Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

STANOVY

Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.

Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

Každý člen ŽR má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

Rozhodnutí ŽR jsou pro všechny žáky závazná.

ŽR má právo podávat návrhy vedení školy, jehož rozhodnutí bude respektovat.

 

2018 - 2019

 

Samospráva žákovské rady

Předseda: R. Killar

Místopředseda: F. Juračka

Zapisovatel: I. Osovský


Plán práce na tento školní rok

Prosinec:
Den naruby - kreativní oblečení - 11.12. - více informací

Leden:
Ples žáků 2. stupně - 30.1.

Březen:
Projekt – J. A. Komenský – žáci učí žáky

Duben:
Velikonoční výzdoba

Květen:
Květinové děti - kreativní oblečení

Červen:
Sportovní den