Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Eva Nevěčná

Moji milí sedmáci,  

všichni jsme doufali, že po jarních prázdninách už vás pustí konečně do školy. Bohužel, zatím to tak nevypadá, ale věřím, že ta chvíle už se blíží. Vím, že je to pro nás všechny velmi náročné období, ale vydržte. Dodržujte denní režim, sledujte tyto stránky, do online hodin se přihlašujte přes EduPage (s funkčním mikrofonem a ideálně i s kamerou), poctivě si pište zápisy a dělejte zadané testy. Pokud zapomenete na nějaký test/úkol, co nejdříve napište danému učiteli, poproste ho o znovuotevření a  test/úkol co nejdříve vypracujte. Kdo test/úkol nevypracuje ani v prodlouženém termínu, automaticky dostává za 5. 

Absence omlouvejte do tří dnů. 

Nechť vás síla provází

Vaše třídní E. Nevěčná

 

Distanční výuka od 1. 3. až 5. 3. 2021

Pondělí 1.3.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE -

2. hod. - ČJ (Kab) - přirovnání - PS str. 57/1 + 2a) - doplň

3. hod - Z (Nev) - ONLINE - Severní Amerika (Kanada, USA)

4. hod - Hv (Ost) - 

5. hod -  (Nyk) -

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) -
 • Tv (Se) - 
 • Tv (Ků) -

 

Úterý 2.3.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE -

2. hod. - VkO (Soch) - 

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - 
 • RJ (Nyk) - 
 • RJ (Hom) - 

4. hod. - M (Nev) - Vypracuj test z matematiky na EduPage

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - skloňování zájmena jenž

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - Sharing the writing tasks about memorable dreams

 

Středa 3. 3. 

1. hod. - ČJ (Kab) - práce s chybou - PS str. 28/5 - opiš do sešitu a pošli do 5.3.

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE -reading: Dylan's plan + useful expressions

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage

4. hod. - Fy (Net) - 

5. hod - M (Nev)  - ONLINE -

6. hod - Tv 

 • Tv (Se) - dívky
 • Tv (Ků) - chlapci

 

Čtvrtek 4. 3.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE -

2. hod. - D (Soch) -

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - 
 • RJ (Nyk) -
 • RJ (Hom) - 

5. hod. - AJ (Chud) - Everyday Ebglish: writing task - Make dialogue, use expressions uč. 51/3a,b

6. hod - ČaSP (Zich) -

 

Pátek 5. 3.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE -

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Číslovky

3.-4. hod. - Vv (Ků) - 

5. hod. - Ev (Se) - 

 6. hod - Vkz (Nev)

 

Distanční výuka od 22. 2. až 26. 2. 2021

Pondělí 22.2.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE - Skládání sil různého směru

2. hod. - ČJ (Kab) - opis z uč. str. 59/9 + vypsat z textu zájmena a určit jejich druh (poslat přes EduPage do 25.2.)

3. hod - Z (Nev) - ONLINE - Amerika

4. hod - Hv (Ost) - 

5. hod -  (Nyk) - Části těla semenných rostlin – kořen, procvičuj ZDE.  Stonek, zápis do sešitu ZDE

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) -
 • Tv (Se) - pokračuj v únorové výzvě. Příští hodina bude online a odevzdává se vyplněný tréninkový plán
 • Tv (Ků) - tréninkový plán

 

Úterý 23.2.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE - Velká Morava, Kultura Velké Moravy (kontrola a doplnění zápisu)

2. hod. - VkO (Soch) - dnes Vás čeká třetí, poslední, část Vašeho třítýdenního úkolu - zapište si zápis "Žijí s námi", který se týká národnostních menšin v ČR a doplňte odpovědi na otázky s ním související - poté vše ofoťte a pošlete své vypracování ke kontrole

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) -  Lekce 1.3 - čísla (procvičování na EduPage)
 • RJ (Nyk) - Uč. s. 46/20 – četba, překlad (budeme zkoušet), PS s. 40/11, 13. Dokonči s. 39/10. Uč. s. 47 – říkanka - naučit do 25.2. (zadáno již 18.2.) 
 • RJ (Hom) -  Úvod ke 13.lekci - opak.domácích zvířat - PS str.42 cv.1 pojmenuj uvedená zvířata

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - vypracuj test z matematiky v EduPage. 

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Zájmena - ústní zkoušení a určování

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - Indefinite pronouns; listening: memorable dreams

 

Středa 24. 2. 

1. hod. - ČJ (Kab) - test na EduPage - zájmena

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - indefinite pronouns; Irregular verbs - past simple + past participle

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage

4. hod. - Fy (Net) - Skládání sil různého směru - úkol v EduPage

5. hod - M (Nev)  - ONLINE - Zlomky - opakování

6. hod - TV - chlapci - ONLINE

                   - dívky - ONLINE - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu

 

 

Čtvrtek 25. 2.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE -  Části těla semenných rostlin – kořen 

2. hod. - D (Soch) - přepište a doplňte 1. část zápisu "První Přemyslovci"  - ZDE

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - Lekce1.3 - číslovky do 1000, jazyky
 • RJ (Nyk) - Opakování 12. lekce
 • RJ (Hom) - Kde kdo bydlí - město,vesnice,domácí zvířata,nácvik písmene Ch,ch

5. hod. - AJ (Chud) - project: My memorable dream

6. hod - ČaSP (Zich) -

             TV - chlapci - ONLINE

 

Pátek 26. 2.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE - Zlomky

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Zájmena - ústní zkoušení a určování

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Nakreslete věc/činnost, kterou uděláte jako první, až skončí veškerá vládní opatření.

5. hod. - Ev (Se) - zkus popřemýšlet a vyhledat si základní informace o: Ekologické zemědělství - biopotraviny. Bude to projekt na březen.

6. hod - Vkz (Nev) - vypracuj test z VkZ na EduPage. 

 

 

Distanční výuka od 15.2. až 19.2. 2021

Pondělí 15.2.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE - Skládání sil opačného směru a obecného směru

2. hod. - ČJ (Kab) - Charakteristika - dokončení - odevzdání samostatné práce přes EduPage, vyhodnocení

3. hod - Z (Nev) - ONLINE- Oceánie

4. hod - Hv (Ost) - 

5. hod -  (Nyk) - Opakování - plavuně, přesličky, kapradiny – procvičuj ZDE Části těla semenných rostlin, kořen - zápis do sešitu ZDE. Vypracuj test v EduPage (do 22.2.)

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) - Veselý talíř - zasláno přes EduPage
 • Tv (Se) - dívky -Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série.
 • Tv (Ků) -chlapci - tréninkový plán

 

Úterý 16.2.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE -  Velká Morava

2. hod. - VkO (Soch) - pokračujte v práci na projektu, dnes byste si měli zopakovat téma ústava a státní svátky - test v EduPage (test neukládejte, nemohli byste se k němu už vrátit), vyplňte ho a hned odevzdejte

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) -  procvičování lekce (EduPage - slovíčka aktuální lekce, číslovky, časování sloves)
 • RJ (Nyk) -  PS s. 39/8 a,b – přepiš. PS s. 39/9 – dobrovolné, PS s. 41 – číslovky (přepsat do sešitu, naučit). Uč. s.47/říkanka (naučit do 25.2.)
 • RJ (Hom) -  SZ 12.lekce,vypracovat všechna cvičení v PS str.39,40

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - vypracuj test z matematiky v EduPage.

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Tvarosloví

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - Reading: The Tailor of Swaffham

 

Středa 17. 2. 

1. hod. - ČJ (Kab) - Koncovky přídavných jmen - opis cvičení z uč. str. 58/5 (poslat přes EduPage)

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - Grammar: indefinite pronouns

3. hod. - Z (Nev) - Opiš si do sešitu zápis na Oceánii - ZDE

4. hod. - Fy (Net) -  Skládání sil opačného směru - aktivita v EduPage

5. hod - M (Nev)  - ONLINE - Zlomky - opakování

6. hod - Tv (Ků) chlapci - tréninkový plán

             Tv (Se) - dívky -Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série.

 

Čtvrtek 18. 2.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE- Části těla semenných rostlin, kořen

2. hod. - D (Soch) - opište si zápis Kultura a společnost Velké Moravy - ZDE

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE- Zlomky

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE 

 • NJ (Ben) - písemka (slovíčka - str. 44, das Casting - wirklich), slovosled v tázací větě
 • RJ (Nyk) - Сколько тебе лет?
 • RJ (Hom) - Kontrola PS str.39,40, Pohádka Tři medvědi - poslech,porozumění textu

5. hod. - AJ (Chud) - Opakování: test v EduPage + připrav si na další online hodinu PS 38/4 (doplň zájmena); 39/5 (přečti text a označ věty pravdivé či nepravdivé) + na fólii uč. 49/5 (dobrovolné)

6. hod - ČaSP (Zich) - 

 

Pátek 19. 2.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE - Zlomky

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Zájmena - ústní zkoušení, PS str. 27/1 a 2

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Nakreleste obrázek činnosti, která vám v době korona viru nejvíce chybí (pastelky, voskovky, progresso, ...) Obrázek si uschovejte a při návratu do školy si je prohlédneme.

5. hod. - Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage. Dnes je poslední termín odevzdání!

 6. hod - Vkz (Nev)

 

Distanční výuka od 8.2. až 12.2. 2021

Pondělí 8.2.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE - Zadání síly, skládání sil

2. hod. - ČJ (Kab) - Charakteristika - udělej si zápis pomocí učebnice str. 117 (co to charakteristika je, jakou rozlišujeme a co to znamená + 5 bodů osnovy)

3. hod - Z (Nev) - ONLINE- Austrálie a Oceánie

4. hod - Hv (Ost) - 

5. hod -  (Nyk) - Mechorosty – zopakuj ZDE Plavuně, přesličky, kapradiny – zápis do sešitu ZDE

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) - Veselý talíř - příprava pokrmů - zasláno přes EduPage
 • Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si prostuduj pokyny a plán najdeš ZDE
 • Tv (Ků) -chlapci - Prostudujte si tréninkový plán a pravidelně zapisujte svoje časy. Plán je volen relativně jednoduchý, proto budu rád, pokud si nějáké cviky doplníte a vložíte do plánu sami ( je to však na vás :-) ). 

 

Úterý 9.2.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE -  kontrola zápisu Avaři a Sámova říše, doplnění zápisu Velká Morava

2. hod. - VkO (Soch) - zadání bude posláno přes EduPage, 1. úkolem bude vypracovat písemnou práci na státní symboly ČR

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) -  osobní údaje - poslech (EduPage)
 • RJ (Nyk) -  Opakuj azbuku, procvičuj úvodní text 12. lekce. Uč. s. 43/13. PS dokonči s. 38. Připomínám úkol v Edupage (do 10.2.)
 • RJ (Hom) -  Opakuj SZ 12.lekce,učeb.str.45 cv.16a číst a přeložit,16b písemně do ŠS 

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - vypracuj test z matematiky v EduPage.

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Charakteristika 

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - Člen určitý the a neurčitý a/an; na zítra vypracuj na fólii 47/4a (zkontrolovat si můžeš poslechem ZDE) a uč. 54/4

 

Středa 10. 2. 

1. hod. - ČJ (Kab) - Vlastní charakteristika kamaráda či dospělé osoby z rodiny - samostatná práce (pošli ke kontrole nejpozději do 15.2.)

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - čtení příběhu + porozumění: Sweet Sue and the bank robbers uč. 46 - poslech ZDE; preposition of places 

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage. 

4. hod. - Fy (Net) -  Skládání sil

5. hod - M (Nev)  - ONLINE - Zlomky - násobení, dělení

6. hod - Tv (Ků) chlapci - tréninkový plán

             Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si prostuduj pokyny a plán najdeš ZDE

 

Čtvrtek 11. 2.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE Plavuně, přesličky, kapradiny

2. hod. - D (Soch) - vyplňte opakovací test: Byzantská a Arabská říše, který bude otevřen od středy do pátku. Máte pouze 1 pokus! 

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE- Zlomky - násobení, dělení

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE 

 • NJ (Ben) - Číslovky 20 - 100, osobní údaje
 • RJ (Nyk) - Číslovky 1 - 10
 • RJ (Hom) - Číslovky 1 - 10,spojení 2,3,4 bratři,sestry 

5. hod. - AJ (Chud) - Opakování slovní zásoby lekce 4A podle PS + dokonči projekt: the UK podle zadání

6. hod - ČaSP (Zich) - základní informace týkající se využití brambor v kuchyni
                                    si 
přečteme zdezdezde a zde 
                                 - kdo chce, může se inspirovat v receptech 
zde 
                                 - druhy luštěnin si projdeme 
zde, jejich vliv na zdraví zde a zde
                                    jak je správně uvařit zjistíme zde, zájemci hledají nápady zde 
                                 - do Pá 26. 2. vypracujeme na EduPage test Brambory a luštěniny

 

Pátek 12. 2.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE - Zlomky - dělení

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Tvarosloví - co už umíme

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Pokuste se vytvořit optický klam, který bude i vystínovaný. Inspirace.

5. hod. - Ev (Se) - úkol zadán v Dú/písemky v EduPage - termín odevzdání do 19.2.2021 

 6. hod - Vkz (Nev)  ONLINE - Beseda nan téma dospívání

 

Prázdniny: 1.2. 2021 - 5. 2. 2021

Plán na týden: doplňte si, co vám chybí, zopakujte si probrané, čtěte, choďte ven, odpočívejte, pomáhejte doma. ;)

 

Distanční výuka od 25.1. až 29.1. 2021

Pondělí 25.1.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE - Síla jako fyzikální veličina, měření, jednotky

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Zájmena 

3. hod - Z (Nev) - ONLINE- Austrálie, oceánie

4. hod - Hv (Ost) - Poslech - EduPage 

5. hod -  (Nyk) -  Botanika – přechod rostlin na souš, mechorosty - zápis do sešitu ZDE

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) -  
 • Tv (Se) - Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Další známky vám budu zapisovat až na únor.
 • Tv (Ků) -chlapci - Vybrete si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každy cvik nejméně 30 vteřin při maximální intenzitě.

 

Úterý 26.1.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE -  dokončení kontroly látky - Arabská říše, nové téma - Sámova říše (Fredegarova kronika - kontrola odpovědí na otázky k textu )

2. hod. - VkO (Soch) - vypracujte kontrolní písemnou práci na opakování učiva "Ústava" - během vyplňování můžete použít nejen své znalosti, ale i internet, jedná se o opakování k budoucí písemné práci "naostro". Test obdržíte během dnešního dne.

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - UČ str. 38, cv. 5 (přečti, přelož, vypracuj do sešitu, vyfoť a pošli na EduPage)
 • RJ (Nyk) - Text uč. s. 40 (četba, překlad), uč 41/6 – výslovnost. PS s.36,37 – nácvik Ш, ш, ь
 • RJ (Hom) -Nácvik čtení uč.str.40 oba texty,učeb.str.42 cv.8a přečíst a přeložit,8b doplnit a přepsat azbukou do ŠS 

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - vypracuj test z matematiky v EduPage.

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Odvozování - souhrnná cvičení

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - The definite article THE

 

Středa 27. 1. 

1. hod. - ČJ (Kab) - Práce s textem - uč. str. 55 a 56 /6 - odpověz  na otázky ANO/NE (ústně)

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - Prepositions + Our trip to London

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage. 

4. hod. - Fy (Net) - Znázornění síly - viz. příprava v EduPage

5. hod - M (Nev)  - ONLINE - Zlomky - násobení

6. hod - Tv (Ků)  - chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

             Tv (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Další známky vám budu zapisovat až na únor.

 

Čtvrtek 28. 1.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE- Mechorosty

2. hod. - D (Soch) - zápis Velká Morava ZDE tentokrát zápis nedoplňujte, pouze jej opiště - vynechané informace si doplníme spolu na online hodině 

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE- Zlomky - násobení, dělení

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE 

 • NJ (Ben) - časování sloves, poslech 
 • RJ (Nyk) - Práce s textem
 • RJ (Hom) - Kolik je ti let? Počítáme 1 - 10

5. hod. - AJ (Chud) - Our trip to London PS 35/4,5 + 35/4 (kontrola vložením fotografie do karty v Edupage); Byl zadán projekt - My trip to UK: Představ si, že by sis mohl naplánovat cestu do UK, vyber 5 míst, které bys rád navštívil (obrázek + popis a zdůvodnění proč?), vyfoť a vlož do karty. Přeji pohodové prázdniny!

6. hod - ČaSP (Zich) - tento týden bez zadání

 

Pátek 29. 1. - pololetní prázdniny

 

 

Distanční výuka od 18.1. až 22.1. 2021

Pondělí 18.1.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE - Čas jako fyzikální veličina

2. hod. - ČJ (Kab) - práce s textem z PS str. 24/3 - opiš do sešitu mluvnice báseň Chamtivec a splň body a) b) c) - kontrola na online hodině 19.1.

3. hod - Z (Nev) - ONLINE- Austrálie

4. hod - Hv (Ost) - poslech - EduPage

5. hod -  (Nyk) - Ptáci – opakování, test v EduPage (do 25.1.). Vznik a vývoj ptáků zápis ZDE. Archeopteryx ZDE

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) - Příprava pokrmu - vypracovat nejpozději do 18.1. 
 • Tv (Se) - Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)
 • Tv (Ků) -chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí,...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla ZDE.

   

 

Úterý 19.1.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE -  Arabská říše - kontrola a doplnění zápisu

2. hod. - VkO (Soch) - dokončete poslední úkol - Ústavní činitelé ČR a násladně práci odevzdejte - termín odevzdání - 20.1. 

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) -  Písemné opakování lekce 1.2 (EduPage)
 • RJ (Nyk) -  PS s. 34/11, PS s. 36 -  písmeno Л л. Uč. s. 40 –„В гостях“, „Кто это“ (nácvik textu). Procvičuj naučená písmena ZDE
 • RJ (Hom) -   Představování - kdo je to? Nácvik písmene Š,š - PS str.36,37

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - vypracuj test z matematiky v EduPage.

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - odvozování přídavných jmen 

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - the UK

 

Středa 20. 1. 

1. hod. - ČJ (Kab) - napiš do sešitu mluvnice z uč. str. 51/7 a pošli ke kontrole

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE - the UK

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage. 

4. hod. - Fy (Net) - Měření času - aktivita v EduPage

5. hod - M (Nev)  - ONLINE - Zlomky - odčítání, násobení

6. hod - Tv (Ků) chlapci - Chlapci - cvičení celého těla Zde .

             Tv (Se) - dívky - Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

 

Čtvrtek 21. 1.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE - Vznik a vývoj ptáků

2. hod. - D (Soch) - do sešitu si přepište zápis Sámova říše a písemně (za zápis) odpovězte na otázky  - ZDE

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE- Zlomky - násobení

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE 

 • NJ (Ben) - 
 • RJ (Nyk) - Моя семья
 • RJ (Hom) - Kdo je to? četba a překlad textu str.40,PS str.35 cv.2,3,nácvik měkkého znaku

5. hod. - AJ (Chud) - The UK - vyplň test v EduPge + poslechni si Welštinu a Skotštinu

6. hod - ČaSP (Zich) - plnění úkolu ze 7. 1.

 

Pátek 22. 1.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE - Zlomky - násobení

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - odvozování sloves

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Namalujte jednoduchou zimní krajinu a následně nakreslete tuší (nebo vystřihněte z časopisu) zvíře, které do zimní krajiny patří. Obrázky si uschovejte a při první výuce Vv si je zkontrolujeme. Inspirace

5. hod. - Ev (Se) - zápis do sešitu - Obnovitelnné a neobnovitelné zdroje energie - si udělejte sami z prezentace ZDE (jen to nejdůležitější, tzn. výtah - Co je energetika, rozdělení a zástupce - zápis na cca 7 řádků :-), další informace slouží k doplnění, ty si jen přečtěte)

 6. hod - Vkz (Nev)  -

 

 

Distanční výuka od 11.1. až 15.1. 2021

Pondělí 11.1.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE- Měření teploty

2. hod. - ČJ (Kab) - dokončení popisu pracovního postupu (odešli vyfocené emailem, messengerem nebo přes EduPage)

3. hod - Z (Nev) - ONLINE- Austrálie. Kontrola zápisu na Jižní Afriku ZDE a Východní Afriku ZDE.

4. hod - Hv (Ost) - poslech - EduPage

5. hod -  (Nyk) -  Ptáci břehů tekoucích vod, obři a trpaslíci – zápis do sešitu ZDE. Králíček obecný ZDE 

6. hod - ČaSP/Tv 

 • ČaSP (Slv) - Příprava pokrmu - odesláno přes EduPage - do 18.1. 2021
 • Tv (Se) - pokračujte ve výzvě č. 3 - pokyny ZDE  
 • Tv (Ků) - chlapci, stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - počítadlo kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí,...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Krátké, intenzivní a účinné cvičení ZDE .

 

Úterý 12.1.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE - zkoušení nerozhodných, Arabská říše - vysvětlení a doplnění látky, kontrola zápisu.

2. hod. - VkO (Soch) - pokračujte v plnění úkolu z minulého týdne, tentokrát si opište zápis "Ústava", vyfotťe ho a vložte do souborů Vašeho zadání

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) -  Písemná práce na EduPage, dokončit slovíčka dané lekce
 • RJ (Nyk) -  Procvičuj písmenka azbuky, vytvoř si kartičky. PS s.33. Uč. s. 38/15 - nácvik textu. Poslech ZDE 
 • RJ (Hom) - Moje rodina - zopakujte slovíčka z předazbuk.období PS str.4,dopište PS po str.34

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - Vypracuj test z matematiky na EduPage

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - odvozování podstatných jmen - dokončení

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE- Soap opera

 

Středa 13. 1. 

1. hod. - ČJ (Kab) - opakování pravopisu - opiš z uč. str. 41/2 a pošli 

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE- Useful expressions

3. hod. - Z (Nev) - Austrálie. Vytiskni / přepiš si zápis na Austrálii ZDE. Vypracuj test ze zeměpisu na EduPage. 

4. hod. - Fy (Net) - Procvič si informace o teplotě ve cvičení ZDE a ZDE 

5. hod - M (Nev)  - ONLINE- Zlomky - násobení

6. hod - Tv (Ků)  - chlapci, stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - počítadlo kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí,...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Krátké, intenzivní a účinné cvičení ZDE

             Tv (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 - pokyny ZDE

 

Čtvrtek 14. 1.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE- Ptáci břehů tekoucích vod 

2. hod. - D (Soch) - přečtěte si PL Čteme o Sámově říši ve Fredegarově kronice a odpovězte na otázky na jeho konci - do SŠ napište nadpis: Sámova říše - PL, opište si otázky a doplňte k nim své odpovědi. Pracovní list:  ZDE 

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE- Zlomky - násobení

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - 
 • RJ (Nyk) - Opakování 11. lekce
 • RJ (Hom) - 12.lekce  Rodina - představování,seznamování

5. hod. - AJ (Chud) - Responses, collocations - vyplň test v EduPage

6. hod - ČaSP (Zich) - 

 

Pátek 15. 1.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE- Zlomky - násobení

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - Odvozování přídavných jmen

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Vytvořte obrázek vaší oblíbené zimní činnosti ve stylu Josefa Lady (pastelky, fixy, voskovky,...) Inspirace

5. hod. - Ev (Se) - ONLINE - Obnovitelé a neobnovitelnné zdroje energie

 6. hod - Vkz (Nev)  -  Vypracuj si test z VkZ na EduPage. 

 

 

 

Distanční výuka od 4.1. až 8.1. 2021

Pondělí 4.1.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE- Užití hustoty v praxi

2. hod. - ČJ (Kab) - popis pracovního postupu - zopakuj si nejdřív v uč. str. 114, co to znamená, poté do slohového sešitu vypracuj vlastní popis pracovního postupu o rozsahu 1 strany (téma si vyber z těchto: 1. zdobení vánočního stromečku, 2. výroba vánočního dárku nebo 3. příprava štědrovečerní večeře) - pošli nejpozději do 11.1.2021

3. hod - Z (Nev) - ONLINE- Afrika - opakování

4. hod - Hv (Ost) - poslech - EduPage

5. hod -  (Nyk) - Ptáci okraje lesa, křovin, zápis do sešitu ZDE

6. hod - ČaSP (Slv) - Příprava pokrmu - odesláno přes EduPage

              Tv (Se) - dívky -  Výzva č. 3 - přečtěte si pokyny ZDE 

               Tv (Ků) - chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - počítadlo kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí,...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Video na cvičení celého těla ZDE.

 

Úterý 5.1.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE- Byzantská říše, Arabská říše

2. hod. - VkO (Soch) - třítýdenní úkol - téma - "Státní symboly, Ústava". Postupujte dle zadání, které Vám bude posláno přes EduPage. 

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - poslechové cvičení: PS str. 18, cv. 11 (poslech najdeš na EduPage) 
 • RJ (Nyk) -  Procvičuj písmena azbuky. Nácvik textu uč. s. 34, 36. PS s. 31 – nácvik písmene Й,й
 • RJ (Hom) - Písmena 11.lekce,dokonči v PS,zkus je použít v PS str.32 cv.5,6

4. hod. - M (Nev) -  Zlomky - vypracuj si test na Edupage - Zlomky a desetinná čísla

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - zopakování tvoření slov 

6. hod. - AJ (Chud) - ONLINE-Reading and speaking: Murder in the library 

 

Středa 6. 1. 

1. hod. - ČJ (Kab) - test na EduPage - splň nejpozději do 8.1.2021

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE Houses - new vocabulary

3. hod. - Z (Nev) - 

4. hod. - Fy (Net) - závěrečné opakování hustoty - Zvládneš-li závěrečný test v EduPage sám/sama, můžeš se pochválit.

5. hod - M (Nev)  - ONLINE- Zlomky - sčítání a odčítání

6. hod - Tv (Ků)  chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - počítadlo kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí,...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Video na cvičení celého těla ZDE.

             Tv (Se) - dívky - Výzva č. 3 - přečtěte si pokynyZDE

 

Čtvrtek 7. 1.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE- Ptáci otevřené krajiny, zápis do sešitu ZDE

2. hod. - D (Soch) - opište si a s pomocí učebnice doplňte zápis: Arabská říše ZDE

3. hod. - M (Nev) -  ONLINE- Zlomky - sčítání a odčítání

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - 
 • RJ (Nyk) - Práce s textem
 • RJ (Hom) - Sestavování rozhovoru,rébus,doplnění textu učeb.str.38

5. hod. - AJ (Chud) - Projekt: My house - my castle. Vypracuj do pátku 13.00 h, vyber jednu z možností.

6. hod - ČaSP (Zich) - projděte si zde text o mléčných výrobcích, ať získáte alespoň obecnou představu 
                                   o jejich rozdělení do skupin, výrobě a nutriční hodnotě základních produktů 
                                 - zde se můžete inspirovat, pokud byste je chtěli zařadit do svého jídelníčku 
                                 - kdo by rád získal informací ještě více, hledá 
zde

 

Pátek 8. 1.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE- Zlomky - násobení

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - odvozování podstatných jmen

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Vytvořte obrázek libovolného zimního sportu - pokuste se zachytit pohyb sportovce (temperové barvy). 

5. hod. - Ev (Se) - Na měsíc leden máte za úkol shlédnout tato 2 videa a příští týden budeme mít online výuku, kde spolu probereme nové téma. https://www.youtube.com/watch?v=utAwU1ww_7s

https://www.youtube.com/watch?v=2FGIeUDeZmk

6. hod - Vkz (Nev)  - 

 

Distanční výuka od 7.12. až 11.12. 2020

Pondělí 7.12.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE- Hustota

2. hod. - ČJ (Kab) - popis uměleckého díla - dokončit v rozsahu 1 stránky a přinést 14.12. ke kontrole

3. hod - Z (Nev) -  ONLINE- Afrika - zadání projektu

4. hod - Hv (Ost) - poslech - EduPage

5. hod -  (Nyk) - Mokřadní ptáci, procvičuj  ZDE.  Dravci a sovy, zápis do sešitu ZDE.

6. hod - ČaSP (Slv) - 

              Tv (Se) - dívky -Výzva č. 2.  - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE

 

Úterý 8.12.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE- Středověká společnost a hospodářství

2. hod. - VkO (Soch) - doplňte PL, který jste obdrželi ve škole - téma: Pravidla chování (viz ze školy vyznačená cvičení), připomínám, že tento týden byste měli dokončit a odevzdat dlohodobý domácí úkol (Komunikace a pravidla chování)

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - Test na EduPage - otázky a odpovědi, slovíčka 
 • RJ (Nyk) -  Procvičuj písmena azbuky. PS s. 27, 28. Text uč. s. 30, 31.
 • RJ (Hom) - Představení spolužáků - učeb. str.32 cv.16 a,b -opsat a přeložit do sešitu

4. hod. - M (Nev) -  V EduPage vyplň testy z matematiky - Desetinná čísla E1, E2 a Zlomky - 7

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE -  slovotvorný rozbor versus rozbor stavby slova

6. hod. - AJ (Chud) - Past continuous: PS 24/1,2  + 25/5,6 ; Slovíčka 3B Natural disasters v PS 75 + poslech slovíček v uč. 34/1a  ZDE

 

Středa 9. 12. 

1. hod. - ČJ (Kab) - práce s textem v pracovním sešitě str. 17/1a) a 2 (celá strana)

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE Past simple vs past continuous uč. 34 - 35

3. hod. - Z (Nev) - Pracujte na projektu "Souboj kmenů"

4. hod. - Fy (Net) - Hustota - kvíz v EduPage

5. hod - M (Nev)  - ONLINE- Zlomky

6. hod - Tv (Ků) - chlapci - Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 15.12..

             Tv (Se) - dívky -  Výzva č. 2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE

 

Čtvrtek 10. 12.

1. hod. -  (Nyk) -   ONLINE- Dravci a sovy

2. hod. - D (Soch) - doplňte PL, který jste dostali ve škole - téma: Křesťanství (využijte informace z učebnice a internet), ve škole si Vaši práci zkontroluji 

3. hod. - M (Nev) -  Vyplň v EduPage test: Zlomky - 8

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - Shrnutí - zápor 
 • RJ (Nyk) - Opakování 10. lekce
 • RJ (Hom) -Shrnutí 10.lekce,opis textu,křížovka 

5. hod. - AJ (Chud) - Natural disasters PS 26/1,2 + opakuj slovní zásobu lekce 3A,B; čtení rozhovoru v uč. 26

6. hod - ČaSP (Zich) - Nahlédněte do EduPage. Vy, kterých se to týká, si znovu nastudujte pravidla chování u stolu a přepracujte test.

 

Pátek 11. 12.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE - Smíšená čísla, opakování zlomků

2. hod. - ČJ (Kab) -  ONLINE - tvoření slov

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Vytvořte libovolnou vánoční ozdobu z papíru. Inspirace

5. hod. - Ev (Se) - v domácích úkolech v EduPage máte zadání a otázky k vypracování - termín odevzdání je dnes 

 6. hod - Vkz (Nev)  -  odevztejte druhou část projektu - Zdraví - denní režim. 

 

Prezenční výuka od 30.11. do  4.12. 2020

 

Distanční výuka od 23.11. do  27.11. 2020

Pondělí 23.11.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE- 

2. hod. - ČJ (Kab) - Popis - pokračování - vypracuj v PS str. 52/1a), 2b) a na str. 53/5c) a d)

3. hod - Z (Nev) -  ONLINE- Afrika - Jižní Afrika

4. hod - Hv (Ost) - poslech - EduPage

5. hod -  (Nyk) - Chování ptáků - potrava, dorozumívání, zápis do sešitu ZDE

6. hod - ČaSP (Slv) - 

              Tv (Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3.týden. 

              Tv (Ků) hlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12..

 

Úterý 24.11.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE- Římské náboženství, Římská kultura - kontrola a dovysvětlení zápisů, středa -  písemná práce

2. hod. - VkO (Soch) - pokračování v plnění úkolu zadaného přes EduPage - Komunikace, Pravidla chování. Připomínám, že termín odevzdání Vašeho vypracování je příští týden.

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - test na známky na EduPage (slovíčka), zápis do sešitu ZDE 
 • RJ (Nyk) - uč. str. 27 - nácvik čtení textu. PS str. 21, 22. Slovíčka z PS str. 23 přepiš do školního sešitu.
 • RJ (Hom) - Nácvik čtení - texty v učeb. str.24 - 27,v PS dokončit str.16,17

4. hod. - M (Nev) -  Vypracujte si v EduPage testy: Kladná a záporná číla - šifra 2, Desetinná čísla - šifra 1.

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE -  význam slov - pokračování

6. hod. - AJ (Chud)  Your future - uč. 24/1 - přečti si, přelož a doplň na fólii nebo papír dotazník o své budoucnosti :-) + PS 18/2,3

 

Středa 25. 11. 

1. hod. - ČJ (Kab) - test na EduPage - splň do 26.11. 

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE Your future - speaking 25/2

3. hod. - Z (Nev) - S pomocí atlasu a internetu si do sešitu udělejte zápis na státu Jižní Afriky. Nadpis Jižní Afrika, 5 řádků vynechat. Pak pište jednotlivé státy. Ke každému státu napište jeho hlavní město, zkuste najít zajímavou nebo důležitou informaci a vynechte si zhruba 2 řádky. Státy: Angola, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Lesotho, Svazijsko, JAR (tady si vynechte alespoň 5 řádků), Madagaskar, Réunion, Mauricius, Seychely. Zápis si zkontrolujeme a doplníme v příští hodině. 

4. hod. - Fy (Net) - 

5. hod - M (Nev)  - ONLINE- Zlomky - porovnávání 

6. hod - Tv (Ků) - chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě (sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd.) a následně zašlete na můj e-mail do 6. 12. 2020. 

             Tv (Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3.týden

 

Čtvrtek 26. 11.

1. hod. -  (Nyk) -  ONLINE- chování ptáků, způsob života

2. hod. - D (Soch) písemná práce ((Římské náboženství, kultura, Zánik Říma) - bude otevřena do pátku, opište si a doplňte zápis Franská říše - ZDE


3. hod. - M (Nev) -  Zkontroluj, zda máš z učebnice opsané tabulky ze strany 19 a 20. Dodělej si cvičení 4 (dělali jsme v hodině), vypracuj cvičení str. 21/5 (skupina A i B), 8 a na straně 22/9.  

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - Hobby
 • RJ (Nyk) - úvod k 10. lekci
 • RJ (Hom) - úvod k 10.lekci

5. hod. - AJ (Chud) Opakování Your future - otestuj se v Edupage

6. hod - ČaSP (Zich)  – zásady správného stolování si nastudujeme / osvěžíme zde (obrázek slavnostně
                                     prostřeného stolu zkoukneme spíše pro inspiraci, nazpaměť se ho neučíme)
                                  – že správně (evropským způsobem) zacházíme s příborem se ujistíme zde
                                  – co dělat, když se něco zvrtne, zjistíme zde
                                  – pak už jen s lehkostí experta správně odpovíme na všechny záludné otázky
                                    testu Stolování na EduPage (počet pokusů neomezen, termín odevzdání
                                    ano-  do St 9. 12.) a máme splněno

 

Pátek 27. 11.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE- Zlomky - porovnávání

2. hod. - ČJ (Kab) -  ONLINE - odborné názvy

3. hod. - Vv (Ků) -ONLINE - Kontrola zadaného úkolu + zadání nového

5. hod. - Ev (Se) - pracujte na projektu dle plánu a pokynů ZDE. Termín odevzdání je 30.11.

6. hod - Vkz (Nev)  - zadávání projektu - téma, termíny a podmínky budou specifikovány a poslány v rámci domácích úkolů přes systém EduPage

 

Distanční výuka od 16.11. až 20.11. 2020

Pondělí 16.11.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE- Měření objemu pevného nepravidelného tělesa

2. hod. - ČJ (Kab) - Jan Hus - přečti si ukázku v čítance str. 35 až 37, do sešitu literatury vypracuj následující zápis s doplněním údajů místo teček

3. hod - Z (Nev) -  ONLINE- Afrika - státy střední Afriky. 

4. hod - Hv (Ost) - poslech - EduPage

5. hod -  (Nyk) -  Plazi (opakování) - vypracuj test v EduPage. Ptáci - zápis do sešitu  ZDE

6. hod - ČaSP (Slv) -  Pěstitelství - zasláno přes EduPage - vypracovat do 30.11. 2020

6. hod - Tv (Se) - dívky - Pokračujte v tréninkovém plánu na 2. týden

              Tv (Ků) - chlapci - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte na můj e-mail do 22. 11. 2020. 

 

Úterý 17.11. - Státní svátek

 

Středa 18. 11. 

1. hod. - ČJ (Kab) - test na EduPage 

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE Will for decisions

3. hod. - Z (Nev) - Vytiskni (opiš) si zápis na Střední Afriku zde. Na EduPage s tímto zápisem vypracuj test ze zeměpisu - Afrika - státy střední Afriky. 

4. hod. - Fy (Net) - Měření objemu pevného nepravidelného tělesa - test v EduPage

5. hod - M (Nev)  - ONLINE- Zlomky

6. hod - Tv (Ků) - TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

              Tv (Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2. týden. 

             

Čtvrtek 19. 11.

1. hod. -  (Nyk) -  ONLINE- Ptáci

2. hod. - D (Soch) - přepište si svůj první zápis do SŠ 7. třídy - "Stěhování národů" ZDE

3. hod. - M (Nev) -  Vypracujte testy v EduPage: Kladná a záporná čísla - šifra, Zlomky 5. Zkontrolujte si, zda máte v sešitě veškeré zadané zápisy a samostatnou práci, co byla uvedena na těchto stránkách. 

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) - Ich mag das! Nástroje, aktivity 
 • RJ (Nyk) - Procvičování písmen azbuky 9. lekce.
 • RJ (Hom) - Redukce samohlásek při čtení nácvik písmene E,e ,přepis textů PS str.21,22

5. hod. - AJ (Chud) Will for decisions: vypracuj cvičení PS 16-17/2 + splň test v EduPage 

 

Pátek 20. 11.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE- Zlomky - porovnávání

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - slova citově zabarvená

3.-4. hod. - Vv (Ků) - Zhlédněte film "Basquiat" a následně napište, co vás ve filmu nejvíce zaujalo a čím je postava zajímavá (nejméně na 10 řádků). Vaše práce mi zašlete do 22.11. 2020 na e-mail. Alternativní úkol - vyberte si techniku na téma spojené s podzimem a svoji práci mi pak následně odprezentujete na online hodině 27.11.2020. (odkaz)

5. hod. - Ev (Se) - ONLINE - opokyny k vypracování projektu - ZDE. Přihlaste se, prosím, přes EduPage. Budete potřebovat přihlašovací údaje, kdo nemá, poprosí třídní učitelku. 

6. hod - Vkz (Nev)  - zadávání projektu - téma, termíny a podmínky budou specifikovány a poslány v rámci domácích úkolů přes systém EduPage

 

 

Distanční výuka od 9.11. až .13.11. 2020

Pondělí 9.11.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE- Měření odměrným válcem

2. hod. - ČJ (Kab) - dokonči popis předmětu z minulého týdne a zašli k ohodnocení 

3. hod - Z (Nev) -  ONLINE- Afrika - státy střední Afriky

4. hod - Hv (Ost) - poslech - komentář a odkaz zadán v EduPage

5. hod -  (Nyk) - Želvy a krokodýli - procvičuj  ZDE Uč. S. 30,31 - ještěři a hadi - zápis do sešitu ZDE

6. hod - ČaSP (Slv) - Pěstitelství - zasláno přes EduPage - vypracovat do 30.11.

 

 

Úterý 10.11.

1. hod. - D (Soch) - ONLINE- Římské císařství (dokončení), kontrola doplnění PL - téma "Náboženství"

2. hod. - VkO (Soch) - Komunikace, pravidla chování - termín splnění a další detaily práce budou specifikovány a poslány v rámci domácích úkolů systému EduPage

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - opakování lekce 1.1 - test na EduPage (časově omezeno)
 • RJ (Nyk) - Učebnice str. 25/5 - přečti, učebnice str. 25/6,8,9 - přečti, přelož. PS str. 20 - písmeno H (N) 
 • RJ (Hom) - Nácvik čtení učebnice str.25 cv.6,8,9,PS str 20 nácvik písmene N,n

4. hod. - M (Nev) - Do sešitu si vypracuj z učebnice 1 - str. 13/cvičení 1, str. 14/ cvičení 2,5 (pokud nemáš zapsáno z on-line hodiny) a na str. 15/8,9. Opiš si tabulku na straně 15. Nadepiš si "Krácení zlomků" a opiš si tabulku - Krácení zlomku. 

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - synonyma, antonyma a homonyma

6. hod. - AJ (Chud) Will for the future - uč. 21/5 (fólie), 21/7a (sešit),  PS 15/5

 

 

Středa 11. 11. 

1. hod. - ČJ (Kab) - PS str. 13 - celá, kontrola proběhne v pátek na online hodině

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE Will for the future + opakuj slovní zásobu lekce 2A

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj si test na EduPage - Afrika - státy Sahelu

4. hod. - Fy (Net) - Měření odměrným válcem - převody jednotek objemu - test v EduPage + kvíz ZDE 

5. hod - M (Nev)  - ONLINE- Zlomky - krácení

6. hod - Tv (Ků) - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte do 22.11. 2020 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu napište TV - vaše jméno - třída).

             Tv (Se) - dívky - pokyny a tréninkový plán k tělesné výhchově najdete ZDE

 

Čtvrtek 12. 11.

1. hod. -  (Nyk) - ONLINE- Ještěři a hadi, cizokrajní hadi

2. hod. - D (Soch) podle vzoru si doplňte zápis "Zánik Říma" a "Římská kultura" - ZDE, připomínám písemnou práci, která je pro Vás otevřená od středy do čtvrtka tohoto týdne.

3. hod. - M (Nev) - Vypracuj si testy na EduPage - Zlomky 3, Zlomky 4. 

4. hod. - NJ/RJ - ONLINE

 • NJ (Ben) -
 • RJ (Nyk) - Кто тут, кто там, кто ето
 • RJ (Hom) -Čteme nová písmena a úvodní rozhovory,nácvik písmene Ja,ja

5. hod. - AJ (Chud) Will for the future + opakování slovní zásoby 2A - test EduPage

 

Pátek 13. 11.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE- Zlomky - krácení

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - shrnutí významu slov, termíny

3.-4. hod. - Vv (Ků)  Zhlédněte film 'Basquiat' odkaz a následně napište, co vás ve filmu nejvíce zaujalo a čím je postava zajímavá (nejméně na 10 řádků). Vaše práce mi zašlete do 22.11. na email, děkuji.

5. hod. - Ev (Se) - pokyny, plán a úkol k výuce Ev budou zadány příští týden zde na webových stránkách

6. hod - Vkz (Nev)  - zadávání projektu - téma, termíny a podmínky budou specifikovány a poslány v rámci domácích úkolů přes systém EduPage

 

 

Distanční výuka od 2.11. až 6.11.2020

Pondělí 2.11.

1. hod. - Fy (Net) - ONLINE - Objem - jako fyzikální veličina - týdenní projekt

2. hod. - ČJ (Kab) - druhy popisu - přečti si v učebnici str. 111 hnědé tabulky a udělej si zápis do sešitu, poté vypracuj cv.1 b) c), dále vytvoř vlastní popis předmětu (rozsah max. 1 strana a pošli emailem - práce na 2 hodiny - pošli nejpozději 9.11.)

3. hod - Z (Nev) - ONLINE - Střední Afrika

5. hod - (Nyk) - Obojživelníci – opakování, vypracuj test v Edupage do 9.11. Uč. s. 26, 27 – Plazi (charakteristika), zápis do sešitu ZDE

Úterý 3.11.

1. hod. - D - ONLINE - opakování, nové téma: Římské císařství

2. hod. 

3. hod. - NJ/RJ

 • NJ (Ben) - poslech německé abecedy ZDE + zbytek slovíček lekce 1.1
 • RJ (Nyk) - Uč. s. 22/6,8 číst, PS s. 17/ 8,9 – procvičuj. PS s. 17/slovíčka pod tabulkou přepiš do školního sešitu
 • RJ (Hom) - úvod k 9. lekci, nácvik písmene M, m - PS str. 18, 19

4. hod. - M (Nev) - Vypracuj si test z matematiky na EduPage (Zlomky 1). 

5. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - význam slov

6. hod. - AJ (Chud) Journey into Space uč. 20/1a prohlédni si obrázek a přiřaď ke každému správné pojmenování (pomoc najdeš v PS str. 81)kontrolu proveď poslechem ZDE + přepiš do sešitu se správným očíslováním;pokračuj poslechem příběhu ZDE 20/ 2a (poslechni si několikrát např. 5 krát, věty si zastavuj a opakuj) + snaž se porozumět příběhu, ve cv. 2a doplň chybějící správná jména a přepiš do sešitu, věty čísluj, přepiš také celou otázku z 2b + zkus odpovědět (Yes, I would./ No, I wouldn´t. + kdo si troufá, může mi napsat i proč ano nebo ne). Do sešitu pokračuj cv. 3 - stačí, napsat čísla vět a k nim označení (True/ False); pokračuj v PS str. 14/ 1,2,3. Všechna cvičení budeš vkládat do EduPage ke kontrole ve čtvrtek. V online hodině se budeme věnovat gramatice, ale zbyde i čas pro konzultaci části zadání, kterému jste dnes neporozuměli. Take care!

 

Středa 4. 11. 

1. hod. - ČJ (Kab) - PS str. 12/cv. 1a) - přepiš bez chyb do sešitu a odešli

2. hod. - AJ (Chud) - ONLINE Will for the future

3. hod. - Z (Nev) - Vypracuj si test ze zeměpisu na EduPage (Afrika - práce s atlasem)

4. hod. - Fy (Net) - Měření objemu - materiál k vypracování zaslaný na EduPage.

5. hod - M (Nev) - ONLINE - rozšiřování zlomků

 

Čtvrtek 5. 11.

1. hod. - (Nyk) - ONLINE Želvy a krokodýli

2. hod. - D (Soch) - podle vzoru doplňte zbytek zápisu "Římské císařství" a s pomocí učebnice s. 126 a internetu doplňte zápis "Náboženství" (včetně "Křesťanství" - nevyplňujte pouze odlišnosti římského náboženství a křesťanství + společné znaky judaismu a křesťanství - jsou žlutě označené - probereme je spolu na on-line hodině v pondělí) - vzor  ZDE

3. hod. - M (Nev) - Vypracuj si test z matematiky na EduPage (Zlomky 2). Do sešitu si udělej cvičení z učebnice 1 str. 11/1,2,3,4 (pokud nemáš zapsáno již z on-line hodiny). Do sešitu si nadepiš "Rozšiřování zlomků" a opiš si tabulky z učebnice na str. 13.

4. hod. - NJ/RJONLINE

 • NJ (Ben) Opakování na EduPage
 • RJ (Nyk) - Úvod k 9. lekci
 • RJ (Hom) Poslech textu s porozuměním,vyhledávání odpov.obrázku.Nácvik čtení uč.25 cv.6

5. hod. - AJ (Chud) Will for the future - PS 15/ 4 doplň správný tvar; vypracuj test v EduPage; prohlédni si prezentace v EduPage; vlož týdení práci jako fotografii ke kontrole do EduPage podle zadání

 

Pátek 6. 11.

1. hod. - M (Nev) - ONLINE - rozšiřování zlomků - procvičování

2. hod. - ČJ (Kab) - ONLINE - slova jednoznačná a mnohoznačná

 

 

Distanční výuka od 19.10. až 23.10.2020

Pondělí 19.10.:

1.hod – F (Net) - Odchylka měření – ONLINE

2.hod – Č (Kab) - test na EduPage

3.hod – Z (Nev) – ONLINE - Státy Sahelu

5.hod – Př (Nyk) - Obojživelníci – rozmnožování ZDE

 

Úterý 20.10.:

1.hod – D (Soch) – ONLINE - kontrola práce s mapou - Spartakovo povstání, nové téma - Caesar

3.hod Nj/Rj (Ben, Hom, Nyk)

Rj  - (Nykodýmová) - Opakovat slovní zásobu – barvy (ve spojení s učebními pomůckami, zvířaty). Uč. s. 21 text, PS s. 15 písmeno y

Zopakujte si barvy,do sešitu odpovězte jakou barvu má moře,kava,citron,coca-cola 

PS str.14,15,po písmenko V (Homolková)

Nj - Test na EduPage (Ben) + slovíčka od das Alter  po Tschechien

4.hod – M (Nev) - Vypracuj si testy z matematiky na EduPage. Pokud je máš všechny hotové, znovu udělej ty, které nemáš na 100%.

5.hod – Č (Kab) – ONLINE - pravopis podstatných a přídavných jmen

6.hod – A (Chud) like + -ing - PS 11/4,5; Vyplň test v EduPage: Family opakování slovní zásoby

 

Středa 21.10.:

1.hod – Č (Kab) - uč. str. 7/cv. 4 - opiš a pošli přes email

2. hod – A (Chud) – ONLINE Revision Unit 1

3.hod – Z (Nev) - Vypracuj si testy ze zeměpisu na EduPage, zkoušej si orientaci na mapě. 

4.hod – F (Net) -  opakování přesnosti měření - ZDE, + Obsah plochy + materiál k vypracování zaslaný na EduPage

5.hod – M (Nev) – ONLINE - Zlomky - porovnávání

 

Čtvrtek 22.10.:

1.hod – Př (Nyk) – Naši obojživelníci. Zápis do sešitu ZDE ONLINE

2.hod – D (Soch) - 1) Kdo tak ještě neučinil, vyplní písemnou práci "Punské války"- odkaz jste dostali přes EduPage, připomínám, že budete mít pouze 1 pokus)

2) dokončete doplnění zápisu Caesar dle vzoru - ZDE a v PL doplňte nový zápis "Octavianus" podle učebnice s. 118 a případně s pomocí internetu.

3.hod – M (Nev) - Na straně 9 vypracuj cvičení 8,9,11. (Nezapomeň, že celek píšeme do jmenovatele, tzn. když máme zapsat 1 cm pomocí zlomku v metrech, uvědomíme si, kolik cm je v jednom metru = 1 cm = 1/100m, 10 cm=10/100m). Do sešitu si z učebnice 1, str. 10 opiš fialové tabulky. Vypracuj na straně 10/cvičení 14.

4.hod – Rj/Nj (Ben, Hom, Nyk) – Rj (Nykodýmová)  text - Кто тут? PS 15, 16.Homolková Kdo je tu? PSstr.16 ONLINE

5.hod – A (Chud) Revision Unit 1 - vypracuj test v EduPage; přes prázdniny vypracuj projekt: Create a fictional family for a Tv soap opera - uč. 19/3 vlož jako fotografii nebo piš rovnou do karty

 

Pátek 23.10.:

1.hod – M (Nev) – ONLINE - Zlomky - rozšiřování

2.hod – Č (Kab) – ONLINE - stupňování přídavných jmen

 

Distanční výuka od 14.10. až 16.10.2020

Středa 14.10.:

1.hod – Č (Kab) - opakování větných členů, zadání ZDE

2. hod – A (Chud) Listening: uč. 19/1 Song poslech ZDE - poslechni si a doplň chybějící slova z nabídky

3.hod – Z (Nev) - opakování (pročtěte si sešit).

4.hod – F (Net) - Odchylka měření - materiál k vypracování zaslaný na EduPage

5.hod – M (Nev) – ONLINE - Zlomky - úvod

 

Čtvrtek 15.10.:

1.hod – Př (Nyk) -  Obojživelníci - zápis do dešitu ZDE. Pod zápis nakresli obrázek žáby s popisem - uč. s. 22.

2.hod – Ků - ONLINE - testování SCIO

3.hod – M (Nev) - Do sešitu si nadepište na novou stránku nadpis "Zlomky" a z učebnice 1 si opište tabulku - Zlomek. Vypracujte si  testy z    matematiky na EduPage.  

4.hod – Rj/Nj (Ben, Hom, Nyk) – ONLINE

5.hod – A (Chud) Revision Unit 1 - uč. 18/1 - piš do sešitu;  18/3a,b - chybějící slova si přehledně napiš do sešitu

 

Pátek 16.10.:

1.hod – M (Nev) – ONLINE - Zlomky

2.hod – Č (Kab) – ONLINE - rozvíjející větné členy

5.hod – Ků - ONLINE - testování Heureka

 

 

Platby: 

Sešity a pracovní sešity - zaplaceny do konce září.

Dětský fond - 150 Kč. Částka je za rodinu. Pokud tedy máte na naší ZŠ sourozence, peníze donese jen nejstarší ze sourozenců. Zaplatit do konce listopadu. 

 

 

 

 

 

 

 

Ze života třídy

10. 11. 2019

6.B Divadlo Radost

2.stupeň v divadle Radost v Brně

10. 11. 2019

6.B Exkurze na sběrný dvůr

V rámci Ekologické výchovy proběhla ve čtvrtek 19. září exkurze pro šesté ročníky.

10. 11. 2019

6.B Adaptační kurz

Ve dnech 9. - 10. září probíhal v naší třídě adaptační kurz.

10. 11. 2019

6.B Po prázdninách vznikla nová 6.B

Při přestupu žáků 5.B z prvního stupně na druhý stupeň se změnilo mnohé.