Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Pavla Benešová

20190614 072233

 Vážení rodiče, milí žáci, 

naše "distanční krasojízda" bohužel pokračuje i v novém roce 2021. Je tedy potřeba, aby se žáci doma pravidelně připravovali, čekají nás zkoušky na střední školy a učiliště. 

V případě jakýchkoli dotazů jsme vám k dispozici.

Držte se, věřím, že to spolu zvládneme. 

TU Pavla Benešová

Poprosila bych také rodiče o omlouvání dětí nejpozději do 3 dnů. Omluvenky můžete posílat i elektronicky přes EduPage. Pokud dítě pouze omlouváte z cvičení v tělocviku, nepiště to prosím do elektronické omluvenky, ale informujte učitele tělocviku přes zprávu na EduPage nebo přes žákovský deník. Děkuji.

 

Pondělí 1. 3.

1. hod - M     (Ost) - ONLINE - 

2. hod - VkZ (Slv) - 

3. hod - A                 ONLINE

                    (Chu) - 

                    (Zich) - 

4. hod - Tv   (Se) - dívky - 

                    (Ků) - chlapci -  

5. hod - Č    (Ben)     ONLINE  - 

6. hod - Vv  (Buk) - Pyšný páv - Zadání a inspirace ZDE

 

Úterý 2. 3.

1. hod - Č    (Ben) - 

2. hod - Nj   (Ho)  - 

             Rj    (Ny) - 

             Nj    (Ben) - 

3. hod - Př   (Kop)   ONLINE  -  

4. hod - D   (Soch)  -

5. hod - Ch  (Slá)     ONLINE  - 

6. hod - M    (Ost) - 

 

Středa 3. 3.

1. hod - Aj                  ONLINE

                   (Chu) - 

                   (Zich) - 

2. hod - Z    (Nyk) - 

3. hod - F    (Net) -     ONLINE  -      

4. hod - M   (Ost) -

5. hod - Č   (Ben)       ONLINE 

6. hod - Hv (Ost) - 

 

Čtvrtek 4. 3.

1. hod - Č  (Ben) - 

2. hod - Aj

                  (Chu) - 

                  (Zich)  

3. hod - Nj/Rj              ONLINE

             Nj   (Ben) - 

                     (Ho)  - 

             Rj    (Ny)  -

4. hod - Př  (Kop) -

5. hod - M    (Ost)         ONLINE  - 

6. hod - Ch   (Slá) - 

7. hod - ČaSP (Net) - 

           - Tv   (Ků) - chlapci - ONLINE  

                    (Se) - dívky - ONLINE - 

 

Pátek 5. 3.

1. hod - D    (Soch)        ONLINE -  

2. hod - F     (Net) - 

3. hod - Č    (Ben)          ONLINE  -  

4. hod - VkO (Slv) - 

5. hod - M    (Ost)          ONLINE 

6. hod - SVS - 

           - ChPřP -  

           - In - 

           - Vt - 

----------------------------------------------- 

 

 

Pondělí 22. 2.

1. hod - M     (Ost) - ONLINE - 

2. hod - VkZ (Slv) - Těhotewnství, porod - dokončit do konce týdne (EduPage)

3. hod - A                 ONLINE

                    (Chu) - Phrasal verbs

                    (Zich) - Job advertisements

4. hod - Tv   (Se) - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Příští hodina bude online a odevzdává se vyplněný tréninkový plán.

                    (Ků) - chlapci -  tréninkový plán

5. hod - Č    (Ben)     ONLINE  - Výpověď, věta (jednoduchá/ souvětí)

6. hod - Vv  (Buk) - Pyšný páv - Zadání a inspirace ZDE

 

Úterý 23. 2.

1. hod - Č    (Ben) - Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

2. hod - Nj   (Ho)  - Slovesa v perfektu - PS str.20 cv.9,str.21 cv.10,11

             Rj    (Ny) - Text – uč. s. 26/20a, PSs.18/19a

             Nj    (Ben) - minulý čas silných sloves

3. hod - Př   (Kop)   ONLINE  -   Opakování činnosti moře, ledovce a  větru

4. hod - D   (Soch)  - zapište si zápis: Druhá světová válka - rok 1942, 1943 - ZDE

5. hod - Ch  (Slá)     ONLINE  -  Alkiny

6. hod - M    (Ost) - 

 

Středa 24. 2.

1. hod - Aj                 ONLINE

                   (Chu) - Separating phrasal verbs

                   (Zich) - A formal letter / e-mail (applying for a job)
                             - slíbený link pro nácvik čtení zde

2. hod - Z    (Nyk) - Opakování - těžební a energetický průmysl. Procvičuj ZDE.  Vypracuj test v EduPage (do 26.2.). Zpracovatelský průmysl, zápis do sešitu ZDE

3. hod - F    (Net)       ONLINE - Skupenské teplo 

4. hod - M   (Ost) -

5. hod - Č   (Ben)       ONLINE - Věta jednoduchá a souvětí

6. hod - Hv (Ost) - 

 

Čtvrtek 25. 2.

1. hod - Č  (Ben) - Opakování  - věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, souvětí, věta jednoduchá (viz EduPage)

2. hod - Aj

                  (Chu) - Reading: Sally's phone - uč. 82, poslech ZDE

                  (Zich)  uč. 55/2 (správnost ověříme poslechem zde)
                            – PS 43/6 a 42/3 (zkontrolujeme společně v Po)

3. hod - Nj/Rj              ONLINE

             Nj   (Ben) - stupňování přídavných jmen (2. stupeň), konverzace - plánovací kalendář s využitím minulého času

                     (Ho)  -  kontrola PS str.21, slovesa pohybu - perfektum se sein

             Rj    (Ny)  - Sloveso „знать“

4. hod - Př  (Kop) - zápis PPT do ŠS Půdy,  video -eroze pískovce, SP - půdy na procvičení

5. hod - M    (Ost)         ONLINE 

6. hod - Ch   (Slá)
EduPage: Alkiny - zápis + úkoly,
Vzorce - uhlovodíky.

7. hod - ČaSP (Net) - 

           - Tv   (Ků) - chlapci - ONLINE  tréninkový plán

                    (Se) - dívky - ONLINE - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu

 

Pátek 26. 2.

1. hod - D    (Soch)        ONLINE -   2. světová válka -  Rok 1941

2. hod - F     (Net) -  Skupenské teplo - výpočet v EduPage

3. hod - Č    (Ben)          ONLINE  -  Tvoření vět a souvětí, mluvnický zápor

4. hod - VkO (Slv) - 

5. hod - M    (Ost)          ONLINE 

6. hod - SVS - 

           - ChPřP -  

           - In - 

           - Vt - 

 

----------------------------------------------- 

Pondělí 15. 2.

1. hod - (Ost) - ONLINE - jehlan S,V

2. hod - VkZ (Slv) - Těhotenství, porod - úkol odeslán přes EduPage

3. hod - A   ONLINE

                  (Chu) - Jobs

                  (Zich) - Question forms

4. hod - Tv (Se) - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série.

                  (Ků) - chlapci -  tréninkový plán

5. hod - Č (Ben) ONLINE - Předložky a spojky 

6. hod - Vv (Buk) - Pyšný páv - Zadání a inspirace ZDE

 

Úterý 16. 2.

1. hod - Č (Ben) - zápis Realismus (EduPage)

2. hod - Nj (Ho)  - 2.stupeň přídavných jmen - učeb.str.25 cv.13 přečíst,přeložit, Janův e-mail přeložit

             Rj (Ny) - PS s. 20 – slovíčka přepsat, naučit (pouze vybraná). PS s. 14/11a,b. Procvičuj sloveso „хотеть“ – uč. s.17

             Nj (Ben) - Minulý čas silných sloves (EduPage, poslech)

3. hod - Př (Kop) - ONLINE - Činnost ledovce

4. hod - (Soch)  - vypracujte písemnou práci na téma  "Nástup nacismu v Německu", "30. léta v ČSR" a "2. republika", která Vám bude poslána přes EduPage (test v žádném případě neukládejte, už byste se k němu nemohli vrátit, pouze ho po vypracování klasicky odevzdejte)

5. hod - Ch (Slá) ONLINE - Alkeny

6. hod - (Ost) - povrch a objem jehlanu  - práce zadaná v edupage

 

Středa 17. 2.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) - Grammar: Gerunds

                 (Zich) - Verb tenses - making questions

2. hod - (Nyk) -  ONLINE - Těžební a energetický průmysl, zápis do sešitu ZDE 

3. hod - (Net) ONLINE - Skupenské teplo 

4. hod - M (Ost) povrch a objem jehlanu  - práce zadaná v edupage

5. hod - Č (Ben) ONLINE -  Věty podle postoje mluvčího

6. hod - Hv (Ost) - poslech

 

Čtvrtek 18. 2.

1. hod - Č (Ben) Věty podle postoje mluvčího (procvičování na EduPage)

2. hod - Aj

            (Chu) - Opakování učiva lekce 4B + vyplň test v EduPage

            (Zich) – PS 36/1 (zpřeházením písmen tvoříme slova slova opačného významu)
                      – PS 42/1 (zadaná slova uspořádáme do otázek)
                      – PS 42/2 (formulujeme otázky tak, abychom se ptali na informace uvedené
                         v zadaných odpovědích, hlídáme si správný slovesný čas, vše zkontrolujeme v Po) 
                      – průběžně se učíme nová slovíčka, do Pá 26. 2. na ně vypracujeme test na EduPage
                         (Vocabulary: Personality)
                          


3. hod - Nj/Rj    ONLINE  

             Nj (Ben) - silná slovesa - minulý čas

                  (Ho)  - 2.stupeň příd.jmen,Kdo dělal co a kde byl? PS str.19 cv.7,8

             Rj (Ny)  - Кто они?

4. hod - Př (Kop) -   zápis do ŠS Činnost ledovce  a Činnost moře, SP-  ledovec

5. hod - (Ost) ONLINE - Kužel

6. hod - Ch (Slá) 

Zápis:Alkeny - dokončení  - snímky označené tužkou

Opakování 123, 4, 5. 
Alkany - opakování - přes EduPage (Nastaveno jako DÚ, pro zlepšení známky můžeš udělat opakovaně.)


7. hod - ČaSP (Net) - 

           - Tv (Ků) - chlapci - tréninkový plán

                  (Se) - dívky - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série

 

Pátek 19. 2.

1. hod - (Soch) ONLINE - 2. světová válka - Rok 1940, 1941

2. hod - (Net) - Skupenské teplo - Práce v EduPage

3. hod - Č (Ben) ONLINE Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - opakování  

4. hod - VkO (Slv) - VkO přečti si studijní text 1studijní text 2, procvičování: 12 
                           Opravy - finanční gramotnost 3 - některým zasláno na přepracování.

5. hod - M (Ost) ONLINE - kužel S,V

6. hod - SVS - Mediální výchova

           - ChPřP -  

           - In - 

           - Vt - 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 2.

1. hod - (Ost) - ONLINE - čtyřúhelníky, pracovní list v edupage

2. hod - VkZ (Slv) - Těhotenství, porod - úkol odeslán přes EduPage

3. hod - A   ONLINE

                  (Chu) - Personality lekce 4B

                  (Zich):  Activity centres in GB - watching a video

4. hod - Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečti pokyny a plán najdeš ZDE

                  (Ků) - chlapci -  Prostudujte si tréninkový plán a pravidelně zapisujte svoje časy. Plán je volen relativně jednoduchý, proto budu rád, pokud si nějáké cviky doplníte a vložíte do plánu sami ( je to však na vás :-) ).

5. hod - Č (Ben) ONLINE - druhy přísudku, příslovce 

6. hod - Vv (Buk) - Pyšný páv - Zadání a inspirace ZDE

 

Úterý 9. 2.

1. hod - Č (Ben) - Příslovce

2. hod - Nj (Ho)  - Jaký byl víkend? - PS str.18 cv.5a,b - písemně,učeb str. 24 cv.10 přečíst a přeložit 

             Rj (Ny) - Oj úvodní text (připomínám test v EduPage (do 10.2.). P   S s.11/6, 12/7 – dokonči. Uč. s. 13/3 čti a doplňuj (připrav na další hodinu)

             Nj (Ben) - Minulý čas, překlad (EduPage)

3. hod - Př (Kop) - ONLINE - Tekoucí voda, zdruhy zvětrávání - opak.

4. hod - (Soch)  - opište si zápis Rok 1941 -   ZDE nebo ZDE

DE5. hod - Ch (Slá) ONLINE - Alkeny

6. hod - (Ost) - pracovní list v edupage, čtyřúhelníky

 

Středa 10. 2.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) - Question forms lekce 4A 

                 (Zich) - Using the media

2. hod - (Nyk) - Průmysl – rozdělení, zápis do sešitu ZDE.

3. hod - (Net) ONLINE Skupenské změny 

4. hod - M (Ost) 

5. hod - Č (Ben) ONLINE -  Příslovce,předložky  

6. hod - Hv (Ost) - poslech

 

Čtvrtek 11. 2.

1. hod - Č (Ben) Příslovce - test na EduPage 

2. hod - Aj

            (Chu) -Opakování lekce 4A,B - vyplň test v EduPage + uč se slovní zásobu 4B JOBS

            (Zich) – učíme se nová slovíčka (4B po „pressure“, do Čt 18. 2. na ně vypracujeme test na EduPage) 
                             – PS 34/3 (dokončíme zbylé věty)
                             – PS 34/4 (zpřeházením slov tvoříme otázky; kdo si potřebuje osvěžit teorii,
                                hledá zde
případně  zde; obě cvičení zkontrolujeme společně v Po)
                             – kdo by si chtěl procvičit i používání předložek on / in / at, kliká zde  a/nebo zde

3. hod - Nj/Rj    ONLINE  

             Nj (Ben) Zurück in Weimar - minulý čas

                  (Ho) . Srovnání Frankfurtu a Výmaru, 2.stupeň přídavných jmen

             Rj (Ny) - sloveso хотеть

4. hod - Př (Kop)  Dopsat zápis  Činnost vody do ŠS , video  eroze, SP- zde

5. hod - (Ost) ONLINE - tělesa - hranoly, krychle, kvádr

6. hod - Ch (Slá) 
- zápis - piš pouze listy označené tužkou.
Úkoly jsme procvičovali na online hodině, ty neopisuj - ZDE
Domácí úkol přes EduPage - Alkany - opakování

7. hod - ČaSP (Net) - 

           - Tv (Ků) - chlapci -

                  (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečti pokyny a plán najdeš ZDE

 

Pátek 12. 2.

1. hod - (Soch) ONLINE - 2. světová válka - rok 1939, 1940

2. hod - (Net) Skupenské teplo 

3. hod - Č (Ben) ONLINE  Příslovce a spojky 

4. hod - VkO (Slv) - Finanční gramotnost 3 - přes EduPage

5. hod - M (Ost) ONLINE - hranoly

6. hod - SVS - Holocaust, mediální gramotnost

           - ChPřP -  Kontinentální drift- dokončení samostatné práce

           - In - 

           - Vt - 

 

 

28. 1.        - v 8:00 se sejdeme před školou

29. 1.         - pololetní prázdniny

1. 2. - 7. 2. - jarní prázdniny 

 

 

Pondělí 25. 1.

1. hod - (Ost) - ONLINE 

2. hod - VkZ (Slv) - projdi stránky ZDEZDE
Vypracuj úkoly: 1, 2

3. hod - A             ONLINE

                  (Chu) - The media - uč. 44, poslech ZDE, PS 34/1,2

                  (Zich) - Grammar revision. Reading a story

4. hod - Tv (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-) Další známky vám zapíši až na únor.

                  (Ků) Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě.

                  (Se) - pokračujte ve výzvě č. 3 - pokyny ZDE

5. hod - Č (Ben) - ONLINE - opakování na přijímací zkoušky, přístavek

6. hod - Vv (Buk) - Paní Zima - vytvoř portrét vládkyně zimy - technika libovolná

 

Úterý 26. 1.

1. hod - Č (Ben)  Popis - UČ str. 115/116 (zápis) + str. 117, cv. 6b (vyber si jednu z nabízených možností, napiš do sešitu slohu, vyfoť a pošli na EduPage)

2. hod - Nj (Ben) - Zurück in Weimar - zvratná zájmena (zapsat tabulku str. 20, dole), přečíst a přeložit text na str. 20 "Jan ist zurück in Weimar"  spojit správně věty pod textem

                  (Ho)  -  Perfektum silných sloves - učeb.str.22 modrý rámeček dole přepsat a naučit , na téže straně cv.5a přeložit

             Rj (Ny) - Uč. s. 11 – text (četba, překlad). PS s. 20 – slovíčka (část). PS s. 10/3,4, 11/5

3. hod - Př (Kop) - ONLINE  Opakování vcnitřních geologických dějů, test

4. hod - (Soch)  - přepište si zápis k roku 1940 - ZDE

5. hod - Ch (Slá) ONLINE - Alkany

6. hod - (Ost) 

 

Středa 27. 1.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) Question forms uč 45; PS 34/3,4

                 (Zich) - Everyday English - public notices. Listening

2. hod - (Nyk) - Zemědělství – vypracuj test v EduPage (do 8.2.). Průmyslová revoluce, zápis do sešitu ZDE.

3. hod - (Net) F(ONLINE) - výpočet přijatého a předaného tepla

4. hod - M (Ost) 

5. hod - Č (Ben) ONLINE -  opakování na přijímací zkoušky   

6. hod - Hv (Ost) 

 

Čtvrtek 28. 1.

1. hod - Č (Ben) - předání vysvědčení a přihlášek na SŠ

2. hod - Aj

            (Chu) Opakování probraného učiva - vyplň test v EduPage

            (Zich) – opakujeme 1. a 2. kondicionál (vysvětlení + 3 testy zde, další zde)
                      – během volna si můžeme ukrátit případnou dlouhou chvíli četbou a poslechem klasické
                         literatury zde (či zde, či zde); povšimneme si nepřesnosti v českých variantách
                         překladu – havran = rook, správně by se tedy báseň měla jmenovat Krkavec

3. hod - Nj/Rj    ONLINE  

             Nj (Ben) - zvratná zájmena, silná slovesa v perfektu

                  (Ho) - Slovesa v perfektu

             Rj (Ny) - Кем они работают?

4. hod - Př (Kop) Př  - PPT do ŠS Vnější geologické děje  učebnice str. 68- 71, na procvičení

5. hod - (Ost) ONLINE - 

6. hod - Ch (Slá) 

Prezentace - Chemie 3 - zasláno přes VkZ EduPage - vypracovat
Opakovat si informace v zápisu: pdf. nebo pptx., umět názvy alkanů 

VIDEO - ZDE

7. hod - ČaSP (Slv) - Projdi si stránky o podnikání ZDE , zaměř se na to, co bys mohl/a využít ve svém budoucím povolání.

           - Tv (Ků)

                  (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-) Další znáky vám zapíši až na únor.

 

Pátek 29. 1.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

Pondělí 18. 1.

1. hod - (Ost) - ONLINE - úlohy o pohybu

2. hod - VkZ (Slv) - Odpovědné chování - DÚ poslaný přes EduPage - vypracovat nejpozději do 18. 1. 2021 

3. hod - A             ONLINE

                  (Chu) Reflexive pronouns

                  (Zich) - Working with text. Expressing addition 

4. hod - Tv (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

                  (Ků) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla.

                  (Se) - pokračujte ve výzvě č. 3 - pokyny ZDE

5. hod - Č (Ben) - ONLINE - mluvnické kategorie u sloves

6. hod - Vv (Buk) - Paní Zima - vytvoř portrét vládkyně zimy - technika libovolná

 

Úterý 19. 1.

1. hod - Č (Ben)  Slovesa - význam (zápis UČ str. 48 - tabulka), opakování přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves 

2. hod - Nj (Ben) - minulý čas (EduPage) 

                  (Ho)  -  Zpátky ve Výmaru - učeb.str.20 číst a přeložit,vypsat slovíčka ze str.23

             Rj (Ny) -  PS s. 6/11, 9/14d, 15. Uč. s. 11 - text

3. hod - Př (Kop) - ONLINE - Ochrana před zemětřesením

4. hod - (Soch)  - přepište si a za pomoci internetu doplňte zápis 2. světová válka (rok 1939) - ZDE .

Zodpovězte na otázku týkající se karikatury J. V. Stalina a A Hitlera.

K citátu se pokuste doplnit jeho autora a na základě jaké historické události vyvodil svoje závěry.

5. hod - Ch (Slá) ONLINE - ORGANICKÁ CHEMIE - ÚVOD

6. hod - (Ost) pracovní list směsi, roztoky - edupage

 

Středa 20. 1.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) Giving warnings and advice

                 (Zich) - Detailed reading. News report - listening

2. hod - (Nyk) - Lesní a vodní hospodářství, zápis do sešitu ZDE. Procvičuj ZDE

3. hod - (Net) F(ONLINE) - Výpočet tepla

4. hod - M (Ost) pracovní list směsi, roztoky - edupage

5. hod - Č (Ben)   ONLINE - opakování zájmen, přídavných jmen, číslovek a sloves

6. hod - Hv (Ost) poslech

 

Čtvrtek 21. 1.

1. hod - Č (Ben) Písemná práce (EduPage)

2. hod - Aj

            (Chu) Revision Unit 3 - vyplň test v EduPage

            (Zich) – PS 65/7 (+ kdo potřebuje zvratná zájmena ještě docvičit, může zde a/nebo zde)
                             - PS 33/6 (opakujeme podstatná a přídavná jména, zájemci pokračují  zde, případně zde;
                               cvičení v PS zkontrolujeme na příští online hodině) 

3. hod - Nj/Rj    ONLINE  

             Nj (Ben)

                  (Ho)-Zvratná slovesa - zápis str.20 modrý rámeček dole,str.21 cv.3,4a,b ústně

             Rj (Ny) - Мы все живём в Eвропе

4. hod - Př (Kop) PPT do ŠS - Sopečná činnost, vznik sopky- popis  , SP - cvičenína procvičení, Venušina sopka

5. hod - (Ost) ONLINE - úlohy o pohybu

6. hod - Ch (Slá) 

zápis: pdf. nebo pptx. - piš informace označené tužkou 

procvičování s dopomocí učebnice ZDE

VIDEO - ZDE

7. hod - ČaSP (Slv) - Projdi si stránky o podnikání ZDE , zaměř se na to, co bys mohl/a využít ve svém budoucím povolání.

           - Tv (Ků)

                  (Se) - dívky - pokračujte ve výzvě č. 3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

 

Pátek 22. 1.

1. hod - (Soch) ONLINE - 

2. hod - (Net) - Šíření tepla - aktivita v EduPage

3. hod - Č (Ben) ONLINE 

4. hod - VkO (Slv) - Příjmy a výdaje - zasláno přes EduPage

5. hod - M (Ost) ONLINE - úlohy o pohybu

6. hod - SVS - Mezinárodní den památky obětí holocaustu - EduPage

           - ChPřP

           - In - sbírej materiál pro závěrečnou práci - MŮJ DEN (natáčej a foť do svého mobilního telefonu - střih videa přijde později) 

           - Vt - Téma: nakresli nebo namaluj svůj vlastní portrét (jako pomůcka Ti může posloužit zrcadlo nebo fotka)

---------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4. 1.

1. hod - (Ost) - ONLINE 

2. hod - VkZ (Slv)  
Odpovědné chování - DÚ poslaný přes EduPage - vypracovat nejpozději do 18.1.2021

3. hod - A             ONLINE

                  (Chu) Second conditional + extensive reading:  The skydiver

                   (Zich) - So ... that. Verbs vs. nouns

4. hod - Tv

                  (Ků) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.

                  (Se) - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

5. hod - Č (Ben) - ONLINE poezie - rozbor

6. hod - Vv (Buk)

Úterý 5. 1.

1. hod - Č (Ben) opakování zájmen a číslovek - cvičení na EduPage

2. hod - Nj (Ben)  poslechové cvičení PS str. 13, cv. 12a,b (poslech najdeš na EduPage)

                  (Ho)  3.pád osob.zájmen - učeb.str.15/ zápis do sešitu / PS str.12 cv.11 písemně.Stále opakujte rozkazovací způsob

             Rj (Ny) - V PS Поехали 3 - vypracuj cvičení s. 3/1,2,3

3. hod - Př (Kop) - Geologické děje - ONLINE

4. hod - (Soch) - přepište si zápis "ČSR v 30. letech" - ZDE - vynechané údaje doplňte za pomocí učebnice či internetu

5. hod - Ch (Slá) ONLINE  - Redoxní reakce (shrnutí)

6. hod - (Ost)

Středa 6. 1.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) Chu: Second conditional + extensive reading:  The skydiver

                 (Zich) - Warnings and advice

2. hod - (Nyk) - Zemědělství (uč. s. 38 – 41), zápis do sešitu ZDE. Opakuj učivo, odpověz na otázky pod zápisem.

3. hod - (Net) - Nová kapitola - TEPLO

Podívejte se na tato dvě videa pojednávající o VNITŘNÍ ENERGII. Polohovou a pohybovou energii znáte z osmého ročníku. Pamatujete si na čem každá z nich závisí? Nemusíš to nikam psát a posílat. Zkus si vzpomenout jen tak pro sebe. My nyní tyto znalosti aplikujteme na atomy a molekuly. 

VIDEO1   a    VIDEO2

Začínám chápat, proč pro někoho není fyzika nejkrásnější předmět na světě.

4. hod - M (Ost)

5. hod - Č (Ben) ONLINE

6. hod - Hv (Ost)

Čtvrtek 7. 1.

1. hod - Č (Ben) - opakování zájmen a číslovek ZDE a ZDE, dokončit zápis (zaslán na EduPage)

2. hod - Aj

            (Chu) Chu: Listening: The Skydiver - the end of the story ZDE (page 38/4b) poslechni si konec příběhu; Vypracuj test: Second conditional v EduPage.

            (Zich) – opakujeme 2. kondicionál např. zdezde a/nebo zde 
                             – do St 13. 1. vypracujeme test Second conditional na Edupage 
                             – PS 33/7 (zkontrolujeme v Po online) 
                             – kdo potřebuje, zde najde link pro přípravu na čtení

3. hod - Nj/Rj    ONLINE  ( Ho ) Perfektum slabých sloves - kdo co dělal

             Nj (Ben) - minulý čas

             Rj (Ny)  - Поехали 3 - повторение мать учения

4. hod - Př (Kop)-  PPT zápis  do ŠS - Pohyb litosferických desek ,  text přečíst - učebnice str. 52-55 Desky v pohybu,  video - vznik kontinentů

5. hod - (Ost) ONLINE

6. hod - Ch (Slá) -  Organická sloučenina

- přečíst str. 29

- zápis do sešitu ZDE

- test na EDU - Redoxní reakce (přístup od 12 h do 11. 1. 20 h)

7. hod - ČaSP (Slv) - přijímací řízení na SŠ

           - Tv (Ků)

                  (Se) - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

Pátek 8. 1.

1. hod - (Soch) ONLINE - 30. léta v ČSR (kontrola zápisu), 2. republika

2. hod - (Net) - Zápis z pěkného výkladu ZDE udělejte sami.

Kvíz na VNITŘNÍ ENERGII najdete v EduPage.

3. hod - Č (Ben) ONLINE Přechodníky

4. hod - VkO (Slv) - finanční gramotnost 2 - úkol zaslán přes EduPage

5. hod - M (Ost) ONLINE

6. hod - SVS - Obec, kraj, stát - jeden žák dokončit
                     - Požární ochrana - 
všichni

           - ChPřP

           - In - sbírej materiál pro závěrečnou práci - MŮJ DEN (natáčej a foť do svého mobilního telefonu - střih videa přijde později) 

           - Vt

----------------------------------------

Pondělí 11. 1.

1. hod - (Ost) - ONLINE 

2. hod - VkZ (Slv) - Odpovědné chování - DÚ poslaný přes EduPage - vypracovat nejpozději do 18.1.2021


3. hod - A             ONLINE

                  (Chu) Disasters

                  (Zich) - Reflexive pronouns. Warnings and advice

4. hod - Tv

                  (Ků) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení .

                  (Se) - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE

5. hod - Č (Ben) - ONLINE Slovesné třídy

6. hod - Vv (Buk) - Paní Zima - vytvoř portrét vládkyně zimy - technika libovolná

 

Úterý 12. 1.

1. hod - Č (Ben) Procvičování slovesných tříd na EduPage

2. hod - Nj (Ben) Procvičování výslovnosti pomocí videa ZDE (budu se v online hodině ptát), opakování perfekta slabých sloves! Písemná práce na slovíčka (EduPage)

                  (Ho)  - Perfektum slabých sloves - PS str.14 cv.14 přelož do ŠS,cv.15

             Rj (Ny) -  PS 4/6, 5-6/10 a,b,c. PS s. 8/14 (četba, překlad)

3. hod - Př (Kop) - ONLINE - Vznik a zánik zemské kůry, test horniny

4. hod - (Soch)  - opište si zápis 2. republika - ZDE, připomínám případné páteční zkoušení nerozhodných

5. hod - Ch (Slá) ONLINE 

6. hod - (Ost)

 

Středa 13. 1.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) Grammar: so...that; verbs and nouns

                 (Zich) - Reflexive pronouns. Reading comprehension

2. hod - (Nyk) -  Živočišná výroba – zápis do sešitu ZDE. Zkontroluj úkol

3. hod - (Net) ONLINE - Energie vnitřní, teplo

4. hod - M (Ost)

5. hod - Č (Ben) ONLINE

6. hod - Hv (Ost)

 

Čtvrtek 14. 1.

1. hod - Č (Ben) písemná práce 

2. hod - Aj

            (Chu) Listenig: Quiz - Are you a survivor? uč. 35/8a ZDE; PS 33/6 + splň test v EduPage

            (Zich) – PS 31/3 + 31/4 (doplníme mezery slovy z boxu a rozhodneme o pravdivosti tvrzení)
                           – PS 33/I can (opakujeme učivo 3. lekce, vše zkontrolujeme v Po online)

3. hod - Nj/Rj    ONLINE  (Ho) - Perfektum pravidelných sloves - co jste dělali včera

             Nj (Ben) písemná práce, minulý čas

             Rj (Ny) - Práce s textem

4. hod - Př (Kop) Př -   zápis PPT do ŠS -  Zemětřesení , učebnice str. 56-59 Když se země otřese......, video

5. hod - (Ost) ONLINE

6. hod - Ch (Slá) - zadání úkolu ZDE

7. hod - ČaSP (Slv) - přijímací řízení na SŠ

           - Tv (Ků)

                  (Se) - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE

Pátek 15. 1.

1. hod - (Soch) ONLINE - kontrola a dovysvětlení zápisu: "2. republika", přezkoušení nerozhodných

2. hod - (Net) -  Měrná tepelná kapacita - samostatně zápis ZDE

3. hod - Č (Ben) ONLINE Mluvnické kategorie u sloves

4. hod - VkO (Slv) - pořádně si procvič finanční gramotnost podle úkolů zaslaných v minulých hodinách a vypracuj test - finanční gramotnost do pondělí do 16:00

5. hod - M (Ost) ONLINE

6. hod - SVS - Obec, kraj, stát - jeden žák dokončit
                     - Požární ochrana - 
všichni - do 18.1.

           - ChPřP

           - In - sbírej materiál pro závěrečnou práci - MŮJ DEN (natáčej a foť do svého mobilního telefonu - střih videa přijde později) 

           - Vt - Téma: nakresli nebo namaluj svůj vlastní portrét (jako pomůcka Ti může posloužit zrcadlo nebo fotka)

 

 

---------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4. 1.

1. hod - (Ost) - ONLINE 

2. hod - VkZ (Slv)  
Odpovědné chování - DÚ poslaný přes EduPage - vypracovat nejpozději do 18.1.2021

3. hod - A             ONLINE

                  (Chu) Second conditional + extensive reading:  The skydiver

                   (Zich) - So ... that. Verbs vs. nouns

4. hod - Tv

                  (Ků) Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.

                  (Se) - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

5. hod - Č (Ben) - ONLINE poezie - rozbor

6. hod - Vv (Buk)

 

Úterý 5. 1.

1. hod - Č (Ben) opakování zájmen a číslovek - cvičení na EduPage

2. hod - Nj (Ben)  poslechové cvičení PS str. 13, cv. 12a,b (poslech najdeš na EduPage)

                  (Ho)  3.pád osob.zájmen - učeb.str.15/ zápis do sešitu / PS str.12 cv.11 písemně.Stále opakujte rozkazovací způsob

             Rj (Ny) - V PS Поехали 3 - vypracuj cvičení s. 3/1,2,3

3. hod - Př (Kop) - Geologické děje - ONLINE

4. hod - (Soch) - přepište si zápis "ČSR v 30. letech" - ZDE - vynechané údaje doplňte za pomocí učebnice či internetu

5. hod - Ch (Slá) ONLINE  - Redoxní reakce (shrnutí)

6. hod - (Ost)

 

Středa 6. 1.

1. hod - Aj         ONLINE

                (Chu) Chu: Second conditional + extensive reading:  The skydiver

                 (Zich) - Warnings and advice

2. hod - (Nyk) - Zemědělství (uč. s. 38 – 41), zápis do sešitu ZDE. Opakuj učivo, odpověz na otázky pod zápisem.

3. hod - (Net) - Nová kapitola - TEPLO

Podívejte se na tato dvě videa pojednávající o VNITŘNÍ ENERGII. Polohovou a pohybovou energii znáte z osmého ročníku. Pamatujete si na čem každá z nich závisí? Nemusíš to nikam psát a posílat. Zkus si vzpomenout jen tak pro sebe. My nyní tyto znalosti aplikujteme na atomy a molekuly. 

VIDEO1   a    VIDEO2

Začínám chápat, proč pro někoho není fyzika nejkrásnější předmět na světě.

4. hod - M (Ost)

5. hod - Č (Ben) ONLINE

6. hod - Hv (Ost)

 

 

Čtvrtek 7. 1.

1. hod - Č (Ben) - opakování zájmen a číslovek ZDE a ZDE, dokončit zápis (zaslán na EduPage)

2. hod - Aj

            (Chu) Chu: Listening: The Skydiver - the end of the story ZDE (page 38/4b) poslechni si konec příběhu; Vypracuj test: Second conditional v EduPage.

            (Zich) – opakujeme 2. kondicionál např. zde, zde a/nebo zde
                             – do St 13. 1. vypracujeme test Second conditional na Edupage
                             – PS 33/7 (zkontrolujeme v Po online)
                             – kdo potřebuje, zde najde link pro přípravu na čtení

3. hod - Nj/Rj    ONLINE  ( Ho ) Perfektum slabých sloves - kdo co dělal

             Nj (Ben) - minulý čas

             Rj (Ny)  - Поехали 3 - повторение мать учения

4. hod - Př (Kop)-  PPT zápis  do ŠS - Pohyb litosferických desek ,  text přečíst - učebnice str. 52-55 Desky v pohybu,  video - vznik kontinentů

5. hod - (Ost) ONLINE

6. hod - Ch (Slá) -  Organická sloučenina

- přečíst str. 29

- zápis do sešitu ZDE

- test na EDU - Redoxní reakce (přístup od 12 h do 11. 1. 20 h)

7. hod - ČaSP (Slv) - přijímací řízení na SŠ

           - Tv (Ků)

                  (Se) - Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

 

Pátek 8. 1.

1. hod - (Soch) ONLINE - 30. léta v ČSR (kontrola zápisu), 2. republika

2. hod - (Net) - Zápis z pěkného výkladu ZDE udělejte sami.

Kvíz na VNITŘNÍ ENERGII najdete v EduPage.

3. hod - Č (Ben) ONLINE Přechodníky

4. hod - VkO (Slv) - finanční gramotnost 2 - úkol zaslán přes EduPage

5. hod -(Ost) ONLINE

6. hod - SVS - Obec, kraj, stát - jeden žák dokončit
                     - Požární ochrana -
všichni

           - ChPřP

           - In - sbírej materiál pro závěrečnou práci - MŮJ DEN (natáčej a foť do svého mobilního telefonu - střih videa přijde později) 

           - Vt

 

 

             

 

 

 

             

 

 

Ze života třídy

13. 10. 2020

9.A Coroně navzdory

I letošní školní rok je ovlivněn epidemiologickou situací ve světě.

29. 6. 2020

8. A Devět statečných

Ač v omezeném počtu, i tak jsme se před prázdninami ve školních lavicích ještě měli šanci potkat.

 

21. 3. 2020

8. A Ponožkový den v 8.A

Ani nepřítomnost ve škole naší třídě nezabrání, aby se zúčastnila ponožkového dne. :)

9. 11. 2019

8.A Divadlo Radost: Kabaret Nohavica

24. října navštívil celý 2. stupeň brněnské divadlo Radost. Zdejší herci se nám tentokrát přestavili ve hře Kabaret Nohavica. 

9. 11. 2019

8.A Návštěva studentů z Crimmitschau

Dne 10. října němčináři 8. ročníků navštívili gymnázium.

23. 6. 2019

8.A Výlet ZOO Jihlava

 Ve čtvrtek vyrazila skoro celá naše třída na výlet do ZOO Jihlava.

16. 6. 2019

7.A Výlet Věžná

 

14.6. v 7:30 jsme vyrazili na turistický výlet. Vlakem jsme dojeli do vesničky Věžná.

16. 6. 2019

7.A Procházka

Ke dni dětí připravila naše škola pro žáky promítání filmu První člověk. Před samotnou projekcí jsme si stihli koupit i něco dobrého a navštívit známá místa v Bystřici.

16. 6. 2019

7.A Noc s Andersenem

Jako minulý rok se i letos naše třída zúčastnila Noci s Andersenem. Věřím, že jsme si ji všichni užili.

16. 6. 2019

7.A Putování za řemeslem

27. března jsme vyrazili na centrum Eden, kde nám byla představena různá řemesla. Jednalo se o pekaře, řezníka a kuchaře. Žáci si mohli vše vyzkoušet i ochutnat.

25. 11. 2018

7.A ALTERNÁTOR

 

V úterý 21. listopadu se naši sedmáci vypravili do ekotechnického centra ALTERNÁTOR v Třebíči.