (pokračuj ve splnění úkolu podle zadání)

7. hod. – Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3. týden. 

- Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

           

Úterý 24.11.:

1. hod. - ICT (Ků) - ONLINE  Kontrola zadaného úkolu + zadání nového.

2. hod. – M (Slá) – ONLINE  - Dělení čísel

                                             - test na Edu - Desetinná čísla (+, -, . )

                                            - řešení příkladů z minulého týdne - ZDE

3. hod. – ČaSP (Zi) - přečtěte si zápis zde (případně koukněte na obrázky některých druhů zde)
                                  a následně vypracujte test na Edupage (Zelenina), počet pokusů není limitován,
                                  čas na odevzdání však ano (do Po 7. 12.)
                         (Ne)

4. hod. – A (Chu) ONLINE Animals and their babies


                   (Zich) 
– uč. 30/2 (tvoříme přítomné průběhové otázky, vybereme z nabídky odpověď,
                                řešení zde)
                             – PS 17/4 (tvoříme přítomné průběhové otázky, kontrolujeme zde)
                             – kdo potřebuje, docvičuje zde a/nebo zde

5. hod. – Ev (Se) – ONLINE - přihlaste se, prosím, přes EduPage. Plán a pokyny k vypracování projektu ZDE

Středa 25.11.:

1. hod. – Př (Ny) –  ONLINE - Sinice 

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE -  předložky s, z, se, ze

3. hod. – M (Slá) - PS, datum; zadání příkladů (Dělení čísel - procvičování)  - ZDE

4. hod. – D (Soch)  - podle učebnice si doplňte a přepište zápis "Doba bronzová" - ZDE

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3. týden.

Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12., děkuji.

6. hod. – VkZ (Ny) -  Duševní hygiena – samostatná práce v přírodě (pokračuj ve splnění úkolu podle zadání)

 

Čtvrtek 26.11.:

1. hod. – A (Chu) – ONLINE Present Continuous  uč. 20/3 +  PS 14/3


             - A (Zich) - ONLINE - Present tenses. Wild animals. (+do 3. 12. vypracujeme test
                                                na Edupage- Present continuous
)

2. hod. – M (Slá) - PS, datum; vypočítej: str. 62/1; str. 62/3; str. 64/12(A); str. 64/13 a,b,c.

3. hod. – Vv (Ků) ONLINE  Kontrola zadaného úkolu + zadání nového.

5. hod. – Č (Ka) - přečíst si zajímavosti k adventnímu obobí ZDE

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE - Složení Země

Pátek 27.11.:

1. hod. – Př (Ny)  - Houby – zápis do sešitu ZDE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - dělení desetinného čísla přirozeným číslem

3. hod. – Č (Ka) - test na EduPage

4. hod. – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

----------------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 16.11. do 20.11.

Pondělí 16.11.:

1. hod. – A (Zich, Chu) Chu: Adverbs of frequency - uč. 15/6a (piš věty o sobě), b (podle poslechu doplň na folii), c (piš, co dělá Henry); PS 13/4
                                      Zich 
– uč. 22/1 (čteme a posloucháme zde, všímáme si způsobu formulace
                                                 otázek v přítomném průběhovém čase a krátkých odpovědí na ně)
                                              – uč. 23/4 (podle vzoru nahoře tvoříme otázky a odpovědi,
                                                 kontrolujeme zde)
                                              – začneme se učit nová slovíčka a do Út 24. 11. na ně v EduPage
                                                 vypracujeme test (Slovíčka 2B)


2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Pravěké umění - kontrola a vysvětlení, nové téma - Mladší doba kamenná

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - skupiny mě, mně

4. hod. – Z (Ny) -  opakování -  zeměpisné souřadnice, časová pásma, druhy a obsah map

5. hod. – M (Slá) - PS, datum; str. 48/6(B), str. 49/10(A)

- ŠS, datum; nadpis: Násobení desetinného čísla desetinným číslem; zapiš rámeček str. 51

- str. 502/A, B (vyřešené příklady promysli, nic nepíšeš)

6. hod. – VkO (Ny) - Čas svátků - projekt

7. hod. – Tv (Ků, Se) 

TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

Tv dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden.

         

Úterý 17.11.: Státní svátek

Středa 18.11.:

1. hod. – Př (Ny) –  ONLINE - Viry a bakterie - opakování 

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - předpony s-, z-, vz- 

3. hod. – M (Slá)- postup výpočtu + ukázkové příklady ZDE

-ŠS,datum; str. 51/2 (A) i (B)   -píšeš celé příklady; str. 51/6(A) i (B) - napiš pod sebe a vypočítej

 

4. hod. – D (Soch) - vyplňte test, který jsem Vám poslala přes EduPage

- přepište si zápis "Pozdní doba kamenná" -  podle učebnice doplňte chybějící údaje,  vzor - ZDE

5. hod. - Tv (Ků, Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden.

- TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

6. hod. – VkZ (Ny)  - Duševní hygiena – samostatná práce v přírodě

 

Čtvrtek 19.11.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE Chu: Adverbs of frequency + vyplň test v EduPage

                                                       Zich: Present continuous

2. hod. – M (Slá) - procvičování počítání s desetinnými čísly, píšeme do PS,datum; zadání příkladů - ZDE

- ŠS, datum; učebnice str. 52 - zapiš rámeček; vypočítej str. 52/7

3. a 4. hod. – Vv (Ků) Vv (Ků)  Každý si vybere libovolnou techniku a vytvoří obrázek, který mi na následující online hodině ukáže a popíše (26.11.). Tento odkaz na webovou stránku vám pomůže najít inspiraci na vaše tvoření

5. hod. – Č (Ka) - pokračuj ve čtení ukázek z čítanky o J.A.Komenském - str. 29 až 31

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE -   Měřítko mapy

Pátek 20.11.:

1. hod. – Př (Ny)  - Sinice – zápis do sešitu ZDE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Desetinná čísla (+, -, . ) - shrnutí

3. hod. – Č (Ka) - přepiš do sešitu uč. str. 32/4 (kontrola bude provedena na online hodině) 

4. hod. – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

--------------------------------------------------------------------

 

Distanční výuka od 9.11. do 13.11.

 

Pondělí 9.11.:

1. hod. – A (Zich, Chu)
Chu  Present Simple - Yes/No questions and Wh- questions  uč. 13/4a,b,c (připrav si na úterý), PS 8/2

Zi – zopakujeme si umístění frekvenčních příslovcí ve větě zde 
       a do pátku 13. 11. vypracujeme test na Edupage (Adverbs of frequency)
    – uč. 20/1 (začínáme se učit nová slovíčka (2A), k domácím zvířatům přiřazujeme jejich mláďata, 
       poslech zde, kontrolujeme zde)
    – uč. 20/2 (podle hlasu hádáme zvířata + jejich mláďata, posloucháme zde, řešení zde)
    – PS 14/1, 2 (kroužkujeme / dopisujeme mládě, ověřujeme zde)


2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Homo sapiens sapiens, Pravěké umění (kontrola zápisů a vysvětlení  případných nejasností)

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - skupiny bě/bje, pě, vě/vje

4. hod. – Z (Ny) - Zeměpisné souřadnice - vyplň test v EduPage (do 16.11.). Mapa (uč. od s. 21) zápis do sešitu ZDE

 

5. hod. – M (Slá) - kontrola výsledků z 4. 11. - ZDE

- ŠS, datum; str. 30/12; str. 33/5, 6 - píšeš celé příklady

- PS (malý), datum; str. 33/7(A) i (B) - píšeš pouze výsledky

 

 

6. hod. – VkO (Ny) - Čas svátků. Zadání projektu v domácích úkolech v EduPage (do 7.12.)

7. hod. – Tv (Ků, Se)

TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

TV dívky - ZDE najdete pokyny a tréninkový plán k tělesné výchově. Hodně zdaru a 30.11. se budu těšit online!

        

Úterý 10.11.:

1. hod. - ICT (Ků) - Stáhněte si z internetu obrázek a následně ho v programu Malování  upravte
( využijte maximální množství nástrojů, včetně písma ). Splněný úkol mi pošlete do 23.11. na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

2. hod. – M (Slá) – ONLINE - Dělení desetinného čísla 10, 100, 1000, ...

3. hod. – ČaSP (Net) - tento týden nevyučováno

            - ČaSP (Zich) - tento týden nevyučováno

4. hod. – A (Zich, Chu) 
Chu  
ONLINE Present Simple 
Zi -  PS 73/2.1-2.4 (přečteme si, jak tvoříme a používáme přítomný čas průběhový;
       kdo se chce dozvědět ještě více, klikne sem a/nebo sem)
     - PS 15/5 (tvoříme průběhové tvary sloves a podle druhu nastalé pravopisné
       změny je vepíšeme do tabulky, kontrolujeme zde)

5. hod. – Ev (Se) - pokyny, plán a úkol k výuce Ev budou na webových stránkách až 24.11, kdy proběhne i online výuka.

 

Středa 11.11.:

1. hod. – Př (Ny) – ONLINE - Viry a bakterie (buňka – test v EduPage - do 16.11.)

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - skupiny mě/mně

 

3. hod. – M (Slá) - ŠS, datum; str. 35/4, 5, 8 (zapisuj celé příklady, kontrolu násobením prováděj ústně)

- PS, datum; str. 35/6 (A) i (B) .... (zapisuj jenom výsledky)

- test Edu - Sčítání a odčítání desetinných čísel

 

4. hod. – D (Soch) - přepište a doplňte zápis "Mladší doba kamenná" - ZDE (postupujte podle oranžově zapsaných instrukcí pod nadpisem)

5. hod. - Tv (Ků, Se)

TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

6. hod. – VkZ (Ny) Duševní hygiena - zadání v domácích úkolech v EduPage (do 2.12.)

 

Čtvrtek 12.11.: 

1. hod. – A (Zich, Chu) 

 Zich ONLINE - Present continuous tense


 
Chu ONLINE Present Simple + Test v EduPage 

2. hod. – M (Slá) - řešení cvičení z 10. 11. a 11. 11. - ZDE - proveď kontrolu výsledků

- PS, datum; učebnice 2. díl, str. 35/7 (píšeš celé příklady, místo otazníků napiš správné číslo)

- ŠS, datum; nadpis: Násobení desetinného čísla přirozeným číslem; zapiš rámeček str. 47

- přečti si str. 47/A - vyřešený příklad

 3. a 4. hod. – Vv (Ků)  Každý si vybere libovolnou techniku a vytvoří obrázek, který mi na následující online hodině ukáže a popíše (22.11.). Tento odkaz na webovou stránku vám pomůže najít inspiraci na vaše tvoření

5. hod. – Č (Ka) - J. A. Komenský - přečti si text v čítance na str. 28 a vypracuj do sešitu literatury následující Zápis 

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE - Druhy map 

Pátek 13.11.:

1. hod. – Př (Ny) - Viry a bakterie –zápis do sešitu ZDE (připomínám test v Edupage – do 16.11.)

Viry a bakterie – zápis do sešitu ZDE (připomínám test v EduPage)

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

- Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

3. hod. – Č (Ka) - test na EduPage

4. hod. – Hv (Ost) - poslech - komentář a odkaz zadán v EduPage

 

----------------------------------------------

 

Distanční výuka od 2.11. do 6.11.

Pondělí 2.11.:

1. hod. – A (Zich, Chu)
Chu: uč. str. 12/1a Mickey, Millie and Mut - čti a poslouchej několikrát (třeba 5 krát) ZDE, zastavuj si a věty opakuj několikrát za sebou (práce navíc - šikovňáci zkusí ve cv. 1a označit věty, na které se Millie ptá); pokračuj uč. 13/ 3a pejsek na obrázku ukazuje na tabulku - vlevo jsou otázky z příběhu v uč. 12, zkus je najít a přepiš si do sešitu s nadpis2em PRESENT SIMPLE: Yes/No QUESTIONS = přítomný čas prostý otázka + v pravé části tabulky jsou možné odpovědi, přepiš vždy obě dvě do sešitu a podtrhni tu správnou barevně. Pokračuj 3b piš do sešitu - doplň otázky (Do nebo Does) + použij slovesa v závorce, věty čísluj, 3c piš do sešitu krátké odpovědi podle příběhu, věty čísluj. Kontrola proběhne v online hodině ve čtvrtek. Zápisy ze sešitu budeš ve čtvrtek vkládat do EduPage ke kontrole.

Zich – uč. 16/1 (přečteme si oba texty o průběhu školního roku a svátcích slavených v UK,
            ve Čt se k nim ještě vrátíme na online hodině)

         – PS 81/Holidays and festivals (učíme se nová slovíčka)

         – do pátku si jejich zapamatování ověříme v testu na Edupage (Festivals)2. hod. – D (Soch) – 
ONLINE - Homo neanderthalensis

3. hod. - Č (Ka)  – ONLINE - pravopis vyjmenovaných slov

4. hod. – Z (Ny) - Opakuj časová pásma a procvičuj ZDE

5. hod. – M (Slá) - PS nebo papír: sčítací "pyramidy" a) 0,8 ; 1,3 ; 1 ; 0,9          b) 0,25 ; 0,08 ; 0,4 ; 0,13

                           - ŠS; datum: nadpis - Odčítání desetinných čísel, str. 27/rámeček

                           - ŠS; str. 27/2 (píšeš celé příklady, zkoušku sčítáním děláš ústně)

Úterý 3.11.:

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

- Odčitání desetinných čísel - písemné

4. hod. – A (Zich, Chu)  
Chu: procvičování nové slovní zásoby: At home v uč. 14/1a - několikrát se ujisti v (např. PS str. 80), že rozumíš významu jednostlivých frází a několikrát (alespoň 5 krát) si poslechni a fráze opakuj ZDE, doplň cvičení v PS str. 10/1 (spoj barevně a přehledně), 10/2 (piš pod obrázek); pokračuj v PS str. 8 v procvičování času přítomného prostého PRESENT SIMPLE cv. 1 (doplň Do nebo DOES) a str. 9/cv. 5 prohlédni si obrázky a zkus vytvořit jednoduché otázky a správné odpovědi podle vzoru. Společná kontrola proběhne na online hodině ve čtvrtek, po skončení online hodiny mi budeš práce odevzdávat do EduPage podle pokynů. 

Zich -  uč. 14/1a,b (opakujeme podle poslechu, ve druhé části hádáme, o jakou činnost se jedná,

            nahrávky zde, správnost ověřujeme zde)

         – PS 10/1, 2 (řešení zde a zde)

         – PS 13/4 (připomeneme si pravidla o pozici frekvenčních příslovcí ve větě (viz PS 72/1.6)

            a uspořádáme slova do vět, ve Čt si online zkontrolujeme)

Středa 4.11.:

1. hod. – Př (Ny) –ONLINE - rostlinná a živočišná buňka

2. hod. – Č (Ka) – ONLINE - souhláskové skupiny, psaní předpon

3. hod. – M (Slá)

- cvičení z 23. 10. - udělej kontrolu; výsledky ZDE

- PS (malý)  str. 28/4

- ŠS (velký), datum; str. 29/7(A) - čísla napiš pod sebe a vypočítej, kontrolu sčítáním udělej ústně

- str. 31/16 (A) - jednotlivé příklady rozděl na dva výpočty, pokud není závorka počítáme zleva do prava, čísla napiš pod sebe; konečný výsledek dvakrát podtrhni; pamatuj - závorka má přednost

4. hod. – D (Soch) - přepište si zápis "Homo sapiens sapiens" - ZDE a Pravěké umění - ZDE , na online hodině v pondělí si látky zopakujeme a případně dovysvětlíme

Čtvrtek 5.11.:

1. hod. – A (Zich, Chu) – ONLINE 

Chu: PRESENT SIMPLE: QUESTIONS + SHORT ANSWERS

Zich: Festivals. Adverb placement

 

2. hod. – M (Slá) 

- ŠS (velký), datum; str. 29/8 (doporučuji počítat písemně pod sebou - ve sloupcích);  str. 30/11 (A)

- PS (malý), datum,  kalkulačka; str. 30/15 - napiš zadání příkladů, výpočet proveď na kalkulačce

 3. - 4. hod. - Vv (Ků) - Každý si vybere libovolnou techniku a vytvoří obrázek, který mi na následující online hodině ukáže a popíše (22.11.). Tento odkaz na webovou stránku vám pomůže najít inspiraci na vaše tvoření.

5. hod. – Č (Ka) - Noc na Karlštejně - přečíst si text v čítance str. 23 až 26 (ukázka nového žánru - drama)

6. hod. – Z (Ny) – ONLINE -  Poledníky a rovnoběžky

Pátek 6.11.:

1. hod. – Př (Ny) - Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy. Zápis do sešitu ZDE

2. hod. – M (Slá) – ONLINE

- Násobení desetinného čísla 10, 100, 1000,...

3. hod. – Č (Ka) - test na EduPage

 

 

 

Distanční výuka od 12.10. do 23.10.2020

Pondělí 12.10.:

1.hod – A (Zich, Chu)
Chu:
Present Simple: PS str. 5/ cv. 5,6 (společná kontrola proběhne online 15.10., vlož do EduPage do pátku jako fotografii)

Zich:

- uč. 12/1 (přečtěte si a poslechněte článek, nahrávka zde)

- na Edupage vypracujte test na slovíčka (Months of the year)

2.hod – D (Soch) – ONLINE 

3.hod – Č (Ka) – ONLINE - přímá řeč

4.hod – Z (Ny) - Pohyby Země a Měsíce. Vypracuj test v systému Edupage

5.hod – M (Slá)

Zůstaneme  v této hodině ještě u opakování z 5. ročníku. 

1) Do pracovního sešitu vyřeš následující příklady: str. 54/5; str. 54/8(A); str. 578/8(A)a,b,c (nezapomeň na náčrtky)

2) Školní sešit, napiš pouze datum !!! 

- nadpis: Jednotky obsahu 

-napiš str. 58/rámeček + str. 59/ rámeček

- narýsuj do sešitu čtverec s délkou strany 10 cm a čtverec s délkou strany 1 cm

 

Úterý 13.10.:

2.hod – M (Slá) – ONLINE

- čtení a zápis desetinných čísel

- připrav si pracovní sešit nebo papír, psací potřeby, pravítko a učebnici 2. díl

 

4.hod – A (Zich, Chu) 
Chu:
Months: uč. 10/1a - poslech ZDE , do sešitu vypracuj uč. 10/cv. 2,3a,b (společná kontrola během online konzultace dne 15.10.+ vlož jako fotografii do Edupage do pátku.), dále vypracuj v PS str. 6/cv.1,2 a vlož do pátku do EduPage jako fotografii)

Zich:

- uč. 13/3, 4 (kdo si potřebuje připomenout, hledá zde a/nebo zde, řešení zde)

- PS 8/1, 2 (kontrola viz "řešení" výše)

 

Středa 14.10.:

1.hod – Př (Ny)  Jak zkoumáme přírodu – uč. s. 19 – nakresli do školního sešitu obrázek mikroskopu s popisem a vypiš pomůcky k mikroskopování.

2. hod – Č (Ka) – ONLINE - výslovnost hlásek, spodoba znělosti

3.hod – M (Slá)

- přečíst str. 4/A a str. 5/B

- do PS (560) nebo na papír vyřešit: str. 5/2, 3; str. 7/7 A i B; str. 9/3, 4 A i B

- ŠS(velký), napiš datum; nadpis - Desetinná čísla; napsat rámeček ze str. 13 a dále napsat cvičení str. 14/13 A (např,  pět celých šest desetin .......   5,6)

 

4. hod – D (Soch) - zápis "Pravěk" - ZDE a "Paleolit" (Homo habilis) - ZDE (modrý text nemusíte psát)

Čtvrtek 15.10.:

1.hod – A (Zich, Chu) – ONLINE

Chu: Dates and Birthdays -  doplň test v EduPage

Zich: Present simple tense - questions

2.hod – M (Slá)

- PS nebo papír; učebnice 2. díl str. 14/12 a 14/13(B) - píšeš jenom desetinná čísla

- ŠS - napsat datum, nadpis Porovnávání desetinných čísel ; z učebnice str. 15 zapsat rámeček a vyřešit   cvičení 1 (do sešitu narýsovat i číselnou osu)

5.hod – Č (Ka) doučit se báseň, přečíst si text z čítanky na str. 21 a 22 a provést do sešitu zápis podle instrukcí ZDE 

6.hod – Z (Ny) – ONLINE - Pohyby Země a Měsíce - opakování

Pátek 16.10.:

1.hod – Př (Ny)  - ONLINE - Jak zkoumáme přírodu - pozorování, pokus 

2.hod – M (Slá) – ONLINE

- porovnávání desetinných čísel, číselná osa

3.hod – Č (Ka) - hláskosloví - uč. str. 17/5 - zkus si přečíst, když písmenka v textu "zabloudí",

- do sešitu zkus vytvořit co nejdelší větu, ve které budou všechna slova začínat na a proveď jazykový rozbor dole na str. 17

 

Pondělí 19.10.:

1.hod – A (Zich, Chu)
Chu: Dates - uč. str. 10/cv. 4a,b - vypracuj na fólii nebo papír, poslech ZDE, uč str. 11/5a - nastuduj si + 5b piš do sešitu podle vzoru; 7a - poslech ZDE piš do sešitu, co slyšíš (kontrola proběhne na online hodině) 


Zich: uč. 13/5 (čteme a posloucháme zde, všímáme si větné stavby u tohoto typu otázek, tj. pořadí:
                        1. tázací výraz (když je přítomen) - 2. pomocné sloveso (zde do / does) - 3. podmět -
                        4. významové sloveso v základním tvaru + 5. zbytek věty)

         PS 8/3, 4 (poslech ke cv. 3 je na CD v PS, komu se "ztratilo", přečte si přepis, řešení zde)

2.hod – D (Soch) – ONLINE - opakování - pravěk (úvod), Homo habilis, nové téma: Homo erectus - připtavte si sešit a psací potřeby

3.hod – Č (Ka)  – ONLINE - zvuková stránka jazyka

4.hod – Z (Ny) - Časová pásma, zápis do sešitu ZDE.

5.hod – M (Slá)

- PS; vyřeš učebnice str. 16/3; str. 18/8; str. 18/9(A)

- ŠS (velký), napiš datum; nadpis Zaokrouhlování desetinných čísel  a opiš rámeček str. 18 příklad str. 20/D (řešit ho budeme společně zítra v ONLINE hodině)

 

Úterý 20.10.:

2.hod – M (Slá) – ONLINE

- zaokrouhlování desetinných čísel

4.hod – A (Zich, Chu) 
Chu: DatesPS 6/3,4  7/5 - společná kontrola na online hodině, do konce týdne vlož do domácího úkolu jako samostatnou práci

 Zich - PS 9/5,6 (s využitím obrázků tvoříme otázky a odpovídáme,

          kontrolujeme zde)

        - vypracujeme test na Slovíčka v Edupage (Household jobs)

Středa 21.10.:

1.hod – Př (Ny) –  ONLINE -  zásady mikroskopování

2. hod – Č (Ka)  – ONLINE - slovní přízvuk

3.hod – M (Slá)

- kontrola výsledků cvičení z 20. 10. - ZDE

- PS (malý); vypracuj str. 21/8 (pouze zaokrouhlovat) a str. 21/ 9 (A i B)

- ŠS (velký); napsat datum a vypracovat str. 21 a 22/ úlohy na závěr (A)

4. hod – D (Soch) - 1) písemná práce - "Určování století a tisíciletí" - odkaz poslán přes EduPage, máte pouze 1 pokus a omezený čas, práce bude otevřena do pátku

2) zapište si zápis: "Homo erectus", "Homo sapiens" - ZDE (modrý text nepřepisujte)

Čtvrtek 22.10.:

1.hod – A (Zich, Chu) – ONLINE

Chu: Birthdays in Britain - poslech ZDE- připrav si učebnici, PS, sešit, buď přihlášen do svého účtu na EduPage, budeme sdílet online tabuli; přes prázdniny si opakuj slovíčka z lekce 1C,D

Zich: Adverbs of frequency

2.hod – M (Slá)

- PS (malý); str. 21,22/úlohy na závěr (B)

- ŠS (velký), datum, nadpis Sčítání desetinných čísel; zapsat str. 23... 2 rámečky; zapsat a vypočítat str. 24/1

- vypracovat test na Edu - Desetinná čísla (zápis, porovnávání, zaokrouhlování); termín: do 23. 10., 20hodin

5.hod – Č (Ka) - číst si knihu na referát, zpracovávat údaje do referátu 

6.hod – Z (Ny) –  ONLINE- Časová pásma

Pátek 23.10.:

1.hod – Př (Ny) - Buňka – zápis do sešitu ZDE. Nakresli obrázek rostlinné buňky (i s popisem). Vypracuj test v Edupage - do 3.11.-  (Jak zkoumáme přírodu)

2.hod – M (Slá) – ONLINE

- písemné sčítání desetinných čísel

3.hod – Č (Ka) -  ONLINE - zkoušení vyjmenovaných slov a recitace básně

 

Ze života třídy