Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
30. 7. 2019

2.9.2019 Zahájení nového školního roku

2019 - 2020

30. 7. 2019

Zahájení školního roku 2019 - 2020

Začátek školního roku 2019 - 2020

 

16. 7. 2019

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - GDPR

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - GDPR

Spisový a skartační řád a plán

10. 7. 2019

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

Projekt

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

je spolufinancován Evropskou únií

  Od 1.6.2017 škola realizuje projekt s názvem "Šablony  II   ZŠ Nádražní  BNP" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013542“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

2. 7. 2019

Školní výlet 20. a 21.6.2019

Letos jsme se na poslední chvíli rozhodli pro dvoudenní třídní výlet, který jsme si náramně užili ve dnech 20. a 21.6.2019.

26. 6. 2019

Abeceda peněz - projekt 5.B

Abeceda peněz

23. 6. 2019

Výlet ZOO Jihlava

 

Ve čtvrtek vyrazila skoro celá naše třída na výlet do ZOO Jihlava. V 8:33 jsme nasedli na vlak a vyrazili.

23. 6. 2019

5. B cyklistický výlet

 

23. 6. 2019

5.B ve sportovní hale

23. 6. 2019

5. B školní výlet

19. 6. 2019

Školní výlet

19. 6. 2019

Školní výlet

18. 6. 2019

Školní výlet - Šiklův mlýn

18. 6. 2019

Školní výlet - Šiklův mlýn

18. 6. 2019

3.A ŠKOLNÍ VÝLET 2019

17. 6. 2019

Atletický čtyřboj

V úterý 11. června 2019 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo mladších žáků a žákyň (6. - 7. ročník) v atletickém čtyřboji.

17. 6. 2019

Školní výlet

Ve čtvrtek 13. června 2019 jsme vyrazili vlakem do Brna. 

17. 6. 2019

Exkurze CHKO Žďárské vrchy

17. 6. 2019

Buď fit s přáteli!

Prožili jsme krásné sociálně aktivizační dopoledne, kterého se letos společně s žáky naší školy zúčastnily tyto organizace: 

16. 6. 2019

Výlet Věžná

14.6. v 7:30 jsme vyrazili na turistický výlet. Vlakem jsme dojeli do vesničky Věžná.

16. 6. 2019

Procházka

Ke dni dětí připravila naše škola pro žáky promítání filmu První člověk. Před samotnou projekcí jsme si stihli koupit i něco dobrého a navštívit známá místa v Bystřici.

16. 6. 2019

Noc s Andersenem

Jako minulý rok se i letos naše třída zúčastnila Noci s Andersenem. Věřím, že jsme si ji všichni užili.

16. 6. 2019

Putování za řemeslem

27. března jsme vyrazili na centrum Eden, kde nám byla představena různá řemesla. Jednalo se o pekaře, řezníka a kuchaře. Žáci si mohli vše vyzkoušet i ochutnat.

11. 6. 2019

3.A HRDINOVÉ Z KNIH

IMG 20190611 103705 025 copy 0009620908 Ztrac v case

11. 6. 2019

Malí podnikatelé si splnili svůj sen

Projekt finanční gramotnosti Abeceda peněz ve spolupráci s Českou spořitelnou

10. 6. 2019

10.6.2019 - Navýšení cen obědů žáků od 1.9. 2019

 Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že od nového školního roku, tj. od září 2019, dojde

k úpravě cen týkajících se školního stravování.

Důvodem je výrazné navýšení vstupu surovin u základních, nejvíce používaných komodit ve stravování pro výrobu a přípravu jídel , tj. masa, másla a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny.

Naším cílem je zachovat pestrost v jídelním lístku a pravidelné naplňování vyhlášky  

o školním stravování MŠMT 107/2005 včetně nutričního doporučení ministerstvem zdravotnictví vyhl.258/2016. Za poslední 2 roky, tj. od roku 2017, nedošlo k úpravě cen          ve školském zařízení základní školy.

Na základě výše uvedených údajů bude cena obědů u žáků navýšena o 2,- Kč

(menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj).

Žáci                            Stávající cena          Cena po navýšení

6 - 10 let                           27,50 Kč                  29,-- Kč

11 - 14 let                        29,--Kč                     31,-- Kč

15 a více let                      30,-- Kč                     32,-- Kč 

 

V Bystřici n. Pernštejnem dne 7.6.2019

Za Scolarest-zařízení školního stravování, spol. s r.o.

Zipsová Růžena

oblastní manažerka provozu

10. 6. 2019

Školní výlet do Jihlavy

Dne 6. 6. jsme společně s 5. A vyrazili na školní výlet do Jihlavy. Prohlédli jsme si náměstí, jihlavské podzemí a náš výlet jsme zakončili v zábavním centru Robinson. Děti byly nadšené, všem se výlet moc líbil. 

5. 6. 2019

"Čistá Vysočina"

Dne 12. 4. jsme se jako již tradičně připojili k úklidové akci "Čistá Vysočina". Společně s kamarády ze stacionáře Rosa jsme celé dopoledne procházeli blízké okolí našeho města a sbírali odpadky. Víme, že se k přírodě musíme chovat hezky a šetřit ji. Máme radost, že jsme mohli i svými silami přispět.

4. 6. 2019

Výlet do Brna

Dne 2. 5. jsme jeli na výlet do Brna do zábavního centra Bongo. Děti si mohly vyzkoušet všechny atrakce, např. horolezeckou stěnu, bungee trampolíny, labyrint se skluzavkami a další. 

3. 6. 2019

3.A MEZINÁRODNÍ DEN DETÍ A ZUŠ OPEN

3. 6. 2019

Návštěva volnočasového klubu Včela

3. 6. 2019

Návštěva volnočasového klubu Včela

27. 5. 2019

5.B Květinový den

Zúčastnili jsme se akce žákovské rady, ozdobili jsme se květinami a prošli se po škole.

27. 5. 2019

Návštěva rakouské školy u nás

17.5.2019 navštívili naši školu žáci rakouské školy.

22. 5. 2019

5.B Ponožkový den

21.3.2019

Podpora dětí s Dawnovým syndromem

22. 5. 2019

5.B Velikonoční jarmark

10.5.2019

22. 5. 2019

Projektový den k výročí založení naší školy

6.5.2019

22. 5. 2019

Noc s Andersenem 2019

29.3.2019

22. 5. 2019

5.B Žáci učí žáky

Oslava dne učitelů 28.3.2019

22. 5. 2019

28.6.2019 - Ředitelské volno

Na 28.6.2019 vyhlašujeme z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

22. 5. 2019

27.6.2019 - Slavnostní předávání vysvědčení

27.6.2019 bude žákům 1. až 8. ročníku v 8:00 hod slavnostně předáno vysvědčení. S žáky 9. ročníku se setkáme a slavnostně rozloučíme v 8:30 hod v projektové místnosti a poté jim bude též vydáno vysvědčení.

22. 5. 2019

31.5.2019 - Den dětí

31.5.2019 nebude klasické vyučování. V rámci Dne dětí navštívíme filmová představení v KD, 1. stupeň od 8:15 hod do 10:00 hod, poté zhlédnou na náměstí Módní přehlídu dětí ZUŠ, akce ukončena v 11:40 hod, 2. stupeň film od 10:10 hod do 12:30 hod, poté budou odcházet domů.

22. 5. 2019

Najdeme schovaný poklad barona Trencka?

 

Školní výlet 27.-28.5.2019

TrRok

Trenckova rokle je chráněný přírodní útvar v údolí říčky Loučky nedaleko Tišnova, který připomíná krajinu Slovenského ráje. Tato divoká, příkrá a na Vysočině ojedinělá soutěska získala své jméno podle barona Trencka, který se zde údajně ukrýval. Na potoce tekoucím z Drahonína se nachází řada kaskád a menší vodopád. My touto krajinou plánujeme za dva dny urazit zhruba 10 km.

17. 5. 2019

3.A PRVNÍ POMOC - prevence dětských úrazů

14. 5. 2019

Rodičovské fórum - podpora společného vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních

14. 5. 2019

Návštěva Osvětimi

     V pátek 10. května se vybraní žáci 8. a 9. tříd naší školy zúčastnili exkurze do největšího nacistického vyhlazovacího tábora, Osvětimi.

14. 5. 2019

Volba povolání - navštěva IPS ÚP ve Žďáře n. S.

Žáci 8. tříd navštíví IPS ÚP ve Žďáře n. S., kde jim budou poskytnuty informace ohledně volby povolání.

14. 5. 2019

Květinový den - kreativní oblečení

 

3. 5. 2019

11.6.2019 - Předškoláčku, neboj se!

Dne 11.6.2019 proběhne poslední setkání předškoláčků v 15:00 hod ve třídách na zeleném patře. Děti se seznámí se svými budoucími spolužáky a třídními učitelkami. Rodiče se dozví důležité informace pro školní rok 2019/2020. Těšíme se na setkání s Vámi! 

23. 4. 2019

Ve škole spát povoleno

Noc z 29. na 30. března 2019 jsme si zpříjemnili s Andersenem. O této akci už bylo sděleno mnohé. Chci touto cestou žáky 7.B pochválit za dodržování dohodnutých pravidel a vytvoření příjemné atmosféry. I to rozhodlo o naplánování dvoudenního školního výletu. Uvidíme. Rádi bychom prozkoumali Tranckovu rokli a Šafránkův mlýn. 

 

 

 

 

23. 4. 2019

Ve škole spát povoleno

Noc z 29. na 30. března 2019 jsme si zpříjemnili s Andersenem. O této akci už bylo sděleno mnohé. Chci touto cestou žáky 7.B pochválit za dodržování dohodnutých pravidel a vytvoření příjemné atmosféry. I to rozhodlo o naplánování dvoudenního školního výletu. Uvidíme. Rádi bychom prozkoumali Tranckovu rokli a Šafránkův mlýn. 

 

23. 4. 2019

23.4. 2019 Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

23.4. 2019 Dodatečný zápis - Seznam přijatých žáků  k základnímu vzdělávání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615    
se sídlem Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
                 
          Bystřice n.P. 23.4. 2019  
                 
Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na Základní škole Bystřice n.P., Nádražní 615.
Dodatečný zápis            
Registrační číslo žáka Výsledek          
     
104 /19 přijat(a)            
                 
                 
            Mgr. Hana Kopecká
                  ředitelka školy  

 

22. 4. 2019

Exkurze Vír a čistička

Dne 17.4.2019 se žáci 8. ročníků vydali na exkurzi, aby si prohlédli úpravu vody od začátku do konce. 

21. 4. 2019

Noc s Andersenem

K Mezinárodnímu dni dětské knihy proběhla na naší škole 29. března tradiční Noc s Andersenem.

18. 4. 2019

3.A RYTÍŘI Z PERNŠTEJNA

18. 4. 2019

3.A CENTRUM EDEN

18. 4. 2019

3.A KNIHOVNICKÁ LEKCE

18. 4. 2019

3.A CENTRUM PREVENCE

18. 4. 2019

9.5.2019 - Fotografování tříd

Dne 9.5.2019 proběhne fotografování tříd. Společná fotografie třídy stojí 25 Kč, skupinová 20 Kč na žáka, samostatná jen při odběru 3 fotografií (60 Kč).

17. 4. 2019

7.5.2019 - Ředitelské volno

Na 7.5.2019 vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

17. 4. 2019

6.5.2019 - Projektový den

Dne 6.5.2019 bude celý den projektové vyučování, na prvním stupni v rámci tříd, na druhém stupni ve skupinách. Tématem jsou oslavy 50. výročí školy. Výuka na prvním stupni ukončena v 11:40 hod, na druhém stupni v 12:35 hod.

17. 4. 2019

Zpívání ve Včele

Dne 8. 4. 2019 jsme se třídou navštívili volnočasový klub pro seniory Včela. Strávili jsme příjemné dopoledne, zazpívali jsme si, zarecitovali a zasoutěžili jsme si proti babičkám. Děkujeme panu řediteli DDM Karlu Krondráfovi za krásný hudební doprovod.

17. 4. 2019

Noc s Andersenem

Již se stalo tradicí, že se naše škola každoročně připojuje k celostátní akci NOC S ANDRESENEM.

15. 4. 2019

Naši prvňáčci

Od září po březen není tak dlouhá doba, přesto naši prvňáčci už ušli velký kus cesty. Přejeme jim i nadále hodně úsměvů, pohody a úspěchů nejen při školní práci. Krátké video věnované jejich prvním školním krůčkům najdete ZDE.

15. 4. 2019

Naši prvňáčci

Od září po březen není tak dlouhá doba, přesto naši prvňáčci už ušli velký kus cesty. Přejeme jim i nadále hodně úsměvů, pohody a úspěchů nejen při školní práci. Krátké video věnované jejich prvním školním krůčkům najdete ZDE

14. 4. 2019

Noc s Andersenem 19

Pozdrav od našeho hosta:

11. 4. 2019

17.4. 2019 - Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás  na třídní schůzky (informace o prospěchu a chování za třetí čtvrtletí), které se  uskuteční  ve středu 17.4. 2019 od 15 do 17 hodin v jednotlivých třídách.

                                                                                                                                                                                                                                      Vedení školy

9. 4. 2019

Sportovní dopoledne

Dne 25. 2. jsme s naší třídou navštívili Areál sportu. Rozdělili jsme se na 4 týmy a postupně jsme si zahráli turnaj v kuželkách a bowlingu. 

9. 4. 2019

Naši prvňáčci

Od září po březen není tak dlouhá doba, přesto naši prvňáčci už ušli velký kus cesty. Přejeme jim i nadále hodně úsměvů, pohody a úspěchů nejen při školní práci. Krátké video věnované jejich prvním školním krůčkům najdete ZDE.

9. 4. 2019

Velikonoční výzdoba tříd

8. 4. 2019

Žáci učí žáky - J. A. Komenský

 IMG 20190328 112423

 

 

5. 4. 2019

5.4. 2019 Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615    
se sídlem Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
                 
          Bystřice n.P. 5.4. 2019  
                 
Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na Základní škole Bystřice n.P., Nádražní 615. - školní rok 2019/2020
                 
Registrační číslo žáka Výsledek   Registrační číslo žáka Výsledek    
     
57 /19 přijat(a)   77 /19 přijat(a)    
58 /19 přijat(a)   79 /19 přijat(a)    
59 /19 přijat(a)   80 /19 přijat(a)    
60 /19 přijat(a)   81 /19 přijat(a)    
61 /19 přijat(a)   82 /19 přijat(a)    
62 /19 přijat(a)   83 /19 přijat(a)    
63 /19 přijat(a)   84 /19 přijat(a)    
65 /19 přijat(a)   85 /19 přijat(a)    
66 /19 přijat(a)   86 /19 přijat(a)    
69 /19 přijat(a)   87 /19 přijat(a)    
70 /19 přijat(a)   88 /19 přijat(a)    
71 /19 přijat(a)   89 /19 přijat(a)    
72 /19 přijat(a)   90 /19 přijat(a)    
73 /19 přijat(a)   91 /19 přijat(a)    
74 /19 přijat(a)   92 /19 přijat(a)    
75 /19 přijat(a)   93 /19 přijat(a)    
76 /19 přijat(a)   94 /19 přijat(a)    
                 
            Mgr. Hana Kopecká
            ředitelka školy  
                 
                 
                 
4. 4. 2019

ABECEDA PENĚZ projekt finanční gramotnosti

Žáci 5.B Vás srdečně zvou na Velikonoční jarmark dne 10. dubna od 14.00 do 16.30 h v prostorách České spořitelny.

3. 4. 2019

Šplhat se nám daří

Úspěšné absolvování okrskového i okresního kola ve šplhu o tyči

2. 4. 2019

Ukončení bruslení

Bruslení ukončeno 5.4.2019

1. 4. 2019

3.A Noc s Andersenem

31. 3. 2019

4. B Jeden den ve středověku

31. 3. 2019

4. B Od Tří králů až po Velikonoce

31. 3. 2019

4. A Jeden den ve středověku

 

31. 3. 2019

4. A Od Tří králů až po Velikonoce

31. 3. 2019

Naši prvňáčci

Od září po březen není tak dlouhá doba, přesto naši prvňáčci už ušli velký kus cesty. Přejeme jim i nadále hodně úsměvů, pohody a úspěchů nejen při školní práci. Krátké video věnované jejich prvním školním krůčkům najdete ZDE.

27. 3. 2019

Okresní kolo Dětské scény 2019

Děkujeme Alžbětě Špačkové z 3. B a Amelii Novákové z 5. B za reprezentaci naší školy v Dětském přednesu v okresním kole, které se uskutečnilo ve středu 27. března ve Žďáře nad Sázavou.

27. 3. 2019

3.A Divadlo Radost 22.3.2019

27. 3. 2019

Legrace v Radosti

22.3.2019 navštívil celý 1. stupeň Divadlo Radost v Brně.

24. 3. 2019

3. a 5.4.2019 - z organizačních důvodů zkrácena výuka

První stupeň končí v 11:30 hod, druhý stupeň ve 12:00 hod. Děkujeme za pochopení.

23. 3. 2019

Program NsA 2019

Pohádková Noc s Andersenem se nezadržitelně blíží!

22. 3. 2019

4. B Radostně v Radosti

22. 3. 2019

4.A Radostně v Radosti

22. 3. 2019

Divadlo Radost

22. 3. 2019

Divadlo Radost

22. 3. 2019

Divadlo Radost

21. 3. 2019

4. B Čteme dětem s ilustrátorkou knih Petrou Tatíčkovou

21. 3. 2019

4. A Čteme dětem s ilustrátorkou knih Petrou Tatíčkovou

20. 3. 2019

4. B Tělocvik nás moc baví

20. 3. 2019

Nechci, díky!

  Centrum prevence pro nás v úterý 12.3. připravilo program upozorňující na nebezpečí tabáku, alkoholu či energetických nápojů. Věřím, že nejen pro mne, paní asistentku, ale i pro celou naši třídu to bylo poučné a zároveň i zábavné odpoledne, které jsme spolu mohli strávit. Snad se jeho prostřednictvím alespoň někteří žáci naučí říkat : "Nechci, díky!"

20. 3. 2019

Jsme dobří!!!

   Ve čtvrtek 21.2 se uskutečnilo školní kolo soutěže „Poznej Vysočinu“. Každá třída 2. stupně na něj vyslala dva zástupce. Nás, tedy 6.A, reprezentovali Radim Váša a David Honek. Zatímco Radim všechny s přehledem porazil a obsadil 1.místo, David dopadl také skvěle - v kategorii chlapců i on "skončil na bedně “ - byl třetí. Oběma klukům i touto cestou gratulujeme a snad mohu za nás všechny z 6.A napsat, že jsme na ně pyšní.

20. 3. 2019

4. A Karneval

19. 3. 2019

Vzpomínky bývalých žáků a učitelů

50.leté výročí vzniku naší školy

19. 3. 2019

Knihovnická lekce

19. 3. 2019

3.A Bystřicko čte dětem

17. 3. 2019

Nechci, díky!

V úterý 12. března se žáci účastnili preventivního programu Nechci, díky.

12. 3. 2019

Zápisový lístek

Vydání zápisového lístku:
Žáci, kteří oznámili škole úmysl podat přihlášku na SŠ, obdrží nejpozději 15.3.2019 zápisový lístek.

11. 3. 2019

Výsledky zeměpisné olympiády

10. ledna 2019 na naší škole proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se účastnili žáci 6. - 9. ročníků.

5. 3. 2019

4. A Valentýnská pošta

 

 

5. 3. 2019

4. A Návštěva Tří králů

 

5. 3. 2019

4. A Vánoční rozjímání

 

5. 3. 2019

4. A Bruslení

 

5. 3. 2019

4. B Karneval

 

5. 3. 2019

4. B Valentýnská pošta

 

5. 3. 2019

4. B Návštěva Tří králů

 

5. 3. 2019

4. B Vánoční rozjímání

 

5. 3. 2019

4. B Bruslení

 

4. 3. 2019

I takto si hrajeme v hodinách ČaSP

4. 3. 2019

11. 12. - Den naruby

V posledním měsíci starého roku 2018 se na naší škole z podmětu žákovské rady uskutečnil "Den naruby". Třída 6.A se úkolu převléci se za příslušníky druhého pohlaví chopila s vervou sobě vlastní. Takže z naší téměř klučičí třídy (něžné pohlaví u nás totiž zastupuje pouze šest dívek), se na jeden den stala třída holčičí. A povedlo se jim to. Z holek se staly drsní hoši a z kluků sličné dívky. A na závěr jedna poznámka - pro příště je třeba u chlapců doladit techniku make-upu - udělat ze sebe krásné jim trvalo déle, než jsme my dívky zvyklé, takže ještě na začátku první hodiny stáli někteří z nich u zrcadel a dolaďovali svůj vzhled - tu rtěnkou, tu stíny... :)

1. 3. 2019

5.B Karneval

1. 3. 2019

Karneval

1. 3. 2019

Karneval

1. 3. 2019

Karneval

1. 3. 2019

Maškarní karneval

1. 3. 2019

3.A Knihovnická lekce

1. 3. 2019

3.A Školní karneval

1. 3. 2019

Školní kolo soutěže v sólovém přednesu 2. a 3. ročníků

1. 3. 2019

Školní kolo soutěže v sólovém přednesu 2. a 3. ročníků

27. 2. 2019

Bruslení v rámci Tv

27. 2. 2019

Bruslení v rámci Tv

27. 2. 2019

Putování za řemesly - ADOZ s. r. o.

27. 2. 2019

3.A Noc v muzeu

26. 2. 2019

Beseda v Městské knihovně

25. 2. 2019

Abeceda peněz - dílny

V pondělí 25.2. 2019 nás navštívila manažerka projektu A. Dlouhá s paní ředitelkou pobočky ČS paní Zemanovou

25. 2. 2019

Poznej Vysočinu - výsledky školního kola

Školního kola soutěže pořádané Krajem Vysočina  se zúčastnili žáci 6. - 9. tříd. Finálové kolo se uskuteční v Jihlavě dne 15. 3. 2019.

24. 2. 2019

3.A Školní kolo soutěže v sólovém přednesu žáků 2. a 3. ročníků

24. 2. 2019

Školní kolo soutěže v sólovém přednesu 2. a 3. ročníků

Dne 21.2.2019 se uskutečnila školní soutěž v sólovém přednesu dětí z druhých a třetích ročníků.

Za naši třídu byla vybrána Elena Rudošová s básní Čert a Káča od autora Michala Černíka, Veronika Špačková s básní Na stadionu, autorem je Robin Král a Matyáš Liška s básní Obchodnice, od stejného autora. Pro nemoc se ,bohužel, nemohl zúčastnit Matyáš Liška.

Celá akce byla plna vynikajících výkonů. Do dalšího kola, které se bude konat na DDM postupují Alžběta Špačková, Elena Rudošová a Tereza Bojanovská.

Všem děvčatům přejem moho úspěchů!

 

23. 2. 2019

5. B Valentýn

23. 2. 2019

5. B Krajské finále florbalu v Jihlavě 7.2.

23. 2. 2019

5. B Edison 30.1. 2019

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.

23. 2. 2019

5. B Planetárium Brno

Exkurze pátých ročníků 29.1.2019

23. 2. 2019

5. B Abeceda peněz

Úvodní lekce finanční gramotnosti a exkurze v místní pobočce České spořitelny 

23. 2. 2019

Planetárium Brno

 

23. 2. 2019

ABECEDA PENĚZ

Projekt pro podporu finanční gramotnosti

22. 2. 2019

Ples 2. stupně 31.1.2019

Poslední den 1. pololetí jsme uzavřeli významnou společenskou událostí. Uskutečnil se "Ples 2. stupně". Musím ocenit zvláště dívky, které přišly v krásných šatech. Bylo milé je vidět jinak, než v tradičních riflích. Ale i našim chlapcům to slušelo - na jeden den nám jako-by vyspěli.

Po předtančení žáků 9. tříd následovaly soutěže - z každé třídy byly vybrány taneční páry, které soutěžily ve třech disciplínách - musely zvládnout co nejdéle tančit s balónky mezi čely, vydržet tančit na malém kousku novin či "podtancovávat" tyč, která se s každým kolem snižovala. A ačkoli jsme v žádné soutěži nevyhráli, vždy jsme se probojovali mezi ty nejlepší. Myslím, že jsme si to všichni užili a většina dětí - ikdyž se na ples zpočátku dívala skepticky, nakonec nelitovala.

20. 2. 2019

Tvořivé dopoledne ve stacionáři ROSA

Dne 11. 2. jsme byli pozváni na tvořivé dílničky do denního stacionáře ROSA. Tímto moc děkujeme paní Petře Königové a jejím spolupracovnicím jak nám tvoření připravily a za pomoc při práci. Jsme opravdu moc rádi a moc si toho vážíme, že můžeme čas od času stacionář navštívit.  

15. 2. 2019

Valentýn o den dříve

13.2.2019 se v naší škole objevilo 6 amorků - poslíčků sv. Valentýna, aby předali krásná přáníčka adresátům. 

14. 2. 2019

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - 1.místo

V úterý 5. února proběhlo ve Žďáře nad Sázavou Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.

13. 2. 2019

Lyžařský výcvikový kurz 6. a 7. ročníků

LVK

12. 2. 2019

Vzhůru dolů ...

O lyžařském výcvikovém kurzu 6. a 7. ročníků už bylo řečeno a napsáno mnoho. Na rozloučenou už přidáváme jen video, které můžete zhlédnout kliknutím SEM . 

11. 2. 2019

Krajské finále v Jihlavě

Dne 7.2.2019 se naši žáci zúčastnili již krajského finále ČEPS cup, kde se jim podařilo získat 2. místo. Žákům gratulujeme a paní učitelce velmi děkujeme za přípravu a podporu.

 

5. 2. 2019

Pečení muffinů

 

5. 2. 2019

Ples 2. stupně 31.1.2019

1. 2. 2019

Předávání vysvědčení v Městském muzeu

Paní učitelka si pro děti připravila na tento den netradiční překvapení - předávání pololetního vysvědčení v Městském muzeu. 

31. 1. 2019

Naše první vysvědčení

31. 1. 2019

Naše první vysvědčení

31. 1. 2019

Rozdávání vysvědčení

31. 1. 2019

Rozdávání vysvědčení

30. 1. 2019

Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášky nejpozději 1. března 2019. (V případě oborů s talentovými zkouškami byl termín stanoven na dřívější datum – 30. listopadu 2018.)

30. 1. 2019

Edison

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.
Žáci pátých až devátých tříd měli možnost seznámit se s kulturou, zvyky a tradicemi sedmi zemí: Mexika, Indie, Gruzie, Ukrajiny, Kyrgyzstánu, Turecka a Číny.

29. 1. 2019

Planetárium Brno

Exkurze pátých ročníků 29.1.2019

26. 1. 2019

3. 4. 2019 - Zápis do 1. tříd

Zápis do 1.tříd proběhne ve středu 3.dubna 2019 od 13 do 17 hod.

26. 1. 2019

20. a 21.3.2019 - Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme ve dnech 20. a 21.března 2019 do naší školy na Dny otevřených dveří.

26. 1. 2019

4. 3. 2019 - Jarní prázdniny

Od 4. do 10. 3. 2019 probíhají jarní prázdniny.

26. 1. 2019

1. 2. 2019 - Pololetní prázdniny

25. 1. 2019

eTwinningová hra - Demokracie v nás

Pokud se najdou žáci, kteří se chtějí hry zúčastnit, osloví do 30.1.2019 Mgr. Věru Slámovou, která bude jejich činnost koordinovat. V rámci soutěže žáci dostanou úkoly na úrovni:  místní/komunální (zastupitelstvo obce/kraje), celostátní (Parlament ČR), evropské (Evropský parlament).

20. 1. 2019

Ozvěny Vánočního rozjímání 2018

 

Chcete-li zavzpomínat na rozloučení s rokem 2018 na ZŠ Nádražní, zhlédněte video, které statečně sestříhal Radim Hruška z 8.B.

Toto video najdete ZDE.

 

 

16. 1. 2019

Putování za řemesly - policie ČR

11. 1. 2019

Zimní sportování

10. 1. 2019

Návštěva Tří králů

10. 1. 2019

Alternátor Třebíč

Exkurze 19.11.2018

10. 1. 2019

Tříkrálová sbírka 2019 - Stacionář Rosa

9. 1. 2019

Bruslení

9. 1. 2019

Bobování v rámci tělocviku

9. 1. 2019

Bobování v rámci tělocviku

8. 1. 2019

Ples žáků 2. stupně

Žákovská rada na návrh žáků druhého stupně pořádá 31.1. 2019 ples, který se uskuteční ve 4. a 5. vyučovací hodině.

4. 1. 2019

Lyžařský výcvik 6. a 7. ročníků

Lyžařský výcvikový kurz 6. a 7. ročníků proběhne dle sněhových podmínek ve dnech 17. - 18.1.2019 a 21. - 23.1.2019.

30. 12. 2018

Vánoční rozjímání

Poslední školní den v roce 2018 jsme si zpříjemnili Vánočním rozjímáním.

29. 12. 2018

5.B Vánoce 2018

29. 12. 2018

5.B Bruslení

 

29. 12. 2018

5.B Zima je tady!

Konečně nachumelilo, a tak jsme vyrazili užít si sníh...

29. 12. 2018

5. B Mikulášká dílna

Začátkem prosince jsme pozvali paní Soňu Dudkovou, která si pro nás připravila dílničku. Vyráběli jsme brože pro naše maminky. 

29. 12. 2018

5. B Krabice od bot

Akce měla za cíl potěšit děti z chudších rodin nebo azylových domů v České republice. Krabici od bot jsme společně naplnili dětskými dárky a obdarovali několik dětí na Vánoce. 

28. 12. 2018

7.B žije kulturním životem

 

V prosinci jsme si užili kultury, jak ve kvízovém seriálu.

20. 12. 2018

Vánoční nadílka

20. 12. 2018

Kino v Tišnově

Na den 18. 12. jsme dětem nadělily první vánoční dárek - výlet vlakem do kina v Tišnově. Na tento den budeme všichni dlouho vzpomínat, užili jsme si jak cestu vlakem, tak napínavý film. Společně s námi jely i děti ze školy v Rožné a v Roszochách, moc jim tímto děkujeme, že se k nám připojily.  

17. 12. 2018

Den naruby

14. 12. 2018

Hry na sněhu

14. 12. 2018

Druhý stupeň v divadle Radost

Dne 14.12.2018 se celý 2. stupeň vypravil čtyřmi autobusy do Brna.

14. 12. 2018

Den naruby ve 3. B

Dne 11. 12. vyhlásili žáci devátých ročníků "DEN NARUBY" - kluci byli převlečení za děvčata a naopak. I v naší třídě jsme tento den, plný zábavy a veselí, podpořili.

14. 12. 2018

Děti darují dětem

Naše třída se s nadšením zapojila do projektu "KRABICE OD BOT - DĚTI DARUJÍ DĚTEM". Zabalili a předali jsme 13 plných krabic a pevně věříme, že tyto dárky udělají radost dětem z rodin, které se ocitly v tíživé situaci.

Moc děkujeme rodičům, kteří s námi ochotně spolupracovali.

14. 12. 2018

Adventní tvoření v muzeu

Dne 6. 12. jsme šli do Městského muzea, kde na nás čekala vánoční výstava s dílničkou. Děti tvořily andělíčky. Jsou krásní, přijďte se podívat. Všichni jsme si pěkné dopolední setkání moc užili.

Děkujeme pracovníkům bystřického muzea, že naši třídu na vánoční tvoření pozvali.

13. 12. 2018

Tradice Mikuláš, anděl a čerti

5.12.2018 na naší škole připomněli žáci 9. ročníků tradici průvodu Mikuláše s andělem a čerty.

13. 12. 2018

Vánoční dílničky

12. 12. 2018

Akce "Krabice od bot"

Děkujeme všem, kteří se zapojili do této záslužné akce!

Na sběrné místo jsme předali více než padesát dárků.

11. 12. 2018

Den naruby

10. 12. 2018

Florbalové turnaje na 1. i 2. stupni

15. listopadu 2018 proběhlo na naší škole okrskové kole ve florbalu mladších žáků a žákyň (6. a 7.třídy) a 7. prosince 2018 turnaj malotřídních škol 1. stupně.

10. 12. 2018

MěK - Divadlo NETRATRDLO - O neposedné vločce

10. 12. 2018

MěK - Divadlo NETRATRDLO - O neposedné vločce

8. 12. 2018

Okrskové kolo ve florbalu

15. listopadu 2018 proběhlo na naší škole okrskové kolo ve florbalu mladších žáků a žákyň.

7. 12. 2018

4. B Navštívil nás Mikuláš

7. 12. 2018

4. B Plavecký výcvik

7. 12. 2018

4. B Návštěva denního stacionáře

7. 12. 2018

4. A Navštívil nás Mikuláš

7. 12. 2018

4. A Plavecký výcvik

7. 12. 2018

4. A Návštěva stacionáře

5. 12. 2018

A už to po škole zase voní benzínem ... :-)

Od konce září letošního roku se vždy v pondělí odpoledne scházíme v nové dílně naší školy. Ta byla přes prázdniny rozšířena a kompletně zrenovována. Nyní už jen čekáme na vybavení novými ponky a nářadím. Snad již brzy... 

5. 12. 2018

Návštěva Mikuláše

5. 12. 2018

Vánoční dílnička - Městské muzeum

5. 12. 2018

Vánoční dílnička - Městské muzeum

5. 12. 2018

Olympiáda v českém jazyce

Školní kolo - 45. ročník, rok 2018/2019

5. 12. 2018

Alternátor Třebíč

Návštěva ekotechnického centra žáků 7. a 8. ročníků.

4. 12. 2018

5.B Dílna čtení

 

2. 12. 2018

Den naruby

ŽR organizuje v úterý 11.12. aktivitu Den naruby - kreativní oblečení.

28. 11. 2018

Krabice od bot

Dárky od našich žáků odnesou členové kroužku Kreativita - Slamáčci na sběrné místo do spolku Úsměváčci z.s. v pátek 7.12.

26. 11. 2018

4. B Dopravní výchova na dopravním hřišti

26. 11. 2018

4. A Návštěva městské knihovny

26. 11. 2018

4. A Netradiční výtvarná výchova

26. 11. 2018

4. A Dopravní výchova na dopravním hřišti

26. 11. 2018

4. A Dřevěné divadlo Honzy Hrubce v naší škole

26. 11. 2018

4. B Návštěva městské knihovny

 

26. 11. 2018

4. B Netradiční výtvarná výchova

26. 11. 2018

4. B Dřevěné divadlo Honzy Hrubce v naší škole

26. 11. 2018

4. A Pouštění draků

26. 11. 2018

4. A Vandrováním za řemesly

26. 11. 2018

4. B Pouštění draků

26. 11. 2018

4. B Vandrováním za řemesly

26. 11. 2018

4. A Návštěva Centra Eden

26. 11. 2018

4. A Výuka v terénu

26. 11. 2018

4. B Návštěva Centra Eden

 

26. 11. 2018

4. B Výuka v terénu

25. 11. 2018

7.A ALTERNÁTOR

 

V úterý 21. listopadu se naši sedmáci vypravili do ekotechnického centra ALTERNÁTOR v Třebíči.

23. 11. 2018

21. 12. 2018 - Ředitelské volno

Vážení rodiče,   z organizačních a  technických  důvodů vyhlašuji ředitelské volno na pátek 21. 12. 2018.

                                                                                              Mgr. Hana Kopecká,  ředitelka školy

19. 11. 2018

Exkurze Alternátor Třebíč

S prvním sněhem na silnici byla spojena i naše cesta autobusem 19.11.2018 do Alternátoru v Třebíči, kde jsme měli možnost v místním elektrotechnickém centru navštívit expozici Energie v praxi, projekci "Věda na kouli" a Science show plnou netradičních chemických pokusů.

19. 11. 2018

Žákovská rada - program pro tento rok

I v letošním školním roce pracuje na naší škole Žákovská rada. Největší novinkou tohoto školního roku je uspořádání plesu pro žáky 2. stupně naší školy, který proběhne koncem ledna 2019.

16. 11. 2018

O pohár starosty

Někteří žáci naší třídy nás úspěšně reprezentovali ve sportovních disciplínách v soutěži O pohár starosty města Bystřice n.P.

14. 11. 2018

Putování za řemesly - Nábytek POHODA s. r. o.

14. 11. 2018

O pohár starosty

Pohár starosty proběhl 4. října 2018 na atletickém stadionu Tomáše Dvořáka. Soutěže se účastnilo celkem pět základních škol: 2 bystřické základní školy, ZŠ Okříšky a dvě zahraniční základní školy ze Slovenska a Polska. Žákům naší školy se podařilo vybojovat druhé místo.

13. 11. 2018

David Fraser - anglický rodilý mluvčí

 

12. 11. 2018

21. 11. 2018 - Plenární zasedání a třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na plenární zasedání 21.11. 2018 v 15 hod v projektové místnosti. A následovat budou  třídní schůzky   do 17 hod v jednotlivých třídách. 

                                                                                                                                                                                                            Vedení školy

12. 11. 2018

První místo v ČEPS CUPU

V úterý 6.11.2018 jsme se zúčastnili okresního kola florbalového ČEPS CUPU pro 1. stupeň ZŠ.

11. 11. 2018

5.B Princezna na hrášku

Loutkové představení Dřevěného divadla Honzy Hrubce.

8. 11. 2018

Pečení jablkového závinu

4. 11. 2018

5. B projektový den: 100 let výročí vzniku ČSR

Republiko, všechno nejlepší!

2. 11. 2018

Organizační změny na ZŠ Nádražní

Změna ve vedení školy od 1. 11. 2018

1. 11. 2018

5. B Halloween

Připomenutí tradice anglicky mluvících zemí

29. 10. 2018

Aktualizované informace k přijímacímu řízení na SŠ

25. 10. 2018

5. B Vitamínový den

Zeleninou a ovocem, bráníme se nemocem
25. 10. 2018

25. 10. 2018

Vitamínový den

25. 10. 2018

Vitamínový den

24. 10. 2018

Festival vzdělávání - Žďár n. S.

Ve čtvrtek 8.11.2018 mají žáci devátých tříd možnost navštívit Festival vzdělávání ve Žďáře n. S. 

24. 10. 2018

Projekt Krokus

Picture3

Irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.

22. 10. 2018

Pronájem tělocvičny

Sazby za pronájem tělocvičen

pravidelná činnost

velká tělocvična 120,- Kč/ hod
malá tělocvična 70,- Kč/ hod

jednorázové akce

velká tělocvična 150,- Kč/ hod
malá tělocvična 100,- Kč/ hod

Úhrada za zapůjčení tělocvičny bude provedena 2x ročně, vždy k 31.12. a k 30.6.

Pravidla pro využití tělocvičen:

Vedoucí cvičení (zástupce) :
1. Nesmí využívat prostory tělocvičny k uskutečňování svých
ekonomických činností.
2. Zodpovídá za bezpečnost členů svého oddílu.
3. Zodpovídá za dodržování dohodnutých termínů a časů cvičení.
4. Osobně odemyká vstupní dveře do budovy.
5. Závady v tělocvičně a v prostorách k ní náležejících zjištěné při příchodu nahlásí v další pracovní den do 8,00 hodin vedení školy. Pokud tak neučiní bude jeho skupina považována za viníka.
6. Po dobu cvičení je stále přítomen v tělocvičně.
7. Zodpovídá za používání pouze vyhrazeného nářadí a sportovních potřeb.
8. Poslední opouští a uzamyká budovu, přičemž zodpovídá za:
- úklid použitého nářadí a sportovních potřeb
- pořádek v tělocvičně a příslušenství
- zhasnutí světel v tělocvičně, na chodbách a příslušenství
- zavření a zabezpečení oken proti vniknutí
- uzavření vodovodních kohoutů
9. Seznámí členy ZÚ s následujícími pravidly a plně zodpovídá za jejich dodržování.

Členové ZÚ :
1. Vstupují do objektu školy vchodem k tomu určeným, do sportovní obuvi se přezouvají na chodbě u tělocvičny, do šatny a tělocvičny vstupují v čisté sportovní obuvi.
2. V objektu školy nesmí uschovávat jízdní kola.
3. Nesmí svévolně poškozovat zařízení školy, vzniklou škodu hradí v plném rozsahu vedoucí cvičení.
4. Nesmí v objektu školy kouřit, požívat alkohol a toxické látky.

Termín pro ukončení cvičení a odevzdání klíčů je stanoven na 30.6. daného roku.

V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude s okamžitou platností zastavena sportovní činnost v objektu školy až do zajištění výměny vedoucího cvičení.

22. 10. 2018

Jazykový pobyt Střední Anglie

Dne 17.9.-22.9.2018 se naši žáci zúčastnili jazykového pobytu ve Střední Anglii. 

Žáci vytvořili krátké video, na ktré s můžete podívat při kliknutí sem.

21. 10. 2018

Projektový den

27. září 2018 se žáci účástnili projektového vyučování: Chování za mimořádných událostí.

19. 10. 2018

5.B Hodina Aj s rodilým mluvčím

16.10.2018

17. 10. 2018

Putování za řemesly - hasiči

 

15. 10. 2018

Adaptační kurz

13. a 14. září se žáci účastnili adaptačního kurzu, který probíhal v prostorách naší školy. Žáci si vyzkoušeli spoustu aktivit, které jim umožnily  lépe  se seznámit s novými spolužáky.

14. 10. 2018

5.B Playback

Netradiční hodina hudební výchovy

14. 10. 2018

5.B Pouštění draků

říjen 2018 - učíme se pouštět draky

14. 10. 2018

5.B Vandrování za řemesly

Škrdlovice 12.10.2018

14. 10. 2018

24. 10. 2018 - Schůzka pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků

Schůzka ohledně přijímacího řízení na střední školy proběhne ve středu 24.10. v 15:00 v projektové místnosti školy.

Součástí schůzky budou informace o přijímacím řízení na SŠ (důležité termíny, vyplňování přihlášky, funkce zápisového lístku,..) a prezentace zástupců středních škol z Bystřice n. P., Nového Města n. M. a Žďáru n. S.

12. 10. 2018

Putování za řemesly

 

10. 10. 2018

Informace pro rodiče

Říjen

Vybírání příspěvku na dětský fond 150 Kč (pokud máte ve škole více dětí, příspěvek platí pouze nejstarší sourozenec).

22. října proběhne divadelní představení v kulturním domě. Cena představení je 45 Kč.

29. - 30.10. podzimní prázdniny

31.10. ředitelské volno

7. 10. 2018

Implementace krajského akčního plánu – „Učíme se ze života pro život“

 Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

5. 10. 2018

Pouštění draků

3. 10. 2018

Pomozte nám zlepšit Ekoškolu!

Dotazník pro žáky 2. stupně zapojené v Ekotýmu

3. 10. 2018

Předškoláčku, neboj se!

Pozvánka:

1. 10. 2018

Promítání filmu A Plastic Ocean

Dne 2.10.2018 se v naší škole uskuteční promítání filmu o plastech A Plastic Ocean. Při promítání spolupracujeme s denním stacionářem Rosa.

30. 9. 2018

5.B Praha

Dne 27. září jsme se vydali do našeho hlavního města – Prahy. Co všechno jsme viděli?

30. 9. 2018

5.B Kyberšikana a jak se jí bránit

27. 9. 2018

Exkurze do Prahy

27. 9. 2018

Projektový den

Návštěva stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.

27. 9. 2018

Projektový den

 Návštěva stacionáře Rosa v Bystřici nad Pernštejnem.

25. 9. 2018

Den otevřených dveří ROSA

 

25. 9. 2018

31. 10. 2018 - Ředitelské volno

Dobrý den, dne 31.10.2018 vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. 

Mgr. Martin Horák, ředitel školy

24. 9. 2018

Beseda o kyberšikaně

24. 9. 2018

Bruslení v pátek 14:15 - 15:30 od 5.10.2018

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615
se sídlem Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem

Vážení rodiče,

Naše škola pro Vaše děti přichystala dárek v podobě volného (zadarmo) bruslení na místním bystřickém zimním stadionu.
Každý pátek v době od 14:15 do 15:30 bude vyhrazen led pro žáky ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 (dále jen škola). Vstup bude povolen i jednomu dospělému doprovodu z řad rodinných příslušníků (může se upravit dle počtu bruslařů). Jedná se zvláště o doprovod pro žáky 1. stupně. Vstup bude umožněn pouze po předložení kartičky vydané školou pro žáka. Pro zvýšení bezpečnosti je třeba, aby žáci měli rukavice.
Škola poskytuje pouze prostor na ledě pro své žáky, ale v této době za ně nenese zodpovědnost. Na zimním stadiónu bude v těchto hodinách přítomna osoba pověřená školou, která bude dohlížet na oprávněnou přítomnost osob na ledové ploše a která bude organizovat dění na ledě. Škola tedy nebude zodpovědná za zranění vzniklá v této době.
Dle počtu dětí na ledě bude organizace probíhat následovně:
1) 1/3 ledové plochy – hokej dětí na šíři hřiště
2) 2/3 ledové plochy – bruslení v kruhu jedním směrem („veřejné bruslení“)
Pokud by byl větší zájem o hokej, děti se budou střídat. Pokud by byl hokej nebezpečný pro bruslící, změní se systém na „veřejné bruslení“ na celou ledovou plochu. Při nepatřičném a nevhodném chování budou viníci vykázáni z ledové plochy. Dle zájmu o volné bruslení se pravidla mohou dále měnit.
Pronájem ledové plochy bude platit od 5. října 2018 do dubna 2019.
Sledujte prosím web školy na: www.zsbystrice.cz, pro případné dotazy pište na
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Martin Horák
ředitel školy

24. 9. 2018

Školní zájezd do Anglie

Žáci 8. a 9. ročníků si měli možnost ve dnech 17. až 22.9.2018 vyzkoušet své znalosti angličtiny v praxi. A nejen to, přivezli si domů spoustu nezapomenutelných zážitků.

24. 9. 2018

Plány školy

Roční plán

Měsíční plán

Týdenní plán

24. 9. 2018

Eden - Kyberšikana

21. 9. 2018

27. 9. 2018 - Projektový den

Dne 27.9.2018 proběhne na naší škole projektový den chování se za mimořádných událostí. Projektový den bude cílen na žáky druhého stupně pod vedením skupiny Progressrescue, která má tento program schválen MŠMT. Heslo dne zní "Učte se s námi, aby jiní mohli žít". Doufám, že se projektový den bude žákům líbit.

Mgr. Martin Horák
ředitel školy

20. 9. 2018

Kreslení v plenéru

17. 9. 2018

Projekt - Ovoce do škol a mléko a zelenina do škol

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Pro vyplnění klikněte zde Dotazník pro rodiče

13. 9. 2018

Radešínská Svratka

Národní výstava Den českého strakatého skotu.

 

 

 

13. 9. 2018

Radešínská Svratka

9. 9. 2018

Kroužek se zaměřením na dění ve škole i našem mikroregionu

V tomto školním roce můžete navštěvovat kroužek, ve kterém se budeme zabývat děním na naší škole.

Vedoucí kroužku: Mgr. Věra Slámová

8. 9. 2018

2.A

Vítám Vás na stránkách 1.A a přeji Vám hodně pohody a radosti z úspěchů Vašich dětí v 1.třídě a těším se na vzájemnou spolupráci.

Žádám Vás o každodenní kontrolu těchto věcí

- penálu(3 ořezané tužky č.2, 10ks pastelek,guma)

- obalené všechny sešity a učebnice

- kontrola deníčku s občasnými vzkazy

Co nás čeká

- od 17.6. platí původní rozvrh s TV

- od 17.6. kontrolujeme slepené a vygumované učebnice

-20.6. se neučíme, vycházka na Eden s možností svezení na koních

-24.6.pohádka ZUŠ Ledové království v KD

-26.6. atletický den

-27.6. slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení

-28.6. ředitelské volno

 

 

 

8. 9. 2018

1.A

Vítám Vás na stránkách 1.A a přeji Vám hodně pohody a radosti z úspěchů Vašich dětí v 1.třídě a těším se na vzájemnou spolupráci.

 

 

 

8. 9. 2018

1.B

Vítám Vás na stránkách 1.B a přeji Vám hodně pohody a radosti z úspěchů Vašich dětí v 1.třídě a těším se na vzájemnou spolupráci.

 

 

 

5. 9. 2018

Zájezd do Anglie

Šestidenní školní zájezd do střední Anglie pro zájemce z naší třídy proběhl ve dnech 17.9.2018 - 22.9.2018. Žáci měli možnost vyzkoušet si své znalosti angličtiny v praxi a domů si přivezli spoustu nezapomenutelných zážitků.

 

4. 9. 2018

Školní rok 2018-2019

 

Školní rok: 2018–2019

EKOTÝM

Zástupci: 1. stupeň: 1. A – Klaudie Komosná 5. A, Štěpán Pelc 5. A

1. B – Kateřina Illeková 5. B, Judita Zbraňková 5. B 2. A – Pavlína Maršálková 9. B, Lenka Mikšová 9. B 2. B – Eliška Vášová 4. A, Karina Vášová 4. A

3. A – Barbora Prosecká 8. B Tomáš Jakubec 8. B

3. B – Zlata Stojkovičová 6. B, Karolína Šoustarová 6. B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. A – Eliška Vášová, Karina Vášová

4. B – Amálie Horáková, Anna Martincová

5. A – Klaudie Komosná, Štěpán Pelc

5. B – Kateřina Illeková, Judita Zbraňková

2. stupeň 6. A – Jakub Roman, Barbora Jedličková

6. B – Zlata Stojkovičová, Karolína Šoustarová

7. A – Jan Bauer, Richard Pročka, Roman Smolík

7. B – Anna Juračková, Klára Ťupová, Viktorie Tomášková

8. A – Daniela Zbraňková, Petra Kozlová

8. B – Barbora Prosecká, Tomáš Jakubec 9. A – Pavlína Maršálková, Lenka Mikšová

9. B – Valentýna Balievová, Nancy Balievová, Iveta Machová

Pracovní tým: předseda Nancy Balievová 9. B

místopředseda Iveta Machová 9. B

zapisovatel Valentýna Balievová 9. B, Pavlína Maršálková 9. A,

Lenka Mikšová 9. A, Klaudie Komosná 5. A,

Štěpán Pelc 5. A

Zástupci učitelů: 1. stupeň: Mgr. Marie Klečková

Ing. Jana Pivková

2. stupeň: Mgr. Hana Kopecká

Mgr. Dagmar Pivková

Mgr. Marie Slámová

Mgr. Lucie Kotoučková

Vedení školy: ředitel Mgr. Martin Horák

zástupce ředitele Mgr. Hana Kopecká

Školník: Ladislav Humpolíček

MěÚ: Ing. František Klimeš

Technické služby: Ing. Roman Kekrt

Zástupce rodičů: Pavlína Balievová

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Ekotým 2018-2019

18 19 800

3. 9. 2018

První den ve škole

3. 9. 2018

První den ve škole

3. 9. 2018

Nové webové stránky školy

Vítejte na nových web stránkách školy. Doufám, že přispějí k lepší informovanosti o naší škole.

2. 9. 2018

ZŠ Nádražní o prázdninách

O prázdninách se na ZŠ Nádražní pilně pracovalo. Vznikala nová počítačová síť po škole a stavební úpravy ve spojitosti s programem IROP.

1. 9. 2018

Elektronická žákovská knížka již od 5. ročníku

Od současného školního roku budou používat elektronickou žákovskou knížku také mimo druhého stupně v 5. ročníku.

24. 8. 2018

Volba povolání

 

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství

Mgr. Věra Slámová - kariérový poradce

 • pondělí: 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě
 • jiný termín po předchozí domluvě - tel. č. 566 550 401, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   

Školní rok 2018/2019

 

Listopad:

Čtvrtek 8. listopad 2018 - Festival vzdělávání Žďár n. S.
Žáci mají možnost navštívit festival se školou nebo se svými zákonnými zástupci.

 

Říjen:

Proběhne schůzka pro rodiče žáků 8. a 9. tříd.

 

οοοοο

 

Celkové informace k přijímacímu řízení pro rok 2019/20 z MŠMT - ZDE

 

οοοοο

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

Termín Aktivita
do 30. září Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.
do 31. října Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna do 15. února Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 20. února Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2019 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
16. dubna 2019 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).
15. dubna 2019 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.
17. dubna 2019 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)
13. května 2019 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
14. května 2019 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • INFORMACE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE: ZDE
 • Termíny vyhlášení kritérií pro přijetí na SŠ
  (Budou-li přijímací zkoušky, z čeho, jaké bude bodování, k čemu škola přihlíží,....)

Obory s talentovou zkouškou - 30.10.2018
Bez talentové zkoušky - 31.1.2019


Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2018, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018. V dalších kolech není počet přihlášek omezen.

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.


Termíny vydání zápisového lístku

Umělecké obory - do 30. listopadu 2018

!!! POZOR !!!

ŽÁK SE ZÁJMEM O UMĚLECKÝ OBOR MUSÍ TUTO SKUTEČNOST, Z DŮVODU VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU, OZNÁMIT TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI DO 9.11.2018.

Běžné obory - do 1. března 2018

Zápisový lístek je vydáván i zájemcům o studium víceletého gymnázia, proto je nutné, aby o této skutečnosti zákonný zástupce žáka informoval třídního učitele nejpozději 20.2.2018.


Přihláška na SŠ

 • vzory formulářů přihlášek na SŠ.... ZDE

Co k přihlášce přiložit?

 • lékařské potvrzení (vyžaduje-li ho SŠ) - k lékaři je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • u žáků s poruchou učení - doporučení z PPP - je nutné se PŘEDEM OBJEDNAT!
 • potvrzení o úspěších v soutěžích - okresní, krajské kolo,.....
 • jazykové certifikáty
 • potrzení o ukončení ZUŠ


CERMAT - JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

 • Bližší informace - ZDE
 • Jednotné testy z roku 2017 - ZDE


Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům běžně nevydává.
(Je vydáno pouze na žádost zákonného zástupce.)

Výsledek zveřejňuje ředitel školy způsobem umožňující dálkový přístup. (internet)


Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ZDE - uzpůsobení podmínek uchazečů se SVP (pdf, 258 kB)
 • ZDE - časový rozvrh konání písemných testů (pdf, 63 kB)

Vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení

 U oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky uchazeči, resp. jeho zákonnému zástupci do 20. ledna, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února, nekoná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu.Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.

 V termínu od 5. do 15. února zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (obory středního vzdělání i konzervatoří) a vydá rozhodnutí o nepřijetí; u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se postupuje dle bodů níže.

U oborů vzdělání s MZ a stanovenou jednotnou zkouškou:
a) Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám v neděli 28. dubna 2019;
b) ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.

 Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

 Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

 Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí


Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek

 • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení je nutné doručit do 10 dnů řediteli střední školy zápisový lístek.
 • V případě ztráty zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatníve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis tohoto uchazeče (viz § 5a vyhlášky).
 • Možnost vzít zápisový lístek zpět a uplatnit ho na jiné škole je možné pouze pro úspěšné odvolání na druhé škole.


Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů. Vzor odvolání (doc, 40 kB).


Další kola přijímacího řízení

 • Žák zjistí informace pro další kola přijímacího řízení o vyhlášených přijímacích řízeních i volných místech na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (jsou zveřejňovány podle § 60 odst. 22 školského zákona). Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech se stanoví podle § 60 odst. 10 školského zákona, a na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 6 vyhlášky.
 • Podá přihlášku/-y ke vzdělání na SŠ (obdobně jako v prvním kole přijímacího řízení), pokud je SŠ vyhlášeno přijímací řízení do oboru vzdělání s tím, že počet přihlášek není omezen a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky v přijímacím řízení, koná se v jednom termínu. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ. Přihlášku si může vyzvednout u ředitele střední školy podle § 4 odst. 4 vyhlášky (vedle zakoupení formuláře nebo jeho stažení z www.msmt.cz) a podat ji přímo řediteli SŠ, který druhé příp. další kola přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady.
 • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.

Informace o dalších kolech přijímacího řízení ve vybraných krajích:


Nástup do střední školy

Žákem SŠ se uchazeč o vzdělávání v prvním ročníku SŠ stává prvního dne školního roku, ve kterém byl přijat do oboru vzdělání a pro který předložil škole zápisový lístek.


VYHLEDÁVÁNÍ SŠ A OBORŮ

www.infoabsolvent.cz

OBSAHUJE:

 • úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání
 • vychází z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


www. atlasskolstvi.cz

OBSAHUJE:

 • Vyhledávání škol a oborů
 • Školy dle regionů
 • Zahraniční školy
 • Přijímací řízení
 • Prezentační výstavy středních škol
 • Potřebujete poradit, jak vybrat správný obor?
 • jak se připravit k přijímacím zkouškám

Kalendář Cesty k povolání


PROGNÓZA OBORŮ POŽADOVANÝCH TRHEM PRÁCE

Zdroj informací: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled oborů vycházejících z požadavků zaměstnavatelů v jednotlivých ekonomických sektorech:

 • Zaměstnavatelé v sekundárním sektoru považují za nejperspektivnější obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví, na třetím místě pak uvádějí obecně Řemesla.
 • Také v rámci terciárního sektoru považují zaměstnavatelé za nejvíce perspektivní obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví, na třetím místě však uváděli informatické obory.
 • Podle zaměstnavatelů v kvartérním sektoru jsou nejperspektivnější informatické a řemeslné obory, dále obory skupin Strojírenství a strojírenská výroba a Stavebnictví.

Přehled profesních skupin vycházejících z prognózovaného vývoje:

Z hlediska prognózovaného vývoje je vhodné podporovat obory středního vzdělávání, jejichž absolventi se uplatňují v profesích:

 • Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky
 • Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech
 • Odborní administrativní, celní a daňoví pracovníci
 • Sociální pracovníci
 • Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé

(v jednotlivých krajích je samozřejmě nutné zohlednit konkrétní situaci na regionálním trhu práce)

Přehled nejčastěji žádaných oborů:

 • Techničtí inženýři (stavební, elektro aj.)
 • Kuchaři, číšníci
 • Programátoři
 • Finanční experti, personalisté, reklama, marketing
 • Řidiči automobilů
 • Obchodní zástupci, pojišťovací agenti
 • Kováři, nástrojaři, soustružníci
 • Účetní, odborní referenti
 • Technici v "technických" oborech
 • Prodavači v obchodě

Zdroj informací: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Které profese budou v budoucnu potřeba.


Pro rodiče žáků 8. tříd a pro žáky 8. tříd

Test profesní orientace

logo pro skolyNaše škola zakoupila pro žáky licenci on-line testování volby profesní orientace. Každý žák 8. ročníku obdržel svůj kód a přístupové heslo. Test může vyplnit opakovaně ve škole nebo na svém domácím počítači. www.proskoly.cz

Testování je žákům poskytováno zdarma.
Hollandova teorie profesního vývoje - Antonín Mezera. Příručka ZDE (pdf, 367 kB)

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska/info_porad
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/poradstrediska

Žáci 8. tříd navštěvují v průběhu května INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ ve Žďáře nad Sázavou.

 • Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytuje poradenské služby všem občanům, kteří chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. IPS s naší školou spolupracuje již řadu let. Seminář je žákům poskytován zdarma, platí pouze dopravu.
 • Jednou z činností IPS je poradenství k volbě povolání. Volba povolání je dlouhodobý proces. Rozhodování při volbě povolání závisí především na žáku a jeho rodičích. Ostatní - škola, přátelé, informační a poradenské středisko úřadu práce mohou poradit, ale ne rozhodnout. K odpovědnému rozhodnutí je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí, které není dobré nechávat na poslední chvíli.
 • V průběhu volby je dobré se na jedné straně zamýšlet nad zájmy, školními výsledky, životními cíli a představami, schopnostmi, vlastnostmi a zdravotním stavem žáka. Na druhé straně je důležité znát charakteristické znaky práce - charakter pracovní činnosti, pracovní prostředky, objekty práce, pracoviště, požadované vzdělání, mzdové podmínky, pracovní doba, pracovní kolektiv, možnosti kariéry, podnikání, různé výhody či nevýhody určitého povolání. Obojí je třeba při rozhodování vzájemně porovnávat a hledat, kde jsou spolu v souladu.
 • Pokud se žák rozhodne konzultovat své problémy s poradcem pro volbu povolání, je dobré navštívit IPS v doprovodu rodičů a k poradenské konzultaci se předem telefonicky objednat. Součástí poradenské konzultace může být i zájmový test, na jehož základě je možné přesněji definovat obory, které se vztahují k nejvýraznější, testem zjištěné zájmové oblasti.

seminar

Seminář pro žáky 8. tříd v IPS Žďár nad Sázavou

Nabídka společnosti Scio
http://www.scio.cz

Širokou nabídku učebních materiálů společnosti Scio můžete využít i pokud se vaše dítě k přijímacím zkouškám zatím nechystá, ale potřebuje prohloubit nebo procvičit školní učivo.

Informace z ÚP

 

24. 8. 2018

Mimořádné nadání

Rozumný člověk se přizpůsobí světu,
nerozumný se pokouší přizpůsobit si svět.
Proto celý pokrok lidstva závisí na nerozumných lidech (G. B. Shaw)


Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství

Mgr. Věra Slámová - výchovný poradce:

Letošní školní rok

Podle plánu pedagogické podpory pracujeme v tomto školním roce s jedním nadaným žákem.

Všichni žáci školy mají možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti nejen v rámci výuky, účastí v soutěžích, olypiádách a přehlídkách dovedností, ale mohou své nadání rozvíjet i v nepovinných a povinně volitelných předmětech a v rámci kroužků, které pokrývají široké spektrum zájmů žáků školy.

 

Program podpory péče o nadané žáky

K realizaci tohoto programu nás vedla všeobecně uznávaná zásada, že každé dítě potřebuje pro svůj rozvoj přiměřené podněty. Zejména malým dětem je třeba poskytnout prostor a podmínky proto, aby se mohly rozvíjet jím přiměřeným tempem, které se může v různých oblastech lišit.
I nadané děti potřebují podporu a péči, jinak může přijít jejich nadání nazmar.

Při tvorbě programu spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáře nad Sázavou.

Individuální vzdělávací plán žáka bude obsahovat závěry a doporučení z vyšetření z PPP, konkrétní organizaci vzdělávání žáka, pomůcky a metody výuky, které se budou v případě potřeby používat, podmínky vzájemné spolupráce se zákonnými zástupci.

V případě žáků se sportovním nadáním
vypracuje škola plán pedagogické podpory žáka, který zohledňuje sportovní aktivity žáka.

Žák bude hodnocen známkami podle úrovně, kterou dosáhne stejně jako jeho spolužáci. (Při jeho hodnocení nebudou uplatňována přísnější kriteria.) Spolu s vysvědčením obdrží slovní vyhodnocení IVP, ve kterém bude zaznamenán stupeň rozvoje nadání a doporučení na příští školní rok.  

Naše škola považuje pro rozvoj všech žáků za nutné respektovat žákovu individualitu, podpořit jeho úsilí a věnovat maximální péči výběru forem a metod práce s ohledem na schopnosti a potřeby všech žáků, a to i dětí nadaných nebo vyžadujících specifický přístup.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte vedení školy

Výchovná poradkyně

Mgr. Věra Slámová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 566 550 401

Zástupce ředitele školy

Mgr. Hana Kopecká

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 566 550 401

Ředitel školy

Mgr. Martin Horák

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 566 550 401

 

Znaky nadání

 • Zvídavost - potřeba porozumět tomu, jak věci fungují, jak pracují. Neustálé dotazování, potřeba objasňování, kterou je nutno nejen tolerovat, ale reagovat na ni.
 • Motivace - nadané dítě často nepotřebuje výrazně motivovat. Rádo se učí, velké potěšení (odměnu) mu přináší právě rozumová činnost (pokud je mu dopřána).
 • Bohatá slovní zásoba, gramatická správnost, časné čtenářství - řada nadprůměrně nadaných dětí se naučí číst do 4 roků a při vstupu do školy čte již zcela plynně jako dospělý.
 • Mimořádné počtářské schopnosti - sčítá s přechodem přes desítku, někdy i odečítá do záporných hodnot, velice rychle pochopí princip násobení.
 • Hluboké zájmy nebo mnoho zájmů - v oblasti (oblastech), která ho zajímá, je schopné shromáždit množství velmi detailních poznatků.
 • Schopnost vytvářet originální myšlenky, flexibilita - vyniká ve schopnosti vnímat a přejímat alternativní způsoby řešení a ihned je uplatnit v nových situacích.
 • Typickým znakem i součástí mimořádného nadání je neutichající aktivita. Nadané dítě nevydrží bez činnosti a tím může působit i rušivě.
 • Rády jsou s dospělými lidmi nebo staršími kamarády - vzhledem k často odlišným zájmům nacházejí nadané děti kamarády mezi staršími dětmi nebo dospělými.
 • Ale ani dítě, které nemá žádný z uvedených znaků, nemusí být nenadané – jeho talent se možná začne formovat a projevovat později. Vývoj nadání je totiž velice individuální.

Mimořádně nadaných dětí jsou 2 - 3 % v populaci. Zahraniční výzkumy však upozorňují na to, že kdyby se všem dětem dostalo patřičné péče a podmínek k rozvoji jejich potenciálu, dokázalo by 20 – 25 % z nich vyniknout v nějaké oblasti lidské činnosti.

PhDr. Vondráková, psycholožka, předsedkyně
Společnosti pro talent a nadání v Praze, pobočky mezinárodní organizace ECHA (společnost zabývající se výzkumem nadaných)

 

Pro optimální osobnostní rozvoj dětí naše škola nabízí:

 • činnostní učení. Naše škola je zaregistrovaná v síti Tvořivých škol celé ČR, učitelé využívají
  názorné pomůcky a vhodné metody práce k potřebné motivaci a k dosažení daných
  znalostí dětí.
 • program podpory péče o nadané žáky
 • individuální práci s dětmi s vývojovými poruchami učení ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • školní družinu se zájmovým programem zaměřeným na práci s počítači, sport, rukodělné práce
 • kvalitní výchovné a kariérové poradenství
 • ekologickou výchovu a ekologické aktivity na národní i mezinárodní úrovni
 • výuku anglického jazyka hravou formou již od 1. ročníku
 • podle zájmu výuku dalších jazyků (německého, ruského)
 • rozšířenou výuku tělesné výchovy
 • výuku informatiky
 • širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů
 • moderně vybavené odborné učebny a nadstandardní vybavení školy počítači a interaktivními tabulemi již od prvních tříd
 • adaptační kurzy pro žáky 6. tříd, spolupráci s centrem prevence Nadosah
 • od 4. ročníku účast žáků na spolurozhodování dění ve škole v Žákovské radě
 • projektové dny
 • spolupráci s Plaveckou školou ve Žďáře n.S., kurzy plavání již od 1. třídy
 • pro žáky volný a bezplatný přístup k internetu v průběhu celého dne
 • možnost relaxace v atriu školy
 • kulturní vyžití dětí i mimo Bystřici n.P. - zájezdy do Janáčkova a Mahenova divadla v Brně a Klicperova divadla v Hradci Králové, společné návštěvy divadla s dětmi, rodiči, učiteli
 • zapojení do celostátních i mezinárodních projektů - GLOBE, Erasmus +, Ekoškola, Jeden svět na školách, projekty vypisované MŠMT,...
 • pravidelné poznávací zájezdy do zahraničí


Centrum rozvoje nadaných dětí

Aktualizované informace pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají....zde

 

 

23. 8. 2018

Speciální vzdělávací potřeby

 

Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství: 

Mgr. Věra Slámová - výchovný poradce:

♦ pondělí: 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě

♦ jiný termín po předchozí domluvě - tel. č. 566 550 401

 

 

 • Kdo je žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)?

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Vyhláška č. 27/2016 Sb. v platném znění podrobně ve svých ustanoveních popisuje, jak organizačně zajistit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Vyhláška ZDE

Podrobný popis péče o žáky se SVP najdete v ŠVP školy.

 

Upozornění:

Žák má nárok na vyrovnání podmínek ve výuce, v porovnání s ostatními žáky bez SVP. 
Neměl by dostávat špatné známky za chyby způsobené poruchou. Ale neznamená to, že nesmí dostat pětku z diktátu, že dítě s SPU nesmí propadnout z Čj apod. Učitel upraví zadání úkolu s ohledem na SVP, které dítě má a v případě, že i přesto neprokáže potřebné dovednosti, může být klasifikován nedostatečnou. 

 

♦ Co je individuální vzdělávací plán?

Individuální vzdělávací plán, zkráceně IVP, je plán, který zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka.

IVP se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
♦ Co je plán pedagogické podpory (PLPP)?

Jedná se o podpůrné opatření prvního stupně, které zpracovává základní škola pro žáka, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka. S PLPP je seznámen zákonný zástupce žáka a všichni pedagogové, kteří se na vzdělávání podle PLPPP podílejí.

  

♦ Co je individuální výchovný program?

Individuální výchovný program (dále jen IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem, zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka.

Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím.

Tento nástroj nabízí především prostor pro setkání, partnerskou komunikaci a uvědomění si, že řešený problém se dotýká všech zúčastněných (žák, škola, zákonný zástupce) a každý může nemalou měrou přispět k jeho odstranění.

 

 

 • Nabídka rodičům žáků s SPU - konzultace reedukace

  (DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSORTOGRAFIE, DYSKALKULIE,...)

Rodiče žáků mohou konzultovat posun v nápravě poruchy žáka a prodiskutovat další vhodné postupy reedukace a pomůcky pro jeho domácí přípravu.

Jaký je rozdíl mezi reedukací a doučováním?

Při doučování pomáhá učitel vyplnit u dítěte mezery ve vědomostech (v důsledku dlouhodobé absence, potřeby delšího času pro pochopení
a osvojení nového učiva). Při reedukaci se snaží pedagog rozvíjet jednotlivé funkce, které jsou
ve vývoji opožděné a mají tak negativní dopad na zvládání schopností číst, psát, počítat.
Dále pomáhá dítěti vytvářet vhodné strategie, jak se s oslabeními vyrovnávat v běžných hodinách.

Podmínkou je pravidelnost při plnění zadávaných úkolů, spolupráce s rodiči. Výchovný poradce je rovněž v kontaktu s vyučujícími dítěte ve škole.

 

 • Zajímavé odkazy pro nápravu poruch učení:


  ♦ dyskalkulie ZDE 
  ♦ reedukace SPU ZDE

Obecné rady a doporučení rodičům pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení

1. Seznamte se dobře s projevy poruchy a s jejich dopadem na proces učení,
domácí přípravu a chování dítěte.
♦ více (pdf, 40 kB)

 

23. 8. 2018

Obecné informace

Základní oblasti činnosti výchovného poradce

 • karierové poradenství = volba povolání - informace o přijímacím řízení, přihláškách na SŠ, možnosti odvolání, zápisovém lístku, vzdělávací nabídce středních škol v ČR, testech volby povolání, platné legislativě související s volbou povolání

 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci, kterým jsou poskytována podpůrná opatření
  (INKLUZE=SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ)

 • spolupráce s třídním učitelem při řešení záškoláctví

 • organizační záležitosti:
  - adaptační kurzy
  - bloky s tématikou osobnostního rozvoje
  - návštěva IPS při Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou s žáky 8. ročníků
  - rodičovská schůzka pro rodiče žáků 8. a 9. tříd
  - informace o Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou pro žáky 9. ročníků
  - spolupráce s dalšími subjekty, které škole napomáhají v péči o žáky

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Slámová

  Konzultační hodiny v kabinetu výchovného poradenství
- pondělí 14:00 - 14:45 po předchozí domluvě
- jiný termín po předchozí domluvě

tel.: 566 550 401
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
23. 8. 2018

Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Předmětem projektu "Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" je modernizace tří stávajících učeben (učebna technické výuky, učebna jazyků a učebna přírodních věd), přístavba venkovní učebny, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a zajištění bezbariérové dostupnosti dotčených odborných učeben. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

10. 8. 2018

Erasmus+ 2017 / 2018

Evaluace třetího roku partnerství

Dotazník pro žáky:

 • 1. stupeň - ZDE
 • 2. stupeň - ZDE

Dotazník pro pedagogy: ZDE

Buď fit s přáteli

-Diseminační sociálně kulturní aktivita žáků naší školy pro Základní školu Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, denní stacionář Nesa, Velké Meziříčí a denní stacionář Rosa, Bystřice nad Pernštejnem.

TV Vysočina - reportáž

Anketa - Oblíbený sport a trávení volného času

 • 1. - 4. třída - ZDE
 • 5. - 9. třída - ZDE

Krátká studijní návštěva ve Vranově nad Topľou

erasmus louceni

13.5 - 18.5.2018

Krátká studijní návštěva v Bystřici nad Pernštejnem, 26.11. - 1.12.

Před mezinárodní aktivitou vytvořili pedagogové i žáci obou škol vizitky svých osob, které zaslali spolupracující škole. S vizitkami byli žáci naší školy seznámeni před příjezdem žáků partnerské školy.

Setkání je zaměřené na vybrané determinanty zdraví a to na životní prostředí a zdravý životní styl. V rámci setkání plánujeme i dálkové spojení se ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou, abychom mohli do aktivit zapojit, co největší počet žáků z obou škol. Součástí akce bude exkurze, jejichž cílem je přiblížit historii a tradice regionu partnerské školy. Zaměříme se také na prezentace toho, jakým způsobem proběhly projektové dny na téma Idea olympijských a paralympijských her na obou spolupracujících školách.

Součástí pobytu bude třídenní projekt zaměřený na posílení významu praktické etiky ve výuce ve vztahu k handicapovaným osobám, environmentální výchovu a tělesné aktivity nazvaný Hry bez hranic.

Do programu pobytu je zařazen i hokejový turnaj, který byl původně plánovaný na setkání ve Vranově n. T. Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebylo možné aktivity zaměřené na hokej na Slovensku realizovat, rozhodli jsme se, že je v tomto roce zařadíme i v rámci pobytu v Bystřici.

Poslední den bude věnován evaluaci setkání.

Program aktivity: ZDE

erasmus navsteva1 erasmus navsteva2

 

Vizitky

vizitka

Ukázka vizitek, které si zaslali žáci partnerských škol před krátkou studijní návštěvou na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Telemost

telemost

Telemost se ZŠ Juh, Vranov n. T. - 16.11.2017 - vzájemně jsme si předali informace o průběhu našich projektových dnů.

Foto - ZDE

Projektový den

projektovy den

Olympijské a paralympijské hry - 27.9.2017

10. 8. 2018

Erasmus+ 2016 / 2017

Evaluace druhého roku parnerství - žáci

 • 1. - 5. ročník ZDE (pdf, 463 kB)
 • 6 - 9. ročník ZDE (pdf, 525 kB)

Evaluace druhého roku partnerství - pedagogové ZDE (pdf, 192 kB)

Vzdělávací aktivita v Bystřici nad Pernštejnem 4.6.-9.6.2017

V neděli 4.6.2017 očekáváme vzácnou návštěvu z Vranova nad Topľou. Neděle bude věnována přivítání, ubytování a organizačním záležitostem ohledně týdenní vzdělávací aktivity.

Od pondělí se začneme společně vzdělávat a sportovat. ...harmonogram aktivity ZDE (pdf, 301 kB)

vzdelavaci aktivity1 vzdelavaci aktivity2

Evaluace

 • Pedagogové: ZDE (pdf, 362 kB)
 • Žáci: ZDE (pdf, 360 kB)

Měříme své pohybové aktivity

Žáci naší školy se zúčastnili výzkumného šetření Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.Hlavním smyslem šetření bylo ověření nových možností zlepšení zdravotní prevence a zlepšení podmínek pro aktivní životní styl dětí a mládeže.

Součástí šetření bylo monitorování pohybové aktivity žáků pomocí mobilního přístroje. Žáci měli možnost naměřené údaje získat a tak zlepšit svoje povědomí o svém životním stylu.

Dotazník o pohybové aktivitě: zde

Návštěva u pana starosty

navsteva starosta1 navsteva starosta2

Telemost

telemost2017

Realizace 3.5.2017 - foto: ZDE

Projektový den - Životní prostředí a zdraví

projektova den2017

Realizace aktivity 21.4.2017 - foto: ZDE

 • Příprava - foto: ZDE
 • Video: ZDE

Výzva!

Vyzkoušejte své dovednosti! www.facebook.com

Kniha sportu

Ukázka ZDE

Krátká studijní návštěva žáků ve Vranově n. T.

V neděli 27.11.2016 jsme se pod vedením paní učitelky Věry Slámové a pana ředitele Martina Horáka v rámci projektu Erasmus+ vydali do města Vranov nad Topľou, v cíli cesty nás přivítali učitelé a žáci ZŠ Juh, se kterými jsme prožili krásný týden plný sportu a aktivního poznávání památek regionu, navštívili jsme i pana primátora a další významné osobnosti města. Díky pobytu jsme měli také možnost rozvíjet naše přátelství se slovenskými žáky vzniklá již v předchozích letech. O tom, že se pobyt vydařil, svědčí i výroky našich spolužáků:

„Tak se sbalíme a jedeme hned zpátky!“ (Jiří Tomášek)
„Návštěva u primátora byla velmi zajímavá.“(Pavel Javůrek)
„Jsem moc ráda, že jsem se mohla zúčastnit.“ (Veronika Turová)

Již teď se těšíme na příjezd našich přátel ze Slovenska a věříme, že se nám podaří pro ně připravit stejně zajímavý týden plný sportování a kultury.

navsteva vranov2017 1 navsteva vranov2017 2

Za žákovský tým ZŠ Nádražní Hana Juračková a Veronika Ludvíková

 Disiminace pro rodiče žáků odjíždějících na Slovensko

Rodiče obdrželi informace o projektu, aktivitách, místu pobytu a jeho organizaci. Zhlédli video týkající se předchozího pobytu, dále následovala diskuze. Aktivity se zúčastnili i někteří žáci chystající se na pobyt.

pred odjezdem slovensko

Podrobné informace - PŘED ODJEZDEM (pdf, 66 kB)

Vizitky druhého roku

vizitka horak vizitka slamova
vizitka jurackova

Jumping

Dobrovolná aktivita na podporu aktivního trávení volného času.

jumping

10. 8. 2018

Erasmus+ 2015 / 2016

Evaluace prvního roku partnerství

Dotazník pro žáky

 • Vyhodnocení odpovědí - žáci prvního stupně ZDE (pdf, 548 kB)
 • Vyhodnocení odpovědí - žáci druhého stupně ZDE (pdf, 530 kB)

Dotazník pro pedagogy

 • Vyhodnocení odpovědí - ZDE (pdf, 193 kB)

Prezentace pro žáky školy

Žáci realizačního týmu uskutečnili pro žáky a pedagogy naší školy dvě představení - pro první a druhý stupeň shrnující první rok partnerství. Nebylo to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Vytvořili scénář, počítačové prezentace, video, vše secvičili a propojili s technikou tak, aby vznikl kvalitní celek, který vypovídal o prvním roce partnerství. Velkou část práce prováděli ve svém volném čase, za což jim patří velký dík.

Foto ZDE

Video - Návštěva Vranova n. T. a použití získaných dovedností v praxi

Prezentace pro veřejnost

Veřejnosti byly připomenuty výstupy prvního roku partnerství, byli seznámeni s videem o mezinárodních vzdělávacích aktivitách a s cíli práce pro příští školní rok. Hlavní podíl na prezentaci měli žáci, kteří byli členy žákovského realizačního týmu.

Video - Návštěva Vranova n. T. a použití získaných dovedností v praxi

prez verejnost1
prez verejnost2 prez verejnost3 

Pobyt ve Vranově nad Topľou - krátkodobá výměna skupiny žáků

20.5. - 25.5.2016

pobyt vranov 2016

Před mezinárodní vzdělávací aktivitou ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 připravila prezentaci své školy, kterou představila žákům a pedagogům hostitelské školy. Žáci zvolili formu hrané scénky, ke které si vytvořili scénář, do kterého zařadili i několik vět v jazyce partnerské školy. Dále natočili rozhovory s vedením školy, vytvořili fotografie a vše zakomponovali do krátkého videa o ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615.

Žáci hostitelské školy připravili pro partnerskou školu formou praktických ukázek prezentaci, na které představili vybrané sporty.

Součástí projektové schůzky byly exkurze, jejichž cílem bylo přiblížit historii a tradice regionu partnerské školy. Exkurze byly zařazeny v polovině pobytu jako způsob regenerace sportovně náročných aktivit.

Pedagogové provedli monitoring časového i obsahového rámce pracovního programu projektu, pracovali na koordinaci dalších aktivit a přípravě metodické brožury s názvem Zdravý životní styl.

Telemost (videokonference)

 telekonference 2016 2 telekonference 2016 3 
 telekonference 2016 1

Program:

1. Krátká vzájemná zdravice ředitelů škol:
Mgr. Martin Horák
Mgr. Zlatica Halajová

2. Žákovské realizační týmy vzájemně pohovoří o průběhu projektového dne,
součástí představení budou i záběry na vzniklé produkty.
žáci ZŠ JUH, Vranov n. T.
žáci ZŠ Nádražní, Bystřice n. P.

3. Závěrečné rozloučení koordinátorek projektu:
Mgr. Věra Slámová
Mgr. Božena Vancáková

Aktivity se zúčastní členové žákovské rady a žákovského realizačního týmu, kteří předají informace o průběhu telemostu spolužákům ve svých třídách.

Foto ZDE

Projektový den - Zdravý životní styl

Žáci 1. - 4. ročníku pracovali se svými třídními učitelkami, které zodpovídali za náplň a obsah projektového dne ve své třídě.

Žáci 5. - 9. ročníku pracovali formou smíšených skupin. Dle svého zájmu se zapsali ke zvolenému tématu, v každé skupině byl omezený počet míst pro žáky z jedné třídy, aby došlo ke vzniku věkově heterogenních skupin.

zdavy zivotni styl 2016 1 zdavy zivotni styl 2016 2

V rámci projektového dne byla zpracována tato témata:

 • Pojem zdraví,
 • Prevence závislostí,
 • Pohybové aktivity,
 • Vztahy mezi lidmi, komunikace,
 • Život s handicapem,
 • Zdravé stravovací návyky,
 • Obezita, poruchy příjmu potravy,
 • Režim dne,
 • Osobní bezpeč,
 • a Alternativní výživové směry.

Týden před vlastní realizací projektového dne se žáci dané skupiny sešli s pedagogem, který s nimi aktivitu prováděl, aby jim sdělil jaké pomůcky a materiály si mají s sebou do školy přinést a podrobněji jim představil aktivity, které budou realizovat.

Na přípravě i vlastní práci v rámci projektového dne se podílel pedagogický i žákovský realizační tým. Pedagogický tým pracoval s ohledem na vymezené role, které má v rámci celého projektu.

Žákovský realizační tým zajišťoval spolu s koordinátorkou projektu dohled nad zapisováním žáků 5. – 9. ročníku do skupin, dále byli jeho členové přidělení jako asistenti k pedagogům do jednotlivých skupin a pomáhali s přípravou při vlastní realizaci aktivit včetně zpracovávání dokumentace projektového dne.

Foto: ZDE
Video: ZDE

Návštěva radnice

Žáci realizačního týmu si připravili krátké vystoupení, ve kterém informovali místostarostu Bystřice n. P. o projektu, jeho cílech a způsobech plnění projektu.Dále mu předali Leták partnerství. Následovala diskuze o projektu a možnostech města, jak přispět k aktivnímu využívání volného času v Bystřici n. P.

radnice2016 radnice2016 1

Kronika přátelství

Stručně mapuje všechny projektové aktivity, bude obsahovat informace o regionech, městech a školách partnerství.

Tato publikace je ve fázi rozpracovanosti, tvoří ji pod vedením pedagogů žákovské realizační týmy.

Ukázka:

kronika pratelstvi1 kronika pratelstvi2

Leták přátelství

letakObsahuje fotografie obou škol, logo projektu a logo Erasmus+, stručné informace o hlavní myšlence projektu a zásadních výstupech. Jedná se o společný výstup obou škol, informace v letáku jsou uvedeny v národním jazyce obou škol. Leták se využívá při disiminačních akcích projektu.
Celý leták si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

Logo projektu

logoS jeho tvorbou se na obou školách započalo již před prvním výměnným pobytem, žáci obou týmů předem připravili své návrhy a nejvhodnější návrh byl zvolen po společné diskuzi v rámci výměnného pobytu. Nejvíce hlasů získala myšlenka na návrh loga žáka ze ZŠ Juh, Vranov n. T., myšlenku po té graficky upravil žák ZŠ Bystřice n. P.

Návrh motivu loga - Daniela Zubková ze ZŠ Juh, Vranov n. T.

Konečná podoba loga - Pavel Javůrek ze ZŠ Bystřice n. P., Nádražní

Krátkodobá výměna skupiny žáků

 • Termín akivity: 8. - 13.11.2015
 • Žáci: 9. ročník + žáci předmětu VDV
 • Pedagogové školy: Mgr. M. Horák, Mgr. V. Slámová, J. Jílková
 • Harmonogram aktivity: ZDE (pdf, 390 kB)
 • Evaluace aktivity žáky - ZDE (pdf, 356 kB)
 • Evaluace aktivity pedagogy - ZDE (pdf, 219 kB)
 • Foto z aktivity: ZDE
 • Video aktivity: ZDE

Co nás čeká?

Před pobytem vytvoří pedagogové i žáci obou škol vizitky svých osob, které zašlou spolupracující škole. ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou  připraví prezentaci své školy.

Během výměnného pobytu dojde k představení ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou žákům a pedagogům místní školy. Žáci obou škol představí návrhy na logo projektu, které vzejde ze společné diskuze týmů obou škol. Žáci hostitelské školy připraví pro partnerskou školu prezentaci, na kterépředstaví vybrané sporty - hokej a florbal a budou pomocí praktických ukázek a herní činnosti učit sporty žáky druhé školy. Budou společně pod vedením pedagogů pracovat na Knize sportu, Kronice partnerství, diskutovat nad výsledky ankety „Můj oblíbený sport a trávení volného času“, v rámci diseminace informací o projektu navštíví zastupitele města Bystřice nad Pernštejnem. Na závěr setkání proběhne ve zvolených sportech turnaj smíšených družstev obou škol.

Pedagogové budou provádět monitoring časového i obsahového rámce pracovního programu projektu a pracovat na koordinaci dalších aktivit. Součástí projektové schůzky bude exkurze, jejichž cílem bude přiblížit historii a tradice regionu partnerské školy. Na závěr bude zařazena evaluace pobytu formou dotazníku pro žáky a pedagogy.

Z aktivity vytvoří žáci hostitelské školy obrazový záznam mapující výměnný pobyt, který bude opatřen titulky v anglickém jazyce. Záznam bude umístěn na webových stránkách škol. 

vymena skupin 1 vymena skupin 2

Vizitky

Žáci a pedagogové koordinačních týmů škol a účastníci výměnných pobytů vytvořili vizitky v rodném jazyce a v angličtině. Odeslali je spolupracující škole.

Ukázka:

vizitka halajova  vizitka vancakova
vizitka maludyova

Anketa - Oblíbený sport a trávení volného času

Cílem ankety je zjistit, jaké mají žáci naší školy oblíbené sporty a jak tráví svůj volný čas.
Žáci 1. - 4. třídy ji vyplní v papírové podobě a žáci 5. - 9. třídy elektronicky.

Vyhodnocení - 5. - 9. třídy: ZDE (pdf, 90 kB)
Vyhodnocení - 1. - 4. třídy: ZDE (pdf, 480 kB)

Pomoc žáků realizačního týmu při vyplňovávní ankety v 1. - 4. třídách
pomoc zaku

Mezinárodní projektové setkání ve Vranově n. T.

Koordinační schůzku pedagogů počátkem prvního roku partnerství realizovali za naši školu Mgr. Martin Horák - ředitel školy a Mgr. Věra Slámová - koordinátorka projektu.

Pedagogové provedli monitoring časového i obsahového rámce pracovního programu projektu a pracovali na koordinaci dalších aktivit, které nás v tomto roce čekají.

Pedagogové se také účastnili diseminace informací o projektu v městě partnerské školy, kdy je přijal i primátor Vranova nad Topľou Ing. Ján Ragan.

Evaluace setkání ZDE (pdf, 333 kB)

projekt setkani 2015

Comenius - Projekty partnerství škol je mezinárodní program Evropské Unie, jehož hlavním cílem je podpora spolupráce škol i jiných institucí v oblasti vzdělávání. www.naep.cz

Jsem v ESTu!

logo estEST je zkratka pro European Shared Treasure. Je to celoevropská databáze a jejím cílem je představit veřejnosti projekty a jejich výsledky. EST je rozhraní pro spolupráci vytvořené Národními agenturami, které koordinují Program celoživotního učení v různých zemích Evropy a je podporované i Evropskou komisí. Adresa pro vyhledávání je www.europeansharedtreasure.eu nebo http://est.dzs.cz/search.php.

V celoevropské databázi EST je náš projekt označen jako STAR PROJECT.
www.europeansharedtreasure.eu

10. 8. 2018

Comenius 2011 / 2012

Pečeť kvality Comenius

Projekt Comenius „Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů“, o kterém jsme Vás více než dva roky informovali, je u konce.

Po ukončení všech aktivit nás čekal poslední úkol - závěrečná zpráva pro Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy. Agentura monitoruje a vyhodnocuje kvalitu realizovaných projektů.

V případě nízké kvality zpracování snižuje nebo zcela odebírá finanční prostředky poskytnuté škole na realizaci projektu a naopak nejúspěšnější účastníci programu Comenius získali ocenění Pečeť kvality Comenius.

V ČR bylo v tomto období realizováno 162 projektů, jsem velmi ráda, že právě i naše škola patří mezi sedm oceněných škol.

 2011 pecet kvality comenius

K prolistování ZDE (pdf, 1,14 MB)

pecet comenius1 pecet comenius2

Telemost mezi školami

Dne 16.11. proběhl mezi našemi školami pomocí počítačové techniky telemost, na kterém jsme zhodnotili realizaci dvouletého projektu.
Ráda bych poděkovala panu starostovi Bystřice n. P. Ing. Karlu Pačiskovi, Ing. Blance Svobodové, panu řediteli Mgr. Martinu Horákovi, paní zástupkyni ředitele Mgr. Haně Kopecké, paní učitelce Mgr. Marii Homolkové a žákům 9. ročníků za příjemnou spolupráci při telemostu.

Fotografie ZDE

 

10. 8. 2018

Comenius 2009 / 2011

„Jak moc nebo málo si rozumíme - 15 let v životě dvou blízkých národů“

K vypracování nového projektu nás přivedlo poznání, že současná generace českých a slovenských dětí jen s obtížemi rozumí mateřskému jazyku sousedního národa i přesto, že oba národy žily mnoho let ve společném státě.

Partnerská škola: Základná škola Juh 1054, Vranov nad Topľou, www.zsjuhvv.6f.sk

10. 8. 2018

Comenius 2010 / 2011

Divadelní představení

plakat divadloVe druhém roce partnerství byl podle knihy vzniklé v prvním roce partnerství vypracován scénář, podle kterého bude realizováno divadelní představení. Na vytvoření scénáře spolupracovali obě partnerské školy.

 • Záznam divadelního představení: ZDE
 • Divadelní program - bulletin k divadelnímu představení ZDE (pdf, 1,6 MB)

Scénář divadelního představení
Žáci obou škol vytvořili scénář divadelního představení. Některé postavy divadelního představení hovoří česky, jiné slovensky nebo anglicky.

Přeložení scénaře do určeného jazyku bylo ponecháno na hercích, kteří v představení vystupují.

 • 1. - 3. obraz - česky ZDE (pdf, 203 kB)
 • 4. - 6. obraz - slovensky ZDE (pdf, 509 kB)

Generální zkouška - Beskydy
Náklady: Žáci platí náklady na stravu a vstupy do muzea, doprava a ubytování je hrazeno z projektu Comenius.

Ubytování: Hotel Cherry - Horní Bečva .....více ZDE

 • Program setkání ZDE (pdf, 326 kB)
 • Informace pro rodiče - LETÁK ZDE (pdf, 269 kB)

Tisková zpráva:
Ve dnech 30.3. – 1.4. se uskutečnila projektová schůzka v rámci projektu Comenius v Horní Bečvě. Žáci se setkali se svými přáteli ze Slovenska, které měli možnost poznat minulý rok při desetidenním výměnném pobytu ve Vranově nad Topľou. Hlavním cílem schůzky byla koordinace nácviku divadelního představení Česko-slovenští Pechovi. Herci z řad českých a slovenských žáků poprvé zkoušeli společně a díky setkání se posunuli o pořádný kus cesty dopředu.Třídenní pobyt se vydařil a my se vraceli domů s novou energií a elánem do další práce.

beskydy

Výměnný pobyt - Bystřice nad Pernštejnem

Termín pobytu: 2. - 11.6.2011
Program pobytu: ZDE (pdf, 208 kB)

Výměnného pobytu, který trvá 10 dnů, se zúčastní 10 žáků partnerské školy. Vyvrcholením tohoto pobytu bude divadelní představení, které žáci obou škol sehrají společně.

Vyhodnocení - 2. roku partnerství

 • ...názory žáků - evaluace (pdf, 428 kB)
 • ...názory pedagogů - evaluace (pdf, 418 kB)

10. 8. 2018

Comenius 2009 / 2010

ORBIS PICTUS (trojjazyčný obrázkový slovník)

Žáci obou škol vytvořili anglicko-česko-slovenský a anglicko-slovensko-český obrázkový slovník v elektronické i tištěné podobě. Hlavními tématy slovníku jsou rodina, cestování, škola a tradice.

.....více (17,73 MB)

Orbis pictus - výstava

Po té, co byly v naší škole vybrány výrazy pro slovník, nakreslili žáci obrázky k jednotlivým výrazům. Do této činnosti se zapojili žáci prvního i druhého stupně. Žákovský realizační tým vybral obrázky, které budou použity do slovníku. Všechny obrázky bez ohledu na to, zda se staly součástí slovníku, byly vystaveny na hlavní chodbě školy v měsíci, kdy probíhaly rodičovské schůzky.

...obrázky (pdf, 3 MB)

Postery - pověsti kraje a krajové zvyky

Žáci vytvoří postery týkající se pověstí a zvyků kraje partnerské školy v angličtině a mateřském jazyce školy. Vyfocené postery ofotí a zašlou spolupracující škole.

Telemost mezi školami

telemost2009

 .... více (pdf, 333 kB)

Výměnný pobyt ve Vranově nad Topľou

Výměnné pobyty v obou letech partnerství budou využity k naplnění těchto cílů: k sledování společných a rozdílných zvyků, jazyka, pověstí českého a slovenského národa, zvýšení jazykových dovedností, motivace, dovedností v informačních technologiích, sociálních dovedností a sebedůvěry žáků. Výměnného pobytu, který trvá 10 dnů, se zúčastní 10 žáků naší školy. Žáci připraví pro partnerskou školu prezentaci, na které představí produkty, které již vytvořili. Dále budou monitorovat a hodnotit práci na společném produktu, zúčastní se diseminace informací o projektu ve městě partnerské školy.

Tématický monitoring

 Setkání v Tatranské Lomnici

tatranska lomnice

Ve dnech 14. – 16. 6. proběhlo další setkání žáků naší školy a žáků z Vranova nad Topľou v Tatranské Lomnici.

Trojjazyčná kniha

Kniha bude vytvářena střídavě žáky partnerských škol jako příběh na pokračování. Součástí příběhu bude představení tří zajímavých míst ČR a SR. Díky knize budou moci žáci sledovat shody a rozdíly v jazyce dvou slovanských národů a upevní a rozšíří svoji jazykovou základnu anglického jazyka.

Anketa o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol

Žáci sestaví anketu o vnímání druhého národa občany měst partnerských škol.

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

 ZŠ Juh 1054, Vranov nad Topľou

Evaluace projektové schůzky v ZŠ Juh Vranov n. T.

Autoevaluace prvního roku partnerství - žáci partnerských škol

10. 8. 2018

Comenius 2005 - 2008

Zdravé stravovací návyky pro XXI. století

Projekt partnerství škol byl naší škole poprvé schválen v letech 2005 – 2008, spolupracovali jsme s kolegy z Polska, Itálie a Španělska na projektu s názvem „Zdravé stravovací návyky pro XXI. století“.

10. 8. 2018

Erasmus+

erasmuslogo

Ve výběrovém řízení programu Erasmus+ byl naší škole schválen nový mezinárodní projekt spolupráce se ZŠ JUH Vranov nad Topľou.

10. 8. 2018

Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Od 1.6.2017 škola realizuje projekt s názvem "Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006395“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

9. 8. 2018

Historie projektu Ekoškola

Projekt Ekoškola patří mezi školní projekty s mimořádně kladným dopadem na školu i její okolí. Podporuje školy v zavádění celoškolní environmentální výchovy, v realizaci vlastních ekologických projektů a v jejich úsilí o ekologizaci školního provozu. Projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR.

diplom ekoskola

K účasti v projektu se ve školním roce 2004/2005 přihlásilo 68 škol z celé České republiky. Žáci a učitelé se mohli poměřit s předem stanovenými kritérii a po jejich splnění zažádat o titul Ekoškola roku.

Přehled kritérií:

 1. Ekologická výchova (EVVO)
 2. Ekologické hledisko – odpady, voda, energie, ...
 3. Studenti jsou aktivní a rovnocennou složkou života školy a mají příležitost promlouvat k otázkám, které se jich týkají.
 4. Škola umožňuje studentům účastnit se školních projektů, aktivit, terénních výzkum a podobných činností, které obsahují nesporný vzdělávací potenciál a přesahují přitom klasický rámec výuky.
 5. Škola je aktivní součástí života ve své lokalitě, spolupracuje s rodiči i širší veřejností a podílí se na řešení místních problémů.

titul ekoskola

Slavnostní vyhlášení dne 23. 6. 2005 v aule budovy Univerzity Karlovy.

oceneni ekoskola1 oceneni ekoskola2

Filosofie projektu Ekoškola se ztotožňuje s myšlenkou mezinárodní sítě Eco-Schools, do kterých jsou zapojeny školy po celém světě. Před několika dny TEREZA dovršila své úsilí začlenit do této sítě i Českou republiku a stala se jejím právoplatným členem. Znamená to, že projekt ve školním roce 2005/2006 už proběhne podle mezinárodních kritérií. České školy tak poprvé budou mít možnost získat mezinárodně platný titul, užívat jednotné logo a vlajku Ekoškol a otevřou se jim nové možnosti spolupráce se školami v zahraničí.

9. 8. 2018

Ekoškola

je mezinárodní program určený základním a středním školám. Jeho cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.

9. 8. 2018

Předškoláčku, neboj se!

Projekt „Předškoláku, neboj se!“ se rozběhl na podzim roku 2001 s cílem usnadnit vstup do škol malým předškolákům. Zmírnit jejich strach z neznámého a počáteční nejistotu v novém prostředí.

9. 8. 2018

Recyklohraní

Naše škola se zapojila do RECYKLOHRANÍ. Hra je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

9. 8. 2018

The Globe Program

Globe

Globe Games

Expedice

9. 8. 2018

Tvořivá škola

Program Tvořivá škola je založen na odkazu J. A. Komenského, čerpá ze současných výzkumů vzdělávání a z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení a komunikace. Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale projevuje vlastní iniciativu – koná, činí, přemýšlí a tvoří.

7. 8. 2018

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do rozvojového programu Kraje Vysočina v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.
V rámci tohoto projektu jsme pořídili stavebnice merkur, stavebnice alfa-slídil a drobné příslušenství do 6. a 7. tříd pro podporu rozvíjení manuálních dovedností. Projekt podpořili tito partneři:

7. 8. 2018

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

28. 7. 2018

Pedagogický sbor

 Benešová Pavla, Mgr.
 Vyučované předměty  Německý jazyk, Český jazyk, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Hudební výchova
 Třídní učitel  7.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Brázdová Lýdie, Mgr.
 Vyučované předměty  Zeměpis, Tělesná výchova, Sportovní výchova, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Fyzika
 Třídní učitel  6.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Bukáčková Alena, Mgr.
 Vyučované předměty  Český jazyk, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Fučíková Hana, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  1.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Hofmannová Hana, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  1.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Homolková Marie, Mgr.
 Vyučované předměty  Ruský jazyk
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Chalupa Bohumil, Mgr.
 Vyučované předměty  Tělesná výchova, Sportovní výchova
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Chudobová Ludmila, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň, Anglický jazyk 2. stupeň
 Třídní učitel  5.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kabelková Dita, Mgr.
 Vyučované předměty  Český jazyk
 Třídní učitel  8.A, Zástupce ředitele, Metodik prevence
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Klečková Marie, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  4.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kopecká Hana, Mgr.
 Vyučované předměty  Přírodopis, Ekologická výchova
 Třídní učitel  Ne, Ředitelka školy
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Korbářová Jana, Mgr.
 Vyučované předměty  Český jazyk, Anglický jazyk, Výchova k občanství
 Třídní učitel  8.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kotoučková Lucie, Mgr.
 Vyučované předměty  Anglický jazyk, Chemie, Přírodopis, Ekologická výchova, Tělesná výchova
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Neterda Michal, Mgr.
 Vyučované předměty  Fyzika, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Informatika
 Třídní učitel  7.B, Metodik ICT
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Nykodýmová Zdena, Mgr.
 Vyučované předměty  Ruský jazyk
 Třídní učitel  Ne, AP v 7.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ondráčková Martina, Mgr.
 Vyučované předměty  Speciální pedagog
 Třídní učitel  Ne, AP v 5.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  ondrackova.m@zsbystrice,cz
 Ostrý Josef, Mgr.
 Vyučované předměty  Matematika, Hudební výchova, Sborový zpěv
 Třídní učitel  9.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Pivková Dagmar, Mgr.
 Vyučované předměty  Matematika
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Slámová Věra, Mgr.
 Vyučované předměty  Výchova k občanství, Člověk a svět práce, Zeměpis, Přírodopis, Tělesná výchova, Domácnost, Společenskovědní seminář, Prvouka
 Třídní učitel  Ne, Výchovný poradce
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Slezáková Ludmila, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  2.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Sochorová Michaela, Mgr.
 Vyučované předměty  Dějepis, Český jazyk, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví
 Třídní učitel  6.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Solařová Svatava, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  3.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Svobodová Jana, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  2.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Švestková Martina, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň, Sportovní výchova
 Třídní učitel  3.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Tomášková Pavla, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  4.B
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Zichová Radka, Mgr. Ing.
 Vyučované předměty  Anglický jazyk, Člověk a svět práce
 Třídní učitel  9.A
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Nevěčná Eva, Mgr.
 Vyučované předměty  Matematika, Zeměpis, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Ekologická výchova, Vlastivěda
 Třídní učitel  Ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Rudošová Pavla, Mgr.
 Vyučované předměty  1. stupeň
 Třídní učitel  5.A
 Telefon  +420 566 550 401
Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

28. 7. 2018

Vychovatelky ŠD

 Vičarová Jirka
 Funkce  vychovatelka - 1. oddělení ŠD
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Telefon  +420 566 550 401
 Pivková Jana, Ing.
 Funkce  vychovatelka - 2. oddělení ŠD
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Telefon  +420 566 550 401
 Lišková Alžběta
 Funkce  vychovatelka - 3. oddělení ŠD
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Telefon  +420 566 550 401
28. 7. 2018

Správní zaměstnanci

 Neumanová Iva
 Funkce  ekonom školy
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Telefon  +420 566 550 401
 Vítková Markéta
 Funkce  mzdová účetní
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Telefon  +420 566 550 401
 Humpolíček Ladislav
 Funkce  školník
 Telefon  +420 566 550 401, +420 732 555 064
 Fryšoncová Blanka
 Funkce  uklizečka
 Telefon  +420 566 550 401
 Juřinová Naděžda
 Funkce  uklizečka
 Telefon  +420 566 550 401
 Manová Jana
 Funkce  uklizečka
 Telefon  +420 566 550 401
 Nunvářová Lenka
 Funkce  uklizečka
 Telefon  +420 566 550 401
 
   
28. 7. 2018

Asistentky pedagoga

 Zdena Nykodýmová, Mgr.
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga, učitelka
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Čapková Bohuslava
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ondráčková Martina, Mgr.
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga, Speciální pedagog
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  ondrackova.m@zsbystrice,cz
 Lišková Alžběta
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga, školní družina
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Ondrová Martina, Bc.
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Šorfová Iva
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Gregorová Kateřina, Bc.
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Klanicová Marcela
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga, učitelka
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Dvořáková Marcela
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Prokůpková Renata
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavlů Milena
 Vyučované předměty  Asistent pedagoga
 Třídní učitel  ne
 Telefon  +420 566 550 401
 Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
28. 7. 2018

Vedení školy

                                          

IMG 20181015 073450 2
Kopecká Hana, Mgr.
 Funkce:  ředitelka školy
 Telefon:  +420 566 550 401 
 Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kancelář:   +420 566 550 401
Dita
 Kabelková Dita, Mgr.
 Funkce:  zástupce ředitele školy a metodik prevence
 Telefon:  +420 566 550 401 
 Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kancelář:   +420 566 550 401
 Slámová Věra, Mgr.
 Funkce:  výchovný poradce
 Telefon:  +420 566 550 401 
 Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 Kancelář:   +420 566 550 401
6. 4. 2018

Napište nám

6. 4. 2018

Intranet

26. 3. 2018

Test intanetu 1

gb asdkfg pksafmg pkadfm vpkdafm vpkadfsům vůdfkmvb ůakdsfm bvůakdfm ůkaem ůkadfmvb aůdfkmb ůadgkm bůkadgfmb ůadfkmb adfůkmb adůfmb adfů,mb adfů,mb adfů,mb ů,dfm bů,ad bů, bůadf,mb

22. 3. 2018

Schránka důvěry

Vy jste vy. Jste zvláštní a jedineční, máte svůj vlastní talent a vlastní schopnosti. Nikdo nedokáže přesně to, co umíte vy. Neexistuje konkurence a srovnání. Zasloužíte si lásku a uznání. Jste nádherní. Jste svobodní.

Louise L. Hay

Co to je schránka důvěry?

Schránka důvěry umožňuje svěřit se s problémem, který vás trápí, v případě že nechcete nikoho osobně kontaktovat. Všechny informace a dotazy jsou důvěrné.

Kdo zodpovídá dotazy?
Dotazy zodpovídá metodik prevence Mgr. Dita Kabelková, v případě potřeby problém řeší ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Hanou Kopeckou a výchovným poradcem Mgr Věrou Slámovou.

Proč se musím podepsat??
Bez podpisu nelze problém řešit, protože se nedá zjistit, koho se týká.

Příklad sdělení:
Takto ano: O velké přestávce chodí do naší třídy K. Omáčka z 8.B a bije mě.
P. Krátký 6.A
Takto ne: Šikanují mě.

22. 3. 2018

Nové školní web stránky

Dobrý den,

se začátkem školního roku jsme změnili tvář nových školních web stránek. Nenajdete na nich například e-omluvenku. Nahradit ji však můžete zasláním e-mailu konkrétnímu učiteli, kterého najdete v sekci Prima škola - zaměstnanci školy. Využít také můžete ikonu obrázku obálky v pravém horním rohu. Pokud by se Vám však hodně stýskalo po starých stránkách, klikněte na sekci Ze života školy - Archiv. Doufám, že se Vám budou nové web stránky líbit.

Mgr. Martin Horák

22. 3. 2018

Schůzka rodičů prvních tříd

Vstupní informace pro rodiče prvních tříd proběhnou 5.9.2018 od 15:00 ve třídách 1. tříd.

22. 3. 2018

Zahraniční exkurze - Střední Anglie (Oxford) 2018

Vážení rodiče,

 

v týdnu od 17.9. - 21.9. 2018 vyjede naše škola (výběr žáků 8. - 9. tříd) na zahraniční exkurzi do Velké Británie. V tyto dny bude probíhat výuka ve spojených třídách v 8. a 9. ročníku.

Mgr. Martin Horák
ředitel školy

22. 3. 2018

Videogalerie

22. 3. 2018

Člověk v tísni

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni.
Naše škola již několik let využívá při výuce materiály této společnosti a účastní se projektů, které společnost vytváří. Jedním z nich je i níže popsaný projekt, do kterého se zapojili žáci středních i základních škol v ČR. www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=2.

22. 3. 2018

Kde nás najdete

22. 3. 2018

Organizace školního roku

 Organizace školního roku 2018 - 2019
 Zahájení školního roku:  3. září 2018
 Podzimní prázdniny:  29. a 30. října 2018 
 Vánoční prázdniny:  22. prosince 2018 - 2. ledna 2019
 Pololetní prázdniny:  1. února 2019
 Jarní prázdniny:  4. března - 10. března 2019 
 Velikonoční prázdniny:  18. dubna - 19. dubna 2019
 Ukončení školního roku:  28. června 2019

Dny otevřených dveří

 • 3. a 4. prosincce 2018
 • 20. a 21. března 2019

V případě dalšího zájmu - po domluvě s vyučujícími.

Schůzky rodičů

 • 21. 11. 2018  Třídní schůzky a plenární zasedání
 • 17. 4. 2019  Třídní schůzky

Vyučování ve šk. roce 2019 – 2020 bude zahájeno 2. září 2019.

22. 3. 2018

Školní rok 2018 - 2019

22. 3. 2018

Řečová prevence

Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. Dítě si přirozeně osvojuje mluvenou řeč nápodobou svého nejbližšího okolí. Zásadou pro správný řečový vývoj je komunikace s dítětem a záměrná činnost jako např. čtení pohádek, podpora sluchové paměti (písničky, básničky, vytleskávání říkadel). Motorika mluvidel je spojená s motorikou ruky - je dobré s dětmi kreslit, využívat ke hře stavebnice, navlékání korálků apod.

V rámci školní družiny probíhá řečová prevence, kterou vedu pod vedením krajské koordinátorky Mgr. Vladany Jančíkové. Cvičení probíhá nenásilnou formou her, zábavných a hravých cvičení. Cílem je nacvičení jednoduchých a posléze složitějších slov, rozvíjení slovní zásoby a vyjadřování myšlenek. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči už u malých dětí.

22. 3. 2018

Knihovna

"Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život,
a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy."

Zdeňka Ortová

 Provozní doba
 Pondělí  7:30 - 8:00  J. Pivková
 Úterý  7:30 - 8:00  J. Pivková
 Středa   7:30 - 8:00  J. Pivková 
 Čtvrtek   7:30 - 8:00  J. Pivková
 Pátek   7:30 - 8:00  J. Vičarová


Pravidla knihovna

Knížky

 • dávat na svá místa
 • zařazovat podle čísel
 • rovnat hřbetem ven (číslem)
 • nepoškozovat
 • vracet včas

Chování

 • chovat se slušně
 • nepoužívat nevhodná slova
 • nenosit do knihovny pití a jídlo

Relaxace (odpočinek)

 • prohlížení obrázkových knížek
 • četba knížek v křesle
 • vyhledávání informací z encyklopedií, atd.

Seznam knih

 

 

22. 3. 2018

Školní družina

Koncepce

Výchova mimo školní vyučování je součástí péče o výchovu a vzdělání. Naše škola považuje za optimální takovou kombinaci činností, při níž se naplňují tyto tři funkce volného času - odpočinek, zábava a vlastní rozvoj člověka. Naším cílem je poskytnout dětem dostatečně širokou nabídku volnočasových aktivit.

Školní družina má dvě oddělení s odlišným zaměřením. První oddělení vychází vstříct dětem s uměleckými zájmy výtvarného směru a rozvíjí jejich dovednosti v oblastech kresby, malby, kašírování, drátkování či malby na sklo. Druhé oddělení je zaměřeno spíše technicky a ke své činnosti využívá počítače ve školní družině i počítačovou učebnu školy.

Podmínky přijímání dětí do školní družiny

 1. Školní družina není nároková.
 2. Žáci 1. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni.
 3. Žáci 2., 3. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni.
 4. Žáci, kteří mají v nižších ročnících školní družiny sourozence.
 5. Žáci dojíždějící do školy z jiných obcí.
 6. Žáci 4. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni.
 7. Žáci 5. ročníku, pokud jsou rodiče zaměstnáni.
 8. V případě přihlášení nového žáka v průběhu školního roku, může dojít k vyřazení jiného
  žáka z docházky školní družiny z důvodu:
  - porušování řádu školní družiny
  - matka na mateřské dovolené
  - nezaměstnanosti rodičů
 9. V případě předčasného ukončení školní družiny, náleží uchazeči (zákonnému zástupci)
  vrácení poměrné části úplaty.
 10. O přijetí a vyřazení rozhoduje ředitel, který postupuje podle kritérií, která stanovil ve
  ŠVP.

Provozní doba

- od 6.15 do 7.30 hodin
- od 11.40 do 16.00 hodin

Placení

Ředitelství ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 stanovilo podle nového školského zákona a vyhlášky č. 74/2005 společně se zřizovatelem úplatu za poskytované služby ve školní družině na 80 Kč měsíčně na žáka. Tyto prostředky budou využity k nákupu materiálu pro zájmovou činnost dětí ve školní družině. Úplata za školní družinu se vybírá pololetně 400 Kč v hotovosti. Splatnost za 1. pololetí je do konce listopadu. Splatnost za 2. pololetí je do konce února.

Emailový kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tématická náplň

Školní družina pracuje s rozšířeným zájmovým programem.

 • Pondělí: kvízy, didaktické hry
 • Úterý: práce s počítačem v počítačové učebně
 • Středa: pohybová činnost
 • Čtvrtek: výtvarná technika
 • Pátek: ruční práce
22. 3. 2018

Rozpočet

22. 3. 2018

EU - výukové materiály

ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 zpracovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem projektu Efektivní výuka a učení se 540 vzdělávacích materiálů.

Z toho ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT) 180 digitálních učebních materiálů (DUM).
Bylo to pro předměty: Zeměpis (40 DUM), Informatika (40 DUM), Fyzika (40 DUM), Přírodopis (40 DUM), Chemie (20 DUM).

V případě zájmu o poskytnutí zpracovaných materiálů, pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Níže v jednotlivých předmětech naleznete ukázky zpracovaných vzdělávacích materiálů.

22. 3. 2018

Školní řád

školní řád

22. 3. 2018

Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagožkou je na naší škole Mgr. Martina Ondráčková.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny:

- pondělí 14:15 - 15:30 po předchozí domluvě

- jiný termín po předchozí domluvě 

22. 3. 2018

Metodik prevence

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě – ať už je jakýkoli – se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost.

Lidé ve škole usilují o to, aby jejich chování vyjadřovalo humanistické postoje jednoho k druhému: úctu, důvěru a snášenlivost, uznání, účast a empatii, otevřenost v komunikaci a vůli ke spolupráci a pomoci druhému.

Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu a vývoj svých dětí největší vliv.

Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí, a proto mají právo spolurozhodovat o jeho naplňování.

Rodiče a učitelé jsou rovnocennými partnery.

Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá.

Základní oblasti práce metodika prevence:

 • sledování a řešení nevhodného chování žáků během vyučování, o přestávkách (pohovory s žáky, rodiči, výchovné komise)
 • řešení případů záškoláctví
 • organizace bloků primární prevence (spolupráce s Centrem prevence Žďár nad Sázavou)
 • účast na vzdělávacích seminářích
 • sledování aktuálních informací v tisku
 • předávání informací ostatním pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáru nad Sázavou
 • spolupráce se sociálním odborem a Policií ČRPRAVIDLA PRO RODIČE K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU JEJICH DĚTMI

 1. Nechte se dítětem poučit o slžbách, které používá, a ujistěte se o jejich obsahu. Tím zlepšete svou znalost internetu.
 2. Nikdy svému dítěti nedovolte setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez Vaší přítomnosti. Pokud k setkání svolíte, své dítě doprovoďte.
 3. Zajímejte se o internetové kamarády svých dětí stejně jako se zajímáte o jejich kamarády ve škole.
 4. Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. Jak se rodič při podobné situaci zachová, určuje, zda se mu dítě svěří i v budoucnu.
 5. Na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou. Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak, aby si podobné skutečnosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku, protože s dítětem nemůžete trávit všechen volný čas.
 6. Riziko vstupu na stránku s nevhodným obsahem lze snížit jednak prostřednictvím možností zabudovaných přímo do internetového prohlížeče, jednak prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných. Tyto programy bývají k dispozici zdarma.
 7. Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.
 8. Dávejte si pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.
 9. Sledujte, kolik času dítě u počítače stráví. Nepohybuje se ve světě virtuálních her častěji než na hřišti? Nepohybuje se víc na chatu a nekomunikuje s anonymními osobami (skrytými za chatovými přezdívkami) častěji než se svými kamarády Nepozorujete u něj projevy připomínající závislost na chatování či počítačových hrách? Nedovolte, aby virtuální realita dítě příliš pohltila!
 10. O radu při výchově dětí ke správnému užívání internetu můžete požádat pedagoga, psychologa či pracovníky internetových firem.

PaedDr. Jiří Pilař
ředitel odboru speciálního vzdělávání MŠMT

 

22. 3. 2018

Žákovská rada

STANOVY

Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.

Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

Každý člen ŽR má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

Rozhodnutí ŽR jsou pro všechny žáky závazná.

ŽR má právo podávat návrhy vedení školy, jehož rozhodnutí bude respektovat.

 

2018 - 2019

 

Samospráva žákovské rady

Předseda: R. Killar

Místopředseda: F. Juračka

Zapisovatel: I. Osovský


Plán práce na tento školní rok

Prosinec:
Den naruby - kreativní oblečení - 11.12. - více informací, foto z akce

Leden:
Ples žáků 2. stupně - 30.1. - foto z akce

Únor:
Valentýnská pošta - foto z aktivity 

Březen:
Ponožkový den - 21.3.
Projekt – J. A. Komenský – žáci učí žáky - 28.3.
Vyhodnocení dne žáky 9. tříd - ZDE

 

Duben:
Velikonoční výzdoba - fotografování tříd - 16.4.

Květen:
Květinové děti - kreativní oblečení

Červen:
Sportovní den

 

Fotografie z aktivit (více obrázků najdete u jednotlivých akcí)

2577

 ples

ponožky

 

22. 3. 2018

Školská rada

 • školská rada pracuje na naší škole od 19. října 2005
 • informace o školské radě naleznete zvláště v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění
 • členové do školské rady jsou voleni na 3 roky ve složení:
  - 2 zástupci zřizovatele školy
  - 2 zástupci rodičů
  - 2 zástupci pedagogického sboru
 • pátá školská rada zahájila svoji činnost 22. listopadu 2017 a pracuje ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová, Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Ing. Jiří Jedlička, Alena Vavříčková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. Josef Ostrý
  kontakt na předsedu školské rady: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • čtvrtá školská rada zahájila svoji činnost 26. listopadu 2014 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová, Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Josef Beneš, Jiří Boháč
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Svatava Solařová

Mgr. Ivona Čermáková dne 1.8.2016 nastoupila na pozici učitelky v naší škole. Její místo zaujal uchazeč do školské rady, který měl nejvíce dosažených platných hlasů v posledních volbách. Na uvolněné místo postoupil od 1.8.2016 Jiří Boháč.

 • třetí školská rada zahájila svoji činnost 18. října 2011 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Kateřina Turová
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Bohumil Chalupa, Mgr. Jindřiška Rybnikářová
 • druhá školská rada zahájila svoji činnost 13. října 2008 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Olga Mišagová, Mgr. Renata Pavlačková
 • první školská rada (19.10.2005 - 12.10.2008) pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Hana Kopecká, Jana Nečesánková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Renata Pavlačková
22. 3. 2018

Úspěchy

 

22. 3. 2018

Zaměření školy

Základní škola Bystřice n.P., Nádražní 615 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na obou stupních je zpravidla po dvou třídách v ročníku.
Prioritou školy je vzdělání a výchova žáků podle moderních poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Naším cílem je vychovat slušné a vzdělané občany připravené pro život v proměnlivé realitě světa, být školou komunitní, otevřenou pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost a umožnit dětem nejen se vzdělávat, ale také kvalitně trávit volný čas.

Škola patří mezi pilotní Tvořivé školy, je zapojena do sítě Trvalé obnovy škol.
Velkou pozornost věnujeme vzdělávání žáků s poruchami učení a žáků mimořádně nadaných. Podle potřeby pracují podle individuálního plánu, žáci s poruchami učení mají možnost navštěvovat reedukaci poruch učení pod vedením speciálního pedagoga.
Výuka je zapracována do školního vzdělávacího programu „Prima škola pro všechny“ . ŠVP klade důraz na jazykovou výuku, systematickou výuku informatiky, ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
Výuka probíhá v kmenových třídách a odborných pracovnách.
Odborné pracovny jsou využívány k výuce jednotlivých předmětů dějepisu, přírodopisu a chemie, hudební výchovy, matematiky, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, ekologie, cizích jazyků, informatiky a pracovních činností. Jazyková výuka má k dispozici tři učebny a jazykovou laboratoř. Pro výuku chemie je využívána také chemická laboratoř, v pracovních činnostech pracovna pěstitelských prací, dílen a cvičná kuchyně. Dvě učebny informatiky jsou využívány nejen pro samotnou výuku informatiky, ale díky výukovým programům i v dalších předmětech.
Škola nabízí širokou nabídku volitelných předmětů zaměřených na vzdělávání jazykové, matematické, přírodovědné, společenskovědní i praktické. Další možnosti vzdělávání nabízí formou nepovinných předmětů sportovní výchova, řečová prevence a náboženství. Další přednost školy spočívá v úspěšném a dlouhodobém zapojení do různých projektů, i mezinárodních.

V rámci ekologické výchovy to jsou:

 • Kyselý déšť
 • Lišejníky
 • Ozón
 • Globe

Získali jsme řadu ocenění za dlouhodobé a úspěšné měření meteorologických údajů a jejich odesílání do amerického ústředí NASA, kde jsou vyhodnocována a zpracovávána pro další použití.

Ekologické expedice do různých zemí. Žáci mají možnost si prakticky ověřit své znalosti získané školním vzděláváním. Uskutečnili jsme tyto expedice: Skandinávie, Litva, Panonia, Sever 2006, Po komářích stezkách jižního Finska, Po stopách Nikoly Šuhaje loupežníka, Španělsko - Pyreneje.
Spolupracujeme s nadací Tereza, získali jsme a po dvou letech opět obhájili mezinárodního titulu Ecoschool.

Opakovaně jsme zapojeni do programu EU Erasmus+ (dříve Socrates, Comenius), spolupráce škol.

První projekt byl zaměřen na „Zdravé stravovací návyky pro 21. století“.Spolupracovali jsme se školami v Itálii, Polsku, Španělsku.

Druhý projekt byl zaměřen na téma „Jak moc nebo málo si rozumíme – 15 let v životě dvou blízkých národů“.

Třetí a zároveň současný projekt "Buď fit!" je zaměřen na zdravý životní styl a ekologii.

Pro nově tvořící se třídní kolektivy jsou uskutečňovány bloky primární prevence ( dříve adaptační kurzy). Jejich cílem je stmelení nově vznikajícího kolektivu a posílení vzájemné vazby mezi třídou a třídním učitelem. Na ně navazují preventivní programy, zaměřené na vzájemnou spolupráci, komunikaci a přijímání odpovědnosti, které organizujeme ve spolupráci s centrem prevence Nadosah.
Pravidelně organizujeme sportovní kurzy. Pro žáky 1.stupně plavecký výcvik a pro žáky 7. tříd lyžařské kurzy. Podle zájmu žáků také kurz jazykový, cyklistický a vodácký.
Důležitým prvkem aktivizace žáků jsou celoškolní projektové dny, ve kterých se žáci napříč ročníky a podle svých zájmů a schopností podílejí na řešení a plnění úkolů.
Součástí výchovně vzdělávací činnosti školy jsou školní výlety, exkurze, výchovné koncerty, akce pro rodiče a děti, divadelní představení, kulturní pořady apod.
Zájmová činnost školy se soustřeďuje na práci v kroužcích a účast v projektech Globe Games a hnutí zájmové činnosti dětí „Pampeliška“.
Na škole pracuje Žákovská rada, která má možnost podílet se na chodu školy. Zástupci 4.-9. tříd se učí spolupracovat na řízení školy, jednat s učiteli, vedením školy.
Dětem naší školy nabízíme možnost kvalitního naplnění volného času v různých mimoškolních aktivitách, kroužcích.
K modernizaci výuky přispívají alternativní metody práce pedagogů, především projektové vyučování, činnostní učení, techniky kritického myšlení.
Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek a na plenárních zasedáních rodičů. O výsledcích vzdělávání dostávají informace prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícími. Rodiče mohou pravidelně každé první pondělí-středa v měsíci navštívit výuku svých dětí. Pro rodiče a veřejnost organizuje škola jednou ročně Den otevřených dveří. Možnost navštívit výuku a prohlédnout si školu mají také žáci z neúplných a mateřských škol se svými vyučujícími nebo rodiči (zákonnými zástupci). Pro předškoláky a jejich rodiče škola organizuje cyklus setkání „Předškoláčku, neboj se!“

Veřejnosti škola nabízí další aktivity:

 • společné návštěvy kulturních představení
 • projekt Internet spojuje generace
 • tradiční jarmarky (výtěžek jde na dobročinné účely)
22. 3. 2018

Historie

historie2V souvislosti s rozvojem uranového průmyslu v našem regionu narůstal i počet obyvatelstva Bystřice n.P., proto bylo nutné postavit novu školu. Stavba byla zahájena v roce 1966, jejím investorem byly UD Dolní Rožínka. Slavnostně byla otevřena 6.9.1969. Nově otevřená budova zajišťovala v 18 třídách vzdělání žákům základní školy a v 8 třídách i studentům gymnázia. Vzhledem k tomu, že se počet žáků a studentů zvětšoval, budova školy přestala vyhovovat.

historie3Po několikaletém jednání o požadavku přístavby školy se záměr podařilo realizovat a v roce 1988 byla přístavba s osmi učebnami otevřena.
Avšak ani tato nová budova prostorové problémy nevyřešila. Ukázalo se, že nejlepší volbou bude výstavba samostatné budovy gymnázia. Od roku 1997 je tedy budova ZŠ určena pouze žákům 1.- 9. ročníku základní školy. Od té doby prošla tato škola obrovskými změnami. 1.1.1993 se stala právním subjektem jako příspěvková organizace.
Ve školním roce 2007-2008 se vzdělávání žáků začalo realizovat podle RVP.
Každá škola vypracovala během několika předchozích let vlastní ŠVP- tedy program vzdělávání dětí nastavený na vlastní podmínky školy.

historie1Naše škola si jako logo zvolila Prima škola pro všechny - skrývající v sobě atributy:

 • přátelská
 • rovné šance
 • inspirující
 • moje
 • atraktivní

Změny se netýkaly pouze budovy samotné, ale také jejího okolí. 16.6.1972 bylo slavnostně otevřeno školní hřiště a předáno do užívání žákům ZŠ a studentům gymnázia.

Také ono postupně přestávalo odpovídat požadavkům současnosti a díky investičnímu záměru města Bystřice n.P. byl vybudován nový sportovní areál Tomáše Dvořáka, který byl slavnostně otevřen 8.9.2009 nejen za přítomnosti představitelů našeho města, zástupců Kraje Vysočina, bystřických škol, široké veřejnosti, ale také za přítomnosti patrona sportovního areálu olympijského vítěze Tomáše Dvořáka. Sportovní areál využívají žáci ZŠ, studenti gymnázia i veřejnost.
V rámci naučné stezky Bystřická zastavení byl v areálu školy vybudován ekopavilon, ve kterém škola prezentuje své ekologické aktivity.
Byla rekonstruována školní zahrada a atrium školy, které v současnosti slouží k relaxaci žáků i zaměstnanců školy.

historie4 historie5 historie6
historie7 historie8 historie9

 

 

22. 3. 2018

Foto školy

 Videoprezentace naší školy ZDE

foto skoly1 foto skoly2
foto skoly3 foto skoly4
foto skoly3 foto skoly4
foto skoly3 foto skoly4
foto skoly3 foto skoly4
foto skoly4 foto skoly3
22. 3. 2018

Kontaktní údaje

mapaZákladní škola Bystřice n.P., Nádražní 615
Nádražní 615
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 43379516
DIČ: CZ43379516
ID datové schránky: xqx5xny

tel: 566 550 401
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
            Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní jídelna
tel.: 566 550 057

22. 3. 2018

Naše projekty

22. 3. 2018

Třídy

 třída  třídní učitel  rozvrh hodin  podrobné informace
 1. A  Mgr. Ludmila Slezáková  rozvrh 1. A  klikni zde
 1. B  Mgr. Jana Svobodová  rozvrh 1. B  klikni zde
 2. A  Mgr. Hana Hofmannová  rozvrh 2. A  klikni zde
 2. B  Mgr. Iva Vonešová  rozvrh 2. B  klikni zde
 3. A  Mgr. Pavla Rudošová  rozvrh 3. A  klikni zde
 3. B  Mgr. Martina Sisová  rozvrh 3. B  klikni zde
 4. A  Mgr. Martina Švestková  rozvrh 4. A  klikni zde
 4. B  Mgr. Svatava Solařová  rozvrh 4. B  klikni zde
 5. A  Mgr. Marie Klečková  rozvrh 5. A  klikni zde
 5. B  Mgr. Pavla Tomášková  rozvrh 5. B  klikni zde
 6. A  Mgr. Radka Zichová  rozvrh 6. A  klikni zde
 6. B  Mgr. Eva Nevěčná  rozvrh 6. B  klikni zde
 6. C  Mgr. Alena Bukáčková  rozvrh 6. C  klikni zde
 7.A  Mgr. Michaela Sochorová  rozvrh 7. A  klikni zde
 7. B  Mgr. Josef Ostrý  rozvrh 7. B  klikni zde
 8. A  Mgr. Pavla Benešová  rozvrh 8. A  klikni zde
 8. B  Mgr. Michal Neterda  rozvrh 8. B  klikni zde
 9. A  Mgr. Dita Kabelková  rozvrh 9. A  klikni zde
 9. B  Mgr. Jana Korbářová  rozvrh 9. B  klikni zde
21. 3. 2018

2. B

Vítám rodiče na stránkách třídy 1.B a přeji dětem hodně úspěchů a rodičům spoustu trpělivosti a pochopení.

Připomenutí informací z třídních schůzek

Prosím o každodenní kontrolu deníčku ( informace podepisujte) a penálu ( ořezané pastelky a tužky).

Všechny sešity a učebnice ať mají děti obalené.

Děti mohou nosit usušenou, zváženou a podepsanou pomerančovou kůru.

Každý pátek je volné bruslení ( podrobnosti viz deníček).

Vybírání peněz 

 

Co nás čeká

-30.5. Pasování na čtenáře v Městské knihovně

-5.6. školní výlet zámek Lysice, jeskyně Rudka

 

21. 3. 2018

3. A

 

Denně žáci nosí: 

 • 3 ořezané tužky
 • pero
 • pastelky
 • fixy
 • nůžky
 • lepidlo
 • krátké pravítko

Prosím obalit všechny učebnice a pracovní sešity, každý týden čistý ručník, v Čítance čteme každý den (záložka + podpis na záložku).

Rovněž je vhodné denně kontrolovat deníček s občasnými vzkazy.

Co nás čeká:

 

 • 26.4. Sběr papíru
 • 6.5. Projektový den - 50. výročí školy.
 • 7.5. Ředitelské volno.
 • 9.5. Fotografování tříd.
 • 27.5. Sportovní Den dětí - stadion SK - od 10.30 hod.
 • 31.5. Den dětí - kreslený film v KD - 8,15 hod.,náměstí - módní přehlídka - 10,00 hod.
 • 18.6. Školní výlet - Šiklův Mlýn.

 

 

 

21. 3. 2018

3. B

Co nás čeká:

Od 12. 6. kontrola učebnic.

18. 6. Školní výlet.

20. 6. Eden.

24. a 26. 6. bude zkrácená výuka, končit budeme po 4. vyučovací hodině.

24. 6. Divadlo ZUŠ - Ledové království, potom půjdeme na zmrzlinu (přinést si peníze).

26. 6. Atletický den.

27. 6. Slavnostní předání vysvědčení.

28. 6. Ředitelské volno.

 

 

Žádám Vás o každodenní kontrolu školních věcí

 • penálu (pero, 3 ořezané tužky, ořezané pastelky - všechny barvy, guma, ořezávátko, krátké pravítko)
 • obalené všechny učebnice a sešity
 • kontrola deníčku s občasnými vzkazy.

 

 

 

17. 6. 2019

Domácí úkol:

----------------------

pro chybějící žáky:

Č - PS str. 41

M - dokončení PS , dělení číslem 3

Prv - dokončení PS 

Čt - dokončení čtenářského sešitu

Ps - str.29

 

19. 6. 2019

pro chybějící žáky:

- dokončit všechny PS

 

 

 

 

 

21. 3. 2018

4. A

AKTUALITY ☺ 

Milé děti, vážení rodiče,

přeji Vám všem pěkné prázdniny.

Uvidíme se společně v pondělí 2.září 2019. V tento den se přivítáme po letních prázdninách a slavnostně zahájíme nový školní rok 2019/2020.

Budu se těšit na spolupráci.

třídní učitelka Martina Švestková

21. 3. 2018

4. B

  

"Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat a ve svobodě propustit."

 

Milí rodiče, jsem moc ráda, že se spolu s Vašimi dětmi bud setkávat v tomto školním roce. Zajímá mě, jaké jsou, na co myslí, co mají rády. Těším se na spoustu legrace, her, ale i spolupráce. Aby nám bylo po celý rok dobře, je třeba sledovat tyto internetové stránky.

 

Co nás čeká v červnu:

6. 6. Výlet do Jihlavy (zábavní centrum Robinson, jihlavské podzemí)

14. 6. Za krásami Vysočiny - cvičení v přírodě

17. 6. Uzavření klasifikace

19. 6. Ovoce a mléko do škol

20. 6. Návštěva centra Eden  - jízdárna

24. 6. Divadelní představení ZUŠ v KD

25. 6. Cvičení v přírodě

26. 6. Sportovní den

27. 6. Vysvědčení

28. 6. Ředitelské volno 

 

Pondělí 24. 6.

Divadelní představení v KD

 

Úterý 25. 6.

Kino - Tišnov (sraz v 7:15 hod. na vlakovém nádraží, ukončení akce cca 12:45 hod. u školy)

 

Středa 26. 6.

Sportovní den - sportovní oblečení, svačinu , pití

 

Čtvrtek 27. 6.

Vysvědčení

 

Pátek 28. 6.                                                                                                                                                                                   

Ředitelské volno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 • Další informace pro rodiče:

 • Opakujeme násobení a dělení, vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V a Z a připomínáme, že je OPRAVDU NUTNÉ KAŽDÝ DEN ČÍST.

 • Rodiče jsou povinni kontrolovat pravidelně žákovské knížky. Na straně 30 je průběžně podepisujte.

 

21. 3. 2018

5. A

Milé děti, děkuji vám za květiny, dárky a přání k prázdninám. I já vám i vašim rodičům přeji hezké prázdniny plné sluníčka, krásných společných zážitků a odpočinku. Těším se na vás 2. září v 8 hodin v naší třídě. M. Klečková

 

Milí rodiče,      

předkládám seznam pomůcek, které budeme potřebovat pro výuku v pátém ročníku.

V penálu by děti měly mít: 2 psací pera, dvě tužky č. 3, pastelky, malé pravítko, gumu.

Pro výuku geometrie budou děti potřebovat: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, tužku č. 3

Pomůcky na výtvarnou výchovu: do kufříku připravtetemperové i vodové barvy, menší kelímek na vodu, voskové a suché pastely, štětce ploché – větší i menší, štětce kulaté – větší i menší, tuš, hadřík, houbičku na nádobí, igelit na lavici, vhodný oděv – staré větší tričko či košili nebo zástěrku, černý centropen liner 0,5 a permanent -M-

Pomůcky na tělesnou výchovu připravte do plátěné tašky či vaku/pytlíku: tepláky, tričko, vhodnou sportovní obuv na ven a jinou obuv do tělocvičny, která musí mít bílou nebo světlou podrážku.

V košíčku, který je připravený v lavici, by děti měly mít: linkovaný blok A5, větší tuhé lepidlo = lepicí tyčinku, nůžky, krabičku s papírovými kapesníky a několik obalů na sešity A5.

Je dobré, aby v aktovce děti nosily obalené učebnice a sešity pouze na daný den dle rozvrhu hodin.

 

21. 3. 2018

5. B

Milé děti, děkuji vám za květiny, dárky a přání k prázdninám. I já vám i vašim rodičům přeji hezké prázdniny plné sluníčka, krásných společných zážitků a odpočinku. Těším se na vás 2. září v 8 hodin v naší třídě. P. Tomášková

Milí rodiče,

předkládám seznam pomůcek, které budeme potřebovat pro výuku v pátém ročníku.

V penálu by děti měly mít: 2 psací pera, dvě tužky č. 3, pastelky, malé pravítko, gumu.

Pro výuku geometrie budou děti potřebovat: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko, tužku č. 3

Pomůcky na výtvarnou výchovu: do kufříku připravtetemperové i vodové barvy, menší kelímek na vodu, voskové a suché pastely, štětce ploché – větší i menší, štětce kulaté – větší i menší, tuš, hadřík, houbičku na nádobí, igelit na lavici, vhodný oděv – staré větší tričko či košili nebo zástěrku, černý centropen liner 0,5 a permanent -M-

Pomůcky na tělesnou výchovu připravte do plátěné tašky či vaku/pytlíku: tepláky, tričko, vhodnou sportovní obuv na ven a jinou obuv do tělocvičny, která musí mít bílou nebo světlou podrážku.

V košíčku, který je připravený v lavici, by děti měly mít: linkovaný blok A5, větší tuhé lepidlo = lepicí tyčinku, nůžky, krabičku s papírovými kapesníky a několik obalů na sešity A5.

Je dobré, aby v aktovce děti nosily obalené učebnice a sešity pouze na daný den dle rozvrhu hodin.

 

 

21. 3. 2018

6. B

21. 3. 2018

6. A

 

Informace pro rodiče:

Prosím pečlivě připravovat učebnice, sešity a pomůcky podle rozvrhu, koupit dětem úkolníčky a obalit všechny učebnice a sešity.

Každý víkend je domácím úkolem napsat opravy ve všech sešitech (i v pracovních) a podepsat od rodičů (případně dodělat resty).

Přes týden zůstávají školní sešity ve škole, děti nosí v aktovce pouze sešit na vlastivědu nebo přírodovědu a angličtinu. Sešit domácí je v aktovce jen v případě, že je ten den do něho domácí úkol.

Co nás čeká:

1. 5. - státní svátek

6. 5. - projektový den k 50. výročí školy

7. 5. - ředitelské volno

8. 5. - státní svátek

9. 5. - fotografování tříd

10. 5. - vědomostní soutěž Čtyřlístek DDM - vybraní žáci

14. 5. - Beseda v MK, Junior kvíz

17. 5. - Květinový den - žáci mohou přijít okrášleni dary přírody - květy, listy, šišky, větvičky...o přestávce průvod školou.

22. 5. - ukončení vybírání peněz za fotografie

29. 5. - Putování za řemesly (dle počasí) - přeloženo na příští středu

31. 5. - MDD - návštěva kina zdarma, zkrácené vyučování do 11, 40 h.

ČERVEN

5. 6. - Putování za řemesly

6. 6. - školní výlet - Jihlava - 250,- Kč

24. 6. - divadlo KD Bystřice ( Ledové království), vybíráme 30,- Kč.

26. 6. - atletický den

27. 6. - vydání vysvědčení

28. 6. - ředitelské volno

Nezapomeňte, že každý víkend jsou za domácí úkol opravy (zdůvodněné) ve všech sešitech (i pracovních). Je to chvilka, kdy si s dítětem sednete, projdete všechny sešity, podíváte se, co jsme probírali, co potřebují docvičit, což lze právě na těch opravách. Nakonec celou hromádku podepíšete. Děkuji. Sledujte také prosím, zda má dítě vše hotovo v sešitech z přírodovědy a vlastivědy. Zvláště děti, které se uvolňují dříve na autobus.

Sledujte prosím poslední stranu žlutého Zápisníku, která je věnována zapomínání. Případné zápisy prosím podepište a pomozte dětem napravit. Děkuji. 

21. 3. 2018

7.A

Co nás čeká:

31. 5. - oslava "Dne dětí" - filmové představení v KD - "První člověk" (10.00 - 12.30, placeno ze školního fondu)

           - pokud budou chtít děti odejít od KD sami, musí mít lístek s povolením zákonných zástupců k samostatnému odchodu

13. - 14. 6. - Třídní cyklistický výlet - Borovinka, Bohuňov, Domanínský rybník (náhradní termín v případě špatného počasí: 20. - 21. 6.)

14. 6. - Uzavření klasifikace

24. 6. -  8.30 - Divadelní představení v KD - "Ledové království" ( platí se 30 Kč), poté výměna učebnic

26. 6. - Atletický den

27. 6. - Vysvědčení 

28. 6. - Ředitelské volno

21. 3. 2018

7. B

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Systém omlouvání na naší škole. Pokud žák chybí, zákonný zástupce je povinen do 3 dnů informovat školu (566 550 401). Pokud má být žák propuštěn během vyučování, musí donést propustku (formulář žáci dostali na začátku školního roku), nebo si musí žáka osobně vyzvednout zákonný zástupce. Po absenci musí žák opět donést omluvenku v žákovském zápisníku do 3 dnů, jinak se jedná o neomluvenou absenci. 

 

Červen

13.6. školní výlet

14.6. uzavření klasifikace

12. - 19.6. kontrola učebnic

19.6. klasifikační porada

24.6. divadlo ZUŠ v kulturním domě - vybíráme 30 Kč

25.6. úklid tříd

26.6. atletický den

27.6. vysvědčení

28.6. ředitelské volno

29.6. - 1.9. hlavní prázdniny

 

2. září zahájení nového školního roku 2019/2020

 

 

 

 

 

21. 3. 2018

8. B

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás na nových stránkách naší školy. Přes prázdniny jste si odpočinuli, ale škola samotná příliš ne. Mnoho profesí se v ní vystřídalo, aby vznikla nebo se naplánovala nová venkovní učebna, laboratoř pro přírodovědné předměty, nová dílna, jazyková učebna, judovna, nové datové rozvody a nakoupilo se nové vybavení. Všem řemeslníkům, manažerům a investorům patří velký dík. Ještě chvíli potrvá, než budeme moci všechno plně užívat, ale je to na spadnutí. 

Budu se s vámi setkávat jako zastupující třídní učitel a těším se na vzájemnou spolupráci v dobách veselých, i těch druhých. 

 • sledujte dění na nástěnce a v elektronické žákovské knížce na EDUPAGE. Přístupová hesla byla rozeslána prostřednictvím el. pošty

 

 

21. 3. 2018

8. A

Červen

12. - 19.6.   Kontrola učebnic.

14.6.           Uzavření známek

19.6.           Klasifikační porada

20.6.           Výlet Jihlava

24.6.           Návštěva KD - vybíráme 30,- .

                   Výměna učebnic.

26.6.           Sportovní den

27.6.           Vysvědčení

28.6.           Ředitelské volno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 3. 2018

9. A

Školní rok 2018/2019

"Neučíme se pro školu, ale pro život." Seneca

 

 Všem dětem i jejich rodičům přeji klidné a zasloužené prázdniny, odpočiňte si, blíží se finále, těším se na Vás v 9. ročníku! Síly budete potřebovat :)

 

21. 3. 2018

9. B

Organizace hodin českého jazyka:

Po - sloh

Út, Čt - mluvnice

St, Pá - literatura, čtenářská dílna (přinést vlastní knihu)

DÚ zadávány v úterý, odevzdat ve čtvrtek.

Co nás čeká:

- Každou druhou středu ovoce a mléko do škol.

 

21. 3. 2018

6. C

21. 3. 2018

homepage

22. 2. 2018

Logohrátky posilují řečovou prevenci

Již léta na naší škole probíhá výuka nepovinného předmětu Řečová prevence, která je zacílena na žáky 1. stupně. V tomto předmětu děti zdokonalují svoji výslovnost pod vedením logopedického asistenta Jitky Vičarové a jsou pod dohledem logopeda z SPC Velkého Meziříčí.

Letošní školní rok se naše škola zapojila do programu MAP II., jehož součástí je i kroužek Logohrátky. Jednou za měsíc k nám bude dojíždět logoped, aby pracoval s dětmi na zlepšení komunikačních dovedností.