Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Mgr. Michal Neterda

 

end8

 

... a jedeme dál :-)

 

Učivo na týden od 01.03. do 05.03.2021

Pondělí:

       1. hodina - Z

       2. hodina - M (ONLINE)

       3. hodina- A (ONLINE)(Chu) - Extensive reading: Murder at the theatre

       4. hodina - Tv

       5. hodina - VkZ

       6. hodina - Č(ONLINE)

Úterý:

     1. hodina - Ch(ONLINE)

     2. hodina - N / Rj

     3. hodina - M

     4. hodina - 

5. hodina - Hv

6. hodina - D - do sešitu zapište zápis - Rok 1944 - ZDE

Středa:

     1. hodina - A(ONLINE)(Chu) - Extensive reading: Murder at the theatre

     2. hodina - M

     3. hodina - Vv

     4. hodina - Č

5. hodina - F(ONLINE)

6. hodina - VkO

Čtvrtek:

     1. hodina - M(ONLINE)

     2. hodina - (Chu) - reading: Teenagers and money uč. 52/1,2 na folii + poslech ZDE; PS 40/1,2

     3. hodina – N / Rj (ONLINE)

     4. hodina - D(ONLINE)

5. hodina - 

6. hodina - Č

Pátek:

     1. hodina - F

     2. hodina - Č (ONLINE)

     3. hodina - Ch

     4. hodina - Č

     5. hodina - M (ONLINE)

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt

**************************************************************************************************************************************************************************************************

Učivo na týden od 22.02. do 26.02.2021

Pondělí:

       1. hodina - Opakování - Z - těžební a energetický průmysl. Procvičuj ZDE.  Vypracuj test v EduPage (do 26.2.). Zpracovatelský průmysl, zápis do sešitu ZDE

       2. hodina- M (ONLINE) -opakování těles

       3. hodina - A (ONLINE) 

  • AJ (Kor) - Personality (4B - 2. část) Vypracujte TEST 3 (2. pol.) na EduPage.
  • AJ (Chu) Phrasal verbs

       4. hodina - Tv

  • Tv (Se) - dívky - pokračuj v únorové výzvě. Příští hodina bude online a odevzdává se vyplněný tréninkový plán.
  • Tv (Ků) - chlapci - tréninkový plán

       5. hodina - VkZ - Těhotenství, porod - dokončit do konce týdne (EduPage)

       6. hodina - Č(ONLINE) Výpověď, věta (jednoduchá/souvětí) 

Úterý:

     1. hodina - Ch(ONLINE) Alkyny

     2. hodina - N / RjNj (Ho) - Slovesa v perfektu - PS str.20 cv.9,str.21 cv.10,11

                            Rj (Ny) - Text – uč. s. 26/20a, PSs.18/19a

     3. hodina - řešení úloh z 16. a 17.2. - ZDE,

                           - procvičování druhé mocniny, celých čísel - zadání úloh ZDE

     4. hodina - Př onlinae opakování činnosti moře, ledovce a větru

5. hodina - Hv

6. hodina - D - zapište si zápis: Druhá světová válka - rok 1942, 1943 - ZDE

Středa:

     1. hodina - A(ONLINE)

  • AJ (Kor) - Jobs (napište 4B - 1. část) 
  • AJ (Chu) Separating phrasal verbs

     2. hodina - M

- procvičování %, jednotky - zadání úloh ZDE

     3. hodina - Vv

     4. hodina - Č Věta jednoduchá a souvětí 

5. hodina - F(ONLINE) - Skupenské teplo

6. hodina - VkO - dokončit finanční gramotnost 3 (EduPage)

Čtvrtek:

     1. hodina - M(ONLINE)

     2. hodina - 

  • AJ (Kor) -  Jobs - PS 36/ 4, 5 - doplňte slova z nabídky do inzerátů a pak do tabulky požadované informace. Kontrola v pondělí. Opakujte 4B.
  • AJ (Chu) Reading: Sally's phone - uč. 82, poslech ZDE

     3. hodina – N / Rj (ONLINE)  Nj(Ho) - kontrola PS str.21,slovesa pohybu - perfektum se sein

                             Rj (Ny) - Sloveso „знать“

                             Nj (Ben) - stupňování přídavných jmen (2. stupeň), konverzace - plánovací kalendář s využitím minulého času

     4. hodina - D(ONLINE) - 2. světová válka -  Rok 1941, 1942

5. hodina - Př-zápis PPT do ŠS Půdy,  video -eroze pískovce, SP - půdy na procvičení

6. hodina - Č Opakování - věta dvojčlenná, jednočlenná, větný ekvivalent, souvětí, věta jednoduchá (viz EduPage) 

       7. hodina -   ONLINE - cvičení a odevzdání vyplněného tréninkového plánu

 

Pátek:

     1. hodina - F - Skupenské teplo - výpočet v EduPage

     2. hodina - Č (ONLINE) - Tvoření věty a souvětí, mluvnický zápor 

     3. hodina - Ch
- Alkiny - zápis + úkoly - zasláno přes EduPage
- Vzorce - uhlovodíky (EduPage)

     4. hodina - Č

     5. hodina - M (ONLINE)

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt
SvS - Mediální výchova - dokončit (EduPage)

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Učivo na týden od 15.02. do 19.02.2021

Pondělí:

       1. hodina - Z - (ONLINE) -  Těžební a energetický průmysl, zápis do sešitu ZDE 

       2. hodina - M (ONLINE) - Koule

       3. hodina - A (ONLINE) Chu:Jobs   Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série

                                                         Kor: ONLINE Question forms

Opakujte lekci 4A Prepositions + Questions v TESTU 2 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

   4. hodina - Tv - (ch) - tréninkový plán

                   - Tv - (dívky) - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série

       5. hodina - VkZ - Těhotenství, porod - úkol odeslán přes EduPage

       6. hodina - Č(ONLINE) Předložky a spojky 

Úterý:

     1. hodina - Ch(ONLINE) - Alkeny

     2. hodina - N / Rj  - (Ho) 2.stupeň přídavných jmen - učeb.str.25 cv.13 přečíst,přeložit,Janův e-mail přelož

                            Rj (Ny) - PS s. 20 – slovíčka přepsat, naučit (pouze vybraná). PS s. 14/11a,b. Procvičuj sloveso „хотеть“ – uč. s.17

                            Nj (Ben) - Minulý čas silných sloves (EduPage)

     3. hodina - - řešení  z 9. 2. a 10. 2. ZDE

                              - zadání úloh na procvičování ZDE

                              - testy na EDU - procvičování (přijímačky) - průběžně

     4. hodina - Př - Činnost ledovce

5. hodina - Hv

6. hodina - D - vypracujte písemnou práci na téma  "Nástup nacismu v Německu", "30. léta v ČSR" a "2. republika", která Vám bude poslána přes EduPage (test v žádném případě neukládejte, už byste se k němu nemohli vrátit, pouze ho po vypracování klasicky odevzdejte)

Středa:

     1. hodina - A(ONLINE) Chu: Grammar: Gerunds

                                                       Kor: Question forms

      2. hodina - - úlohy na procvičování zadány v úterý 16. 2.

                                        - test na EDU - Jehlan (všichni) - termín do pátku 19. 2. do 20 h

     3. hodina - Vv - Pyšný páv - zadáno minulou hodinu

     4. hodina - Č (ONLINE) - Věty podle postoje mluvčího

5. hodina - F(ONLINE) - Skupenské teplo

6. hodina - VkO přečti si studijní text 1, studijní text 2, procvičování: 1, 2
                   Dnes dokončit opravy - finanční gramotnost 3
                  (Někteří máte stále ve fázi uloženo a jiní se do oprav ještě vůbec nepustili.)

Čtvrtek:

     1. hodina - M(ONLINE)

     2. hodina - Chu: Opakování učiva lekce 4B + vyplň test v EduPage

                                 Kor: Dnes si procvičíte tvoření otázek v rozhovoru. Učebnice str. 54/ 1a - celý rozhovor přepište do sešitu (budeme ho ještě potřebovat). Ze slov v závorce utvořte otázku ve správném čase. Pokud si nejste jistí, poslechněte si celý rozhovor zde (page 54, exercise 1b)  a otázky si opravte. Přepsaný text mi pošlete do EduPage nebo na gmail.

     3. hodina – N / Rj (ONLINE) - Кто они?  Ho -2.stupeň příd.jmen.Kdo dělal co a kde byl? PS str.19 cv.7,8

                                 Nj (Ben) - silná slovesa - minulý čas

     4. hodina - D(ONLINE) - 2. světová válka - Rok 1940, 1941

5. hodina -  Př (Kop) -   zápis do ŠS -Činnost ledovce  a  Činnost moře,  SP - ledovec

6. hodina - Č - zápis Realismus (EduPage) 

     7. hodina - Tv - (dívky) - Pokračuj v únorové výzvě. Na tento týden jsou vypsány další cviky a přidává se počet opakování nebo série. - chlapci - tréninkový plán

Pátek:

     1. hodina - F - Skupenské teplo - Práce v EduPage

     2. hodina - Č (ONLINE)

     3. hodina - Ch 

Zápis: Alkeny - dokončení - snímky označené tužkou

Opakování 1, 23, 4, 5. 
Alkany - opakování - přes EduPage (Nastaveno jako DÚ, pro zlepšení známky můžeš udělat opakovaně.)

     4. hodina - Č Věty podle postoje mluvčího (procvičování na EduPage) 

     5. hodina - M (ONLINE)

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt
SvS - mediální výchova

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Učivo na týden od 08.02. do 12.02.2020

Pondělí 8.2.:

       1. hodina - Z - Průmysl – rozdělení, zápis do sešitu ZDE.

       2. hodina - M (ONLINE)

       3. hodina -  (ONLINE) Kor - Revision L3 (WB p. 32)

Opakujte lekci 3C Warnings and advice v TESTU 1 (2. pol.) na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

                               A (ONLINE) Chu - Personality lekce 4B

  4. hodina - Tv  (ch) Prostudujte si tréninkový plán a pravidelně zapisujte svoje časy. Plán je volen relativně jednoduchý, proto budu rád, pokud si nějáké cviky doplníte a vložíte do plánu sami ( je to však na vás :-) ). 

                 - Tv (Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečti pokyny a plán najdeš  ZDE

       5. hodina - VkZ - porod a těhotenství - odesláno přes EduPage

       6. hodina Č(ONLINE) - druhy přísudku, příslovce 

Úterý 9.2.:

     1. hodina - Ch (ONLINE) - Alkeny

     2. hodina - N / Rj (Ho) - Jaký byl víkend?- PS str.18 cv.5a,b - písemně,učeb.str.24 cv.10 přečíst a přeložit

                            Rj (Ny) - Opakuj úvodní text (připomínám test v EduPage (do 10.2.). PS s.11/6, 12/7 – dokonči. Uč. s. 13/3 čti a doplňuj (připrav na další hodinu)

                            Nj (Ben) - Minulý čas, překlad (EduPage)

       3. hodina - M  Vypracuj do ŠS zezadu nebo do samostatného sešitu zde

     4. hodina - Př Činnost vody, druhy zvětrávání  - opakování

5. hodina - Hv

6. hodina - D - opište si zápis Rok 1941 -  ZDE nebo ZDE

 

Středa 10.2.:

     1. hodina - A (ONLINE) Kor - Using the media (napište slovíčka 4A)

                          A(ONLINE) Chu -   Question forms lekce 4A

   2. hodina - M - Vypracuj do ŠS zezadu nebo do samostatného sešitu - zadání ZDE Přijímačky řešit vše;  ostatní 1, 2, 5, 7, 8. 

     3. hodina - Vv - Pyšný páv - Zadání a inspirace ZDE 

     4. hodina - Č Příslovce, předložky 

5. hodina - F (ONLINE) - Skupenské změny

6. hodina - VkO 
- oprava domácího úkolu finanční gramotnost 3, zasláno na přepracování.
Pokud jsi získal/a jedničku, nic neopravuješ. 
Pokud jsi zapomněl/a vypracovat, vypracuj do 16.2.
Někteří máte úkol ve fázi "rozpracováno" - dokončit do 16.2.

- některým z vás chybí úkol příjmy a výdaje - vypracovat do 16.2.

Čtvrtek 11.2.:

     1. hodina - M (ONLINE)

     2. hodina - A - Kor - Question forms - Přečtěte si v PS na str. 77/ 4.1 poučení o tom , jak tvoříme v ang. otázky. Zapište do sešitu jako tabulku. Dále si opište do sešitu z uč. 45/ 4a tázací slova 1 - 10 (přeložte je a přiřaďte písmeno s možnou odpovědí). Nakonec tato slůvka doplňte do PS 34/ 3. Kontrola v pondělí.

                           A - Chu Opakování lekce 4A,B - vyplň test v EduPage + nauč se slovní zásobu 4B JOBS

      3. hodina – N / Rj (ONLINE) (Ho) - Srovnání Frankfurtu a Výmaru, 2.stupeň přídavných jmen  

                                Rj (Ny) - sloveso хотеть

                               Nj (Ben) Zurück in Weimar (min. čas)

     4. hodina - D (ONLINE) -  2. světová válka - rok 1939, 1940

5. hodina - Př (Kop)  Dopsat zápis  Činnost vody do ŠS , video eroze, SP- zde

6. hodina - Č Příslovce (EduPage)

7. hodina -Tv(Se) - dívky - Nová únorová výzva! Pozorně si přečti pokyny a plán najdeš  ZDE

                             ČaSP (Slv) - projdi si  NÁVOD NA VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA SŠ, informace k přijímacímu řízení z MŠMT

 

Pátek 12.2.:

     1. hodina - F - Výpočet tepla

     2. hodina - Č (ONLINE) Příslovce a spojky 

     3. hodina - Ch - Alkeny
- zápis - piš pouze listy označené tužkou.
Úkoly jsme procvičovali na online hodině, ty neopisuj - ZDE
Domácí úkol přes EduPage - Alkany - opakování 

     4. hodina - Č Opakování na EduPage 

     5. hodina - M

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt

                          ChPřP -Kontinentální drift- dokončení samostatné práce
                           SvS - Holocaust, mediální gramotnost

**************************************************************************************************************************************************************************************************

Učivo na týden od 25. 01. do 28. 01. 2021

29. 01. 2021- Pololetní prázdniny

01. 02. do 05. 02. 2021 - Jarní prázdniny

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DŮLEŽITÁ VĚC !!!

Ve čtvrtek 28. 01. 2021 v 8.00 hod proběhne před budovou školy předání výpisů z vysvědčení, pochval, zápisových lístků (pokud žák dělal talentové zkoušky) a hlavně přihlášek na střední školy.

ÚČAST NUTNÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Pondělí:

       1. hodina - Z - Zemědělství – vypracuj test v EduPage (do 8.2.). Průmyslová revoluce, zápis do sešitu ZDE.

       2. hodina - M (ONLINE) - Algebraické výrazy, rovnice

       3. hodina - (ONLINE) Kor - Giving warnings and advice

Chu: The media - uč. 44, poslech ZDE, PS 34/1,2

    4. hodina - Tv  Chlapci - Vyberte si z videa alespoň 6 cviků a vyzkoušejte vydržet každý cvik nejméně 30 vteřin při maximální intezitě. 

                    - Tv  Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více výletů a fotek, tím více jedniček. ;-) Další známky vám zapíši až na únor.

       5. hodina - VkZ 

 - projdi stránky ZDE a ZDE
   Vypracuj úkoly: 12

       6. hodina -  Č (ONLINE) - opakování před přijímacími zkouškami, přístavek

Úterý:

     1. hodina - Ch (ONLINE) - Alkany

Dú: 
Prezentace - Chemie 3 - zasláno přes VkZ EduPage - vypracovat
Opakovat si informace v zápisu: pdf. nebo pptx., umět názvy alkanů   

     2. hodina  - N / Rj(Ho) - Perfektum silných sloves - učeb.str.22 modrý rámeček dole - přepsat a naučit,na téže str,cv.5a přeložit

                               Rj (Ny) - Uč. s. 11 – text (četba, překlad). PS s. 20 – slovíčka (část). PS s. 10/3,4, 11/5 

                              Nj (Ben) Zurück in Weimar - zvratná zájmena (str. 20 dole - zapsat tabulku do sešitu), přečíst a přeložit text na str. 20 "Jan ist zurück in Weimar + spojit správně věty pod                                                textem

     3. hodina  - M - Objem kužele - M 2 str. 23 zapiš rámeček, str. 23/cv. 1 - vypočítej

     4. hodina - Př- Opakování vnitřní geologických dějů, test

5. hodina - Hv Poslech - EduPage

6. hodina - D - přepište si zápis k roku 1940 - ZDE

Středa:

     1. hodina - A (ONLINE) Kor - Activity holidays in Britain (uč. s. 40);

Chu: Question forms uč 45; PS 34/3,4 + uč. 45/5a

   2. hodina - M - Objem kužele - M 2 str. 23/ cv. 2 A,B - vypočítej 

     3. hodina - Vv

     4. hodina - Č - příprava na přijímací zkoušky

5. hodina - F (ONLINE) - Výpočet přijatého a předaného tepla

6. hodina - VkO 

Finanční gramotnost 3 - zasláno přes EduPage

Čtvrtek:

     1. hodina - M - odpadá 

Předání výpisů z vysvědčení, pochval, zápisových lístků a hlavně přihlášek na střední školy. 

     2. hodina - A - Kor - Progress check L 3 - vypracujte v PS str. 32 (příkladové věty vám vždy napoví). Kontrola po prázdninách.

Chu: Opakování probraného učiva PS 34/4; uč. 45 45/5a +pro chybějící- vyplň test v EduPage

    3. hodina – N / Rj (ONLINE) (Ho) - Slovesa v perfektu

                              Rj (Ny) - Кем они работают?

                              Nj (Ben) - zvratná zájmena, silná slovesa v perfektu

     4. hodina - D (ONLINE) - Druhá světová válka - rok 1939 (kontrola a doplnění zápisu, video)

5. hodina - Př  - PPT do ŠS Vnější geologické děje  učebnice str. 68- 71, na procvičení

6. hodina - Č UČ str. 115/116 (zápis) + str. 117, cv. 6b (vyber si jednu z nabízených možností, napiš do sešitu slohu, vyfoť a pošli na EduPage)  

7. hodina Tv  Dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více výletů a fotek, tím více jedniček. ;-) Další známky vám zapíši až na únor.


Pátek - Pololetní prázdniny

******************************************************************************************************************************************************************************

Učivo na týden od 18.01. do 22.01.2021

Pondělí:

       1. hodina - Z - Lesní a vodní hospodářství, zápis do sešitu ZDE. Procvičuj ZDE

       2. hodina - M (ONLINE) - Objem jehlanu

       3. hodina - A - Kor - ONLINE Nouns and adjectives (3C)

Chu: Reflexive pronouns

       4. hodina - Tv Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Cvičení celého těla. 

                        - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

       5. hodina - VkZ - odpovědné chování - přes EduPage vypracovat nejpozději do 18. 1.

       6. hodina - Č (ONLINE) mluvnické kategorie u slvoes

Úterý:

     1. hodina - Ch (ONLINE) - organická chemie - úvod

     2. hodina - N / Rj( Ho) -Zpátky ve Výmaru - učeb.str.20 přečíst a přeložit,vypsat slovíčka ze str.23

                            Rj (Ny) - PS s. 6/11, 9/14d, 15. Uč. s. 11 - text

                            Nj (Ben) - minulý čas

       3. hodina -  M - Objem a povrch jehlanu - vypracovat str. 14/3

     4. hodina - Př- Ochrana před zemětřesením

5. hodina - Hv poslech

6. hodina - D - přepište si a za pomoci internetu doplňte zápis 2. světová válka (rok 1939) - ZDE . Zodpovězte na otázku týkající se karikatury J. V. Stalina a A Hitlera. K citátu se pokuste doplnit jeho autora a na základě jaké historické události vyvodil svoje závěry.

Středa:

     1. hodina - A (ONLINE) Kor - Reflexive pronouns

Chu: Giving warnings and advice

    2. hodina - M - M2 str. 15/1.4 - Úlohy na závěr 

     3. hodina - VV - Dokončujte práci na "Paní Zimě"

     4. hodina -  Č - opakování zájmen, přídavných jmen, číslovek a sloves

5. hodina - F (ONLINE) - Výpočet tepla

6. hodina - VkO

Příjmy a výdaje - zasláno přes EduPage

Čtvrtek:

     1. hodina - M (ONLINE) - z učebnice Přijímačky str. 19/8,9

     2. hodina - A Kor -  Giving warnings and advice - uč. 36/4 - přiřaďte bubliny s obrázky 1- 8 k větám a - h (věty napište do sešitu a přeložte). Správnost zkontrolujte v poslechu zde  36/4b. Dále opište do sešitu fialovou tabulku ze strany 37/5a (povinně). Pokud budete umět, doplňte vynechaná slova, pokud ne, nevadí. Vše si řekneme na pondělní ONLINE hodině.

Chu: Revision Unit 3 - vyplň test v EduPage

     3. hodina – N / Rj (ONLINE)

                             Rj /Ny) - Мы все живём в Eвропе Nj (Ho ) -Zvratná slovesa- zápis str.20 modrý rámeček dole,str.21 cv.3,4 a,b ústně

     4. hodina - D- vyjímečně dnes online výuka neproběhne, místo ní si zopakujte látku 30. léta ve světě a Nástup nacismu v Německu na online písemné práci, která pro Vás bude otevřena pouze v tento den. Berte to jako přípravu k písemné práci "naostro", která proběhne po jarních prázdninách

5. hodina -  (Kop) PPT do ŠS - Sopečná činnost, vznik sopky- popis  , SP - cvičenína procvičení, Venušina sopka

6. hodina  - Č - písemná práce

     7. hodina - Tv - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 a nezapomeňte, čím více procházek a fotek, tím více jedniček ;-)

Pátek:

     1. hodina - F - Šíření tepla - aktivita v EduPage

     2. hodina - Č (ONLINE)

     3. hodina - Ch - organická chemie - úvod

zápis: pdf. nebo pptx. - piš informace označené tužkou 

procvičování s dopomocí učebnice ZDE

VIDEO - ZDE

     4. hodina - Č

     5. hodina - M (ONLINE) - 

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt

VT - Dokončujte práci na vlastním portrétu (zadání z minulého týdne)

SVS - Holocaust

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Učivo na týden od 11.01. do 15.01.2021

Pondělí:

       1. hodina - Z - Živočišná výroba – zápis do sešitu ZDE. Zkontroluj úkol 

       2. hodina - M (ONLINE) - Povrch jehlanu - procvičování

       3. hodina - A  Online Chu: Disasters

                                                    Kor: Grammar: so … that

Procvičujte slovíčka 3B A dangerous world v TESTU 7 na EduPage. Je otevřen do pátku 22:00. Máte 1 pokus.

     4. hodina - Tv - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE   Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout.  Krátké, intezivní a účinné cvičení.

       5. hodina - VkZ - Odpovědné chování - DÚ poslaný přes EduPage - vypracovat nejpozději do 18.1.2021

       6. hodina - Č (ONLINE) Slovesné třídy

Úterý:

     1. hodina - Ch (ONLINE) Organická chemie

     2. hodina - N / Rj (Ho) - Perfektum slabých sloves PS str.14 cv.14 přelož do ŠS,cv.15

                            Rj (Ny) - PS 4/6, 5-6/10 a,b,c. PS s. 8/14 (četba, překlad)

                            Nj (Ben) Procvičování výslovnosti pomocí videa ZDE (budu se v online hodině ptát), opakování perfekta slabých sloves! Písemná práce na slovíčka (EduPage)

       3. hodina - M

     4. hodina - Př-  online - Vznik a zánik zemské kůry, test horniny

5. hodina - Hv

6. hodina - D - opište si zápis 2. republika - ZDE, připomínám případné čtvrteční zkoušení nerozhodných

Středa:

     1. hodina - A (ONLINE) Kor: Warnings and advice (napište sl. 3C Signs)

Chu: Grammar: so...that; verbs and nouns

     2. hodina - M

     3. hodina - Vv - Paní Zima - vytvoř portrét vládkyně zimy - libovolná technika 

     4. hodina - Č

5. hodina - F (ONLINE) - Energie vnitřní, teplo

6. hodina - VkO 

- nejprve si zopakuj zápisy a pomocí interaktivní učebnice NOVÁ ŠKOLA a potom udělej test.

Finanční gramotnost - test - vyplnit do 15.1. do 20:00

Čtvrtek:

     1. hodina - M (ONLINE)

     2. hodina - AChu: Listenig: Quiz - Are you a survivor? uč. 35/8a ZDE; PS 33/6 + splň test v EduPage

                                Kor: Uč. str. 35, cv. 8a - test - Are you a survivor? Přečtěte, poslouchejte  zde  a odpovídejte do sešitu.

  3. hodina – N / Rj ((ONLINE) (Ho) -Perfektum pravidelných sloves - co jste dělali včera

                                Rj (Ny) - Práce s textem 

                                Nj (Ben) písemná práce

     4. hodina - D (ONLINE) - kontrola a dovysvětlení zápisu: "2. republika", přezkoušení nerozhodných

5. hodina - Př -   zápis PPT do ŠS -  Zemětřesení , učebnice str. 56-59 Když se země otřese......, video

6. hodina - Č písemná práce

       7. hodina - TV - dívky - pokračujte ve výzvě č.3 - pokyny ZDE

                       - ČaSP -  Dřeviny ČR - Podívej se na charakteristiku dřevin ZDE

 

Pátek:

     1. hodina - F - Měrná tepelná kapacita - samostatně zápis ZDE

     2. hodina - Č (ONLINE) Mluvnické kategorie u sloves

     3. hodina - Ch zadání úkolu ZDE

 

     4. hodina - Č Mluvnické kategorie u sloves (EduPage)

     5. hodina - M

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt

SVSPožární ochrana - do 18.1. 

Vt - Téma: nakresli nebo namaluj svůj vlastní portrét (jako pomůcka Ti může posloužit zrcadlo nebo fotka)

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Učivo na týden od 04.01. do 08.01.2021

Pondělí:

       1. hodina - Z - Zemědělství (uč. s. 38 – 41), zápis do sešitu ZDE. Opakuj učivo, odpověz na otázky pod zápisem.

       2. hodina - M (ONLINE)  - Počítání s mnohočleny(+, -) 

       3. hodina - (ONLINE) Kor - Second conditional (Dú - napište slovíčka 3B)

Chu: Second conditional + extensive reading:  The skydiver

  4. hodina - Tv-  (Se) Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE  Chlapci - stáhněte si na mobilní telefon aplikaci YAZIO - Počítadlo Kalorií a vyzkoušejte si nejméně po dobu 7 dní zapisovat všechno jídlo, které za den sníte - můžete si také nastavit cíle (nabrání svalové hmoty, hubnutí ...), které vám aplikace pomůže zvládnout. Zde video cvičení celého těla.

       5. hodina - VkZ
        Odpovědné chování - DÚ poslaný přes EduPage - vypracovat nejpozději do 18.1.2021

       6. hodina - Č (ONLINE) poezie - rozbor

Úterý:

     1. hodina - Ch (ONLINE) - Redoxní reakce (shrnutí)

     2. hodina - N / Rj   Ho -3.pád osob.zájmen - učeb.str.15(zápis do seš.) PS str.12 cv.11 písemně.Stále opakujte rozkaz.způsob

                            Rj (Ny) V PS Поехали 3 - vypracuj cvičení s. 3/1,2,3

     3. hodina - - PS, datum; str. 65/5 (stačí napsat jenom výsledky)

-ŠS, datum; str. 65/5 (A,B), str. 66/11 (A) - píšeš celé příklady; (v rámečcích na stranách 64 - 66 máš nápovědu)

     4. hodina - Př - Geologické děje (ONLINE)

5. hodina - Hv

6. hodina - D dokončete zápis: "ČSR v 30. letech" - ZDE - vynechané údaje doplňte za pomocí učebnice či internetu

Středa:

     1. hodina - A (ONLINE) Kor - A dangerous world 

Opakujte Second conditional 3A v TESTU 6 na EduPage. Je otevřen do neděle 22:00. Máte 1 pokus. 
Chu: Second conditional + extensive reading:  The skydiver
    

    2. hodina - - učebnice 2. díl; přečíst str. 3; str. 5/A, B - připrav odpovědi do PS

- ŠS, datum: nadpis Jehlan, str. 5/rámeček - zapsat

- str. 6/2, 3 - připrav odpovědi do PS

     3. hodina - Vv

     4. hodina - Č (ONLINE)

5. hodina - F - Nová kapitola - TEPLO

           Podívejte se na tato dvě videa pojednávající o VNITŘNÍ ENERGII. Polohovou a pohybovou energii znáte z osmého ročníku. Pamatujete si na čem každá z nich závisí? Nemusíš to nikam psát a posílat. Zkus si vzpomenout jen tak pro sebe. My nyní tyto znalosti aplikujteme na atomy a molekuly. 

VIDEO1   a    VIDEO2

Začínám chápat, proč pro někoho není fyzika nejkrásnější předmět na světě.

6. hodina - VkO

- finanční gramotnost 2 - úkol zaslán přes EduPage

Čtvrtek:

     1. hodina - M (ONLINE) - Jehlan - popis

- test na EDU - Mnohočleny (+, -) - přístup od 8 h do 10. 1. 20h

     2. hodina - A Kor - Poslechněte si článek Supervolcano 34/1 zde . Kdo má chuť, může ho přeložit a poslat mi ho na gmail nebo EduPage. 3B Grammar: so...that  (tak … že) - vysvětlení čtěte v PS 76/ 3.3 - zapište do sešitu poučení srozumitelné pro vás. Procvičujte v PS str. 26 - celá i se slovíčky. Kontrola v pondělí online.

Chu: Listening: The Skydiver - the end of the story ZDE (page 38/4b) poslechni si konec příběhu; Vypracuj test: Second conditional v EduPage.

  3. hodina – N / Rj (ONLINE) (Ho) Perfektum slabých sloves - kdo co dělal

                               Rj (Ny) - Поехали 3 - повторение мать учения

                               Nj (Ben) - minulý čas - perfektum

     4. hodina - D (ONLINE) - 30. léta v ČSR (kontrola zápisu), 2. republika

5. hodina - Př (Kop)-  PPT zápis  do ŠS -Pohyb litosferických desek,  text přečíst - učebnice str. 52-55 Desky v pohybu, video - vznik kontinentů

6. hodina - Č - opakování zájmen a číslovek do cvičení online ZDE a ZDE

       7. hodina - TV  (Se) Výzva č.3 - přečtěte si pokyny ZDE

Pátek:

     1. hodina - F - Zápis z pěkného výkladu ZDE udělejte sami. Kvíz na VNITŘNÍ ENERGII najdete v EduPage.

     2. hodina - Č (ONLINE) Přechodníky

     3. hodina - Ch - Organická sloučenina

- přečíst str. 29

- zápis do sešitu ZDE

- test na EDU - Redoxní reakce (přístup od 10 h do 12. 1. 20 h)

     4. hodina - Č cvičení na EduPage 

     5. hodina - (ONLINE)  - Síť a povrch jehlanu

-  test na EDU - Mnohočleny (., vzorce) - přístup od 11 h do 11. 1. 20h

6. hodina – ChPřP / SVS / In / Vt

           - SVS - Požární ochrana

           - ChPřP

           - In - sbírej materiál pro závěrečnou práci - MŮJ DEN (natáčej a foť do svého mobilního telefonu - střih videa přijde později) 

           - Vt

 

**************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Ze života třídy

7. 12. 2020

9.B Z prvňáčka absolventem

A už je to tady

Není to tak dlouho, co si žáci nafasovali malé bačkůrky a velké aktovky a vyrazili z bezpečí mateřských školek do divočiny škol základních.

4. 1. 2020

8.B Vánoce a Vánoční rozjímání

Každý konec kalendářního roku patří oslavám svátků klidu a míru - Vánocům. I v 8.B jsme se nakonec dohodli, že přispějeme svojí troškou do mlýna na Vánočním rozjímání.

8. 10. 2019

8.B Foto z výletu

  Tady jsme psali o našem výletu. Pár fotek najdete níže. 

8. 10. 2019

8.B Třídní samospráva na školní rok 2019/2020

V demokratických volbách byli do třídní samosprávy 8.B zvoleni tito hrdinové:

22. 5. 2019

7.B Najdeme schovaný poklad barona Trencka?

Školní výlet 27.-28.5.2019 

23. 4. 2019

7.B Ve škole spát povoleno

Noc z 29. na 30. března 2019 jsme si zpříjemnili s Andersenem.

28. 12. 2018

7.B žije kulturním životem

 

V prosinci jsme si užili kultury, jak ve kvízovém seriálu.