Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Michaela Sochorová

 

Učivo na týden od 1.3. do 5.3.:

Pondělí 1.3.

1. hodina – M      

 2. hodina – Aj  (online) - Zich  – 

                           Chu - 

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - Čj (online) - 

 5. hodina - D (online) práce s textem a zápis Petr I. Veliký (dokončení kontroly), Kateřina Veliká - kontrola a doplnění zápisu

 6. hodina - Ch - 

Úterý 2.3.

1. hodina –  -

2. hodina – Tv - 

3. hodina – Čj - 

4. hodina - Rj (online) 

                           Rj (online) -(Ho) -

                  Nj (online) 

5. hodina - F  (online) - 

6. hodina - Př 

        7. hodina - Dom/In      

                       

Středa 3.3.

 1. hodina – D - 
 2. hodina – Čj (online) 
 3. hodina - Aj Zich (online) 
  Chud 
  Online -

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - opakování + nové téma - "Manželství", "Stát" - opět Vás čeká třítýdenní úkol, který obdržíte v rámci zadání domácího úkolu přes EduPage, dnes byste si měli zkontrolovat předchozí zápis "Konflikt" a práci s textem "Sophiina volba" a zapsat a doplnit zápis "Manželství" - příší týden si na obě témata napíšete test.

Čtvrtek 4.3. 

 1. hodina – Čj 
 2. hodina –  Rj  -

                 - Rj-(Ho)-

                        -  Nj - 

3. hodina – Ch (online) 

4. hodina - Z  (online) 

      5. hodina - 

6. hodina - F - 

Pátek 5.3.

 1. hodina – M (online) 
 2. hodina – Př (online)  

 3. hodina - Čj (online) – 
 4. hodina - Aj -   Zich – 
  Chud:(online) -

     5. hodina - ČaSP – 

      6. hodina - Tv(Se) - 

                                 - (Ků) - 

 

Učivo na týden od 22.2. do 26.2.:

Pondělí 22.2.

1. hodina – M     Edupage- MOCNINY II (test vypracovat do 24.2)

                                               DÚ (tečna,sečna, vypracovat do 23.2) 

 2. hodina – Aj - Zich  – I can see / hear / feel ..... + -ing

                           Chu - Adjectives with -ed or -ing

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - Čj - (online) - Pravopis 

 5. hodina - D - jak již víte, tento týden vyjímečně online hodina nebude, zadávám Vám tedy práci distančeně - doplňte písemnou práci: Svět na konci 17.  a v 18. století, Francie za Ludvíka XIV., kterou Vám pošlu přes EduPage

 6. hodina - Ch - Zápis z učebnice (zinek, zlato, stříbro, olovo, cín)

Úterý 23.2.:

1. hodina –  - nejpozději do 28.2. nahrajd do EduPage Dú/písemky svou prezentaci nebo referát na kraj, který jsi si vybral/a

- zápis do sešitu Praha hl. město - ZDE (přepsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu - budete ho potřebovat na čtvrteční online test), opakovací kvíz k online testu na téma Podnebí ČR naleznete v Dú/písemky

2. hodina – Tv - dívky - pokračujte v únorové výzvě. Příští hodina bude online a odevzdává se vyplněný tréninkový plán. - chlapci - tréninkový plán

3. hodina – Čj -  Test na Edupage (bude spuštěn dnes 8:00 hod. a uzavřený bude zítra v 16:00 hod.)

4. hodina - Rj (online) - (Ny) -  Который час?

                           Rj (online) -(Ho) -Určování hodin

                  Nj (online) - Lekce 3.2 - způsobová slovesa können, müssen, rozkaz v jednotném čísle

5. hodina - F  (online) - Ohmův zákon

6. hodina - Př  Krev - EduPage

        7. hodina - Dom/In - Veselý talíř      

                       

Středa 24.2.:

 1. hodina – D - Přepište si do sešitu zápis "Karel VI." a odpovězte na otázky - ZDE
 2. hodina – Čj (online)  Pravopis
 3. hodina - Aj Zich (online) - Describing a scene
                                             - link pro nácvik čtení zde
  Chud: Find the real you

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - dokončete svoji práci na projektu a vše mi odevzdejte ke kontrole (dnešní téma - Sophiina volba - konflikt)

Čtvrtek 25.2.:

 1. hodina – Čj - Zadání ZDE
 2. hodina –  Rj - (Ny) - PS s. 51/15. Opakuj slovíčka 5. lekce

                 - Rj-(Ho)- Určování času, PS str.50 cv.14,15

                        - Nj - Poslech PS str. 18, cv. 6, způsobová slovesa müssen, können (vše na EduPage)  

3. hodina – Ch (online) - Kovy, slitiny kovů (zápis str.37)

                                                  -Edupage - ,,Prvek-značka"

4. hodina - Z  (online) - online test v EduPage na téma Podnebí ČR, budete potřebovat přepsaný nebo vytisknutý zápis do sešitu (Praha)
                                      - výstupy žáků - Středočeský kraj

      5. hodina - - Edupage- DÚ Kružnice, přímka (str.13 v učebnici)

6. hodina - F - Ohmův zákon - výpočtové příklady

Pátek 26. 2.:

 1. hodina – M (online) - Soustředné kružnice, středná úsečka kružnic
 2. hodina – Př (online)  - Oběhová soustava

 3. hodina - Čj –  Jazykový rozbor
 4. hodina - Aj -   Zich – PS 37/3 (pomocí zadaných výrazů popisujeme dění na obrázku)
                                 – PS 38/1 (do věty dopíšeme správné z dvojice nabízených přídavných jmen)
                                 – PS 38/3 (do křížovky doplníme opozita zadaných přídavných jmen,
                                    vše zkontrolujeme v Po online)

  Chud: Adjectives - splň test v EduPage

     5. hodina - ČaSP – 

      6. hodina - Tv(Se) - (online) - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu

                                 - (Ků) - (online) - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu

Učivo na týden od 15.2. do 19.2.:

Pondělí 15.2.

1. hodina – M   učebnice 3.díl, ŠS, datum

                          - nadpis: Kružnice a kruh  

                             - zapsat str. 5,7/ rámečky (3) , narýsuj str. 6/4, str. 7/7 (A)

                             - test na Edupage- Mocniny I (otevřeno do středy 17.2 do 20h)

 2. hodina – Aj - Zich  – (online)- Verb patterns. Pronunciation: letters "th"

                           Chu - There's someone/something + in

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - Čj  (online) - Rozvíjející větné členy 

 5. hodina - D (online) - Francie (Ludvík XIV.), kontrola otázek k textu - Petr I. Veliký (na známky)

 6. hodina - Ch - Zápis ,,Nekovy" (z učebnice, nebo z PP zdezdezde)

                             -dále pracovat na referátech (termín odevzdání je do 20.2.)

                             -test na Edupage  

Úterý 16.2.:

1. hodina –  - v Dú/písemky v EP máš zadány pokyny a procvičovací online kvíz. Výsledky odevzdej nejpozději v pátek 19.2.2021. Některé otázky z online kvízu budou použity i na čtvrtečním online testu v EP. Tento týden není žádný nový zápis a nebude ani ve čtvrtek v testu.

2. hodina – Tv - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série. -chlapci - tréninkový plán

3. hodina – Čj -  Test na Edupage (test bude přístupný od dněšního dne tj. 16. 2. 8:00 hod. do 17. 2. 16:00 hod, máte pouze jeden pokus)

4. hodina - Rj (online)  Ny) - Oslovení, vykání 

                           Rj (online) -(Ho) - Vyučovací hodina,vyjádření vykání

5. hodina - F  (online) - Proud a napětí v paralelních obvodech

6. hodina -  
PP
 - Opěrná a svalová soustava - test se otevře pouze jednou, nejprve si látku zopakuj.
Zápis - tělní tekutiny ZDE, krev ZDE (Opiš snímky označené tužkou.)

        7. hodina - Dom/In 
        Dom - Veselý talíř  
  

                       

Středa 17.2.:

 1. hodina – D - opište si krátký zápis Kateřina Veliká - ZDE a do pátku vypracujte písemnou práci "Renesance, baroko" - máte pouze 1 pokus, práci neukládejte (nemohli byste se k ní vrátit na dopracování), ale po jejím vyplnění rovnou odevzdejte
 2. hodina – Čj (online)  Skladba
 3. hodina - Aj Zich (online) - There is / are ..... doing something
  Chud 
  Online - Can see/hear someone/something + ing

      4. hodina - Vv Pyšný páv - zadání minulý týden

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - pracujte na druhé části projektu - zapište si zápis "Konflikt" a odpovězte na otázky k problémovým situacím, které v textu najdete, svoji práci nahrajte do vypracování

 

Čtvrtek 18.2.:

 1. hodina – Čj - Bajka - Zadání ZDE
 2. hodina –  Rj  (Ny) - На уроке - uč. s. 56 čti, překládej a doplňuj. Opakuj slovíčka dané lekce a sloveso „учиться“. PS s. 48,49 – pouze doplň chybějící cvičení

                 - Rj-(Ho)- Vyučovací hodina proběhla dobře - četba,PS str.49 cv.10 překlad do ruštiny , vykání

                        -  Nj (Ben) - písemná práce na slovíčka, PS str. 20, cv. 10 a 11 

3. hodina – Ch (online) - Kovy (železo, hliník, měď)

4. hodina - Z  (online) - Online test v EP na téma Cestovní ruch ČR. PP prezentace - Kraje ČR - Praha

      5. hodina - - ŠS - datum, zapsat rámečky str.11 (tětiva kružnice, pata kolmice), str.12 (tečna kružnice)

                                   PS - 11/3, 11/B, 12/6, 12/7, 12/8

6. hodina - F - Proud a napětí v paralelních obvodech - aktivita v EduPage

Pátek 19. 2.:

 1. hodina – M (online) - Kružnice, přímka 
                                       Tečna, sečna - krátké opakování zasláno přes Edu Page

 2. hodina – Př (online)  - Krev - opakování

 3. hodina - Čj - (online) – Jazykový rozbor 

 4. hodina - Aj -   Zich – učíme se nová slovíčka, do Pá 26. 2. na EduPage vypracujeme
                                    test Slovíčka 4C)
                                 – PS 36/1 (dokončíme zbylé věty)
                                 – PS 42/3 (popisujeme obrázek podle vzoru nahoře,
                                    vše zkontrolujeme v Po online)

  Chud Opakování - doplň test v EduPage

     5. hodina - ČaSP –

      6. hodina - Tv(Se) - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série.

                                 - (Ků) - tréninkový plán

 

Učivo na týden od 8.2. do 12.2.:

Pondělí 8.2.

1. hodina – M  - ŠS, datum, "Mocnina mocniny". rámeček str.85, vypočítej, zapisuj celé příklady str. 85/7,8,9  a str.86/11,12                                                                                                                                                                                                         - zapsat rámeček - Pravidla pro počítání s mocninami 

                                                             

2. hodina – Aj - Zich  – Medieval knights. Pronunciation - sentence stress

                                         - do Pá 12. 2. vypracuj na EduPage test Agreeing

                           Chu online - Meideval knights - Legenda o králi Artuši a rytířích kulatého stolu, čti více ZDE; na příští hodinu si připrav na fólii uč. 44/2a,3a; + doplň chybějící slova z textu uč. 45/5 na fólii nebo papír; připomeň si film Legenda o meči ZDE 

 3. hodina - Hv - 2

 4. hodina - ČJ (online)- Procvičování učiva

 5. hodina - D (online) - opakování Svět na konci 17. a v 18. století, nové téma - Francie (Ludvík XIV.) - kontrola a doplnění zápisu

 6. hodina - Ch - Halogeny- zapsat do sešitu zápis zde. Přečít v učebnici str. 34.

Úterý 9.2.:

1. hodina –  - kontrola a doplnění zápisů do sešitu: Průmysl a služby, Cestovní ruch a Podnebí. Budete potřebovat na čtvrtek do online testu v EP. Test bude na Průmysl a služby.

2. hodina – Tv - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečtěte pokyny a plán najdete ZDE . Chlapci - Prostudujte si tréninkový plán a pravidelně zapisujte svoje časy.

3. hodina – Čj -  Test na Edupage (test bude možné spustit 9.2. od 8:00 do 16:00, máte pouze jednu možnost na vypracování - pečlivě si vaše odpovědi zkontrolujte, než test odešlete)

4. hodina - Rj (online) - (Ny) - Rj – 8.A,B – ONLINE - В каком классе. Připomínám úkol PS 46/6 (zaslat do dneška)

                           Rj (online) -(Ho)  - Opak. řadových číslovek - do které třídy chodíš? Časování zvrat.slovesa

                  Nj (online) - bydlení, přivlastňovací zájmena

5. hodina - F  (online) - Proud a napětí v sériových obvodech

6. hodina - Př - Svalová soustava 2 + dokončit úkoly z minulých hodin Svalová soustava 1, Opěrná soustava 2 (vše přes EduPage)

        7. hodina - Dom/In

Dom - Veselý talíř (EduPage)

    

                       

Středa 10.2.:

 1. hodina – D - přepište si a podle učebnice doplňte zápis Petr I. Veliký - ZDE
 2. hodina – Čj (online) - Pravopis
 3. hodina - Aj Zich - Verb + -ing / infinitive
  Chu 
  (online)
   Grammar: Verb + - ing or infinitive 

      4. hodina - Vv Pyšný páv - Zadání a inspirace ZDE

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - Opakování, Konflikt opět Vás čeká třítýdenní úkol, který obdržíte v rámci zadání domácího úkolu přes EduPage, dnes byste si měli zkontrolovat předchozí zápis a vyřešit test, který Vám pošlu přes EduPage.

Čtvrtek 11.2.:

 1. hodina – Čj - Hrajeme si s básničkami - ZADÁNÍ ZDE
 2. hodina –  Rj - (Ny) - PS 47/8 - dokonči. PS s. 57 doplň další slova. Text uč.52, 53/3c (pracuj i s úvodním textem) 

                 - Rj-(Ho)-ˇCasování sloves učit se (co a kde ) - zápis z PS str.48 cv.9a do ŠS, 9b přelož do PS

                        -  Nj - bydlení, přivlastňovací zájmena

3. hodina – Ch (online) - Kontrola zápisu (Halogeny), zadání referátů

4. hodina - Z  (online) - online test na téma Průmysl a služby, PP prezentace Podnebí ČR

      5. hodina - - "Zápis čísla v desítkové soustavě"

                              -ŠS, datum, zapsat všechny rámečky str. 86, 87

                             -vypočítej, zapisuj celé příklady str. 87/1,,3 (A), 4, 5 (A), 6.

6. hodina - F - Proud a napětí v sériových obvodech

Pátek 12.2.:

 1. hodina – M (online) - Mocniny - úkoly na závěr
 2. hodina – Př (online)  - Tělní tekutiny, krev
                                     - doplnit chybějící úkoly  

 3. hodina - Čj (online) –  Pravopis
 4. hodina - Aj -   Zich – začneme se učit další slovíčka (4AB), do Pá 19. 2. vypracujeme
                                    na Edupage test Slovíčka 4AB
                                  - PS 34/1, 2 (procvičujeme novou slovní zásobu)
                                  - PS 34/4 (rozhodneme, zda chybějící sloveso bude v –ing formě
                                    nebo infinitiv s to,  je-li třeba, vrátíme se pro nápovědu do uč. 45/4
                                    (případně do PS 78/1); koho téma zaujalo, kliká zde;
                                    vše zkontrolujeme v Po online)

  Chud - Opakování učiva 4A - vyplň test v EduPage

     

5. hodina - ČaSP – základní informace o vzniku a složení půdy si přečteme zde a zde 
                              - druhy půdy podle zrnitosti a zpracovatelnosti najdeme popsané zde a zde 
                              - něco o fyzikálních a chemických vlastnostech půdy se dozvíme zde a zde
                              - do Pá 26. 2. vypracujeme na EduPage test Půda

      6. hodina - Tv(Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečtěte pokyny a plán najdete ZDE

                                 - (Ků) - chlapci - tréninkový plán

Učivo na týden od 25.1. do 29.1.:

Pondělí 25.1.

1. hodina – M  - úkol zadán přes Edupage (vypracuj jej do pracovního sešitu, vyfoť a pošli)

 2. hodina – Aj - Zich –  (online)  Public notices - useful expressions. Llewellyn and Gelert - Welsh folk tale

                           Chu -  (online) At the doctor´s - dialogue; Agreeeing

 3. hodina - Hv  Poslech - EduPage

 4. hodina - ČJ (online) - Skladba

 5. hodina - D (online) - Svět na konci 17.  a v 18. století - kontrola, doplnění a prozkoušení učiva

 6. hodina - Ch - 

opakování vodíku - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1788

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1789

Úterý 26.1.:

1. hodina –  - zápis do sešitu - Podnebí ČR ZDE

2. hodina – Tv - dívky pokračujte ve výzvě č.3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček! ;-) Známky budu zapisovat už na únor. 

Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

3. hodina – Čj - PS-str. 33 cv. 3a

4. hodina - Rj (online) 

                           Rj (online) - (Ny) - Расписание уроков. (Připomínám úkol v EduPage do 28.1.)

                           Rj (online) -(Ho) -Řadové číslovky v 1.a 6.pádě,rozvrh hodin

                  Nj (online) - Wir haben sturmfrei - das Haus

5. hodina - F  (online) - Elektrický obvod + prezentace zaslaná mailem

6. hodina - Př 
- domácí úkol přes EduPage - můžeš ho otevřít vícekrát a tím si látku procvičit:
Svalová soustava 1,  
Opěrná soustava 2.
- procvičuj i pomocí interaktivní učebnice ZDE

        7. hodina - Dom/In      

   Dom

- pomáhej rodičům při přípravě věčeře

                    

Středa 27.1.:

 1. hodina – D - Práce s textem - pokud můžete, vytiskněte si pracovní list "Petr I. Veliký" - ZDE a odpovězte na otázky. Kdo možnost tisku nemá, zkontaktujte mě a Pl vám připravím k hlavnímu vchodu školy, případně odpovídejte zezadu ŠS.
 2. hodina – Čj (online)  Základní a rozvíjející větné členy
 3. hodina - Aj Zich (online) - Unit 3 - grammar revision. The Necklace - reading
  Chud
  online - Disagreeing 

      4. hodina - Vv Paní Zima  (dokončujeme - technika libovolná)

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - za pomoci svých znalostí, sešitu i internetu doplňte on-line procvičování tématu Člověk mezi lidmi a Mezilidské vztahy - práci berte jako přípravu k písemné práci po jarních prázdninách. Bude Vám poslána během dne přes Edu Page, máte na ni více času i pokusů.

Čtvrtek 28.1.:

 1. hodina – Čj - Charakteristika - Zadání ZDE
 2. hodina –  Rj (Ny) - PS s. 56 – zápis dalších slovíček. PS s. 46/6,7. Uč. s. 51 - procvičuj úvodní text. Připomínám test v EduPage (do dneška - 28.1.)
                - Rj-(Ho)- Kdo kam jde? - čas.slovesa jít - učeb.str.53 žlutý rámeček přepsat do seš.,cv.5 vytvoř 6 vět a přelož do ŠS,opak.řad.číslovek

                         -  Nj - PS str. 16, cv. 1 a 2 (vyfoť a pošli přes EduPage), uč se slovíčka lekce 3.2 (die Chips - der Glückwunsch)   

3. hodina – Ch (online) Kyslík - zápis 

4. hodina - Z  (online) - PP prezentace Podnebí ČR, pokyny k vypracování úkolu na 2.pololetí

      5. hodina - - Podíl mocnin se stejným základem

6. hodina - F - Seriové a paralelní zapojení - viz EduPage

 

Pátek 29.1. - pololetní prázdniny

 

Učivo na týden od 18.1. do 22.1.

Pondělí 18.1.

1. hodina – M    PS, datum: učebnice str.78/6,7 ; str.79/ 8,9  

 2. hodina – Aj - Zich  – Disagreeing

                           Chu - At the doctor´s

 3. hodina - Hv  poslech

 4. hodina -  -  Č (online) - skladba

 5. hodina - D (online) - kontrola a doplnění zápisu: Renesance - ZDE

 6. hodina - Ch - zde  , vytiskni a doplň (kontrola v on-line hodině)

Úterý 19.1.:

1. hodina –  Z - na tento týden máte pouze zápis do sešitu - Cestovní ruch ČR ZDE

2. hodina – Tv - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 do konce ledna a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-) .

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

3. hodina – Čj -  Vytvoř souvětí podle daných grafů: 

1) 1VH, 2VV přívlastková

2)1VV přípustková, 2VH

4. hodina - Rj (online) - (Ny) - Úvod k 5. lekci 

                           Rj (online) -(Ho) - 5.lekce  - Škola,vyučování

                  Nj (online) - Domácí zvířata

5. hodina - F  - Elektrický odpor (online hodina přesunuta na čtvrtek)

6. hodina - Př procvičování opěrná soustava - projdi si zápis a trénuj poznávání kostí
NOVÁ ŠKOLA - udělej si úkoly označené IC (lišta vpravo) u opěrné soustavy

        7. hodina - Dom/In

Dom- metabolismus - úkol zaslaný přes EduPage - vypracuj do 19.1. do 15:00     

                       

Středa 20.1.:

 1. hodina – D - vyplňte opakovací test na Renesanci a baroko, který Vám bude otevřen pouze v tento den
 2. hodina – Čj (online) - Kontrola DÚ z úterý 19. 1.  
 3. hodina - Aj Zich (online) - Detailed reading 
  Chud 
  Online -grammar: Agreeing and disagreeing

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - zkontrolujte si zápis z minulého týdne Člověk mezi lidmi dle vzoru - ZDE a poté si do sešitu zapište nový zápis: Mezilidské vztahy - ZDE

 

Čtvrtek 21.1.:

 1. hodina – Čj - Vypravování - Zadání - ZDE
 2. hodina –  Rj - (Ny) - Uč. s. 51 text (četba, překlad), PS s. 45/3,4. Zapiš další nová slovíčka (PS s. 56)

                 - Rj-(Ho)-Text učeb.str.51 Všichni někam jdou - přečíst,přeložit,str.52 cv.3c,zopakovat dny v týdnu

                        -  Nj - (Ben) Výslovnost (poslech), přechylování (EduPage), přivlastňovací zájmena ZDE

3. hodina – Ch (online) - kontrola tabulky

4. hodina - Z  (online) - PP prezentace Cestovní ruch ČR

      5. hodina - - Str.81/6, 7

6. hodina - F  (online) - Elektrické obvody

Pátek 22.1.:

 1. hodina – M (online) - Mocniny

 2. hodina – Př (online)  - Svalová soustava

 3. hodina - Čj – online - Jazykový rozbor 
 4. hodina - Aj -   Zich – PS 68/3, 4 (opakujeme slovní zásobu, zkontrolujeme v Po online)
                                   – procvičujeme správnou výslovnost zde, zde a zde

  Chud:  At the doctor´s - trénuj rozhovor PS 29/6; Doplň test v EduPage; Agreeing and disagreeing ZDE and HERE

     5. hodina - ČaSP – Volba povolání - shrnutí 

      6. hodina - Tv(Se) -  dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

                                 - (Ků) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičenícelého těla.

 

 

Učivo na týden od 11.1. do 15.1.

Pondělí 11.1.

1. hodina – M    Třetí mocnina

- ŠS, datum; str. 69/úlohy na závěr(A) 1 - 6

- str. 73 - Třetí mocnina, zapsat rámečky; vyřeš str. 73/1, 2(A)  

 2. hodina – Aj - Zich  – ONLINE - Reading comprehension. Useful phrases

                           Chu - Healthy eating habits

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - Č (online) - Slovesný vid   

 5. hodina - D (online) - Baroko, Renesance, zkoušení nerozhodných

 6. hodina - Ch -  Kovy, nekovy

- papír, připrav odpovědi na následující úkoly, kontrola v online hodině: str. 30/2,3,4,5,7a,b;8

- přečíst učebnice str. 31; zápis vytvoř samostatně - charakterizuj kovy a nekovy

Úterý 12.1.:

1. hodina –  Z- zápis do sešitu - Průmysl a služby ZDE (zápis budete opět potřebovat na čtvrtek do testu v EP)

Online kvíz - Hospodářství - zadání v Dú/písemky, kam také do pátku 15.1.2021 vložte foto výsledku

2. hodina – Tv - dívky - pokračujte ve výzvě č.3  Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení .

3. hodina – Čj -  PS - str. 20 cv. 1 

4. hodina - Rj (online) - (Ny) - Привет

                           Rj (online) -(Ho) - Oblíbené a neoblíbené činnosti - čas. sloves

                  Nj (online) -  Berufe, přechylování

5. hodina - F  (online) - Napětí, proud, odpor - vodní model

6. hodina - Př 

Vypracuj úkol - Opěrná soustava - otázky můžeš vypracovat opakovaně - počítá se

pouze nejlepší výsledek.

Vypracuj test - Tkáně - máš jeden pokus.

(Před testem si zopakuj pomocí sešitu - zápis o tkáních.)

 

        7. hodina - Dom/In      

Dom - metabolismus - úkol zaslaný přes EduPage - vypracuj do 19.1.

                       

Středa 13.1.:

 1. hodina – D - opište si zápis Francie - Ludvík XIV. - ZDE
 2. hodina – Čj (online) - Skladba
 3. hodina - Aj Zich (online) - Agreeing and disagreeing
  Chud 
  Online -Problems and treatments; At the doctor´s

      4. hodina - Vv Paní ZIMA - vytvoř portrét vládkyně zimy - technika libovolná 

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO - práce s internetem a učebnicí - opište si a doplňte zápis "Člověk mezi lidmi" - ZDE

Čtvrtek 14.1.:

 1. hodina – Čj - Zadání ZDE
 2. hodina –  Rj - (Ny) - PS s. 42/17, 43/19. PS s. 56 – prvních 15 slovíček (přepsat, naučit).

                 - Rj-(Ho)-

                        -  Nj - 

3. hodina – Ch (online) 

4. hodina - Z  (online) - PP prezentace Průmysl a služby

      5. hodina - 

6. hodina - F - Procvičuj znalosti o el. proudu a napětí ZDE

Pátek 15.1.:

 1. hodina – M (online) 
 2. hodina – Př (online)  - Opěrná soustava

 3. hodina - Čj (online) – Testové úlohy 
 4. hodina - Aj -   Zich - PS 30/1 (očíslujeme události v pořadí, v jakém se v příběhu odehrály,
                                    zkontrolujeme online)
                                  - PS 78/3.5 (připomeneme si, jak vyjadřujeme souhlas)
                                  - PS 33/5 (odsouhlasíme všechna tvrzení v levém sloupci,
                                    zkontrolujeme v příští online hodině)
                                 - do 22. 1. vypracujeme test Slovíčka 3C na EduPage

  ChudProblems and treatments; At the doctor´s; PS 29/4, 5a,b; odevzdej projekt My diet (EduPage)

     5. hodina - ČaSP – Volba povolání - shrnutí

      6. hodina - Tv(Se) - pokračujte ve výzvě č. 3

                                 - (Ků) -  Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení .

 

Učivo na týden od 4.1. do 8.1.

Pondělí 4.1.

1. hodina – M  - PS, datum: učebnice 1. díl str. 70/1 a, b; str. 56/8(B)

- ŠS, datum: píšeš celé příklady !!!!!  - str. 57/ 11, 12, 13, 14(A)

 2. hodina – Aj (online) Zich  – Health

                    Aj (online) - Chu - Reading + comprehension: Sweet Sue has the last laugh + New year resolutions

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - ČJ (online) - Větný rozbor

 5. hodina - D (online) - Baroko, Anglická revoluce

 6. hodina - Ch -   přečíst učebnice str. 28;

- zápis do sešitu: nadpis - Slučování atomů, v zápise vysvětli pojmy chemická vazba, molekula, chemická sloučenina (použij informace z textu)

- nakresli obr. 43 a 45/ str. 28

Úterý 5.1.:

1. hodina –  - zápis do sešitu Hospodářství - zemědělství ČR ZDE. Doporučuji přepsat si nebo vytisknout poslední 2 zápisy do sešitu, nejpozději do středy (Obyvatelstvo ČR a zápis z dneška Hospodářství - zemědělství ČR), protože bude součástí čvrtečního opakovacího testu v EduPage. Ve čtvrtek mi zápisy opět vyfotíte a vložíte do otevřených otázek v testu.

Kvíz - Obyvatelstvo ČR - výsledky vyfoť a odevzdej do Dú/písemky v EduPage do 8.1.2021

2. hodina – Tv - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE 

Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.

3. hodina – Čj - PS - str. 31, cv.1

4. hodina - Rj (online) 

                           Rj (online) -(Ho) - Časování sloves, co dělají děti ve volném čase PS str.39,40

                           Rj (Ny) - (online) - Časování sloves - procvičování

                  Nj (online) - Lenas Blog - čtení s porozuměním, silná slovesa

5. hodina - ONLINE - opakování el. náboje, el. proudu a el. napětí

6. hodina - Př  dokončit úkol na EduPage, procvičovat poznávání kostí

        7. hodina - Dom/In      

                       Dom - metabolismus (EduPage)

Středa 6.1.:

 1. hodina – D - opište si do sešitu zápis  - ZDE
 2. hodina – Čj (online)  kontrola DÚ
 3. hodina - Aj Zich (online) - At the doctor´s 
  Chud 
  Online - Grammar: should/might

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) - Násobení mnohočlenů

       6. hodina - VkO - vypracujte referát na téma: Osobnosti naší země - instrukce budou poslány přes úkoly v Edu Page.

Čtvrtek 7.1.:

 1. hodina – Čj - Napiš recept na přátelství (vysvětlím na on-line hodině)
 2. hodina –  Rj  -

                 - Rj-(Ho)- Zápor u sloves, PS str.40,41

                         - Rj (Ny) - PS s. 40/14 a,b. Uč. s. 47/ 18, 19 (čti a doplňuj podle úvodního textu ze str. 39). Dobrovolný úkol v EduPage.

                        -  Nj - poslech na EduPage

3. hodina – Ch (online) - Chemický vzorec, ionty

- test na EDU - Stavba atomu (přístup od 11 h do 10. 1.  20 h)

4. hodina - Z  (online) - PP prezentace - Hospodářství - zemědělství ČR

Opakovací online test v EduPage, který si opět napíšete přímo v hodině - téma Obyvatelstvo ČR a zároveň v testu budou 2 otevřené otázky, kam mi vložíte fotky 2 posledních zápisů (Obyvatelstvo ČR a zápis z úterý Hospodářství - zemědělství ČR)

      5. hodina - - Násobení mnohočlenu jednočlenem

- ŠS, datum; str. 59/5

- str. 59/ rámeček + vypočítej str. 59/6, 7, 8(A), 9

 

 

6. hodina - F - značky a jednotky - kvíz zaslaný na EduPage

Pátek 8.1.:

 1. hodina – M - Násobení mnohočlenů

-  ŠS, datum; str. 59/9, 60/10

- str. 60/rámeček, str. 61/ 15, 16(A)

- test na EDU - Mnohočleny (+, -) - přístup od 8 h do 11. 1. 20 h

2. hodina – Př (online)  - Opěrná soustava

3. hodina - Čj (online) - Opakování pravopisu

4. hodina - Aj -   Zich – PS 29/4, 5, 6 (procvičujeme novou slovní zásobu, 

 1.                                   zkontrolujeme v Po na online hodině)
                                 – do Ne 10. 1. vypracujeme test Parts of the body na EduPage

                         Chud - Grammar: Relative clauses

     5. hodina - ČaSP – Volba povolání - přijímací řízení - dokončit úkol
                                       Učení na jedničky - dokončit (jeden žák)
                                       Moje budoucnost - dokončit (jeden žák)  

      6. hodina - Tv(Se) - dívky - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

                                 - (Ků) - Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.

 

Učivo na týden od 14.12. do 18.12.

Pondělí 14.12.

1. hodina – M   ŠS, datum; str. 54, 55/rámečky - zapsat

- str. 54/1, str. 55/6, str. 56/7, str. 56/8(A) .... zapisuj celé příklady

 2. hodina – Aj - Zich  – PS 77/3.3-3.4 (připomeneme si význam modálních sloves should a might,
                                     kdo by se chtěl rozpomenout do nejmenších detailů, případně se i něco
                                     nového přiučit, hledá zde)
                                  – uč. 35/4 (kontrola ve středu na online hodině)
                                  – PS 26/1, 2 (zkontrolujeme ve středu)
                                  – kdo chce využít nahrávky pro nácvik čtení, najde slíbený link zde

                          

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - Čj (online) -  Druhy vedlejších vět - DÚ: PS - str. 35 cv. 3

 5. hodina - D (online) - České země po 30leté válce - politika, Barokní kultura

 6. hodina - Ch - přečíst  učebnice str. 39, 27

- zápis ŠS - str. 39/ žlutý rámeček; nadpis Periodická soustava prvků

 

Úterý 15.12.:

1. hodina –  - zápis do sešitu Obyvatelstvo ČR ZDE
Kvíz - Ochrana krajiny ČR - výsledky vyfoť a odevzdej do Dú/písemky v EduPage do 18.12.2020

2. hodina – Tv - dívky (Se) - pokračujte v tréninkovém plánu na tento týden a nezapomeňte, že do 22.12. máte do Dú/písemky v EduPage napsat slovo, které jste si vybraly a zacvičily tento týden. Kdo chce, může vložit i krátké video odcvičeného slova (není povinné) ZDE 

ChlapciVyberte si několik cviků z videa a věnujte jim alespoň 10 minut každý den - budete překvapeni, jak vám půjde "forma" rychle nahoru.

3. hodina – Čj -  Test na Edupage

4. hodina -  Rj (online) (Ny) - 2. časování sloves

                      Rj (online) -(Ho) - 1.a 2.časování sloves,PS str.36

              Nj (online) - e-mail, časování sloves

5. hodina - F - Elektrický proud 

Ahoj všichni, na e-mail jsem vám zaslal prezentaci na ELEKTRICKÝ PROUD. Běžte do PC učebny. Hlavně si zapište do školních sešitů, jak se značí, v čem se měří, jaký má směr v obvodu, kde se bere a kde se s ním setkáváme. Díky a mějte se. *MN*


6. hodina - Př  EduPage - tkáně

        7. hodina - Dom/In 

                        Dom - EduPage - domácí úkol - stůl - zaslámo 27.11.

                            

                       

Středa 16.12.:

 1. hodina – D - doplňte část PL, který jste dostali ve škole - "Renesance" a "Renesance v českých zemích" - použijte internet a informace z učebnice na str. 26 - 28
 2. hodina – Čj (online)  Kontrola DÚ PS str. 35 cv. 3
 3. hodina - Aj Zich (online) - Modal verbs. Relative clauses

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) - Počítání s celými čísly

       6. hodina - VkO do ŠS si opište zápis EMOCE - ZDE - na konci vyřešte přiřazovací úkol.

 

Čtvrtek 17.12.:

 1. hodina – Čj - Souvětí souřadné, podřadné - učebnice ČJ str. 52 cv. 2 - písemně do šk. sešitu
 2. hodina – Rj  - (Ny) - Slovíčka 4. lekce (máte přepsaná, opakujete), text uč. s. 39. PS s. 38, 39

                 - Rj-(Ho)- Práce s textem 4.lekce - učeb.str.38,PS str. 38,39

                        -  Nj - Cvičení na Edupage, slovíčka (str. 18, po nachts)

3. hodina – Ch (online) - Nukleonové číslo, práce s tabulkou

4. hodina - Z  (online) Probereme nové téma - Obyvatelstvo ČR

- napíšete si v hodině test v EduPage - na látku z minulého týdne Ochrana krajiny ČR

      5. hodina - - Sčítání a odčítání jednočlenů - zadání příkladů - ZDE

- ŠS, zapiš oba rámečky z učebnice 1. díl str. 57 

6. hodina - F - Vodiče a nevodiče el. proudu

Ahojte, přípravu máte opět v mailu. Můžete jít zase do velké PC učebny a zapsat si důležité věci z oblasti vodičů a izolantů, ale moc to nepřehánějte. O Vánocích přemýšlejte, proč žárovky na stromečku svítí a proč topná spirála vařiče pálí???


Přeju jiskrnný Vánoce. *MN*


Pátek 18.12.:

 1. hodina – M (online) - Sčítání a odčítání mnohočlenů - práce se závorkami
 2. hodina – Př (online)  - tkáně

 3. hodina - Čj –  DÚ učebnice ČJ  str. 124 cv. 9
 4. hodina - Aj -   Zich – uč. 42/1 (pomocí that / who / which připojujeme vedlejší věty vztažné)
                                 – PS 32/1 (upravením slovosledu tvoříme věty, řešení k oběma cvičením zde)
                                 – pamatujeme na zadaná slovíčka (3A)


     5. hodina - ČaSP – Volba povolání - přijímací řízení do 8.1.2021
          Do 18.12. dodělat práce, které jste neodevzdali:
          Učení na jedničky - jeden žák
          Moje budoucnost - 4 žáci

      6. hodina - Tv(Se) - pokračujte v tréninkovém plánu na tento týden a nezapomeňte, že do 22.12. máte do Dú/písemky v EduPage napsat slovo, které jste si vybraly a zacvičily tento týden. Kdo chce, může vložit i krátké video odcvičeného slova (není povinné) ZDE

                                 - (Ků) - Vyberte si několik cviků z videa a věnujte jim alespoň 10 minut každý den - budete překvapeni, jak vám půjde "forma" rychle nahoru.

 

PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE - 7.12. – 11.12. 2020

 

Učivo na týden od 30.11. do 4.12.

Pondělí 30.11.

       1. hodina – M      ŠS, datum; str. 46/ 12, 13- píšeme  celé příklady (slova + výraz)

-PS, datum; zapisuj pouze výrazy - zadání ZDE 

 2. hodina – Aj - Zich  – kdo si potřebuje ještě jednou shrnout a utřídit tématiku
                                           používání been / gone, kliká sem a učivo docvičuje zde
                                       – do Po 7. 12. Vypracujeme test na EduPage (Been / gone)


Chu: Fame - uč. 24 poslechni si a přečti článek ZDE označ si výrazy, kterým nerozumíš a zkus si zadat do překladače; v PS22/3a doplň Nouns (podstatná jména) a k nim Adjectives (přídavná jména) z textu v uč. 24; připrav si na fólii nebo papír uč. 25/3b; PS 18/1,2 - křížovka a kroužkování

        4. hodina - Čj (online) - Skladba

       5. hodina - D (online) Třicetiletá válka (video, dokončení kontroly zápisu, vysvětlení tématu)

       6. hodina - Ch - přečíst str. 25,26

- Nezkreslená věda Atom - video - ZDE

- připomínám dobrovolný  Dú

Úterý 1.12.:

     1. hodina –  - kvíz na procvičování - odkaz na kvíz máte vložený v "domácích úkolech" z minulého týdne na EduPage, kam budete i "odezvdávat" vyfocené výsledky. Termín odevzdání je do pátku 4.12. Prosím, už mi výsledky NEZASÍLEJTE na můj e-mail. Děkuji.

Zápis do sešitu - na tento týden žádný není. Procvičujte a opakujte téma Půdy ČR. Ve čtvrtek si společně na online hodině napíšeme test přes EP.

      2. hodina – Tv - dívky -Výzva č.2 - Plán a pokyny na měsíc prosinec ZDE

Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12., děkuji.

      3. hodina – Čj - Test na Edupage

      4. hodina - Rj (online) - (Ny) - Что я люблю

                           Rj (online) -(Ho) Co kdo dělá nerad,časování sloves - PSstr.34,35

                  Nj (online) - Familie

5. hodina - F  (online) - IONTY

6. hodina - Př 
 Prezentace - Zápis - do 4.12. do 8:00
- Test - vývoj člověka - do 4.12. do 8:00

 

        7. hodina - Dom/In

       Dom 

         - úkol zaslaný před EduPage - úklid                                            

        In - hodina nebyla vyučována

 

Středa 2.12.:

 1. hodina – D - podle učebnice s. 38-41 (POZOR! - v PL jsou uvedeny chybné strany učebnice) si doplňte a přepište zápis "Anglická revoluce" - ZDE
 2. hodina – Čj (online)  Kontrola DÚ, skladba
 3. hodina - Aj Zich (online) - Question tags
  Chud 
  Online Been/ gone  uč. 26 poslech ZDE uč. 27/ 6 připrav si na fólii nebo papír, PS 20/3 + Useful expressions uč.27/4 - piš do sešitu

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) - Hodnota výrazu se dvěma proměnnými

       6. hodina - VkO - Člověk jako osobnost - dokončete práci na zadaném úkolu, kdo tak ještě neučinil, odevzdá ke kontrole svoje vypracování do 10.12.

 

Čtvrtek 3.12.:

 1. hodina – Čj - PS str. 28 cv. 1a
 2. hodina –  Rj  (Ny) - Uč. s. 41 - zápor u sloves. Uč. s. 39 text (četba, překlad), slovíčka PS. s. 43, 44 (slovníček, opakovat), PS s. 34, 35

                 - Rj-(Ho) 4.lekce  SZ PS str.43,44

                        -  Nj -  Procvičení nové látky na EduPage

3. hodina – Ch (online) - Atom a jeho stavba

4. hodina - Z  (online) - dnes si společně napíšeme test přes EP na téma Půdy ČR

      5. hodina - - PS, datum; str. 51/úlohy na závěr (B) 1 - 9

     - ŠS, datum; nadpis Mnohočleny, str. 52/ zapiš rámeček, str. 52/3

6. hodina - F - IONTY - aktivita v EduPage

Pátek 4.12.:

 1. hodina – M (online) - Mnohočlen (popis)

 2. hodina – Př (online)  - Opakování učiva - placentálové, vývoj člověka

 3. hodina - Čj –  Sloh - zadání ZDE
 4. hodina - Aj -   Zich – tvoření tázacích dovětků si nejdříve připomeneme zde 
                                   -  poté procvičujeme  zde a zde
  Chud: (online) Question tags - Tázací dovětky PS 77/2.5 - nastuduj si + video ZDE a  ZDE ; PS 21/5

     5. hodina - ČaSP – úkol - Moje budoucnost (EduPage)  

      6. hodina - Tv(Se) - Tv dívky - výzva č.2 - pokračuj dle tréninkového plánu

                                 - (Ků) - Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12., děkuji.

 

Učivo na týden od 23.11. do 27.11.

Pondělí 23.11:

       1. hodina – M - ŠS, datum; str. 45/rámeček

                                  - ŠS, výpočítej; str. 46/7, 8(A), 9(A)

       2. hodina – Aj - Zich  – uč. 25/3 (řešení zde)
                                       – PS 18/1 (doplňujeme přídavná jména, kontrolujeme zde)
                                       – PS 22/3 (dopisujeme chybějící podstatná a přídavná jména,
                                          ověřujeme zde)

Chu: Present Perfect - uč. 22 poslechni si příběh ZDE, podle něj pak napiš do sešitu věty 23/4; PS 16/1

        4. hodina - Čj (online) - kontrola slohového úkolu, skupiny bě/bje, pě, vě/vje

       5. hodina - D (online) - Třicetiletá válka (dokončení kontroly zápisu, vysvětlení tématu)

       6. hodina - Ch - papír, připrav si odpovědi na otázky učebnice str. 18/4,5; str. 24/1,2,13,15,22,24

                                  - ŠS, datum; Vírská přehrada - osnova ZDE

Úterý 24.11.:

     1. hodina –  - kvíz na procvičování: Povrch ČR - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2298 - zašlete mi výsledek kvízu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro dosažení 1, je potřeba získat 90-100%, pro dosažení 2 je potřeba 70-89%. Horší malé známky vám do EP zapisovat nebudu. Hodnota známky je čtvrtinová, čili za 4 malé známky budete mít hodnotu, jako jedné velké. Zároveň se vám kvíz bude hodit i k opakovacímu testu v EP, protože některé otázky se tam mohou objevit.

- opakovací test v EP - (na vodstvo a povrch ČR) - otevřený bude od pondělí do pátku a budete mít na něj 15 minut a 2 pokusy.

      2. hodina – Tv - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu, 3. týden. V pátek se uvidíme online!

Chlapci - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12., děkuji.

      3. hodina – Čj - test na Edupage

      4. hodina - Rj (online) - (Ny) Opakování 3. lekce. Vypracuj test v EduPage (do 30.11.)

                           Rj (online) -(Ho) Úvod ke 4.lekci,Kdo co dělá rád, osmisměrka PS str.32 cv.20

                  Nj (online) - Konverzace Familie (ONLINE!!!)

5. hodina - F  (online) elementární náboj 

6. hodina - Př  do 27.11.2020  do 08:00 - projekt - vývoj člověka (EduPage)

        7. hodina - Dom/In
                        Dom - příprava pokrmu - úkol zaslaný přes Edupage - vypracovat do 24.11.

 

Středa 25.11:

 1. hodina – D - doplňte a přepište zápis "České země po třicetileté válce" - ZDE
 2. hodina – Čj (online)  skupiny mě/mně
 3. hodina - Aj (online) Zich: Been x gone
  Chud 
  Online Present Perfect - since/for uč.23/6

      4. hodina - Vv X

        5. hodina – M (online) - Hodnota výrazu se dvěma neznámými

       6. hodina - VkO - Člověk jako osobnost - práce na zadaném úkolu z minulého týdne, mělo by být vypracováno zadání na opakování temperamentu, inteligence a  lidské vůle, dnes se zaměřte na úkoly týkající se emocí. Připomínám, že termín odevzdání Vašeho vypracování je příští týden.

Čtvrtek 26.11.:

 1. hodina – Čj - písemně do sešitu - učebnice str. 48 cv. 7a
 2. hodina –  Rj  (Ny) -  4. lekce – uč. s. 38 četba, překlad. PS s. 43 – přepsat do slovníčku a naučit. Připomínám test v EduPage (roční období – do 30.11.)        

                 - Rj-(Ho) 4.lekce  Seznámení se s novými slovíčky PS str.43,str.34 cv.3,4 - časování slovesa hrát

                        -  Nj - Avizovaná písemná práce na EduPage, máte 45 minut a pouze jeden pokus. (lez otevřít od 26. 11.  do  27. 11.), + první sloupec slovíček ze str. 18

3. hodina – Ch (online) - Atom

4. hodina - Z  (online) - Půdy ČR - přihlaste se, prosím, přes EduPage. Děkuji. Zápis do sešitu - Půdy ČR ZDE

      5. hodina - - PS, datum; vypočítej: str. 46/10, str. 46/11(A); str. 51/Úlohy na závěr (B) 1 - 8

                              - písemka na Edu - Hodnota číselného výrazu

6. hodina - F - Stavba atomu, el. náboj - kvíz v EduPage

Pátek 27.11.:

 1. hodina – M (online) - Zápisy výrazů s neznámými
 2. hodina – Př (online) - Lidské skupiny, buňka, tkáň, organismus
 3. hodina - Čj – "Navštívil nás cirkus" - pokus se napsat zprávu na dané téma (nejprve si vyhledej informace, co všechno musí zpráva obsahovat)
 4. hodina - Aj -   Zich – uč. 27/4 (sestavujeme fráze, kontrolujeme zde)
                                   – PS 20/2 (posloucháme na CD, kdo už pozbyl, čte přepis zde,
                                      kompletujeme dialog, ověřujeme zde)
                                   – PS 23/5 (posloucháme nahrávku / čteme přepis zde,
                                      doplňujeme been /gone, kontrolujeme zde)
  Chud: Present Perfect: for/since - PS 16/2,3

     5. hodina - ČaSP –  –  projekt - Učení se na jedničky - vypracovat do 27.11. do 15:00    

      6. hodina - Tv(Se) - Tv dívky (online) - Přihlaste se prosím přes EduPage. Budete potřebovat vytisknutý plán, propisku a pohodlné oblečení :-)

                                 - (Ků) - TV chlapci  - Pořiďte si fotografii při jakékoli fyzické aktivitě ( sport, turistika, práce na zahradě či doma, atd. ) a náslědně zašlete na e-mail do 6.12., děkuji.

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11.

Pondělí 16.11:

       1. hodina – M - Opičí matika, 4 krátká videa... Základní matematické operace - ZDE

- ŠS, datum; vypočítat str. 42/10, 11, 12(A); zapiš rámečky str. 43 (závorky)

- str. 43/C - vyřešený příklad , projdi jednotlivé kroky, nezapisuj

 

       2. hodina – Aj - Zich – uč. 23/8 (posloucháme zde, vybereme platné tvrzení, 
                                          kontrolujeme zde)
                                       – PS 16/1, PS 17/4 (procvičujeme předpřítomný čas,
                                          kontrolujeme zde a zde)

Chu:Opakování Present Perfect - pro zdokonalení se, kvíz ZDE, a ZDE (finish+ check my answers) + Present Perfect vs. Past Simple - vysvětlení ZDE (video) + ZDE (text) a ZDE (text) - prostuduj si

       3.hodina - Hv 

        4. hodina - Čj (online) - kontrola slohového úkolu z pátku 13. 11. + kontrola cv. z učebnice str. 43/8a, b, e, g

       5. hodina - D (online) - Třicetiletá válka (kontrola zápisu, rozšíření učiva)

       6. hodina - Ch - prohlédni následující videa - odkazy ZDE a ZDE; na  ONLINE hodině -  otázky z uvedených videií

- přečti učebnice str. 22; zapiš do sešitu - rozdělení vod - ZDE

 

 

 

Úterý 17.11. - STÁTNÍ SVÁTEK 

     

Středa 18.11:

 1. hodina – D - dopište si zbytek zápisu "Třicetiletá válka" - ZDE
 2. hodina – Čj (online) - předložky s/se, z/ze - učebnice str. 44 - tabulka, učeb. str. 44 cv. 10
 3. hodina - Aj (online) - Zich: Past simple x present perfect. Nouns x adjectives
  Chud: Present Perfect vs Past Simple + signální slova - uč. 21/7, PS 15/6

      4. hodina - Vv -kontrola zadané práce na téma PODZIM 

       5. hodina – M (online)- Počítání se závorkami

       6. hodina - VkO - Člověk jako osobnost - práce na zadaném úkolu z minulého týdne, měly by být hotovy úkoly na opakování temperamentu a inteligence, dnes udělejte úkoly týkající se lidské vůle

Čtvrtek 19.11.:

 1. hodina – Čj - učebnice str. 45 cv. 12 a) - písemně do sešitu 
 2. hodina –  Rj  (Ny) Text – procvičuj uč. s. 35/19, s. 36. PS s. 30 a 32/19, 22. (32/20 – dobrovolně). Opakuj slovní zásobu dané lekce                                    (Ho) Vyjadřování data,poslech s porozuměním Vlk a zajíc,PS str.3O cv.15,16                    -  Rj                                                                                                                                                                                                                                                        -  Nj          UČ str. 10, cv. 1b, str. 11, cv. 2, zápis tabulky ze str. 12 do sešitu

3. hodina – Ch (online) -  Druhy vod

4. hodina - Z  (online) - Povrch ČR - přihlaste se, prosím, k online výuce přes EP. Děkuji.

- zápis do sešitu Povrch ČR ZDE

- kvízy na procvičování:

- Stavba území Česka - geomorfologie ČR - https://www.skolasnadhledem.cz/game/2289

- Nerostné bohatství Česka - křížovka - https://www.skolasnadhledem.cz/game/7501 

- zašlete mi výsledky kvízů na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro dosažení 1, je potřeba získat 90-100%, pro dosažení 2 je potřeba 70-89%. Horší malé známky vám do EP zapisovat nebudu. Hodnota známky je čtvrtinová, čili za 4 malé známky budete mít hodnotu, jako jedné velké. Zároveň se vám kvízy budou hodit i k opakovacímu testu v EP, protože některé otázky se tam mohou objevit. 

- opakovací test v EP (na geomorfologické členění a nerostné suroviny) - otevřený bude od pondělí do pátku a budete mít na něj 15 minut a 2 pokusy.

      5. hodina - - řešení cvičení z 16. 11. - ZDE; proveď kontrolu

                  - PS, datum; vypočítej str. 43/15a,b ; str. 51/Úlohy na závěr (A) 1 - 6

                 - str. 44/A - přečíst

6. hodina - F- ONLINE - Elektrické jevy, el. náboj

Pátek 20.11.:

 1. hodina – M (online) - Hodnota výrazu s proměnnými

 2. hodina – Př (online) - Vývoj člověka - přihlašujte se přes EduPage

 3. hodina - Čj – Zadání - ZDE - piš do slohového sešitu              
 4. hodina - Aj -   Zich – uč. 23/7 a 30/ 1 (minulý x předpřítomný prostý čas, začněte vždy vyhledáním
                                      "signal words" – zde příslovečných určení času, která vám pomohou rozlišit
                                       mezi "ukončenou a neukončenou minulostí", tj. minulým a předpřítomným
                                       časem, řešení zde)
                                    – kdo má chmurné tušení, že by bylo záhodno v tréninku ještě pokračovat,
                                       učiní tak např. zde (když kliknete po vyhodnocení na „fajfku“ či křížek,
                                       zobrazí se vám české vysvětlení ke správné odpovědi) a/nebo zde 
                                   – do Pá 27. 11. vypracujte test na EduPage (Past simple x Present perfect)

  Chud: opakování Present Perfect vs. Past Simple - vyplň test v  EduPage

     5. hodina - ČaSP –  projekt - Učení se na jedničky - vypracovat do 27.11. do 15:00         

      6. hodina - Tv(Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden.

                                 - (Ků) - TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 22.11., děkuji

     

 

 

Učivo na týden od 9. 11. do 13. 11.

Pondělí:

       1. hodina – M - PS nebo papír; datum

- str. 32/7(A); str. 32/8(B); str. 37/1; str. 37/3(A) - tabulky; str. 37/4(B) + str. 37/5(B) - bez tabulek

- kontrola výsledků + dotazy v ONLINE hodině ve středu 11. 11.

       2. hodina – Aj - Zich – kdo potřebuje, zopakuje si teorii použití a větné stavby present perfect simple
                                         (předpřítomného času prostého), čte přehled gramatiky v PS 75-76 / 2.1
                                         (nebo podrobněji zde, případně zde)
                                        - procvičujeme v PS 14/3 (kontrolujeme zde)
                                       – PS 15/5 (kontrolujeme zde; kdo už pozbyl CD, čte přepis zde)
                                       – začneme se učit nová slovíčka (2AB), do St 18. 11. vypracujeme
                                          test na Edupage (Slovíčka 2AB)

 Chu: Present perfect PS 14/ 3,4  15/5a,b; do sešitu napiš 2 věty v předpřítomném čase (present perfect) o sobě, jednu pravdivou a jednu nepravdivou. Těším se na Vás ve středu! :-)

       3.hodina - Hv poslech - komentář a odkaz zadán v EduPage

        4. hodina - Čj (online) - Téma: charakteristika, větný rozbor

       5. hodina - D (online) - kontrola zápisu "První Habsburkové na českém trůnu" (Ferdinand I., Rudolf II.)

       6. hodina - Ch - počítání s hmotnostním zlomkem - ZDE; kontrola v ONLINE hodině

- přečíst str. 21

- ŠS, zápis; osnova zápisu - hašení látek, teplotní inverze, smog, ozon

Úterý:

      1. hodina –  - zápis do sešitu - Vodstvo ČR ZDE

- do čtvrteční online hodiny si připrav odpovědi na tyto otázky a pomocí internetu vyhledej : 

1. tři nejdelší řeky ČR, 

2. tři řeky podle největší rozlohy povodí, 

3. tři řeky podle největšího průměrného průtoku 

4. vyhledej, kde pramení řeky Vltava, Labe a Morava

 

      2. hodina - Tv- chlapci - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím,  na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 22.11., děkuji.

                         - Tv - dívky, ZDE najdete pokyny a tréninkový plán k tělesné výchově. Hodně zdaru a 27.11. se budu těšit online

       3. hodina – Čj - test na Edupage, zopakuj si psaní předpon s-/z- (učeb. ČJ str. 42/tabulka), učeb. ČJ str. 43 cv. 6 - písemně do sešitu 

      4. hodina - Rj (online) -Ho Praktické užívání 3.p osob.zájmen ( učeb.str.31 žlutá tabulka přepsat do seš.) PS str.29/9,3O/1O písemně 

                         Rj (online) - (Ny) Какое сегодня число? 

                  Nj (online) 

5. hodina - F (online) - Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie

6. hodina - Př - Projekt - Úvod do biologie člověka - zasláno přes EduPage - vypracovat do 13.11. do 8:00.

7. hodina - Do/In

Do - Příprava pokrmu - úkol zaslaný přes Edupage - vypracovat do 24.11.

Informatika - Komplexní úkol, uzávěrka až za týden, t.j. v úterý 17.11.2020 - rozklikni stránku http://goqr.me/ a vygeneruj QR kód, který skrývá Tvoje jméno a příjmení. Překontroluj čtečkou QR kódů ve Tvém mobilním telefonu. Stáhni jej ve formátu xyz.jpeg a obrázek pošli na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jako přílohu.

Středa:

 1. hodina – D - přepište si zápis " Třicetiletá válka (česká válka)" podle vzoru - ZDE
 2. hodina – Čj (online) - Téma: druhy vedlejších vět, rozvíjející větné členy (kontrola cvičení z předhozí hodiny - učeb. str. 43/6)
 3. hodina - Aj (online) Zich: Present perfect simple vs. past simple                                                                                                                                                                   Chud: Present perfect + opakuj třetí tvar nepravidelných sloves

      4. hodina - Vv - nakresli do příští hodiny obrázek na téma PODZIM - můžeš pracovat pastelkami, tužkou, voskovkami, barvami.....

      5. hodina – M (online)- Číselný výraz

       6. hodina - VkO - Člověk jako osobnost - úkol bude zadán přes DÚ v systému EduPage

Čtvrtek:

 1. hodina – Čj - učeb. ČJ str. 43/8 a, b, e, g 
 2. hodina – Rj - (Ny)  - Uč. s. 36/20 (četba, překlad), PS s. 32. Opakuj dny, měsíce, číslice. PS s. 33 nové fráze do slovníčku 
 3.               Nj (Ben) UČ 2 str. 10, cv. 1 - přečíst a přeložit, doplnit členy rodiny, str. 11, cv. 2

                   Rj ( Ho) Fráze Jaký je den v týdnu,Kolik je ti let.V kterém měsíci ses narodil.PS str.29 cv.12,13a,b,c cv.14    

3. hodina – Ch (online) Vzduch - shrnutí; Koloběh vody v přírodě 

4. hodina - Z  (online) - Vodstvo ČR

dnes se zkusíme přihlásit do GoogleMeet přes EduPage (jak jsme to zkoušeli posledně)Pokud nemáte aplikaci EduPage v mobilu a budete se přihlašovat přes počítač nebo tablet, budete potřebovat přihlašovací údaje do EduPage. Jestliže je nemáte, napište na e-mail svému třídnímu učiteli a on vám je zašle. Komu se nebude dařit připojit se přes EduPage, přihlaste se tak, jak jste byli zvyklí doposud. Pozvánky jsem vám zaslala na vaše g-mailové účty. Děkuji za spolupráci.

5. hodina - -  ŠS, datum; str. 40/1, str. 40/2(A), str. 41/5, str. 41/6(A);dodržuj pořadí početních výkonů, vypočítej (píšeš celé příklady)

 

6. hodina - F- Vzájemná přeměna Ek a Ep. Kvíz ZDE

Pátek:

 1. hodina – M (online) - Zápis výrazů, závorky; kontrola výsledků cvičení z 12. 11. - ZDE
 2. hodina – Př (online) - Vývoj člověka
 3. hodina - Čj – vytvoř příběh , kde budou tato tři slova: PLAVKY - VLNY - RYBÍZ, piš do slohového sešitu           
 4. hodina - Aj - Zich: procvičujeme present perfect + for / since v PS 23/4 (ke kontrole zde)
                                a online zde a zde
                             - do Pá 20. 11. vypracujeme test na Edupage (For vs. since) 
                           Chud: Past participle - test EduPage

     5. hodina - ČaSP –  projekt - Učení se na jedničky - vypracovat do 27.11. do 15:00    

      6. hodina - Tv

       TV chlapci  - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji.

Učivo na týden od 2. 11. do 6. 11.

Pondělí:

       1. hodina – M - počítáš  do PS nebo na papír; zápis: zadání, náčrtek, výpočet: str. 27/1(A)a, b; str. 29/7 a,b

                                 - PS; str. 37/5 (A), str. 37/4 (A)

                                - kontrola výsledků ve středu - ONLINE hodina

       2. hodina – Aj - Zich: uč. 16 / The story of England (čteme a/nebo zde posloucháme článek o vzniku
                                                     Anglie, s textem budeme dále pracovat na online hodině ve St) 

                                        PS 12/1 (doplňujeme, z čeho jsou předměty vyrobeny, kontrolujeme zde)

                                        PS 13/I can (řešení zde)

         Chu: FAME AND FORTUNE, prostuduj si slovní zásobu 2A z PS str.81-82, do školního sešitu si přepiš Verbs and prepositions bez fonetického přepisu, pokračuj v učebnici str. 20/cv. 1 do sešitu napiš slovesa s předložkou podle číslování a přiřaď k nim správný obrázek. Poslouchej příběh 2a několikrát za sebou (klidně 5 krát) ZDE +  zkus porozumět příběhu; pokračuj v PS str.14/cv. 1,2. Kontrola zadaných písemných prací proběhne ve středu a budete vkládat tentokrát do EduPage ve čtvrtek. Zopakuj si nepravidelná slovesa všechny 3 tvary, budeme je ve středu potřebovat, můžeš si několikrát poslechnout písničku ZDE. Ujisti se, že je umíš ZDE.

 

       3. hodina - /

       4. hodina - Čj (online) - opakování pravopisu, větný rozbor

       5. hodina - D (online) - opakování - Reformace v Anglii a ve Francii, nové téma: První Habsburkové na českém trůnu

       6. hodina - Ch - 1) ŠS; Vypočítej hmotnostní zlomek soli ve vodném roztoku; rozpustili jsme 100 g soli v 300 g vody.

                                       2) Vzduch - str. 19,20/ přečíst

                                       3) ŠS; zápis: nadpis: Vzduch - složení, využití - kyslík, dusík, vzácné plyny

Úterý:

      1. hodina –  Z - zápis do sešitu: Nerostné suroviny  ZDE

                          A připomínám, že ve čtvrtek 5.11. v 10:55 h se uvidíme ONLINE. Pozvánky vám byly zaslány na vaše G-mailové účty.

      2. hodina – /

      3. hodina – Čj - test na Edupage

      4. hodina - Rj (online) -Základní číslovky 1 - 100 (Ho)

                           Rj (online) - číslovky 1- 100 (Nyk.)  

                  Nj (online) - tento týden nebude online, PS 1 str. 79 - doplň

5. hodina - F (online) - Pohybová energie - týdenní projekt

6. hodina - pomocí EduPage:
Test - savci
Výuka - etologie - Padlet nástěnka 
Vše vypracovat do pátku 6.11. do 8.00, abychom mohli na učivo navázat.

 

Středa:

 1. hodina – D - 1) dopište zbytek zápisu k Ferdinandovi I. (posledních 7 řádků 1. strany), který jsme nestihli na on-line hodině                                                                               2)  za pomoci učebnice přepište a doplňte zápis "Rudolf II." - vše dle vzoru ZDE
 2. hodina – Čj (online) -  Téma: větný rozbor
 3. hodina - Aj (online) - Zich: Story of England - reading skills, grammar revision (Unit 1)
   Aj (online) Chud: Present perfect

       4. hodina - /

      5. hodina – M (online) - Obrácená Pythagorova věta

      6. hodina - /

Čtvrtek:

 1. hodina – Čj - Opakujeme VS - vypracuj ZDE
 2. hodina – Rj (Nyk.) -  Opakuj slovíčka (dny, měsíce, číslice – vše ve slovníčku), uč. s. 33, 34 – žluté rámečky do sešitu (naučit). PS s. 28, 29. Vypracuj test v Edupage (do 10.11.)(Ho) - Vyjádření roků ( 1rok,234roky,5let ),opakování časových údajů PS str.26 cv.6a,b,7,8

                  RjNj - Opakování na EduPage

3. hodina – Ch (online) Hmotnostní zlomek (výpočet množství rozpuštěné látky)

4. hodina - Z  (online)  5.11. v 10:55 h. Pozvánky vám byly zaslány na vaše G-mailové účty.

5. hodina - M řešení cvičení z 2. 11. ZDE

- PS (malý), datum; str. 29/10, str. 30/11 (A) - dodržuj následující postup: náčrtek, vyznačit délky stran, výpočet, odpověď; kontrola výsledků zítra v ONLINE hodině

 

6. hodina - F- Pohybová energie - materiál k vypracování zaslaný na EduPage

Pátek:

 1. hodina – M (online) - Pythagorova věta v rovině

 2. hodina – Př (online) - Úvod do biologie člověka

 3. hodina - Čj – Dokonči charakteristiku literárního hrdiny

 4. hodina - Aj 
  Chud: PRESENT PERFECT PS 14/3,4 dopiš do pracovního sešitu a všechny práce z tohoto týdne vlož do EduPage; vypracuj test v EduPage
   
  Zich - uč. 20/1, 2a (čteme a/nebo posloucháme zde, řešení zde)
          - PS 14/1, 2 (kompletujeme fráze, kontrola viz řešení výše)
          - do středy 11. 11. vypracujeme test na Edupage (Past modals)

          

      5. hodina - /

      6. hodina - /

 

Distanční výuka 12.10. až 23.10.2020

Pondělí 12.10.:

1.hod – M (Slá)

Opakování druhá mocnina; druhá odmocnina desetinného čísla; pracuj podle pokynů - zápisy budu příští týden kontrolovat.Zadání úkolů posílám jako zpravu přes Edu.

 

2.hod – A (Kor, Zich, Chu) 

Chu: Everyday English znovu si přečti a poslechni příběh ze str. 14/1b a 15/1b ZDE ; do sešitu školního piš uč. 15/4a doplň věty z příběhu; PS 10/1,2,3 - vše vlož do souboru v EduPage jako samostatná práce do pátku (možnost konzultace správnosti během online hodiny)

Zich:

– uč. 18/1 (řešení zde)

– PS 12/4 (řešení zde)

– vypracujte test na Edupage (Slovíčka 1D + Culture)

 

4.hod – Č (Buk)  - Větné členy - provičování  ZDE

 

5.hod – D (Soch) – ONLINE 

 

6.hod – Ch (Slá)

Prezentace ZDE 

Téma: Metody oddělování směsí

- z prezentace zapiš jednotlivé metody, nakresli obrázek usazování a filtrace (i s popisem)

- krátký test na Edu - Úvod do chemie

 

Úterý 13.10.:

1.hod – Z (Se) - Zápis do sešitu - 1. Česká republika - úvod. ZDE 
A připomínám, že ve čtvrtek 15.10. proběhne v 10:55 -11:40 ONLINE VÝUKA. Těším se na vás! :-)

 

3.hod – Č (Buk) - Téma: CESTOPIS - zadání ZDE

 

4.hod – Nj/Rj (Ben, Ho, Ny) – ONLINE. Na schůzku si připravte učebnici a pracovní sešit.

Uč. str 23/20 přečíst, přeložit písemně do sešitu. PS str. 21/11 a str. 22/14,15 (Nykodýmová)

Uč. str 23/20 přečíst, přeložit písemně do sešitu. PS str. 21/11 a str. 22/14,15 (Homolková) 

           

5.hod – Fy (Ne) – ONLINE

6.hod – Př (Slv) - Placentálové
Práce s učebnicí - čtenářská gramotnost 
Podrobné znění úkolu zasláno přes EduPage - název úkolu: Placentálové


Středa 14.10.:

1.hod – D (Soch) - dopsat zápis "Reformace" (Německo, Švýcarsko) - ZDE

 

2.hod – Č (Buk) -Téma: Věty vedlejší - zadání ZDE

 

3.hod – A (Kor, Zich, Chu) -ONLINE

Chu: Past Modals uč. 15/5a - připrav si před online hodinou písemně do sešitu a do pátku vlož do EduPage

Zich: Past modals - pozvánku s linkem k připojení najdete ve svém školním Gmailu

 

5.hod – M (Slá) - ONLINE

- druhá odmocnina desetinného čísla

 - připrav si tabulky, učebnici, psací potřeby, školní sešit (velký) + pracovní sešit nebo papír

 

Čtvrtek 15.10.:

1.hod – 2.hod – Č (Buk) - Zadání ZDE

 

2.hod – Nj/Rj (Ben, Ho, Ny) 

Rj -  Nyk. - uč. s. 23/20 text Злое утро (četba, překlad). PS 21/10, 21/12

                 Ben  - test na EduPage

                          - PS ze 7. třídy str. 63, cv. 7

 

3.hod – Ch (Slá) - ONLINE

- fitrace a destilace

- připrav si učebnici, sešit na zápisy, psací potřeby

 

4.hod – Z (Se) - v 10:55 -11:40 proběhne 1. výuka ONLINE - Geomorfologické členění ČR I. - rozeslala jsem vám pozvánku na g-mailové adresy. Přihlaste se k výuce přes odkaz v emailové pozvánce. 

 

5.hod – M (Slá)

- pracuješ s tabulkami (ne kalkulačka), odhady nepiš; PS nebo papír - učebnice str. 21/4(A), str. 22/5(A),6(A)

- ŠS - datum, nadpis Pythagorova věta (zapsat rámeček i s obrázkem)

- na zítra si připravit rýsovací pomůcky, pastelky (3), učebnici

- výsledky druhých odmocnin z 14.10. ZDE

 

6.hod – F (Net) - Polohová energie - materiál k vypracování zaslaný na EduPage

 

Pátek 16.10.:

1. hod – M (Slá) - ONLINE

 - pravoúhlý trojúhelník - popis, obsah čtverce

2.hod – Př (Slv) -ONLINE - téma: Savci (placentálové)

- odkaz na přihlášení byl odeslán přes Gmail účet, který má vytvořený každý žák školy.
Žáci si připraví k výuce učebnici, sešit a psací potřeby.

 

3.hod – Č (Buk) - Zadání ZDE

 

4.hod – A (Kor, Zich, Chu)
Chu: Past modals - PS 10/4, 11/5 vlož ke kontrole do EduPage jako fotografii + doplň test v EduPage

Zich - uč. str. 14 (čteme a zde posloucháme obě části příběhu,
          pak ústně odpovídáme ve cv. 2 (ověřujeme si zde))

        - PS 10/1, 2 (správně zde)

       

 •••••

Pondělí 19.10.:

1.hod – M (Slá)

 - změř délku přepony v trojúhelníku, který jsi sestrojil(a) a správnost ověř výpočtempomocí Pythagorovy věty c2 = a2 + b2

- podívej se na video trojúhelník(13)  www.opicimatika.cz

- PS - str. 25/A, B, C (vyřešit)

- ŠS - datum; str. 27/1a) - zápis úlohy, náčrtek, výpočet

2.hod – A (Kor, Zich, Chu) 
Chu: Revision Unit 1 - uč. 18/1 - piš chybějící slova přehledně do sešitu, kontrola poslechem ZDE; PS 12/1,4  PS 13/5

Zich: Uč. 15/8 (posloucháme zde, chybějící slova si zkontrolujeme zde)

         PS 10/3 (pořadí slov ve větě, řešení zde)

         PS 11/7, 8 (správnost si ověříme zde, poslech je na CD v PS)

 

4.hod – Č (Buk)  - ONLINE

 

5.hod – D (Soch) – ONLINE - opakování "Reformace" (Německo, Švýcarsko), nové téma: "Reformace v Anglii", 

na hodinu si připravte vytištěné nebo přepsané otázky (dozadu šs) k tématu korunovace jindřicha viii. - zde (pokud přepisujete, stačí mít v sešitu pouze 1. část otázek = k jindřichovi viii., můžete je zkrátit dle svého uvážení, ale smysl otázky by měl zůstat)

 

6.hod – Ch (Slá)

 destilace- video ZDE ; filtrace - video ZDE

- přečti text v učebnici str. 16 a 17

Úterý 20.10.:

1.hod – Z (Se) - v 8:00 - 8:45 proběhne 2. výuka ONLINE - Geomorfologické členění ČR II. 

Pozvánka na Google Meet vám byla zaslána na vaše Gmailové účty. Přihlaste se k výuce přes odkaz v emailové pozvánce. Těším se na vás! :-)

POZOR! Budete mít od pondělí do pátku zpřístupněný opakovací test na Evropu (1 pokus na 10 minut). Je určen zejména těm, kteří chyběli, když jsme ho psali ve škole. Nebo těm, kteří ho již psali, ale chtěli by si známku opravit. Test je zaměřen na rozdělení Evropy (severní, jižní, západní, východní, střední a jihovýchodní), státy jednotlivých částí Evropy a jejich hlavní města a dále státy, které patří do tzv. Beneluxu, do V4 a do EU.

 

3.hod – Č (Buk) - Zadání ZDE

 

4.hod – Nj/Rj (Ben, Ho, Ny) –  Rj (Nykodýmová) Úvod ke 3. lekci), Rj (Homolková)  Úvod ke 3. lekci  ONLINE

 

5.hod – Fy (Ne)  - Polohová energie – ONLINE

 

6.hod – Př (Slv) - Etologie
Práce s učebnicí - čtenářská gramotnost, otázky po zhlédnutí videa
Podrobné znění úkolu zasláno přes EduPage - název úkolu: Etologie - vypracovat do pátku 23.10.Středa 21.10.:

1.hod – D (Soch) - 1) během dne Vám bude poslána přes systém EduPage písemná práce: "Objevné plavby" - budete mít pouze 1 pokus, písemná práce bude otevřena do pátku

2) dopište zápis "Reformace v Anglii a ve Francii" - ZDE

Na on-line hodině si tato témata zopakujeme a dovysvětlíme.

 

2.hod – Č (Buk) - pozvánku k ONLINE výuce jsem vám zaslala na vaše Gmailové účty. Uvidíme se v 8:55 - 9:40, Servítová

 

3.hod – A (Kor, Zich, Chu) -ONLINE

Chu: Past Modals + Revision Unit 1

Zich: Past modals. Reading comprehension


5.hod – M (Slá) - 
ONLINE

 - Výpočet odvěsny

 

Čtvrtek 22.10.:

1.hod – Č (Buk)  - čti vlastní četbu

 

2.hod – Nj/Rj (Ben, Ho, Ny)

Rj (Nykodýmová) - Kalendář – uč. s. 26 (četba, překlad). PS s. 33 další slovíčka – měsíce (přepis do slovníčku, naučit). PS s.25/3,4 (PS dokonči s. 22, 23). Procvičuj slovní zásobu (dny, měsíce)

Rj(Ho) -Dny v týdnu - učeb.str.28,PSstr.25 cv.3a,b,cv.4,opakovat měsíce

Nj (Benešová) PS str. 76, cv. (Getränke, Wochentage, Farben;  77, cv. 3b a 4

 

3.hod – Ch (Slá) - ONLINE

 - výpočet hmotnostního zlomku

4.hod – Z (Se) - Zápis do sešitu - 2. Geomorfologické členění ČR. ZDE

 

5.hod – M (Slá)

 - řešení cvičení z učebnice - Druhá odmocnina - ZDE

- ŠS, datum; výpočet odvěsny postup ZDE; zapsat

- písemná práce - Druhá odmocnina - ZDE

6.hod – F (Net) - Pohybová energie - materiál k vypracování zaslaný na EduPage

 

 

Pátek 23.10.: D (Soch)

1. hod – M (Slá) - ONLINE

 - Pythagorova věta - procvičování

2.hod – Př (Slv) - ONLINE - Etologie 

Žáci si připraví k výuce učebnici, sešit a psací potřeby.

 

3.hod – Č (Buk) - Zadání ZDE - Charakteristika

 

4.hod – A (Kor, Zich, Chu)
Chu: Revision Unit 1 - vypracuj test v EduPage Revision Unit 1; přes prázdniny vypracuj projekt: Write about an important event in your life uč.19/ Project task a vlož jako fotografii nebo napiš přímo do karty v EduPage do pondělí 2.11.

 Zich  - PS 10/4 + 11/5 (ověříme zde)

          - zopakujeme si i používání used to a too/enough zde a zde

 

           

Učivo na týden od 25.1. do 29.1.:

Pondělí 25.1.

1. hodina – M      

 2. hodina – Aj - Zich  – 

                           Chu - 

 3. hodina - Hv 

 4. hodina - Čj - 

 5. hodina - D (online) 

 6. hodina - Ch - 

 

Úterý 26.1.:

1. hodina –  -

2. hodina – Tv - 

3. hodina – Čj - 

4. hodina - Rj (online) 

                           Rj (online) -(Ho) -

                  Nj (online) 

5. hodina - F  (online) - 

6. hodina - Př 

        7. hodina - Dom/In      

                       

Středa 27.1.:

 1. hodina – D - 
 2. hodina – Čj (online) 
 3. hodina - Aj Zich (online) 
  Chud 
  Online -

      4. hodina - Vv 

        5. hodina – M (online) -

       6. hodina - VkO -

 

Čtvrtek 28.1.:

 1. hodina – Čj 
 2. hodina –  Rj  -

                 - Rj-(Ho)-

                        -  Nj - 

3. hodina – Ch (online) 

4. hodina - Z  (online) 

      5. hodina - 

6. hodina - F - 

Pátek 18.12.:

 1. hodina – M (online) 
 2. hodina – Př (online)  

 3. hodina - Čj – 
 4. hodina - Aj -   Zich – 
  Chud:(online) -

     5. hodina - ČaSP – 

      6. hodina - Tv(Se) - 

                                 - (Ků) - 

 

Volba povolání - shrnutí

Ze života třídy

13. 10. 2020

8.A COVID a my...

7. 1. 2020

7.A Vzpomínka na naše Vánoce

 Pátek 20.12., tedy poslední den školního roku 2019, jsme tradičně zahájili třídní besídkou.

20. 3. 2019

6.A Nechci, díky!

  Centrum prevence 12.3.2019

20. 3. 2019

6.A Jsme dobří!!!

   Ve čtvrtek 21.2 se uskutečnilo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“. Každá třída 2. stupně na něj vyslala dva zástupce. Nás, tedy 6.A, reprezentovali Radim Váša a David Honek. Zatímco Radim všechny s přehledem porazil a obsadil 1.místo, David dopadl také skvěle - v kategorii chlapců i on "skončil na bedně “ - byl třetí. Oběma klukům i touto cestou gratulujeme a snad mohu za nás všechny z 6.A napsat, že jsme na ně pyšní.

4. 3. 2019

6.A 11. 12. - Den naruby

V posledním měsíci starého roku 2018 se na naší škole z podmětu žákovské rady uskutečnil "Den naruby". Třída 6.A se úkolu převléci se za příslušníky druhého pohlaví chopila s vervou sobě vlastní. Takže z naší téměř klučičí třídy (něžné pohlaví u nás totiž zastupuje pouze šest dívek), se na jeden den stala třída holčičí. A povedlo se jim to. Z holek se staly drsní hoši a z kluků sličné dívky. A na závěr jedna poznámka - pro příště je třeba u chlapců doladit techniku make-upu - udělat ze sebe krásné jim trvalo déle, než jsme my dívky zvyklé, takže ještě na začátku první hodiny stáli někteří z nich u zrcadel a dolaďovali svůj vzhled - tu rtěnkou, tu stíny... :)

22. 2. 2019

6.A Ples 2. stupně 31.1.2019

Poslední den 1. pololetí jsme uzavřeli významnou společenskou událostí. Uskutečnil se "Ples 2. stupně". Musím ocenit zvláště dívky, které přišly v krásných šatech. Bylo milé je vidět jinak, než v tradičních riflích. Ale i našim chlapcům to slušelo - na jeden den nám jako-by vyspěli.

Po předtančení žáků 9. tříd následovaly soutěže - z každé třídy byly vybrány taneční páry, které soutěžily ve třech disciplínách - musely zvládnout co nejdéle tančit s balónky mezi čely, vydržet tančit na malém kousku novin či "podtancovávat" tyč, která se s každým kolem snižovala. A ačkoli jsme v žádné soutěži nevyhráli, vždy jsme se probojovali mezi ty nejlepší. Myslím, že jsme si to všichni užili a většina dětí - ikdyž se na ples zpočátku dívala skepticky, nakonec nelitovala.