Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Radka Zichová

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 4. 1. je opět nařízena distanční forma výuky. Informace od vedení školy a pokyny učitelů pro práci dětí v hodinách najdete, stejně jako na jaře, na webových stránkách školy a naší třídy, proto je, prosím, průběžně sledujte. Od tohoto školního roku je i distanční forma výuky pro žáky schválena jako ze zákona povinná, případnou neúčast na online hodině je tedy třeba omluvit jako klasickou absenci (stačí elektronicky přes Edupage). 


Pevné nervy i zdraví a brzký návrat lepších časů přeji                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        Zichová

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) 

2. - 3. hod – Vv (Ků) 

4. hod – D (Soch) – ONLINE 

5. hod – F (Net) – ONLINE 

6. hod – ČaSP (Slv) 
           – Tv (Ků)  
           – Tv (Se) 

 

       

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE 

2. hod – Z ( Nev) 

3. hod – Rj (Ho) 
           – RJ (Ny)
 
           – Nj (Ben) 

4. hod – VkZ (Se) 

5. hod – Č (Ben) - ONLINE  

6. hod – Př (Nyk) 
Středa 

1. hod – M (Ost) 

2. hod – D (Soch) 

3. hod – Č (Ben) – ONLINE 

4. hod – VkO (Slv) 

5. hod – A (Zich) – ONLINE 

6. hod – Tv (Se) 
           – Tv (Ků) 

 

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net) 

2. hod – Ev (Se) 

3. hod – M (Ost) – ONLINE 

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE 

              RJ (Ny) - ONLINE 

              Nj (Ben)  ONLINE 

5. hod – A (Zich) 

6. hod – ČaSP (Zi) 

           – TV (Ků) 

 

 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) 

2. hod – A (Zich) – ONLINE 

3. hod – M (Ost) 

4. hod – Př (Nyk) - ONLINE

5. hod – Z (Nev) - ONLINE

6. hod – Hv (Ost) 

 

 

 

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) Písemné opakování (EduPage, slovní druhy, práce s textem)

2. - 3. hod – Vv (Ků) Nakreslete věc/činnost, kterou uděláte jako první, až skončí veškerá vládní opatření.

4. hod – D (Soch) – ONLINE - Kultura Velké Moravy, První Přemyslovci (kontrola a doplnění zápisu)

5. hod – F (Net) – ONLINE - Skládání sil různého směru

6. hod – ČaSP (Slv) 
           – Tv (Ků)  tréninkový plán
           – Tv (Se) - pokračuj v únorové výzvě. Příští hodina bude online a odevzdává se vyplněný tréninkový plán.

         

 

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE 

2. hod – Z ( Nev) 

3. hod – Rj (Ho) -Úvod ke 13.lekci -opak.domácích zvířat,PS str.42 cv.1 - pojmenuj uvedená zvířata
           – RJ (Ny) - 
Uč. s. 46/20 – četba, překlad (budeme zkoušet), PS s. 40/11, 13. Dokonči s. 39/10. Uč. s. 47 – říkanka - naučit do 25.2. (zadáno již 18.2.)

           – Nj (Ben) Lekce 1.3 - čísla (procvičování na EduPage)

4. hod – VkZ (Se) – vyhodnoť svůj jídelníček v Dú/písemky v EduPage

5. hod – Č (Ben) - ONLINE  Věty podle postoje mluvčího 

6. hod – Př (Nyk) - Části těla semenných rostlin – kořen, procvičuj ZDE.  Stonek, zápis do sešitu ZDE


Středa 

1. hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - přepište a doplňte 1. část zápisu "První Přemyslovci"  - ZDE

3. hod – Č (Ben) – ONLINE Věty dvojčlenné, jednočlenné, větný ekvivalent 

4. hod – VkO (Slv) Stát a vyznamné osobnosti - EduPage - nejpozději dnes práci odevzdat

5. hod – A (Zich) – ONLINE - Articles

6. hod – Tv (Se) – ONLINE - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu
           – Tv (Ků) tréninkový plán

 

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net) -  Skládání sil různého směru - úkol v EduPage

2. hod – Ev (Se) - zkus popřemýšlet a vyhledat si základní informace o: Ekologické zemědělství - biopotraviny. Bude to projekt na březen.

3. hod – M (Ost) – ONLINE 

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE  - Kde kdo bydlí - město,vesnice,dom.zvířata,nácvik písmene Ch,ch

              RJ (Ny) - ONLINE -  Opakování 12. lekce

              Nj (Ben) - ONLINE  - Lekce 1.3 - číslovky do 1000, jazyky 

5. hod – A (Zich) – PS 36/1 (vyhledáme obrázek odpovídající popisu)
                           – PS 42/1 (doplníme členy; kdo to dokáže, vyznačí do mapky i cestu
                              do školy popsanou v textu, zkontrolujeme zítra online)

6. hod – ČaSP (Zi) - zadáno 11. 2.

           – TV (Ků) -ONLINE

 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) Cvičení na EduPage na: Věty podle postoje mluvčího, Věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent

2. hod – A (Zich) – ONLINE - Asking the way + giving instructions

3. hod – M (Ost) 

4. hod – Př (Nyk) - ONLINE- Části těla semenných rostlin - stonek

5. hod – Z (Nev) - ONLINE

6. hod – Hv (Ost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) Opakování (větné členy, příslovce) - EduPage

2. - 3. hod – Vv (Ků) Nakreslete obrázek činnosti, která vám v době korona viru nejvíce chybí (pastelky, voskovky, progrosso, ...). Obrázky si uschovejte a při návratu do školy si je prohlédneme. 

4. hod – D (Soch) – ONLINE - Velká Morava, opakování, Kultura Velké Moravy

5. hod – F (Net) – ONLINE - Skládání sil opačného směru a obecného směru

6. hod – ČaSP (Slv) - Veselý talíř - zasláno přes EduPage  
           – Tv (Ků)  - chlapci - tréninkový plán
           – Tv (
Se) - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se  počet opakování nebo série.

         

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE porovnávání celých čísel

2. hod – Z ( Nev) - Opište/vytiskněte si zápis na Oceánii ZDE

3. hod – Rj (Ho) SZ 12.lekce, vypracovat všechna cvičení v PS str.39,40
           – RJ (Ny)
 - PS s. 39/8 a,b – přepiš. PS s. 39/9 – dobrovolné, PS s. 41 – číslovky (přepsat do sešitu, naučit). Uč. s.47/říkanka (naučit do 25.2.)

           – Nj (Ben) Procvičování na EduPage (lekce 1.3 - číslovky, časování sloves, slovíčka aktuální lekce)

4. hod – VkZ (Se) – ONLINE - Výživa a zdraví - PP prezentace. Dnes je poslední termín odevzdání 3-denního jídelníčku do Dú/písemky v EP.

5. hod – Č (Ben) - ONLINE Příslovce, předložky, spojky  

6. hod – Př (Nyk) - Opakování - plavuně, přesličky, kapradiny – procvičuj ZDE  Části těla semenných rostlin, kořen - zápis do sešitu ZDE. Vypracuj test v EduPage (do 22.2.)
Středa 

1. hod – M (Ost) pracovní list v edupage

2. hod – D (Soch) - opište si zápis Kultura a společnost Velké Moravy -ZDE

3. hod – Č (Ben) ONLINE opakování slovních druhů 

4. hod – VkO (Slv) Stát a vyznamné osobnosti - EduPage

5. hod – A (Zich) – ONLINE - The definnite article: the

6. hod – Tv (Se) - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se  počet opakování nebo série.
           – Tv (Ků) - tréninkový plán

 

 

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net) - Skládání sil opačného směru a obecného směru - aktivita v EduPage

2. hod – Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage - Dnes je poslední termín odevzdání!

3. hod – M (Ost) – ONLINE sčítání celých čísel

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE -  Kontrola PS  str.39,40 , Pohádka Tři medvědi - poslech,porozumění textu

              RJ (Ny) - ONLINE -  Сколько тебе лет?

              Nj (Ben)  ONLINE písemka (slovíčka str. 44, das Casting - wirklich), slovosled v tázací větě

5. hod – A (Zich) – uč. 54/2 + dokončení PS 35/4 (na místa, kde chybí, doplníme určitý člen the)
                           – the dále procvičujeme zde, zde a zde
                           – PS 35/ 4 (dopisujeme předložky in / on / at a to (vše zkontrolujeme v Pá online)

6. hod – ČaSP (Zi) - zadáno 11. 2.

           – TV (Ků) - chlapci -  tréninkový plán

 

 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) - zápis do sešitu (MLUVNICE) - předložky, spojky, částice, citoslovce (UČ str. 69 - 71). Zápis vyfoť a pošli na EduPage.

2. hod – A (Zich) – ONLINE - Reading a comic. Articles
                                           - do Pá 26. 2. vypracujeme na EduPage test Articles: THE

3. hod – M (Ost) pracovní list v edupage

4. hod – Př (Nyk) - ONLINE - Části těla semenných rostlin, kořen

5. hod – Z (Nev) - ONLINE- Severní Amerika

6. hod – Hv (Ost) 

 

 

 

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) PS str. 28, cv. 4 (Jazykový rozbor) - vypracuj do cvičného sešitu, zápis do sešitu mluvnice: UČ str. 66, tabulka příslovce

2. - 3. hod – Vv (Ků) Pokuste se vytvořit optický klam, který bude i vystínovaný. Inspirace.

4. hod – D (Soch) – ONLINE  - Sámova říše (kontrola zápisu), Velká Morava - doplnění 

5. hod – F (Net) – ONLINE - Zadání síly, skládání sil 

6. hod – ČaSP (Slv)  - Veselý talíř - příprava pokrmů - zasláno přes EduPage

              Tv (Ků) Prostudujte si tréninkový plán a pravidělně zapisujte svoje časy. Plán je volen relativně jednoduchý, proto budu rád, pokud si nějáké další cviky doplníte a zapíšete do plánu (je to však na vás :-) ). 

- Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečti pokyny a plán najdeš ZDE

         

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE - opakování konstrukce trojúhelníků

2. hod – Z ( Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage. 

3. hod – Rj (Ho) - Opakuj SZ 12.lekce,učeb.str.45 cv.16a číst a přeložit,16b písemně do ŠS
           – RJ (Ny)
  - Opakuj azbuku, procvičuj úvodní text 12. lekce. Uč. s. 43/13. PS dokonči s. 38. Připomínám úkol v Edupage (do 10.2.)

           – Nj (Ben) - osobní údaje - poslech na EduPage

4. hod – VkZ (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage - termín odevzdání do 16.2.2021. Pozorně si přečti pokyny!

5. hod – Č (Ben) ONLINE  – Příslovce  

6. hod – Př (Nyk) - Mechorosty – zopakuj ZDE Plavuně, přesličky, kapradiny – zápis do sešitu ZDEStředa 

1. hod – M (Ost) konstrukce trojúhelníků

2. hod – D (Soch) - vyplňte opakovací test: Byzantská a Arabská říše, který bude otevřen od středy do pátku. Máte pouze 1 pokus!

3. hod – Č (Ben)  ONLINE 

4. hod – VkO (Slv) 
Stát a významné osobnosti - vypracuj do 24.2.- zasláno přes EduPage

5. hod – A (Zich) – ONLINE- Unit 3 (revision)

6. hod – Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečti pokyny a plán najdeš ZDE
           – Tv (Ků) -chlapci - Tréninkový plán

 

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net) - Skládání sil 

2. hod – Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage - termín odevzdání do 18.2.2021

3. hod – M (Ost) – ONLINE - 

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE - číslovky 1 - 10,spojení 2,3,4 bratři,sestry

              RJ (Ny) - ONLINE -  Číslovky 1 - 10

              Nj (Ben)  ONLINE 

5. hod – A (Zich) – začneme se učit další slovíčka (4AB, pouze označená)
                           – PS 34/1, 3 (procvičujeme novou slovní zásobu,
                              zkontrolujeme ve společně ve středu)
                           – používání minulých časů si připomeneme zde a zde

6. hod – ČaSP (Zi) - základní informace týkající se využití brambor v kuchyni si
                                přečteme zde, zde, zde a zde
                             - kdo chce, může se inspirovat v receptech zde
                             - druhy luštěnin si projdeme zde, jejich vliv na zdraví zde a zde,
                                jak je správně uvařit zjistíme zde, zájemci hledají nápady zde
                             - do Pá 26. 2. vypracujeme na EduPage test Brambory a luštěniny

           – TV (Ků) tréninkový plán

 

 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) Pohádka (zápis i úkoly na EduPage)

2. hod – A (Zich) – ONLINE - Trip to London + do Pá 19. 2. vypracujeme test Slovíčka 4AB na EduPage

3. hod – M (Ost) 

4. hod – Př (Nyk) - ONLINE - Plavuně, přesličky, kapradiny

5. hod – Z (Nev) - ONLINE - Austrálie a Oceánie

6. hod – Hv (Ost) 

 

 

 

Jarní prázdniny od 1. 2. do 5. 2. 2021

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 25. 1. do 29. 1. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) Písemná práce na Edupage (otevřeš pouze jednou, 45 minut)

2. - 3. hod – Vv (Ků) Vytvořte razítko (v lepším případě sošku) z brambory. Pokud budete tvořit razítko, tak vyzkoušejte jeho funkčnost na papíře.  Při vyřezávání brambory buďte, prosím, opatrní! Práci si následně vyfoťte a při první výuce Vv provedeme kontrolu. Inspirace

4. hod – D (Soch) – ONLINE  - dokončení kontroly látky - Arabská říše, nové téma - Sámova říše (Fredegarova kronika - kontrola odpovědí na otázky k textu )

5. hod – F (Net) – ONLINE - Síla jako fyzikální veličina, měření, jednotky

6. hod – ČaSP (Slv) 

              Tv (Se, Ků) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Další známky budu zapisovat už na únor.

Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

 

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE Konstrukce trojúhelníků

2. hod – Z ( Nev) - ONLINE - Austrálie

3. hod – Rj (Ho) - Nácvik čtení uč.str.4O oba texty,učeb.str.42 cv.8a přečíst a přeložit,cv.8b doplnit a přepsat azbukou do ŠS
           – RJ (Ny)
 - Text uč. s. 40 (četba, překlad), uč 41/6 – výslovnost. PS s.36,37 – nácvik Ш, ш, ь

           – Nj (Ben) UČ str. 38, cv. 5 (přečti, přelož a vypracuj cvičení do sešitu, vyfoť a pošli na EduPage)

4. hod – VkZ (Se) - shlédni video ZDE a zapiš si do sešitu všechny možnosti, jak se zbavit stresu

5. hod – Č (Ben) ONLINE  – rozbor vět 

6. hod – Př (Nyk) - Botanika – přechod rostlin na souš, mechorosty - zápis do sešitu ZDE  Výklad ZDE


Středa 

1. hod – M (Ost) konstrukce trojúhelníků, úkoly zapsány v sešitech žáků

2. hod – D (Soch) - zápis Velká Morava - ZDE - tentokrát zápis nedoplňujte, pouze jej opište - vynechané informace si doplníme spolu na on-line hodině

3. hod – Č (Ben) ONLINE  Rozbor vět (slovní druhy, větné členy, mluvnické kategorie)  

4. hod – VkO (Slv) 

5. hod – A (Zich) – ONLINE- Responding to news. Reading

6. hod – Tv (Se) dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Další známky budu zapisovat už na únor.
           – Tv (Ků) - Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

 

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net)  - Znázornění síly - viz připrava v EduPage

2. hod – Ev (Se) - zkuste zatím jen popřemýšlet nad nápadem, názorem či doporučením, co byste mohli udělat pro zlepšení životního prostředí, okolí školy nebo svého domu. Po prázdninách budeme řešit přes EduPage.

3. hod – M (Ost) – ONLINE Věta USU

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE - Kolik je ti let? Počítáme 1 - 10

              RJ (Ny) -  ONLINE - Práce s textem 

              Nj (Ben) - ONLINE - časování sloves, poslech  

5. hod – A (Zich) – PS 33/ I can (2. a 3. část)
                           – PS 68/1 (kdo už nemá CD, použije místo nahrávky přepis textu ve cv. 1 na str. 30)
                           – PS 68/3 (píšeme slova odpovídající popisu, vše zkontrolujeme na příští společné
                              hodině)

6. hod – ČaSP (Zi) - tento týden bez zadání
           – TV (Ků) Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

 

Pátek - pololetní prázdniny

 

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) PS str. 28, cv. 1 do sešitu

2. - 3. hod – Vv (Ků) Namalujte jednoducho zimní krajinu a následně nakreslete tuší (nebo vystřihněte z časopisu) zvíře, které do zimní krajiny patří. Obrázky si uschovejte a při první výuce Vv ve škole si je zkontrolujeme. Inspirace.

4. hod – D (Soch) – ONLINE  - Arabská říše (kontrola a doplnění zápisu)

5. hod – F (Net) – ONLINE - Čas jako fyzikální veličina 

6. hod – ČaSP (Slv)  - příprava pokrmů - dnes odeslat přes EduPage vypracovat nejpozději do 18. 1.

              Tv (Se, Ků) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

- Dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

 

         

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE konstrukce trojúhelníku SUS 

2. hod – Z ( Nev) - Vyplň test ze zeměpisu na EduPage. 

3. hod – Rj (Ho) - Představování - kdo je to? Nácvik písmene Š,š - PS str,36,37
           – RJ (Ny)
 - PS s. 34/11, PS s. 36 - písmeno Л л. Uč. s. 40 –„В гостях“, „Кто это“ (nácvik textu). Procvičuj naučená písmena ZDE

           – Nj (Ben) - písemné opakování lekce 1.2 (EduPage)

4. hod – VkZ (Se) - zápis do sešitu - Stres a zátěžové situace ZDE

5. hod – Č ONLINE - slovesný rod

6. hod – Př (Nyk) - Ptáci – opakování, test v EduPage (do 25.1.). Vznik a vývoj ptáků zápis ZDE. Archeopteryx ZDE 

Středa 

1. hod – M (Ost) 16/2.A

2. hod – D (Soch) - do sešitu si přepište zápis Sámova říše a písemně (za zápis) odpovězte na otázky - ZDE

3. hod – Č (Ben)  ONLINE - opakování sloves 

4. hod – VkO (Slv) - Lidská práva - zasláno přes EduPage, vypracovat do 8.2.

5. hod – A (Zich) – ONLINE: Virtual Soap - reading a story. Useful phrases

6. hod – Tv (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)
           – Tv (Ků) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

 

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net)  - Měření času - aktivita v EduPage

2. hod – Ev (Se) - zápis do sešitu - Obnovitelnné a neobnovitelné zdroje energie - si udělejte sami z prezentace ZDE (jen to nejdůležitější, tzn. výtah - Co je energetika, rozdělení a zástupce - zápis na cca 7 řádků, :-) další informace slouží k doplnění, ty si jen přečtěte)

3. hod – M (Ost) – ONLINE věta SUS

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLIN- Kdo je to?četba a překlad textu učeb.str.40,PS str.35 cv.2,3,nácvik měkkého znaku

              RJ (Ny) - ONLINE -  Моя семья 

              Nj (Ben)  ONLINE 

5. hod – A (Zich) – PS 30/1 (do mezer doplníme slova z boxu; věty poté očíslujeme tak,
                              aby pořadí událostí odpovídalo příběhu v učebnici)
                           – PS 30/2 (do dialogů doplníme fráze z boxu tak, aby dávaly smysl;
                              obě cvičení zkontrolujeme zítra online)

6. hod – ČaSP (Zi) - plnění úkolu ze 7. 1.
           – TV (Ků) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) Opakuj mluvnické kategorie u sloves

2. hod – A (Zich) – ONLINE: Countries of the UK. Dialogues - responses

3. hod – M (Ost) 16/2.B

4. hod – Př (Nyk) - ONLINE - Vznik a vývoj ptáků

5. hod – Z (Nev) ONLINE - Austrálie

6. hod – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) Písemné opakování na EduPage

2. - 3. hod – Vv (Ků) Vytvořte obrázek vaší oblíbené zimní činnosti ve stylu Josefa Lady (pastelky, fixy, voskovky ..). Inspirace

4. hod – D (Soch) – ONLINE  - zkoušení nerozhodných, Arabská říše - vysvětlení a doplnění látky, kontrola zápisu

5. hod – F (Net) – ONLINE - měření teploty

6. hod – ČaSP (Slv)  - odesláno přes Edupage - do 18.1.

              Tv (Se, Ků) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE 

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení .

         

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE

2. hod – Z ( Nev) - Vytiskni / přepiš si zápis na Austrálii ZDE. Vypracuj si test ze zeměpisu na EduPage.

3. hod – Rj (Ho)  - Moje rodina - zopakujte slovíčka z předazbuk.období PS str.4,dopište PS po str.34
           – RJ (Ny)
 - Procvičuj písmenka azbuky, vytvoř si kartičky. PS s.33. Uč. s. 38/15 - nácvik textu. Poslech ZDE 

           – Nj (Ben) Písemná práce na EduPage, dokončit slovíčka dané lekce

4. hod – VkZ (Se) ONLINE - Stres

5. hod – Č –ONLINE 

6. hod – Př (Nyk)  - Ptáci břehů tekoucích vod, obři a trpaslíci – zápis do sešitu ZDE. Králíček obecný ZDE 


Středa 

1. hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - přečtěte si PL Čteme o Sámově říši ve Fredegarově kronice - ZDE a odpovězte na otázky na jeho konci - do ŠS napište nadpis: Sámova říše - PL, opište si otázky a doplňte k nim své odpovědi

3. hod – Č (Ben) – ONLINE 

4. hod – VkO (Slv) - Zopakuj si státní symboly a státní svátky ZDE.
Vypracuj domácí úkol zaslaný přes EduPage (Česká republika - dělba státní moci) - četba z učebnice, zápis, video a procvičování.
Na úkol jsi měl/a dva týdny - do 17.1., práci rozděl podle potřeby.
Vypracuj test - Já a společenský systém - do 17.1.

5. hod – A (Zich) – ONLINE - Reading comprehension. Past tenses

6. hod – Tv (Se) - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE
           – Tv (Ků) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení

Čtvrtek 

1. hod – F (Net)  - Procvič si informace o teplotě ve cvičení ZDE ZDE 

2. hod – Ev (Se)  ONLINE - Obnovitelné a neobnovitelnné zdroje energie

3. hod – M (Ost) – ONLINE

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE -Rodina - představování,seznamování

              RJ (Ny) -  ONLINE- opakování 11. lekce

              Nj (Ben)  ONLINE 

5. hod – A (Zich) – PS 28/3, 4 (popisujeme části domu a nábytek, zkontrolujeme zítra online)
                           – do Pá vypracujeme test Past tenses na EduPage

6. hod – ČaSP (Zi) - zadáno 7. 1. 
           – TV (Ků) 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) Opakování mluvnických kategorií u sloves (EduPage) 

2. hod – A (Zich) – ONLINE - Parts of a house. Past tenses
                               (+ slíbené zadání pro ty nejhorlivější, co nechtějí čekat do příštího
                                    týdne - učte se slovíčka 3C)

3. hod – M (Ost)

4. hod – Př (Nyk) ONLINE - Ptáci břehů tekoucích vod - opakování

5. hod – Z (Nev) –  ONLINE 

6. hod – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021

Pondělí

1. hod – Č (Ben) - opakování na EduPage. Všichni vyplní!!!

2. - 3. hod – Vv (Ků) Vytvořte obrázek libovolného zimního sportu - pokuste se zachytit pohyb sportovce (temp. barvy).

4. hod – D (Soch) – ONLINE  - Byzantská říše (dokončení)

5. hod – F (Net) – ONLINE - opakování - HUSTOTA

6. hod – ČaSP (Slv) - Příprava pokrmu - odesláno přes Edupage

              Tv (Se, Ků) - dívky -  Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE  Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla

         

 

Úterý 

1. hod – M (Ost) – ONLINE

2. hod – Z ( Nev)  - Zkontroluj si, zda máš v sešitě zápisy na jižní ZDE a východní Afriku ZDE. Pokud nemáš, doplň si je. 

3. hod – Rj (Ho) - Písmena 11.lekce - dokonči v PS,zkus je použít v PS str.32 cv.5,6
           – RJ (Ny) - 
Procvičuj písmena azbuky. Nácvik textu uč. s. 34, 36. PS s. 31 – nácvik písmene Й, й

           – Nj (Ben) - poslechové cvičení PS str. 18, cv. 11 (poslech najdeš na EduPage)

4. hod – VkZ (Se) - Téma na měsíc leden je STRES a jeho vztah ke zdraví - podívejte se, prosím, na tato 2 videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Vo2ovUGH2Uc

https://www.youtube.com/watch?v=8Gz8NRLuCGc

5. hod – Č –ONLINE - zájmena, zájmeno jenž

6. hod – Př (Nyk) - Ptáci okraje lesa, křovin, zápis do sešitu ZDE


 

Středa 

1. hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - opište si a s pomocí učebnice doplňte zápis: Arabská říše - ZDE

3. hod – Č (Ben) – ONLINE 

4. hod – VkO (Slv) nezapomeňte odeslat práci do ČaSP - plevelná rostlina - většina již odeslala.

Zopakuj si státní symboly a státní svátky ZDE.
Vypracuj domácí úkol zaslaný přes EduPage (Česká republika - dělba státní moci) - četba z učebnice, zápis, video a procvičování.
Na úkol máš dva týdny - do 17.1., práci rozděl podle potřeby.
Příští týden zašlu test, který vypracuješ do 17.1.2021

5. hod – A (Zich) – ONLINE - Past tenses 

6. hod – Tv (Se) - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE
           – Tv (Ků) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.
                  

 

Čtvrtek 

1. hod – F (Net) - užití hustoty v praxi - kvíz v EduPage - zvládneš li sám/sama tento test, můžeš se pochválit

2. hod – Ev (Se) - Na měsíc leden máte za úkol shlédnout tato 2 videa a příští týden budeme mít online výuku, kde spolu probereme nové téma.

https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

 

3. hod – M (Ost) – ONLINE

4. hod – Rj  (Ho) -  ONLINE- Sestavování rozhovoru,rébus,doplnění textu - učeb.str.38

              RJ (Ny)  - Práce s textem

              Nj (Ben)  Práce s textem

5. hod – A (Zich) - zde procvičujeme minulý čas prostý a zde jeho použití
                             v souvětích s minulým časem průběhovým
                           - kdo si potřebuje osvěžit teorii, hledá zde a zde,
                             kdo musí docvičit nepravidelná slovesa, najde ta
                             nejběžnější zde (přepis výslovnosti ale obsahuje i "neoficiální"
                             znaky; kompletní seznam sloves lze dohledat zde)
                           - kdo si chce zdokonalit čtení před zkoušením, najde link
                             s nahrávkami textů zde

6. hod – ČaSP (Zi) - projděte si zde text o mléčných výrobcích, ať získáte alespoň obecnou představu
                                o jejich rozdělení do skupin, výrobě a nutriční hodnotě základních produktů
                              - zde se můžete inspirovat, pokud byste je chtěli zařadit do svého jídelníčku
                              - kdo by rád získal informací ještě více, hledá zde
           – TV (Ků) 

Pátek 

1. hod – Č (Ben) Zájmena - EduPage

2. hod – A (Zich) – ONLINE - Past tenses

3. hod – M (Ost)

4. hod – Př (Nyk) –  ONLINE -  Ptáci otevřené krajiny, zápis do sešitu ZDE

5. hod – Z (Nev) – ONLINE - Austrálie

6. hod – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

 

 Vánoční prázdniny: 21. 12. 2020 - 1. 1. 2021

 

 

 Prezenční výuka v týdnu od 14. 12. do 18. 12. 2020

 

 

Distanční výuka v týdnu od 7. 12. do 11. 12. 2020

Pondělí

1.hod – Č (Ben) - opakování - cvičení na EduPage

2. hod – Vv (Ků) Vytvořte vánoční ozdobu z papíru (vločka, "vystříhaná chaloupka" na okno, ....) a na následující hodinu mi přineste buď samotný výrobek nebo fotografi v telefonu, děkuji. 

4.hod – D (Soch) – ONLINE  - Středověká společnost a hospodářství

5.hod – F (Net) – ONLINE - Hustota

6.hod – ČaSP (Slv) - Projdi si tyto stránky a přečti si informace " o svém" plevelu.

Se stránkami budeme pracovat příští týden.

Cílem je, naučit se orientovat na stránkách. 

1. stránka , 2. stránka3. stránka           

 Tv (Se) - dívky - Výzva č.2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE

         

 

Úterý 

1.hod – M (Ost) – ONLINE

2.hod – Z ( Nev)  - Vyhledejte si informace ke sátům: Etiopie, Somálsko, Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Malawi, Mosambik, Džibutsko, Komory.  

3.hod – Rj (Ho) -  Představení spolužáků - učeb.str.32 cv.16 a,b - opsat a přeložit do sešitu
          – RJ (Ny) 
 - Procvičuj písmena azbuky. PS s. 27, 28. Text uč. s. 30, 31

         – Nj (Ben) - Test na Edupage - otázky a odpovědi, slovíčka

4.hod – VkZ (Se) - na EduPage v DÚ/písemky najdeš zadání úkolu a otázky k vypracování

5.hod – Č –ONLINE Větné členy

6.hod – Př (Nyk) - Mokřadní ptáci, procvičuj ZDE.  Dravci a sovy, zápis do sešitu ZDE.


Středa 

1.hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - doplňte část PL, který jste dostali ve škole – téma: Křesťanství (využijte informace z učebnice a internet), ve škole si Vaši práci zkontroluji

3.hod – Č (Ben) – ONLINE  Větné členy

4.hod – VkO (Slv) - opakování učiva ZDE

5.hod –A (Zich) – ONLINE - Past continuous

6.hod – Tv (Se) - dívky - Výzva č.2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE
          – Tv (Ků) - Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 15.12..
                  

 

 

Čtvrtek 

1.hod – F (Net) - Hustota - kvíz v EduPage

2.hod – Ev (Se) - v domácích úkolech v EduPage máte zadání a otázky k vypracování - termín odevzdání je dnes

3.hod – M (Ost) – ONLINE

4.hod – Rj  (Ho) -  ONLINE Shrnutí 10.lekce,opis textu ,křížovka

             RJ (Ny)  - Opakování 10. lekvce

             Nj (Ben)  Shrnutí - zápor

5.hod – A (Zich) – uč. 33/6 (odpovídáme podle informací v článku na vedlejší straně, řešení zde)
                           – PS 25/5 (tvoříme pravdivé věty, řešení zde)
                           – kdo stále nechápe, čte zde a docvičuje např. zde
                           – zde slíbený link k poslechům v učebnici (pro nácvik čtení)

 

 

Pátek 

1.hod – Č (Ben) Opakování na EduPage + opakování zájmen

2.hod – A (Zich) – uč. 33/7 (kontrolujeme zde)
                           – procvičujeme zde, zde a/nebo zde 
                           – ujistíme se, že máme dopsaný PS (ve středu vybírám ke kontrole) 
                              a umíme zadaná slovíčka (píšeme rovněž ve středu)

3.hod – M (Ost)

4.hod – Př (Nyk) – ONLINE -  Dravci a sovy

5.hod – Z (Nev) – ONLINE - Afrika - zadání projektu

6.hod – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

 

 

Prezenční výuka v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020

Pondělí

1.hod – Č (Ben) - UČ str. 49 + 50: Odvozování přídavných jmen (přečíst), 51 - 52 Vybrané pravopisné problémy (sturčný zápis - vždy dvojici slov napsaní pod sebou i s příponami)

2. - 3. hod – Vv (Ků) - Vytvořte obrázek s tématikou "Mikuláše a čerta" a na následující online hodině ( 30.11. ) svoji práci odprezentujete - i s prvním úkolem ( inspirace Zde ).

4.hod – D (Soch) – ONLINE - Římská kultura

5.hod – F (Net) – ONLINE - Měření hmotnosti

6.hod – ČaSP (Slv) - POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Pěstitelství - zasláno přes EduPage - vypracovat do 23.11. do 20.00.

          – TV (Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3.týden

 

Úterý 

1.hod – M (Ost) – ONLINE

2.hod – Z ( Nev) - S pomocí atlasu a internetu si do sešitu udělejte zápis na státy Jižní Afriky. (Nadpis Jižní Afrika, 5 řádků vynechat. Pak pište jednotlivé státy. Ke každému státu napište jeho hlavní město, zkuste najít zajímavou nebo důležitou informaci  a vynechte si zhruba 2 řádky.) Státy: Angola, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Lesotho, Svazijsko, JAR (zde vynechte alespoň 5 řádků), Madagaskar, Réunion, Mauricius, Seychely. Zkontrolujeme a doplníme si zápis v páteční hodině. 

3.hod – Rj (Ho) Nácvik čtení - texty v učeb.str.24 -27,v PS dokončit str.16,17
          – RJ (Ny)
  Uč. s. 27 – nácvik čtení textu . PS s. 21,22. Slovíčka z PS s.23 přepiš do školního sešitu
          – Nj (Ben) Test na známky na edupage (slovíčka), zápis do sešitu ZDE     

4.hod – VkZ (Se) ONLINE - přihlaste se, prosím, přes EduPage. Pokračujete ve vypracování projektu. Dnes proběhne kontrola úkolů 1 - 5. Termín odevzdání projektu je 30.11. 

5.hod – Č –ONLINE 

6.hod – Př (Nyk) -  Chování ptáků – potrava, dorozumívání, zápis do sešitu ZDE


 

Středa 

1.hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch)  - písemná práce ((Římské náboženství, kultura, Zánik Říma) - bude otevřena do pátku, opište si a doplňte zápis Franská říše - ZDE

3.hod – Č (Ben) – ONLINE  Tvoření slov

4.hod – VkO (Slv) - POZOR ZMĚNA TERMÍNU - Komunikace a společenská pravidla - zasláno přes EduPage - dokončit do 1.12. a leták přinést s sebou do hodiny VKO.

5.hod –A (Zich) – ONLINE  - Offering help. Stating intentions

6.hod – Tv (Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3.týden
          – Tv (Ků) - Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12., děkuji.
                  

 

Čtvrtek 

1.hod – F (Net) - Hmotnost - kvíz v EduPage

2.hod – Ev (Se) - pracujte na projektu dle plánu a pokynů ZDE. Termín odevzdání je 30.11.

3.hod – M (Ost) – ONLINE

4.hod – Rj / Nj (Nyk, Hom, Ben)   ONLINE Rj (Ho)  ú k 10.lekci

             RJ (Ny)  - úvod k 10. lekci

             Nj(Ben) Online - Hobby

                       

5.hod – A (Zich) – uč. 27/3 (dokončujeme fráze, reagujeme na sdělení, kontrolujeme zde a zde)
                           - PS 20/2 (doplňujeme chybějící slova, řešení zde)
                          – PS 20/1 (doplníme chybějící slova, kontrolujeme poslechem na CD, případně zde)

6.hod – ČaSP (Zich) – zásady správného stolování si nastudujeme / osvěžíme zde (obrázek slavnostně
                                   prostřeného stolu zkoukneme spíše pro inspiraci, nazpaměť se ho neučíme)
                                – že správně (evropským způsobem) zacházíme s příborem se ujistíme zde
                                – co dělat, když se něco zvrtne, zjistíme zde
                                – pak už jen s lehkostí experta správně odpovíme na všechny záludné otázky
                                   testu Stolování na EduPage (počet pokusů neomezen, termín odevzdání
                                   ano-  do St 9. 12.) a máme splněno

 

Pátek 

1.hod – Č (Ben) PS str. 22, cv. 7, str. 23, cv. 4

2.hod – A (Zich) – uč. 27/5b (posloucháme zde, spojujeme jména s obrázky, řešení zde)
                          – PS 21/3 (formulujeme nabídky pomoci, ověřujeme zde)
                          – učíme se nová slovíčka 2D (na Čt 3. 12.)

3.hod – M (Ost)

4.hod – Př (Nyk) –  ONLINE -  Chování ptáků – způsob života 

5.hod – Z (Nev) – ONLINE

6.hod – Hv (Ost) poslech - EduPage

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 16. 11. do 20. 11. 2020

Pondělí

1.hod – Č (Ben) Opakování větných členů, obohacování slovní zásoby - cvičení na EduPage

2. - 3. hod – Vv (Ků) Zhlédněte film 'Basquiat' (odkaz) a následně napište, co vás ve filmu nejvíce zaujalo a čím je postava zajímavá (nejméně na 10 řádků). Vaše práce mi zašlete do 22.11. na email, děkuji. Alternativní úkol - vyberte si techniku a téma spojené s podzimem (odkaz) a svoji práci mi pak následně odprezentujete na on-line hodině 23.11.

4.hod – D (Soch) - ONLINE - Římská kultura - kontrola a dovysvětlení zápisu

5.hod – F (Net) - ONLINE - Měření objemu pevného nepravidelného tělesa

6.hod – ČaSP (Slv) - Pěstitelství - zasláno přes EduPage - vypracovat do 30.11.

(Se) - Tv dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden.

TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

 

Úterý - státní svátek

 

Středa 

1.hod – M (Ost) - test Edupage - základní operace se zlomky

2. hod – D (Soch) 

4. týden (po prázdninách, 9. – 13. 11.)

St– TK  přepište si svůj první zápis do ŠS 7. třídy - "Stěhování národů" - ZDE

3.hod – Č (Ben) – ONLINE Slovotvorba 

4.hod – VkO (Slv) - Komunikace a společenská pravidla - zasláno přes EduPage - dokončit do 9.12. 

5.hod –A (Zich) – ONLINE - Will for predictions. Prepositions in / on

6.hod – Tv (Se, Ků) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden.

 - TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

Čtvrtek 

1.hod – F (Net) Měření objemu pevného nepravidelného tělesa - test v EduPage

2.hod – Ev (Se) - ONLINE - pokyny k vypracování projektu ZDE - přihlaste se, prosím přes EduPage. Budete potřebovat přihlašovací údaje. Kdo nemá, poprosí tř. uč. 

3.hod – M (Ost) – ONLINE

4.hod – Nj (Ben)   ONLINE Ich mag das!, nástroje, aktivity
             Rj (Ny) -  procvičování písmen azbuky 9. Lekce
             Rj (Ho)   - Redukce samohlásek při čtení nácvik písmene E,e ,přepis textů PS str.21,22

5.hod – A (Zich) - uč. 25/4 (zde posloucháme, o jakých tématech mluvčí hovoří,
                                    kontrolujeme zde)  
                                 - PS 22/5 + 19/5 (pomocí will / won´t a slovesa v závorce predikujeme,
                                   tj. předvídáme budoucí vývoj, řešení viz výše)

6.hod – ČaSP (Zich) - tento týden nevyučováno

 

Pátek 

1.hod – Č (Ben) Tvoření slov - PS str. 20, cv. 1

2.hod – A (Zich) – PS 18/2, 3 (procvičujeme slovní zásobu, řešení zde)
                          – uč. 25/3 (opakujeme předložky in / on, ověřujeme v "řešení" výše)
                          – do Pá 27. 11. Vypracujeme test na Edupage (Prepositions in/on)

3.hod – M (Ost) - sčítání zlomků

4.hod – Př (Nyk) – ONLINE- Plazi -  test v EduPage. Ptáci – zápis do sešitu ZDE

5.hod – Z (Nev) – ONLINE Vytiskni (opiš) si zápis na Střední Afriku zde. Na EduPage s tímto zápisem vypracuj test ze zeměpisu - Afrika - státy střední Afriky.

6.hod – Hv (Ost)  poslech - EduPage

 

 

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 9. 11. do 13. 11. 2020

Pondělí

1.hod – Č (Ben) - PS str. 17, cv 2. (1,2,3,4), PS str. 46, cv. 1 (kontrola ZDE)

2.hod – Vv (Ků) - Zhlédněte film 'Basquiat' (odkaz) a následně napište, co vás ve filmu nejvíce zaujalo a čím je postava zajímavá (nejméně na 10 řádků). Vaše práce mi zašlete do 22.11. na email, děkuji.

4.hod – D (Soch) – ONLINE - Římské císařství - kontrola zápisu, nové téma - Římské náboženství 

5.hod – F (Net) – ONLINE - Měření odměrným válcem

6.hod – ČaSP (Slv) - Pěstitelství - zasláno přes EduPage - vypracovat do 30.11.

 

Úterý 

1.hod – M (Ost) – ONLINE

2.hod – Z ( Nev) - Vypracuj si test na EduPage - Afrika - státy Sahelu.

3.hod – Rj (Ho)Nácvik čtení - uč.str.25/6,8,9, nácvik písmene N,n

                Rj (Ny) - Uč. s. 24/5 – přečti, uč. s. 25/6,8,9 – přečti, přelož. PS s. 20 písmeno Н (N)

             Nj (Ben) Opakování lekce 1.1 - test na známky na EduPage (časově omezeno)

         

4.hod – VkZ (Se) - ZDE najdete plán, pokyny a úkoly na celý měsíc listopad. Online výuka proběhne 24.11. Úkol č.6 mi, prosím, zašlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 30.11. do 10:00 h. Během měsíce listopadu vám budu zde na webových stránkách a na EduPage průběžně připomínat, co máte mít hotové na danou hodinu, abyste to všechno netvořili až na poslední chvíli. Těším se na vaše výtvory, Servítová.

5.hod – Č –ONLINE

6.hod – Př (Nyk) - Želvy a krokodýli – procvičuj ZDE Uč. s. 30, 31 – Ještěři a hadi - zápis do sešitu ZDE

 

Středa 

1.hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - Podle vzoru si doplňte zápis "Zánik Říma" a "Římská kultura" - ZDE, připomínám písemnou práci, která bude pro Vás otevřená od středy do čtvrtka tohoto týdne.

3.hod – Č (Ben) – ONLINE  Způsoby obohacování slovní zásoby

4.hod – VkO (Slv) - ONLINE - Komunikace a společenská pravidla - vysvětlení úkolu

5.hod –A (Zich) – ONLINE  - Will for decisions

6.hod – Tv (Se) - dívky, ZDE najdete pokyny a tréninkový plán k tělesné výchově. Hodně zdaru a 30.11. se budu těšit online!

Ků - chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

 

 

Čtvrtek 

1.hod – F (Net) - Měření odměrným válcem - převody jednotek objemu - Kvíz ZDE + test v EduPage

2.hod – Ev (Se) - pokyny, plán a úkol k výuce Ev budou zadány příští týden zde na webových stránkách

3.hod – M (Ost) – ONLINE

4.hod – Rj, / Nj (Nyk, Hom, Ben)   ONLINE    

             Rj (Ny) Кто тут, кто там, кто ето  (Ho) - Čteme nová písmena  a úvodní rozhovory,nácvik písmene JA,ja                

5.hod – A (Zich) – uč. 30/2 a PS 16/2( will pro okamžitá rozhodnutí, nabízíme pomoc / slibujeme
                              podle vzoru v úvodu, kontrolujeme zde a zde)

                           – PS 16/1 (po přečtení životopisu rozhodujeme o pravdivosti tvrzení pod článkem,
                              správně zde)

                          – PS 17/3 (posloucháme na CD, doplňujeme dialogy, ověříme zde)

6.hod – ČaSP (Zich) - tento týden nevyučováno

 

Pátek 

1.hod – Č (Ben) Pročíst tabulky v UČ str. 34, 35 (budeme potřebovat do online hodiny)

                          Způsoby obohacování slovní zásoby - cvičení ZDE

         

2.hod – A (Zich) – uč. 30/1 a PS 17/4 (predikujeme budoucí události, ověříme zde a zde)

                           – učíme se nová slovíčka (označená z 2BC),
                              do Pá 20.11. vypracujeme test na EduPage (Slovíčka 2 BC)

3.hod – M (Ost)

4.hod – Př (Nyk) – ONLINE - Ještěři a hadi, cizokrajní hadi

5.hod – Z (Nev) –ONLINE- Afrika - státy střední  Afriky

6.hod – Hv (Ost) - poslech - komentář a odkaz zadán v EduPage

 

 

 

 

Distanční výuka v týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2020

Pondělí

1.hod – Č (Ben) UČ str. 29 - zápis Slova s časovým příznakem, cv. 1a (kontrola ZDE)

4.hod – D (Soch) – ONLINE  - opakování Caesar, Octavianus, nové téma: Římské císařství

5.hod – F (Net) – ONLINE - Objem - jako fyzikální veličina - týdenní projekt

 

 

Úterý 

1.hod – M (Ost) – ONLINE

2.hod – Z ( Nev) - Vypracuj si test ze zeměpisu na EduPage (Afrika - práce s atlasem)

3.hod – Rj, / Nj (Nyk, Hom, Ben) Úvod k 9.lekci,nácvik písmene M,m - PS str.18,19 (Ho) 

             Nj (Ben) poslech německé abecedy ZDE + zbytek slovíček z lekce 1.1

               RJ - (Nyk.) - Uč. s. 22/6,8 číst, PS s. 17/ 8,9 – procvičuj. PS s. 17/slovíčka pod tabulkou přepiš do                   školního sešitu

5.hod – Č –ONLINE - opakování s praktikantkou

6.hod – Př (Nyk) - Obojživelníci – opakování, vypracuj test v Edupage do 9.11. Uč. s. 26, 27 – Plazi (charakteristika), zápis do sešitu ZDE

 

 

Středa 

1.hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - podle vzoru doplňte zápis "Římské císařství" a s pomocí učebnice s. 126 a internetu doplňte zápis "Náboženství" (včetně "Křesťanství" - nevyplňujte pouze odlišnosti římského náboženství a křesťanství + společné znaky judaismu a křesťanství - jsou žlutě označené - probereme je spolu na on-line hodině v pondělí) - vzor  ZDE

3.hod – Č (Buk) – ONLINE  - větné členy

5.hod –A (Zich) - Star travellers - reading skills. The future simple tense - ONLINE 

 

 

Čtvrtek 

1.hod – F (Net) - Měření objemu - materiál k vypracování zaslaný na EduPage

3.hod – M (Ost) – ONLINE

4.hod – Rj, / Nj (Nyk, Hom, Ben) –  ONLINE - Rj (Nyk) - Úvod k 9. lekci   

             Nj (Ben) - Opakování na EduPage

                Rj (Ho) -Poslech textu s porozuměním,vyhledávání odpovídajícího obrázku.Nácvik čtení uč.25cv.6 (pozor na přízvuk)

                             nácvik písmene A,a

5.hod – A (Zich) - uč. 21/5, PS 15/4 (do textu doplňujeme slovesa v budoucím
                            čase prostém tak, aby věty dávaly smysl, řešení zde)

                          - učíme se slovíčka 2A, do St 11. 11. vypracujeme na Edupage test (Slovíčka 2A)

 

 

Pátek 

1.hod – Č (Ben) PS str. 17, cv. 1 (kontrola ZDE)

2.hod – A (Zich) - uč. 21/7, PS 15/6 (budoucí čas prostý, tvoříme otázky,

                             dodržujeme správný slovosled, tj. 1. tázací výraz (když nějaký je),

                             2. pomocné sloveso (= will), 3. podmět, 4. významové sloveso

                             v základním tvaru, 5. zbytek věty; řešení zde)

                           - PS 15/5 (posloucháme na CD, kroužkujeme, kontrola viz výše)

3.hod – M (Ost)

4.hod – Př (Nyk) – ONLINE - Želvy a krokodýli

5.hod – Z (Nev) – ONLINE - Střední Afrika

 

 

Distanční výuka 14.10. do 23.10.2020

Středa 14.10.:

1.hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - postupujte dle instrukcí v PL  - ZDE

3.hod – Č (Ben) – ONLINE - pozvánku najdete na svém gmailu

5.hod –A (Zich) - ONLINE - pozvánku s linkem k připojení najdete ve svém školním Gmailu

Čtvrtek 15.10.:

1.hod – Net - ONLINE - testování SCIO

3.hod – M (Ost)ONLINE

4.hod – Rj, / Nj (Nyk, Hom, Ben) – Rj - Práce s textem ONLINE

5.hod – A (Zich) - zopakujeme si tvary sloves a minulý čas prostý zde 

                           - vypracujeme test na Edupage (Slovíčka Unit 1)

        

Pátek 16.10.:

1.hod – Č (Ben) UČ str. 24, cv. 6 a 8 (přepiš bez chyb do sešitu (řešení ZDE)

                          Do sešitu mluvnice zapsat Odborné termíny (zápis z tabulky str. 25)

                                 

2.hod – A (Zich) 

          - v uč. na str. 14  se vrátíme k článku, který jsme překládali na online hodině (poslech zde),
            a vypracujeme cv. 2 (řešení zde)

          - PS 10/1, 2 (řešení zde, poslech ke cv. 2 na CD v PS)

 

3.hod – Ků - ONLINE - testování Heureka

4.hod – Př (Nyk) – ONLINE - Rozmnožování obojživelníků – obr. do sešitu ZDE

5.hod – Z (Nev) – ONLINE - Státy Sahelu

Pondělí 19.10.:

1.hod – Č (Ben) doplňovací cvičení ZDE (výsledek vyfotit a poslat mi na e-mail), zápis UČ str. 25 - Odborné názvy

4.hod – D (Soch) – ONLINE - opakování provincie Říma, Sulla, Spartakovo povstání, Caesar, nové téma: Římské císařství

5.hod – F (Net) - Odchylka měření – ONLINE

Úterý 20.10.:

1.hod – M (Ost) – ONLINE

2.hod – Z ( Nev) - Dodělejte si mapku Afriky v sešitě (zaznačte všechny pojmy, které máte v tištěném zápise Afrika). Vypracujte si test na EduPage.

3.hod – Rj, / Nj (Nyk, Hom, Ben)

Rj - (Nykodýmová) - Opakovat slovní zásobu – barvy (ve spojení s učebními pomůckami, zvířaty). Uč. s. 21 text, PS s. 15 písmeno y

Zopakujte si barvy,do sešitu odpovězte jakou barvu má moře,kava,citron,coca-cola 

PS str.14,15,po písmenko V (Homolková)

Nj - Test na EduPage (Ben) + slovíčka od das Alter  po Tschechien

5.hod – Č (Ben) –ONLINE

6.hod – Př (Nyk) - Naši obojživelníci. Zápis do sešitu ZDE

Středa 21.10.:

1.hod – M (Ost)

2. hod – D (Soch) - 1) písemná práce - Punské války (odkaz bude poslán přes EduPage, budete mít 1 pokus, práce bude otevřena do čtvrtka)

2) zkontrolujte si správné doplnění zápisu Caesar a nově ve Vašich PL doplňte zápis "Octavianus" (podle učebnice s. 118 a případně s pomocí internetu) - PL ke kontrole - ZDE

3.hod – Č (Ben) – ONLINE

5.hod –A (Zich) - Talking about likes and dislikes -ONLINE

Čtvrtek 22.10.:

1.hod – F (Net) - opakování přesnosti měření - ZDE, + Plocha, obsah + materiál k vypracování zaslaný na EduPage

3.hod – M (Ost)ONLINE

4.hod – Rj, / Nj (Nyk, Hom, Ben) –Kdo je tu? PSstr.16(Homolková), Rj (Nykodýmová)  text - Кто тут? PS 15, 16. ONLINE

 

5.hod – A (Zich) - uč. 16/3 (posloucháme zde, snažíme se zachytit požadované údaje,
                             kontrolujeme zde)

                           - PS 11/4 (píšeme pravdivě o svém vztahu k aktivitám na obrázku,
                             ověříme zde)

                           - PS 11/5 (tvoříme otázky, na které krátce odpovíme, řešení zde)

                                 

Pátek 23.10.:

1.hod – Č (Ben) procvičování online větných členů ZDE (pak pošlete výsledek, pokud nebudete něčemu rozumět, ozvěte se, spolu to zvládneme) + krátký test na EduPage

2.hod – A (Zich) - uč. 18/1 (ústně, řešení zde; kdo si potřebuje osvěžit gramatiku
                             minulého času prostého, hledá v PS na str. 73-74,
                             případně detailnější vysvětlení zde)

                           - PS 12/4 (řešení zde)

                           - PS 13/5 (ke kontrole zde)

                           - PS 13/ I can - 2. část (správně zde)

3.hod – M (Ost)

4.hod – Př (Nyk) – ONLINE

5.hod – Z (Nev) – ONLINE - Státy Sahelu


 

 

 

 

Ze života třídy