Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Jana Korbářová

 

Distanční výuka - 17. týden - od 1. 3. do 5. 3. 2021

Pondělí 1.3.

1. hod - AJ

2. hod - Z (Nev) - 

3. hod - D (Soch) - ONLINE - ONLINE - Egypt - politické dějiny, Společnost Egypta - kontrola a doplnění zápisu

4. hod - M (Nev) - ONLINE - 

5. hod - ČJ (Kor) - 

6. hod - ICT (Net)

7. hod - Tv

 • Tv (Se) - dívky - 
 • Tv (Ků) - chlapci - 

Úterý 2. 3. 

1. hod -  (Nyk) - ONLINE -

2. hod - ČJ (Kor) - ONLINE - 

3. hod - ČaSP (Zich) - 

4. hod - AJ - ONLINE - 

 • AJ (Kor) -
 • AJ (Zich) - 

5. hod M (Nev) - 

6. hod Ev (Se) -

Středa 3. 3.

1. + 2. hod Vv (Ků) - 

3. hod - VkO (Ka) - ONLINE - 

4. hod - M (Nev) - ONLINE - 

5. hod - Tv

 • Tv (Se) - dívky - ONLINE - 
 • Tv (Ků) - chlapci - ONLINE

Čtvrtek 4. 3.

1. hod  - AJ - ONLINE

 • AJ (Kor) - 
 • AJ (Zich) - 

2. hod - Z (Nev) - ONLINE - 

3. hod - ČJ (Kor) - 

4. hod - M (Nev) - 

5. hod - VkZ (Slv) - 

6. hod - D (Soch) - 

Pátek 5. 3.

1. hod - Hv (Ost) - 

2. hod - ČJ (Kor) - ONLINE - 

3. hod -  (Nyk) - 

4. hod - M (Nev) - ONLINE -

 

Distanční výuka - 16. týden - od 22. 2. do 26. 2. 2021

Pondělí 22.2.

1. hod - AJ

 • AJ (Kor) - Opakujte lekci 4A Food and drink v TESTU 3 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. Zahrajte si s počitatelnými a nepočitatelnými PJ zde (zkuste vpravo více her). 

  Ordering food - uč. 45/ 7a - podívejte se na menu v restauraci, poslouchejte zde, přepište do sešitu dialog 7b, doplňte chybějící slova (vyfoťte a vložte jako písemnou práci do Edupage ještě dnes). Kontrola zítra online. Napište slovíčka 4B.

 • AJ (Zich)
  - na příští týden se začneme se učit nová slovíčka 4AB (po „meat“), 
    jejich výslovnost si procvičíme v uč. 44/1 (poslech zde)
  - PS 34/1 (zakroužkujeme slovíčko, které do skupiny nepatří)
  - PS 34/2 (slovíčka ze cv. 1 rozepíšeme do zadaných kategorií, zkontrolujeme v Út online)
  - do Pá 26. 2. vypracujeme na EduPage test Past simple tense

2. hod - Z (Nev) - Opiš si zápis Litosféra - zde

3. hod - D (Soch) - ONLINE - ústní opakování - Starověká Mezopotámie (na známky), nové téma: Starověký Egypt (kontrola a doplnění zápisu)

4. hod - M (Nev) - ONLINE - Geometrie - úhly

5. hod - ČJ (Kor) - Opakujte přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací v TESTU 3 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

Dále dnes pokračujte v PS 3/3, PS 6/ 14c. 

6. hod - ICT (Net)

7. hod - Tv

 • Tv (Se) - dívky - tréninkový plán
 • Tv (Ků) - chlapci - pokračujte v únorové výzvě. Příští hodina bude online a devzdává se vyplněný tréninkový plán

 

Úterý 23. 2. 

1. hod - (Nyk) - Online hodina výjimečně v pátek. Opakuj měkkýši ZDE  ZDE  Vypracuj test v EduPage (do 1.3.). Kroužkovci, zápis do sešitu ZDE

2. hod - ČJ (Kor) -ONLINE - Přídavná jména odvozaná od vlastních jmen

3. hod - ČaSP (Zich) - Práce na úkolu zadaném 9. 2.

4. hod - AJ - ONLINE - 

 • AJ (Kor) - Stone soup (poslouchejte příběh zde ještě jednou)
 • AJ (Zich) - Countable and uncountable nouns

5. hod M (Nev) - Vypracuj si test z matematiky na EduPage

6. hod Ev (Se) - popřemýšlej a zkus si vyhledat základní informace - Ohrožené druhy (rostliny, zvířata) v ČR - bude to projekt na měsíc březen

 

Středa 24. 2.

1. + 2. hod Vv (Ků) - Nakreslete věc/činnost, kterou uděláte jako první, až skončí veškerá vládní opatření.

3. hod - VkO (Ka) - ONLINE - Život mezi lidmi - pravidla

4. hod - M (Nev) - ONLINE - 

5. hod - Tv

 • Tv (Se) - dívky - ONLINE - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu
 • Tv (Ků) - chlapci - ONLINE

 

Čtvrtek 25. 2.

1. hod  - AJ - ONLINE

 • AJ (Kor) - Some and any
 • AJ (Zich) - Countability of nouns

2. hod - Z (Nev) - ONLINE - Litosféra

3. hod - ČJ (Kor) - LV - Čít. 82 - 86 čtěte Karel May: Souboj - zapište krátce obsah

4. hod - M (Nev) - Vypracujte si test z matematiky na EduPage

5. hod - VkZ (Slv) - Výživa (EduPage) - práci si rozděl, termín odevzdání je 31. 3. 2021

6. hod - D (Soch) - vypracujte písemnou práci na téma "Starověká Mezopotámie", kterou jsem Vám včera poslala přes EduPage

 

Pátek 26. 2.

1. hod - Hv (Ost) - 

2. hod - ČJ (Kor) - ONLINE - Stupňování přídavných jmen

3. hod - (Nyk) - ONLINE - Kroužkovci 

4. hod - M (Nev) - ONLINE -

 

 

Distanční výuka - 15. týden - od 15.2. do 19.2. 2021

 

Pondělí 15.2.

1.hod A (Kor) Opakujte dalších 50 nepravidelných sloves - výběr v TESTU 2 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.  

Začínáme 4. lekci Food. Napište slovíčka 4A (jen neznámá). Poslouchejte, opakujte a ukazujte několikrát v uč. 44/ 1a zde . Do PS 34/ 1( zakroužkujte, co do řady nepatří), do tabulky ve cv. 2 vpisujte slova z prvního cvičení.

 A (Zich) – PS 31/5 (podle údajů na lístku formulujeme otázky + krátké odpovědi)
                – PS 33/ I can (obě cvičení zkontrolujeme zítra online)
               – do Pá 19. 2. vypracujeme test Irregular verbs 3 na EduPage
               – na příští týden se začneme učit zbylá slovesa ze seznamu

2.hod Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage

3.hod D (Soch) ONLINE - Je nutné se přihlásit do EduPage přes Váš žákovský (ne rodičovský) účet!!!!!

Téma - Kultura Mezopotámieopakování - Mezopotámie (online procvičování v hodině)

4.hod M (Nev) ONLINE Geometrie - úhly, stupně a minuty

5.hod Č (Kor) Dokončete v PS 6/ cv. 15. Dále dnes pracujte do mluvnice - uč. str. 60/ 3 - pište pouze chybějící slova. Cvičení 4 napište celé - stránku vyfoťte a pošlete.Opakujte přídavná jména tvrdá v TESTU 2 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

6.hod ICT (Net) - V programu Word nebo WordPad vytvoř seznam pro nákup deseti druhů zboží s automatickým čílováním. Předlohu máš třeba ZDE . Svoji práci pak pošli do 22.2.2021 na můj mail.

7.hod TV (Ků, Se) - chlapci - tréninkový plán

- dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série.

 

Úterý 16.2.

1.hod Př (Nyk) ONLINE -Mlži, hlavonožci, zápis do sešitu ZDE

2.hod Č (Kor) ONLINE Přídavná jména měkká

4.hod A (Kor) ONLINE Food and drink

          A (Zich)ONLINE: Unit 3 - revision. Pronunciation - letter "a"

5.hod M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage

6.hod Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage. Dnes je poslední termín odevzdání!

 

Středa 17.2.

1.hod Vv (Ků) Nakreslete obrázek činnosti, která vám v době korona viru nejvíce chybí (pastelky, voskovky, progrosso, ...). Obrázky si uschovejte a při návratu do školy si je prohlédneme.

3.hod VkO(Ka) - Vzájemná komunikace - uč. str. 32 - přečíst si pravidla vzájemné komunikace, tolerance a do sešitu překreslit a přepsat SEMAFOR

4.hod M (Nev) ONLINE - Dělitelnost třemi, úlohy na závěr

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série. - chlapci - tréninkový plán

 

Čtvrtek 18.2.

1.hod A (Kor) ONLINE Countable and uncountable nouns

          A (Zich) ONLINESmall talk - conversation. Irregular verbs - revision

2.hod Z (Nev) ONLINE - Stavba Země

3.hod Č (Kor)  LV Čtěte v čítance s.76 - 81 - Eduard Štorch: Zubři. Z knihy Lovci mamutů. Zapište do sešitu LV.

4.hod M (Nev) Vypracujte si test z matematiky v EduPage

5.hod VkZ (Slv) - Zdraví - zápis a úkoly - EduPage - dokončit dnes

6.hod D (Soch) - 1) zopakujte si téma "Starověká Mezopotámie" v krátkém testu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4120

2) opište si zápis"Egyptská společnost" - ZDE

 

Pátek 19.2. 

1.hod Hv (Ost) 

2.hod Č (Kor) ONLINE Přídavná jména přivlastňovací

3.hod Př (Nyk) - Mlži, hlavonožci, procvičuj ZDE

4.hod M (Nev) ONLINE- Prvočísla

 

Distanční výuka - 14. týden - od 8.2. do 12.2. 2021

 

Pondělí 8.2.

1.hod A (Kor) Úkol týdne: pište další nepravidelná slovesa na kartičky 76 - 100. Opakujte také zde . Dokončete projekt My holiday, doplňte text fotografiemi nebo kresbami, vyfoťte a pošlete mi jej, pokud jste tak už neučinili. Vypracujte v PS str. 33/ cv. 5 (poslech z vašeho CD) + 6 + I can - kontrola zítra v online hodině. Opakujte prvních 50 nepravidelných sloves - výběr v TESTU 1 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.   

 A (Zich)

- procvičujeme minulý čas prostý a nepravidelná slovesa zde,  zdezde a zde
- do pátku vypracujeme na EduPage test Irregular verbs 2

2.hod Z (Nev) - Opiš si do sešitu zápis Stavba Země - zde

3.hod D (Soch) ONLINE - Věda a kultura Mezopotámie (kontrola a doplnění zápisu), Starověký Egypt (kontrola a doplnění zápisu)

4.hod M (Nev) ONLINE Geometrie - úhly, obvod, obsah

5.hod Č (Kor) Opakujte pravopis přídavných jmen v TESTU 1 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

 SLOH - Dokončete popis svého pokoje a pošlete mi ho. Dále dnes pracujte v uč. 131/ 4 - tvořte dvojice slov do sešitu tak, aby byl zřejmý význam použitých slov.   

6.hod ICT (Net) - ONLINE - Homestyler - shrnutí

7.hod TV (Ků) Prostudujte si tréninkový plán a pravidělně zapisujte svoje časy. Plán je volen relativně jednoduchý, proto budu rád, pokud si nějáké další cviky doplníte a zapíšete do plánu (je to však na vás :-) ). 

TV (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si prostudujte pokyny a plán najdete ZDE

 

Úterý 9.2.

1.hod Př (Nyk) ONLINE - Měkkýši – plži, zápis do sešitu ZDE

2.hod Č (Kor) ONLINE Přídavná jména tvrdá

3.hod ČaSP (Zich) - čteme zde a do Pá 26. 2. vypracujeme test Zelenina na Edupage

 4.hod A (Kor) ONLINE Progress check Holidays + Pronunciation (-ed endings)

 A (Zich)ONLINE - Holidays - watching a video. Past simple tense

5.hod M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage

6.hod Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage - termín odevzdání do 16.2.2021

 

Středa 10.2.

1.hod Vv (Ků) Pokuste se vytvořit optický klam, který bude i vystínovaný. Inspirace .

3.hod VkO(Ka) Rodina - opakování - test na EduPage

4.hod M (Nev) ONLINE - Dělitel, násobek

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si prostudujte pokyny a plán najdete ZDE. Chlapci - tréninkový plán

 

Čtvrtek 11.2.

1.hod A (Kor) ONLINE My holiday -  talking about projects. Song.

 A (Zich) ONLINE - Reading. Dialogues

2.hod Z (Nev) - ONLINE - Stavba Země

3.hod Č (Kor) LV - Čtěte v čítance -  Rudyard Kipling: Mauglí s. 69 - 72 - srovnejte s filmovým zpracováním, pokud jste film viděli.

4.hod M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage

5.hod VkZ (Slv) 
- Zdraví - zápis a úkoly - EduPage

6.hod D (Soch) - vypracujte test - "Doba Bronzová, Doba železná, Starověk - úvod", který jste si měli možnost procvičit již před jarními prázdninami, nyní dostanete ten samý, ale budete mít na něj méně času a tentokrát se známky z něj objeví i ve Vaší žákovské knížce, test Vám pošlu přes EduPage

 

Pátek 12.2. 

1.hod Hv (Ost) 

2.hod Č (Kor) ONLINE Jmenné tvary přídavných jmen

3.hod Př (Nyk) - Měkkýši – procvičuj ZDE

4.hod M (Nev) - ONLINE - Dělitel, násobek, prvočísla

 

Jarní prázdniny - od 1.2. do 5.2. 2021

Distanční výuka - 13. týden - od 25.1. do 29.1. 2021

 

Pondělí 25.1.

1.hod A (Kor) Úkol týdne: pište další nepravidelná slovesa na kartičky 61 - 75. Podívejte se  na video, jak se učit slovíčka z kartiček zde.  Procvičujte nepravidelná slovesa zdezde a zde, také na www.projectonlinepractice.com Lekce 3. Dále vypracujte v učebnici 42/ 1a, b - pište pouze slovesa v minulém čase do sešitu English, obrázky seřaďte ve správném pořadí. Cvičení vyfoťte a pošlete na můj email nebo do EduPage.

A (Zich) – uč. 42/1a (píšeme na papír - jen doplňovaná slovesa v minulém čase,
                  nezapomeneme si je řádně číslovat, správnost zkontrolujeme zítra online)  
               – PS 32/1 (opakujeme slovní zásobu, kontrola zítra) 
               - dle potřeby si opakujeme už zadaná nepravidelná slovesa

2.hod Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu v EduPage

3.hod D (Soch) ONLINE - Starověká Mezopotámie- kontrola a doplnění zápisu

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie - úhly, obsah, obvod

5.hod Č (Kor) Popis místnosti - uč. str. 131, cv. 1a, c, d - přečtěte si popis pokoje. Podobným způsobem popište svůj pokoj - rozsah 1 strana v sešitě SLOH (text vyfoťte a pošlete mi ho nejpozději do Pá 5.2.)

6.hod ICT (Net) 

7.hod TV (Ků, Se) - dívky- pokračujte ve výzvě č.3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Známky budu zapisovat už na měsíc únor.

Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

 

Úterý 26.1.

1.hod Př (Nyk) - ONLINE - Hlístice, zápis do sešitu ZDE. Test v EduPage (do 31.1.)

2.hod Č (Kor) ONLINE Pravopis přídavných jmen

4.hod A (Kor) ONLINE Revision past simple

   A (Zich) ONLINE - Describing finished events in the past

5.hod M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage

6.hod Ev (Se) - zkuste zatím jen popřemýšlet nad nápadem, názorem či doporučením, co byste mohli udělat pro zlepšení životního prostředí, okolí školy nebo svého domu. Po prázdninách budeme řešit přes EduPage.

 

Středa 27.1.

1.hod Vv (Ků) Vytvořte razítko (v lepším případě sošku) z brambory. Pokud budete tvořit razítko, tak vyzkoušejte jeho funkčnost na papíře.  Při vyřezávání brambory buďte, prosím, opatrní! Práci si následně vyfoťte a při první výuce Vv provedeme kontrolu.

3.hod VkO(Ka) ONLINE - Konflikt a jeho řešení

4.hod M (Nev) ONLINE - Dělitel, násobek

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Známky budu zapisovat už na měsíc únor.

- Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

 

Čtvrtek 28.1.

1.hod A (Kor) ONLINE Holidays in Britain (uč. s. 40)

          A (Zich) ONLINE- Summer and winter holidays in GB. Pronunciation (-ed endings)
                                      - Slíbené linky na procvičování sloves zdezdezde a zde

2.hod Z (Nev) ONLINE - Mapy, vrstevnice, GPS

3.hod Č (Kor) LV - Dnes před prázdninami chci všem připomenout literární referáty o knize - pokud jste knihu nečetli, je nejvyšší čas začít a připravit referát podle pokynů nalepených v liter. sešitě. Jakmile se vrátíme do školy, prvních devět žáků podle seznamu bude vyvoláno.

Dnes si čtěte z čítanky str. 67 - 69 Astrid Lindgrenová: Ronja, dcera loupežníka (referát má Mirka). Zapište název článku a autora. Odpovězte na otázku: Které věci byly pro život v lese nezbytné?

4.hod M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage

5.hod VkZ (Slv) - Zdraví - zápis a úkoly - EduPage

6.hod D (Soch) - opište si zápis "Starověký Egypt" - ZDE

 

Pátek 29.1. - Pololetní prázdniny

 

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude dětem vydán po příchodu do školy.

Distanční výuka - 12. týden - od 18.1. do 22.1. 2021

 

Pondělí 18.1.

1.hod A (Kor) Pište další nepravidelná slovesa na kartičky 46 - 60. Procvičujte minulý čas v PS na str. 29/ 4 podle vzoru srovnávejte prázdniny Natalie a Adama. Kontrola v úterý. Uč. 37/7a čtěte dopis a doplňujte slovesa z nabídky v minulém čase. Kdo je šikovný, zvládne dopisy oba. Odpovědi pište do sešitu. Zda jste odpovídali správně, si zkontrolujte poslechem celého cvičení 37/ 7b zde . Pusťte si poslech ještě jednou po větách a čtěte nahlas.

 Další procvičování na www.projectonlinepractice.com  - L3.

 Song Irregular verbs zde .

 A (Zich) – uč. 37/7 (doplníme pohlednice minulými tvary sloves z nabídky tak,
                    aby věty dávaly smysl, správnost si ověříme poslechem zde)
                 – PS 29/4 (píšeme v minulém prostém čase podle vzoru nahoře,
                    zkontrolujeme zítra online)
                – do pátku vypracujeme test Irregular verbs I na EduPage

2.hod Z (Nev) Vyplň test ze zeměpisu na EduPage

3.hod D (Soch) ONLINE Kontrola a doplnění zápisu Starověká Mezopotámie

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie - úhly, opakování

5.hod Č (Kor) Dokončete popis telefonu a pošlete mi ho. Dnes vypracujte krátké cvičení v uč. na str.130/ 7 - doplňte vhodná přídavná jména a cvičení napište do sešitu SLOH.

6.hod ICT (Net) - Homestyler - vložení oken, dveří a bytových doplňků - pracuj samostatně a nezapomeň svůj návrh uložit. Kdyby Ti něco nešlo, napiš mi.

7.hod TV (Ků, Se) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičenícelého těla.

- Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

 

Úterý 19.1.

1.hod Př (Nyk)ONLINE- Ploštěnci, zápis do sešitu ZDE

2.hod Č (Kor) ONLINE - Přídavná jména - druhy

3.hod ČaSP -  Dřeviny ČR - Podívej se na charakteristiku dřevin ZDE

4.hod A (Kor) ONLINE Mut’s holiday (reading and listening p.38)

          A (Zich)ONLINE - Reading a comic. Holiday problems

5.hod M (Nev) Vyplň test z matematiky na EduPage

6.hod Ev (Se) - Zápis do sešitu - Potravní řetězce ZDE

 

Středa 20.1.

1.hod Vv (Ků) Namalujte jednoduchou zimní krajinu a následně nakreslete tuší (nebo vystřihněte z časopisu) zvíře, které do zimní krajiny patří. Obrázky si uschovejte a při první výuce Vv ve škole si je zkontrolujeme. Inspirace

3.hod VkO(Ka) - Náhradní výchova - udělej si zápis do sešitu pomocí uč. str. 23 a 24

4.hod M (Nev) - ONLINE - Dělitel a násobek

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

 

Čtvrtek 21.1.

1.hod A (Kor) ONLINE Past simple questions

          A (Zich) ONLINE - Past simple questions + short answers

2.hod Z (Nev) ONLINE Mapa - značky, vrstevnice, GPS

3.hod Č (Kor)  LV - čítanka str. 54 - 59 - Jaroslav Foglar: Ježek v kleci - čtěte tentokrát o něco delší ukázku z knihy Záhada hlavolamu. Zapište název nové kapitoly Za dobrodružstvím, autora, název ukázky a knihy. Co víte o autorovi? Vzadu v uč. 207 si najděte pojem dobrodružná próza a krátce zapište. Co vás v ukázce zaujalo nejvíce a proč?

4.hod M (Nev) - Vyplň test z matematiky na EduPage.

5.hod VkZ (Slv) ONLINE - vysvětlení úkolu

6.hod D (Soch) - vypracujte procvičovací test, který Vám bude zaslán pře EduPage - téma Doba bronzová, Doba železná, Starověk - úvod. Test bude otevřen pouze dnes!!!

 

Pátek 22.1.

1.hod Hv (Ost)  poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE Pravopis přídavných jmen

3.hod Př (Nyk) Ploštěnci – opakování. Medúzy čtyřhranky ZDE

4.hod M (Nev) ONLINE - Dělitel, násobek

Distanční výuka - 11. týden - od 11.1. do 15.1. 2021

 

Pondělí 11.1.

1.hod A

 • (Kor) Procvičujte minulý čas prostý pravidelných sloves v TESTU 8 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.   Poslechněte si znovu Holiday problems v uč. 36/ 3a - zde . Čtěte a překládejte. Potom ve cv. 3b odpovídejte T (pravda), F (lež), DS (doesn’t say - není řečeno). Dále učebnice s. 37/ 5a doplňujte do vět pravidelná i nepravidelná slovesa v minulém čase - pište do English. Kontrola online v úterý. Dú na celý týden - napište dalších 15 nepravidelných sloves na kartičky 31 - 45.
 • (Zich) – procvičujeme používání pravidelných sloves při tvoření kladných vět v minulém 
               prostém čase zde (výsledky do mezer přetáhneme, kontrolujeme kliknutím
               na „check“) a záporů zde (stačí ústně, správnou odpověď si u každé věty
               ihned kontrolujeme kliknutím na „show“) 
           – nezapomínáme se učit prvních dvacet nepravidelných sloves ze seznamu

2.hod Z (Nev) - Do sešitu si přepiš zápis ZDE. Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage.

3.hod D (Soch) - ONLINE - Zkoušení nerozhodných, Starověká Mezopotámie - vysvětlení a doplnění látky, kontrola zápisu

4.hod M (Nev) ONLINE- Geometrie - úhly, opakování

5.hod Č (Kor) Opakujte koncovky PJ rodu ženského a středního v TESTU 9 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

Sloh - Popis předmětu: uč. str. 130 - přečtěte si hlavní znaky, zapište důležité. Dále cv. 2 - popište svůj telefon podle zadání (využít můžete některé věty ze cv. 1, ale pozor ty jsou přeházené a některé nespisovné). Pište do sešitu SLOH, rozsah 1 strana.

6.hod ICT (Net) 

7.hod TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení .

 

Úterý 12.1.

1.hod Př (Nyk) ONLINE- Žahavci zápis do sešitu ZDE.

2.hod Č (Kor) ONLINE - skloňování PJ - části lidského těla 

4.hod A

 • (Kor) ONLINE - Past simple negative
 • (Zich) ONLINE - Regular and irregular verbs

5.hod M (Nev) Vypracujte si test z matematiky na EduPage. 

6.hod Ev (Se) - udělejte si stručný zápis do sešitu z PP prezentace z minulého týdne

 

Středa 13.1.

1.hod Vv (Ků) Vytvořte obrázek vaší oblíbené zimní činnosti ve stylu Josefa Lady (pastelky, fixy, voskovky ..) Inspirace

3.hod VkO(Ka) - projekt č. 3 Zvyklosti v rodině - zašli nejpozději do 15.1.2021

4.hod M (Nev) ONLINE- Dělitel, násobek

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení

 

Čtvrtek 14.1.

1.hod A

 • (Kor) ONLINE- Postcards - reading and writing (uč. 37)
 • (Zich) ONLINE- Regular and irregular verbs

2.hod M (Nev) ONLINE- Mapa

3.hod Č (Kor) LV - čítanka 42 - 44 - K.V. Burian: Veliká láska - čtěte o životních osudech a díle B. Smetany - zapište, co jste se dozvěděli. Které opery napsal?

4.hod M (Nev) - Vypracuj si test z matematiky na EduPage.

5.hod VkZ (Slv) - vypracuj úkol v EduPage - "Přátelství" - do 15.1.

6.hod D (Soch) ONLINE- opište si zápis - Věda a kultura Mezopotámie - PL

 

Pátek 15.1.

1.hod Hv (Ost)  poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE- Podstatná jména - opakování

3.hod Př (Nyk) Řasy, prvoci – vypracuj test v EduPage (do 19.1.). Žahavci opakování – nezmar ZDE

4.hod M (Nev) ONLINE- Dělitel, násobek - opakování

 

Distanční výuka - 10. týden - od 4.1. do 8.1. 2021

 Pondělí 4.1.

1.hod A (Kor) Opakujte slovní zásobu 3AB v TESTU 7 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

Připomeňte si, jak se tvoří minulý čas prostý od pravidelných sloves PS 74/3.5 + se podívejte 75/3.6 na tvorbu záporu v minulosti. Prohlédněte si výukové video k minulému času  zde .  Dále v uč. na str. 35/4 si vyberte 4 kladné věty a napište je do English,  ve cv. 45/6 tvořte záporné věty pomocí didn’t a také 4 napište. 

Úkol na celý týden: napište na kartičky dalších 15 nepravidelných sloves.Všechna slovesa 1 - 30 se učte.

  A (Zich) Zich - pravidla tvoření minulého prostého času si připomeneme zde a zde
                         - procvičujeme zdezde a zde

2.hod Z (Nev) - Zkontrolujte si, zda máte v sešitě zápis Určování zeměpisné polohy. Pokud ne, opište si jej ZDE.

3.hod D (Soch) ONLINE - Starověk

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie - opakování (obvod, obsah, úhly)

5.hod Č (Kor) Popis - uč. str. 129, přečtěte si základní poučení- důležité zapište do sešitu . Dále cv. 1a (sestavte osnovu popisu). Cvičení 2 přepište s plnovýznamovými slovesy (ani sloveso mít není vhodné) do sešitu SLOH. 

Opakujte koncovky podstatných jmen rodu mužského v TESTU 8 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

6.hod ICT (Net) 

7.hod TV (Ků, Se) - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Zde video cvičení celého těla.

 

Úterý 5.1.

1.hod Př (Nyk) ONLINE -  Prvoci

2.hod Č (Kor) ONLINE Skloňování PJ rodu ženského

4.hod A (Kor)  ONLINE Past simple - Holiday problems (napište slovíčka 3C - 2. část)

A (Zich) ONLINE - Past simple

5.hod M (Nev) - Vypracuj v EduPage test z matematiky.

6.hod Ev (Se) - projděte si, prosím, PP prezentaci - Ekosystémy v ČR ZDE

 

Středa 6.1.

1.hod Vv (Ků) Vytvořte obrázek libovolného zimního sportu - pokuste se zachytit pohyb sportovce (temp. barvy).

3.hod VkO(Ka) ONLINE - kontrola projektu č. 2 a zadání nového projektu č. 3 Zvyklosti v rodině

4.hod M (Nev) ONLINE - Dělitel, násobek

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokynyZDE

 

Čtvrtek 7.1.

1.hod A (Kor) ONLINE Past simple - regular and irregular verbs

Odkaz na NEPRAVIDELNÁ SLOSESA -100 NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH - ZDE

A (Zich) ONLINE - Past simple (slíbený seznam nepravidelných sloves zde
                                        link na přípravu případného zkoušení ze čtení zde)

2.hod Z (Nev) ONLINE - Zeměpisná síť (rovnoběžky, poledníky), určování zeměpisné polohy

3.hod Č (Kor) LV - čtěte v čítance s. 41 - 42 Kapitoly ze života B. Smetany. Text je psaný jako  biografie a má formu deníku. Vyhledejte tyto 2 pojmy ve slovníčku liter. pojmů v čít. 206 - 207 a zapište do LV jejich krátké vysvětlení. Dále zapište důležité údaje z umělcova života, o kterých se v článku píše.

4.hod M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage.

5.hod VkZ (Slv) - vypracovat úkol Zdraví zaslaný 14.12. přes EduPage, leták poslat přes EduPage.
6.hod D (Soch) -
přepište si zápis Starověká Mezopotámie - ZDE

 

Pátek 8.1.

1.hod Hv (Ost) poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE Skloňování PJ rodu ženského a středního

3.hod Př (Nyk) - Prvoci – pozorování trepky v senném nálevu ZDE 

4.hod M (Nev) ONLINE - Násobek

Distanční výuka - 9. týden - od 14.12. do 18.12.

 

Pondělí 14.12.

1.hod A (Kor) -Začněte poslechem rozhovoru v uč. 32/ 2  zde - všímejte si otázek v minulosti slovesa to be - prostudujte  v PS na str. 74 tabulky 3.1 - 3.4 - podívejte se, jak se tvoří otázka a krátká odpověď v minulém čase. Procvičujte v PS na str. 25/ 5 (viz. příklad - všechny věty budou utvořené podobně, kontrola při online hodině). Procvičujte také zde a zde . Dále zapisujte nepravidelná slovesa na kartičky.

2.hod Z (Nev) - Zkontroluj, zda máš dopsány všechny zápisy do zeměpisu. Seznamuj se s atlasem.

3.hod D (Soch) ONLINE - Doba železná, Starověk - úvod

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie - opakování

5.hod Č (Kor) - Procvičujte psaní vlastních jmen v TESTU 7 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus. 

Sloh - vypravování - uč. 127/ 17 a - f (odpovídejte do sešitu).

6.hod ICT (Net) 

7.hod TV (Ků, Se)- dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na tento týden a nezapomeňte, že do 22.12. máte do Dú/písemky v EduPage napsat slovo, které jste si vybraly a zacvičily tento týden. Kdo chce, může vložit i krátké video odcvičeného slova (není povinné) ZDE

Chlapci -Vyberte si několik cviků z videa a věnujte jim alespoň 10 minut každý den - budete překvapeni, jak vám půjde "forma" rychle nahoru.

 

Úterý 15.12.

1.hod Př (Nyk) ONLINE - Řasy

2.hod Č (Kor) ONLINE - Skloňování PJ rodu mužského

4.hod A (Kor) L 3B Our holiday (Past simple regular verbs) - napište slovíčka 3B 2. část Holidays, poslechněte si je v uč. 34/ 1a (několikrát opakujte) a 1b ( hádejte What is it?)  zde. Procvičujte v PS 26/ 1 a 32/ 1. Dále si přečtěte v uč. 34/ 2 (článek) a pokuste se porozumět - jako příprava na online hodinu. 

5.hod M (Nev) - Desetinná čísla - opakování

6.hod Ev (Se) - na EduPage v Dú/písemky máte zadaný úkol na tento týden. Termín odevzdání je 20.12.2020.

 

Středa 16.12.

1.hod Vv (Ků) - Vytvořte dárek pro rodiče (prarodiče). Zde je inspirace na výrobu krásného vánočního dárku.

3.hod VkO(Ka) - rodokmen naší rodiny - dokončit, vyfotit a poslat emailem nebo přes EduPage do 18.12.2020

4.hod M (Nev) ONLINE - Dělitel, násobek

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na tento týden a nezapomeňte, že do 22.12. máte do Dú/písemky v EduPage napsat slovo, které jste si vybraly a zacvičily tento týden. Kdo chce, může vložit i krátké video odcvičeného slova (není povinné) ZDE

Chlapci - Chlapci -Vyberte si několik cviků z videa a věnujte jim alespoň 10 minut každý den - budete překvapeni, jak vám půjde "forma" rychle nahoru.

 

Čtvrtek 17.12.

1.hod A (Kor) ONLINE - Past simple: regular verbs

2.hod Z (Nev) ONLINE - Určování zeměpisné polohy

3.hod Č (Kor)  Národní divadlo - čtěte další články o výzdobě a historii - str. 38 - 40, zapište důležitá jména. Čtěte si svoje knihy na referát.

4.hod M (Nev) - Vypracuj si test na EduPage

5.hod VkZ (Slv) - Zdraví - úkol poslán přes EduPage

6.hod D (Soch) - přepište látku STAROVĚK z PL - postupujte dle instrukcí - ZDE

 

Pátek 18.12.

1.hod Hv (Ost) poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE Skloňování PJ rodu mužského (kolísání)

3.hod Př (Nyk) - Prvoci, zápis do sešitu ZDE

4.hod M (Nev) - Zkontroluj, zda máš vypracované všechny testy z matematiky na EduPage, případně vypracuj.

 

 PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE - 7.12. – 11.12. 2020

 

Distanční výuka - 7. týden - od 30.11. do 4.12.

 

Pondělí 30.11.

1.hod A (Kor) Procvičujte lekci 2B Mickey’s model dinosaur (Slovní zásobu, otázky v přítomném průběhovém čase) v TESTU 6 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 2 pokusy.

Present continuous x present simple - srovnání dvou přítomných časů. Uč. 24/ 4, obr. 2 přečtěte a přeložte do sešitu English. Dále 25/ 5b pečlivě prostudujte příkladové věty, do 2. vět doplňujte sloveso clean v obou časech a) Liam cleans animal … b) Today , he is cleaning the elephant’s … Cvičení pište do sešitu. PS 19/ 4 - podobné věty. Řešení najdete zde .

A (Zich)– uč. 30/3 (opakujeme přítomné časy, ve větě nejprve vyhledáme „signální“ slova,
                  z kterých určíme, zda věta popisuje obecný fakt či opakovanou činnost (např. usually,
                  every year = přít. čas prostý), nebo právě probíhající děj (např. today, this year, now =
                  přítomný  čas průběhový), řešení zde
               – PS 19/3 (posloucháme na CD, případně čteme přepis zde, ověříme zde
               – PS 18/1 (opakujeme slovní zásobu, kontrolujeme zde
               – zde si přečteme článek pojednávající o předmětových tvarech zájmen, 
                  kterým se podrobně budeme věnovat zítra

2.hod Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage.

3.hod D (Soch) ONLINE - Pozdní doba kamenná (kontrola úkolu - Ötzi, video)

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie - obsah a obvod

5.hod Č (Kor) Vypracujte TEST 6 na podstatná jména v EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 2 pokusy.

Sloh - Přímá řeč -  učebnice str. 126 napište do sešitu SLOH poučení z modrého rámečku a opište si všechny 3 příklady o použití přímé řeči (všímejte si uvozovek). Dále si ze cv. 14 vyberte 5 sloves a použijte je ve větách s přímou řečí jako uvozovací. Měňte jejich postavení ve větě - viz příklady.

6.hod ICT (Net) 

7.hod TV (Ků, Se) - dívky -Výzva č.2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec  ZDE

-Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

 

Úterý 1.12.

1.hod Př (Nyk) ONLINE - Druhy hub

2.hod Č (Kor) ONLINE Podstatná jména obecná a vlastní

4.hod A (Kor) Procvičujte přítomné časy zde (stačí kliknout na slova ve správném pořadí). Dále lekce 2D - poslechněte si na str. 26/ 1 The Story of Chicken Licken zde , slovíčka psát dnes nemusíte, pouze si je kvůli porozumění najděte a doplňte do PS str. 20/1. Dále si tentokrát všichni do sešitu opište tabulku PS 73/ 2.7 Osobní zájmena v podmětu (1. pád) a předmětu (ostatní pády). Budeme potřebovat při online hodině ve čtvrtek. Připravte si nelinkovaný list papíru A5.

A (Zich)- uč. 26/1 (čteme a zde posloucháme bajku, všímáme si způsobu používání
podmětných (subject) a předmětných (object) tvarů zájmen;
pokud stíháme,
tak i toho,
že pro zvýšení dojmu reálnosti a živosti děje se v AJ většinou používá
pro storytelling, tj. vyprávění příběhů, přítomný čas (ačkoli zde jde de facto
o události dávno minulé)

– uč. 27/4, 30/4 vybíráme správné tvary zájmen, řešení 
zde, zde a zde)

5.hod M (Nev)

6.hod Ev (Se) - vyfoť svůj výhled z domova. Co vidíš z okna, ze dveří nebo když vyjdeš před dům. Zkus zachytit "KRAJINU KOLEM SEBE". Vlož fotku jako "domácí úkol" do EP a odpověz na otázky.

 

Středa 2.12.

1.hod Vv (Ků) Vytvořte obrázek (či výrobek) s tématikou "Čert a Mikuláš", zima nebo Vánoce a následně mi ho na následující hodině (9.12.) ukážete. Inspirace

3.hod VkO(Ka) ONLINE - zadání nového projektu - RODOKMEN

4.hod M (Nev) ONLINE

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky -Výzva č.2 - pokračuj dle tréninkového plánu. Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

 

Čtvrtek 3.12.

1.hod A (Kor) ONLINE Subject and object pronouns

          A (Zich) ONLINE - Must. Subject x object pronouns (+ do 6. 12. vypracujeme test
                                          na EduPage (Pronouns))

2.hod Z (Nev) ONLINE

3.hod Č (Kor) LV - Čítanka str. 34 - 35 - J. John: Kámen z památného Řípu (do sešitu LITERATURA napište tento nadpis a připište, co víte o Národním divadle).

4.hod M (Nev)

5.hod VkZ (Slv) do 3.12. do 13:00 dokončit projekt Učení na jedničky

6.hod D (Soch) - podle učebnice str. 30-33 doplňte zápis "Doba železná" - ZDE

 

Pátek 4.12.

1.hod Hv (Ost) poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE Podstatná jména - opakování

3.hod Př (Nyk) - Houby – procvičuj ZDE. Uč. s. 40, 41 - Lišejníky, zápis do sešitu ZDE

4.hod M (Nev)

 

Distanční výuka - 6. týden - od 23.11. do 27.11.

 

Pondělí 23.11.

1.hod A (Kor)Procvičujte lekci 2A (Farm animals,present continuous) v TESTU 5 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 2 pokusy.

Dále pokračujte v procvičování otázek v přítomném průběhovém čase. V PS 73/2.3 si přečtěte, jak se tvoří otázka. Vypracujte cv. v PS 16/1, 2 (je poslechové z vašeho CD v PS - nejdříve doplňte jména do obrázku, pak odpovídejte na otázky dole). PS 17/4 - tvořte otázky podle vzoru + přidejte tázací slovíčko what nebo who nebo nic 2) What is Ewa doing? ...
A (Zich) – Uč. 30/1 (podle obrázků a zadaných sloves tvoříme kladné a záporné věty 

                  v přítomném průběhovém čase, kontrolujeme zde
               – PS 16/2 (posloucháme na CD, kdo ho už pozbyl, čte zde; řešení zde a zde)
               – kdo teď má neblahý pocit, že by mu silně prospělo další cvičení, hledá zde 
                  a/nebo zde (stačí si větu zformulovat ústně a okamžitě zkontrolovat 
                  kliknutím na "Show“)

2.hod Z (Nev) do sešitu si opiš zápis - Zeměpisné souřadnice zde

3.hod D (Soch) ONLINE - Mladší doba kamenná, Pozdní doba kamenná - kontrola úkolu: Ötzi

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie - opakování

5.hod Č (Kor) Procvičujte vyjmenovaná slova v TESTU 5 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 2 pokusy.

Vypravování -  Osnova: uč. str. 125 nahoře - přečtěte si základní poučení - krátce zapište do sešitu sloh (tučné písmo). Dále cv.125/10 - uspořádejte body osnovy a pokuste se napsat vlastní příběh ( minimálně ½ strany v sešitě), který mi pošlete.

6.hod ICT (Net) 

Připoj se na http://leteckaposta.cz/ a pošli svému kamarádovi/kamarádce nějaký soubor (fotku, video, písničku, prezentaci, dokument, ... ).

Výhodou proti mailu je, že se dají posílat i velké soubory. 

7.hod TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3.týden

- Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

 

Úterý 24.11.

1.hod Př (Nyk) ONLINE - Sinice

2.hod Č (Kor) ONLINE PJ pomnožná, hromadná, látková

4.hod A (Kor) My favourite animals Napište slovíčka 2C + wild animals (jen ta neznámá). Poslouchejte a opakujte v uč. str. 24/1a zde, tamtéž poslouchejte 24/1b - podle popisu poznej zvíře - vaše odpovědi zaznamenejte do sešitu English. Nová slovíčka procvičujte v PS 18/1,2.
A (Zich)
– uč. 30/2 (tvoříme přítomné průběhové otázky, vybereme z nabídky odpověď,řešení zde)
– PS 17/4 (tvoříme přítomné průběhové otázky, kontrolujeme zde)

– kdo potřebuje, docvičuje zde a/nebo zde

5.hod M (Nev) - Vypracujte v EduPage testy Desetinná čísla - šifra1, Desetinná čísla F1,F2. 

6.hod Ev (Se) ONLINE - přihlaste se, prosím, přes EduPage. Plán a pokyny k vypracování projektu ZDE

 

Středa 25.11.

1.hod Vv (Ků) ONLINE  Kontrola zadaného úkolu + zadání nového.

3.hod VkO(Ka) - kontrola zadaného projektu

4.hod M (Nev) ONLINE - Desetinná čísla - dělení

5.hod.TV (Ků, Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3.týden

 

Čtvrtek 26.11.

1.hod A (Kor) ONLINE Present simple or present continuous

 A (Zich) ONLINE - Present tenses. Wild animals. (+ do 3. 12. vypracujeme test na Edupage-
                                        Present continuous
)

2.hod Z (Nev) ONLINE - Zeměpisné souřadnice, určování zeměpisné polohy

3.hod Č (Kor) Jan Amos Komenský - 350. výročí úmrtí - Labyrint světa a ráj srdce (Podívejte se alespoň na první  2 díly nejznámějšího Komenského díla. Každý má 5 minut. Zapište jejich názvy, hlavní postavy a informace, které vás zaujmou. Pod každým dílem jsou materiály ke stažení. Zkuste alespoň křížovku pod 2. dílem. Dílů je celkem 8. Koho seriál zaujme, může sledovat celé. Další díl si pustíte kliknutím na název. Film zde: https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/labyrint-sveta-a-raj-srdce-serial

4.hod M (Nev) - Vypracujte v EduPage test Desetinná čísla - F3,F4

5.hod VkZ (Slv) do 3.12. do 13:00 dokončit projekt Učení na jedničky

6.hod D (Soch) - podle učebnice si doplňte a přepište zápis "Doba bronzová" - ZDE

 

Pátek 27.11.

1.hod Hv (Ost) poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE PJ pomnožná, hromadná, látková

3.hod Př (Nyk) - Houby – zápis do sešitu ZDE

4.hod M (Nev)

Distanční výuka - 5. týden - od 16.11. do 20.11.

 

Pondělí 16.11.

1.hod A (Kor) Opakujte 1. lekci v TESTU 4 na EduPage.

 Our school trip - poslechněte si ještě jednou příběh ze str. 20/3 v učebnici zde a vyhledejte časové údaje ze cv. 21/4 - pracujte do sešitu a zapište What is Azra doing at these time? (1. It’s nine o’clock: She’s waiting for a coach.) Dále si přečtěte v PS str. 73/2.1, 2.2 poučení o  Present continuous - jak se tvoří a pravidla pravopisu. Podívejte se také na video zde , kde je už vysvětlen i zápor a otázka. Úvodní zápis máte v sešitě z minulé hodiny, přidejte si další poznatky o přítomném čase průběhovém. Dále pracujte v PS str 14-15, cv. 3 (podle vět doplňte čas), 15/4 (poslouchejte vaše CD - stopa 8) a seřaďte obrázky), 15/5 (přidejte -ing a zařaďte slovesa do správného sloupce). Ve chvíli volna napište slovíčka 2B - budeme je potřebovat na online hodinu.

 A (Zich) – uč. 22/1 (čteme a posloucháme zde, všímáme si způsobu formulace

                                 otázek v přítomném průběhovém čase a krátkých odpovědí na ně)
                              – uč. 23/4 (podle vzoru nahoře tvoříme otázky a odpovědi,
                                 kontrolujeme zde)
                              – začneme se učit nová slovíčka a do Út 24. 11. na ně v EduPage
                                 vypracujeme test (Slovíčka 2B)

 2.hod Z (Nev) - Vypracujte si test na EduPage - Pohyby Země.

3.hod D (Soch) ONLINE - Pravěké umění - kontrola a vysvětlení, nové téma - Mladší doba kamenná

4.hod M (Nev) ONLINE- Geometrie - obvod, obsah

5.hod Č (Kor) Procvičujte slovní druhy v TESTU 4 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 2 pokusy.

 Dále - Sloh učebnice str. 124/4 - nahrazujte ve větách sloveso být (je, jsou) rozmanitými významovými slovesy - věty mohou znít i jinak. Pište do slohového sešitu.

6.hod ICT (Net) 

7.hod TV (Ků, Se)

- TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

- Tv dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden. Každý vytvoří obrázek s podzimní tématikou, který následně na online hodině odprezentuje (25.11.). Zde naleznete odkaz na webové stránky, které vám mohou sloužit jako inspirace.

 

Úterý 17.11.

Státní svátek

 

Středa 18.11.

1. - 2. hod Vv (Ků) - Každý vytvoří obrázek s podzimní tématikou, který následně na online hodině odprezentuje (25.11.). Zde naleznete odkaz na webové stránky, které vám mohou posloužit jako inspirace.

3.hod VkO(Ka) - pracovat na zadaném projektu - informace ještě jednou ZDE a odevzdat ho do 25.11.2020

(poslat emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes systém EduPage)

4.hod M (Nev) ONLINE - Desetinná čísla - dělení.

5.hod.TV (Ků, Se) - Tv dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden.

 

Čtvrtek 19.11.

1.hod A (Kor) ONLINE - Present continuous questions

Práce pro ty, kteří se neúčastní online hodiny: Napište slovíčka 2B. Poslouchejte článek v učebnici na str. 22/1  zde . Spojte části vět A + B str. 23/2 podle článku a napište je do sešitu. V PS 73/2.3 si přečtěte, jak se tvoří otázka v přít .čase průběhovém. Vypracujte cv. v PS 16/1.

A (Zich) ONLINE - Present continuous

2.hod Z (Nev) ONLINE - Měsíc, Zeměpisné souřadnice

3.hod Č (Kor) Čtěte dál o J. A. Komenském v čítance str. 30 - 31 - I. Hurník: V Lešně. Víte, kde je Lešno? Proč si Komenský s děvčátkem rozuměli? Jakou knihu zde napsal? Jak děvčátko vysvětlilo význam slova láska? Odpovědi zapisujte do sešitu. Kontrola v pátek při online hodině. Dále se podívejte na krátký film o Komenském: zde a poznačte si další informace. Kdo to byl exulant?

4.hod M (Nev) Vypracujte test na EduPage Obvod a obsah - 1. V učebnici č. 2 dokončete cvičení, která jsme dělali v on-line hodině. 

5.hod VkZ (Slv) - do 3.12. do 13:00 dokončit projekt Učení na jedničky

6.hod D (Soch) - vyplňte test, který jsem Vám poslala přes EduPage

- přepište si zápis "Pozdní doba kamenná" -  podle učebnice doplňte chybějící údaje,  vzor - ZDE

 

Pátek 20.11.

1.hod Hv (Ost) poslech - EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE PJ konkrétní a abstraktní (přihlašujte se přes EduPage, pozvánku máte i na gmailu.)

3.hod Př (Nyk) - Sinice – zápis do sešitu ZDE

4.hod M (Nev)

Distanční výuka - 4. týden - od 9.11. do 13.11.

Pondělí 9.11.

1.hod A (Kor)Procvičujte  slovíčka 1D v TESTU 3 na EduPage.

Dále dnes začneme s opakováním celé 1. lekce - PS str.12 - 13. Cv. 1, 2 možná máte hotové. Cv. 3 si poslechněte na vašem CD z PS stopa 7. a) nejprve odpovídejte true (pravda) nebo false (lež) b) zaznamenejte alespoň některé otázky a odpovědi o Lukovi. Ve cv. 4 si připomeňte adverbs of frequency z online hodiny a poskládejte správně věty. Ve cv.5 přiřadíte k otázce odpověď. Ve cv. I can píšete, co už umíte (1 - I get up at 7 o’clock ....)

 A (Zich)

– zopakujeme si umístění frekvenčních příslovcí ve větě zde
   a do pátku 13. 11. vypracujeme test na Edupage (Adverbs of frequency)

– uč. 20/1 (začínáme se učit nová slovíčka (2A), k domácím zvířatům přiřazujeme jejich mláďata,
   poslech zde, kontrolujeme zde)

– uč. 20/2 (podle hlasu hádáme zvířata + jejich mláďata, posloucháme zde, řešení zde)

– PS 14/1, 2 (kroužkujeme / dopisujeme mládě, ověřujeme zde)

2.hod Z (Nev) - Opište si zápis do sešitu - Měsíc - zde . Vypracujte si test na EduPage.

3.hod D (Soch) ONLINE - Homo sapiens sapiens, Pravěké umění (kontrola zápisů a vysvětlení  případných nejasností)

4.hod M (Nev) ONLINE-Geometrie - obvod, obsah

5.hod Č (Kor) Procvičujte pravopis předpon a předložek s, z v TESTU 3 na EduPage. 

Sloh - Vypravování -  uč. str. 123 nahoře. Do sešitu sloh pořiďte krátké výpisky o vypravování (tučné písmo). Přečtěte cv. 1a a vymyslete vhodný nadpis. Na další straně pokračujte v modrém rámečku nahoře a opět zapište důležité. Jako poslední napište cv. 3/124 - nahraďte sloveso být a mít jiným - vhodnějším.

6.hod ICT (Net) - Komplexní úkol, uzávěrka až za týden, t.j. v pondělí 16.11.2020 - rozklikni stránku http://goqr.me/ a vygeneruj QR kód, který skrývá Tvoje jméno a příjmení. Překontroluj čtečkou QR kódů ve Tvém mobilním telefonu. Stáhni jej ve formátu xyz.jpeg a obrázek pošli na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jako přílohu.

 

qrcode 

7.hod TV (Ků, Se)
TV dívky - ZDE najdete pokyny a tréninkový plán k tělesné výchově. Hodně zdaru a 30.11. se budu těšit online!

Tv chlapci - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

 

Úterý 10.11.

1.hod Př (Nyk) ONLINE - Viry a bakterie (buňka – test v EduPage- do 16.11.)

2.hod Č (Kor) ONLINE Slovní druhy

4.hod A (Kor) L 2 Our school trip

          A (Zich) - PS 73/2.1-2.4 (přečteme si, jak tvoříme a používáme přítomný čas průběhový;
                           kdo se chce dozvědět ještě více, klikne sem a/nebo sem)

                         - PS 15/5 (tvoříme průběhové tvary sloves a podle druhu nastalé pravopisné
                           změny je vepíšeme do tabulky, kontrolujeme zde)

 

5.hod M (Nev) - Vypracuj si test na EduPage - Desetinná čísla D14 (většina z vás jej má hotový, pokud se vám nelíbí výsledek, můžete si ho zkusit znovu). V učebnici 2, strana 57 si přečti tabulku a do sešitu vypočítej cvičení 9, 10.

6.hod Ev (Se) - pokyny, plán a úkol k výuce Ev budou na webových stránkách až 24.11, kdy proběhne i online výuka.

 

 Středa 11.11.

1. a 2.hod Vv (Ků) - Každý si vybere libovolnou techniku a vytvoří obrázek, který mi na následující online hodině ukáže a popíše (22.11.). Tento ODKAZ na webovou stránku vám pomůže najít inspiraci na vaše tvoření.

3.hod VkO(Ka) - pokračování v zadaném projektu

4.hod M (Nev) ONLINE-Desetinná čísla - dělení

5.hod Tv

Tv chlapci - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

 

 Čtvrtek 12.11.

1.hod A (Kor) ONLINE Present continuous tense

Dú - PS 14/1, 2

    A (Zich) - Present continuous tense - ONLINE

2.hod  (Nev) ONLINE-Měsíc

3.hod Č (Kor) - LV-  Učitel národů - J. A. Komenský - uč. str. 28 přečtěte si článek - otevřete si v EduPage prezentaci (pokud máte PowerPoint - spodní odkaz, jinak výše) a dále pracujte podle pokynů s textem.  Zápis o autorovi a odpovědi zapisujte do sešitu. Budete potřebovat pouze první 3 strany prezentace, ostatní zatím ignorujte. 

 Integrovaná hodina 6. AB (Kor) ONLINE

4.hod M (Nev) - Do sešitu si nadepiš "Dělení desetinného čísla desetinným číslem" a opiš si tabulku na straně 58.  Vypracuj si test na EduPage - Desetinná čísla D15.

5.hod VkZ (Slv) ONLINE - vysvětlení zadání projektu

6.hod D (Soch) - přepište a doplňte zápis "Mladší doba kamenná" - ZDE  (postupujte podle oranžově zapsaných instrukcí pod nadpisem)

 

Pátek 13.11.

1.hod Hv (Ost) poslech - komentář a odkaz zadán v EduPage

2.hod Č (Kor) ONLINE Vyjmenovaná slova

3.hod Př (Nyk) - zápis do sešitu ZDE (připomínám test v EduPage)

4.hod M (Nev) - Zkontroluj, zda máš v sešitě vše co bylo zadané a popřípadě dodělej chybějící. Na EduPage si vypracuj test - Obvod a obsah. 

 

Distanční výuka - 3. týden - od 2.11. do 6.11.

Pondělí 2.11.

1.hod A (Kor) Procvičujte  slovíčka 1C v TESTU 2 na EduPage.

 Pokračujeme  v nácviku otázek v přítomném čase Wh-questions.

 Uč. str.13/cv. 4b - vyberte alespoň 3 věty, slova poskládejte ve správném pořadí a napište do sešitu nadpis (tučný text). Dále procvičujte v PS str. 8, cv.1 (doplňte do x does), cv. 2 ( poskládejte slovosled), cv. 4 (tvořte otázky a odpovědi). Pro zájemce str. 9, cv.6 (podle obrázků tvořte otázky a odpovídej na ně). Také můžete procvičovat na: www.projectonlinepractice.com My life - grammar- 03.

  A (Zich) – uč. 16/1 (přečteme si oba texty o průběhu školního roku a svátcích slavených v UK, 

                    ve Čt se k nim ještě vrátíme na online hodině)

                 – PS 81/Holidays and festivals (učíme se nová slovíčka)

                – do pátku si jejich zapamatování ověříme v testu na Edupage (Festivals)

2.hod Z (Nev) - Do sešitu si opište zápis zde. (Obrázky si buď překreslete, nebo vytiskněte a nalepte do sešitu.)

3.hod D (Soch) ONLINE - opakování, nové téma - Homo neanderthalensis, Homo sapiens sapiens

4.hod M (Nev) ONLINE - Geometrie

5.hod Č (Kor) Procvičujte  pravopis mě/mně v TESTU 2 na EduPage.

Sloh - Výpisky uč. str.120 - 121. Z modrého rámečku vypište krátce do slohového sešitu, co jsou to výpisky a k čemu slouží. Dále 121/6 a,b,c,d,e,f - vypracujte písemně.

Úterý 3.11

1.hod Př (Nyk) ONLINE - rostlinná a živočišná buňka

2.hod Č (Kor) ONLINE - Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-

4.hod A (Kor) Napište slovíčka 1D ( At home, Household jobs). V uč. page 14, exercise 1a poslouchejte a opakujte, tamtéž poslouchejte cv. 1b a říkejte, What is Henry doing? Choose the correct picture. Procvičujte v PS str. 10, cv. 1, 2, 3(zde použijte slovesa ze cv. 1).

 A (Zich) – uč. 14/1a,b (opakujeme podle poslechu, ve druhé části hádáme, o jakou činnost se jedná,
                   nahrávky zde, správnost ověřujeme zde)

                – PS 10/1, 2 (řešení zde a zde)

                – PS 13/4 (připomeneme si pravidla o pozici frekvenčních příslovcí ve větě (viz PS 72/1.6)
                   a uspořádáme slova do vět, ve Čt si online zkontrolujeme)

5.hod M (Nev) - Do sešitu si vypracuj cvičení z učebnice 2 - str. 53/12 a na straně 54/ Úlohy na závěr (skup. A i B). Na Edupage si vypracuj test (Desetinná čísla B7, B8).

 

 Středa 4.11.

3. hod VkO (Kab) - ONLINE - zadání projektu ZDE

4.hod M (Nev) ONLINE - Desetinná čísla - dělení

 

Čtvrtek 5.11.

1.hod A (Kor) ONLINE - Adverbs of frequency

  A (Zich) ONLINE - Festivals. Adverb placement

2.hod  (Nev) ONLINE - Země - tvar a pohyby

3.hod Č (Kor) -LV - Čítanka s. 23-26 - J. Vrchlický: Noc na Karlštejně - čtěte, zapište krátce do sešitu - ukázka dramatu (str. 207 dole - opište 3 řádky)

 Integrovaná hodina Č 6.B (Kor) ONLINE

4.hod M (Nev) - Do sešitu si nadepiš "Dělení desetinných čísel" a z učebnice 2 si opiš tabulku ze strany 55. Hned pod tabulkou zkus vypočítat cvičení B a následně na str. 56/ cvičení 1. Na EduPage si vypracuj test (Desetinná čísla D13)

6.hod D (Soch) - dokončete zápis "Homo neanderthalensis" (Člověk neandrtálský) - ZDE, přepište si zápis"Homo sapiens sapiens" - ZDE a Pravěké umění - ZDE , na online hodině v pondělí si látky zopakujeme a případně dovysvětlíme

 

Pátek 6.11.

2.hod Č (Kor) ONLINE - Předložky s, se, z, ze

3.hod Př (Nyk) - Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy. Zápis do sešitu ZDE

4.hod M (Nev) - Do sešitu si vypracuj cvičení z učebnice č.2 na str. 56/cvičení 4,5,6. Na EduPage si vypracuj test (Geometrie 1).

 

Distanční výuka od 12.10. až 23.10.2020

Pondělí 12.10.:

1.hod – A (Kor, Zich)

Kor.: Za bylo v PS na str. 4 dokončit cv. 2 podle obrázků - využijte doplněného textu a ve cvičení 3 /s. 4  označte věty , které jsou pravdivé a nepravdivé. K těm nepravdivým připište  správné řešení.

 Dále si zopakujte řadové číslovky  a na www.projectonlinepractice.comvstupte do červené učebnice a procvičujte v první lekci - Menu - vocabulary - 1 - ordinal numbers cvičení je poslechové ( k přihlášení použijte vaši emailovou adresu a heslo). Ti, kteří nejsou ještě přihlášení, mohou použít tento odkaz.

Potom si zopakujte, jak se tvoří přítomný čas prostý - present simple např. podle PS str. 72/ 1.1 - 1.4 - Jako zápis doplňte tabulku v učebnici na str. 9, cv. 6a a opište ji do sešitu.

Zich:

- uč. 12/1 (přečtěte si a poslechněte článek, nahrávka zde)

- na Edupage vypracujte test na slovíčka (Months of the year)

 

2.hod – Z (Nev) - Opakování ze sešitu

3.hod – D (Soch) ONLINE - opakování (Pravěk, Homo habilis), nové téma - Homo erectus

4.hod – M (Nev) ONLINE - opakování desetinná čísla

Pozvánka na online hodinu vám přijde na vaše školní gmail účty (např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V pozvánce kliknete na odkaz (v určený čas) a dostanete se tak do online místnosti. V případě potřeby mi napište, pošlu vám návodné video jak na to. ;)

5.hod – Č (Kor)  

Spisovná výslovnost hlásek - nastudujte v učebnici str. 18 a 19 modré tabulky.

Párové souhlásky - znělé x neznělé - procvičujte v PS str. 11, cv.

Dvojhláska x spojení dvou samohlásek - PS 11/3

Jedno x dvě písmena - procvičujte PS 11/6

Kontrola zítra při online hodině.

 

Úterý 13.10.:

1.hod – Př (Ny) – ONLINE Na schůzku si připravte učebnici a sešit.

2.hod – Č (Ka) - ONLINE  - opakování vyjmenovaných slov (uč. str. 35)

4.hod – A (Kor, Zich)
Kor.:  Months: uč. 10/1a - poslech ZDE , do sešitu vypracuj uč. 10/cv. 2, 3a poslech opět  ZDE, (společná kontrola během online výuky dne 15.10.), dále vypracuj v PS str. 6/cv.1,2 .

Napište slovíčka 1B do slovníčku (třeba až ve středu, kdy máte jen jednu hodinu).

Zich:

- uč. 13/3, 4 (kdo si potřebuje připomenout, hledá zde a/nebo zde, řešení zde

- PS 8/1, 2 (kontrola viz "řešení" výše)

5.hod – M (Nev) - Vypracujte si alespoň dva testy z matematiky na EduPage

 

Středa 14.10.:

4.hod – M (Nev) - ONLINE - Desetinná čísla - násobení

 

Čtvrtek 15.10.:

1.hod – A (Kor, Zich) – ONLINE

Kor - Dates

Uč. str. 10/cv. 4a - poslechněte si text page 10, exercise 4a a přiřaďte datum k události. Na str. 11 ve cv. 5 vám Mut krátce vysvětlí, jak se tvoří anglické datum. Na podrobnější vysvětlení si pusťte toto video prohlédněte zde. Některá data ze cv. 5b napište do sešitu jako zápis (alespoň 5). Dále procvičujte v PS str. 6/ cv. 3 a 4.

Zich: Present simple tense - questions

2.hod – Z (Nev) - ONLINE

3.hod – Č (Kor)  - Pravopis slov - Souhláskové skupiny

V uč. na str. 31 si přečtěte nahoře modrý rámeček. Dále pracujte  v PS str. 20 / cv. 1,2,3,4. Modrá část nahoře je dobrovolná - spíše pro zábavu. Správnost svých odpovědí zkontrolujte vzadu v PS - Klíč str. 4 (str. 20).

4.hod – M (Nev) - Do sešitu si napište "Násobení desetinných čísel" a opište si do sešitu tabulku z učebnice č. 2, str. 32. Udělejte si do sešitu cvičení na str. 33/ 5,6,7.

6.hod – D (Soch) - zápis "Pravěk" - ZDE a "Paleolit" (Homo habilis) - ZDE (modrý text nemusíte psát)

Pátek 16.10.:

1.hod – Č (Kor) - ONLINE - jazykový rozbor věty, hláskosloví

3.hod – Př (Ny) - Jak zkoumáme přírodu – uč. s. 19 – nakresli do školního sešitu obrázek mikroskopu s popisem a vypiš pomůcky k mikroskopování.

 

4.hod – M (Nev) - Do sešitu si opište tabulku z učebnice 2, str. 47 - "Násobení desetinného čísla přirozeným číslem". Vypočítejte si do sešitu příklady na straně 48/ cvičení 2, 3, 6 A i B. 

 

Pondělí 19.10.:

1.hod – A (Kor, Zich)

Kor Minulý týden jsme doufám zvládli alespoň částečně anglické datum. Pokud ne, znovu si pusťte video prohlédněte zde.  Dnes pokračujme v uč. poslechovým cvičením na str.11/7a. Poslouchejte page 11, exercise 7a a zapisujte do sešitu data čísly: 1) 3/12…(zkontrolujeme ve čtvrtek při online hodině). Dále si zopakujte days of a week v PS 7/5. A pište data slovy v PS 12/2.

Zich: uč. 13/5 (čteme a posloucháme zde, všímáme si větné stavby u tohoto typu otázek, tj. pořadí: 
                        1. tázací výraz (když je přítomen) - 2. pomocné sloveso (zde do / does) - 3. podmět - 
                        4. významové sloveso v základním tvaru + 5. zbytek věty)

         PS 8/3, 4 (poslech ke cv. 3 je na CD v PS, komu se "ztratilo", přečte si přepis, řešení zde)

2.hod – Z (Nev) Do sešitu si opište zápis zde.

3.hod – D (Soch) ONLINE - opakování - pravěk (úvod), Homo habilis, nové téma: Homo erectus - připtavte si sešit a psací potřeby

4.hod – M (Nev) ONLINE - Geometrie - opakování, obvod

5.hod – Č (Kor)   a) Zopakujte pravopis z minulého týdne v Testu 1 na EduPage.

b)Skupiny bě/bje, pě, vě/vje

 Učebnice str. 32 - čtěte poučení, dále pracujte v PS str. 21, cv. 1, 2, 3. Modrý text nahoře je dobrovolný. Kontrolu správnosti proveďte vzadu v PS str. 4-5.

Úterý 20.10.:

1.hod – Př (Ny) – ONLINE -  zásady mikroskopování

2.hod – Č (Kor) - ONLINE  - pravopis mě/mně

4.hod – A (Kor, Zich)

Kor - 1) Vyplňte opakovací TEST 1 - Dates  v EduPage.

        2) Napište slovíčka 1C, přečtěte si článek v uč. na str. 12

Zich - PS 9/5,6 (s využitím obrázků tvoříme otázky a odpovídáme,

          kontrolujeme zde)

        - vypracujeme test na Slovíčka v Edupage (Household jobs)

5.hod – M (Nev) Do sešitu si opište tabulku z učebnice 2 na str. 51 - Násobení desetinného čísla desetinným číslem. Vypracujte si do sešitu cvičení  51/2, 4, 6.

Středa 21.10.:

3.hod – M (Nev) - ONLINE - Desetinná čísla - násobení

Čtvrtek 22.10.:

1.hod – A (Kor, Zich) – ONLINE

                 Zich: Adverbs of frequency

                      KorYes/No and Wh- questions

2.hod – Z (Nev) - ONLINE - Země - tvar a pohyby

3.hod – Č (Kor) -  LV - Čítanka str. 12 čtěte Král ze zlaté kolébky + ukázku na liště z Vlastního životopisu Karla IV. Zapište do sešitu název článku a doplňující informace ze života Karla IV. Zopakujte si báseň Píseň o rodné zemi, budeme ji recitovat při páteční hodině.

4.hod – M (Nev) Vypracujte si testy z matematiky na EduPage

6.hod – D (Soch)  - 1) písemná práce - "Určování století a tisíciletí" - odkaz poslán přes EduPage, máte pouze 1 pokus a omezený čas, práce bude otevřena do pátku

2) zapište si zápis: "Homo erectus", "Homo sapiens" - ZDE (modrý text nepřepisujte)

Pátek 23.10.:

1.hod – Č (Kor) - ONLINE - recitace básně

3.hod – Př (Ny) - Buňka – zápis do sešitu ZDE. Nakresli obrázek rostlinné buňky (i s popisem). Vypracuj test v Edupage - do 3.11. (Jak zkoumáme přírodu) 

4.hod – M (Nev) Do sešitu si opište tabulku z učebnice 2 na str. 52. A vypracujte si na téže straně cvičení 7,8,9. 

Co nás čeká v listopadu:

Do konce listopadu vybíráme příspěvky na "Dětský fond".

Ze života třídy

21. 12. 2020

Loď poznání a přátelství

Ve dnech 17. a 18. září 2020 proběhl adaptační kurz žáků 6.B třídy.

5. 3. 2019

4. B Karneval

 

5. 3. 2019

4. B Bruslení