Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

8. 4. 2020 od 9:00 do 15:00 hod

 

Zápis k povinné školní docházce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od 1. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomuto nařízení proběhne  tedy na naší Základní škole Bystřice n. P., Nádražní 615 zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti Vašich dětí. Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme se zapsanými dětmi společné setkání zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem a s jejich budoucími učitelkami, děti nebudou o nic ochuzeny.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit vyplněním elektronické přihlášky:

Přihláška k zápisu  

a doručit následujícími způsoby:

V termínu od 1. 4. 2020 do 22. 4. 2020:

  1. Datovou schránkou školy -     xqx5xny (vyplněnou elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat jako přílohu)
  2. Emailem s uznávaným elektronickým podpisem(vyplněnou elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat jako přílohu, nelze poslat jako prostý email) na emailovou adresu
  3. Poštou (vyplněnou elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat)

V termínu 8. 4. 2020 od 9:00 hod do 15:00 hod:

Osobní podání zákonným zástupcem bez přítomnosti dítěte na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 (rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce s sebou).

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, budete se muset dostavit osobně a pokud máte, přinést s sebou doporučení z PPP a doporučení odborného lékaře.

V případě dalších nejasností nás můžete kontaktovat od 8:00 do 12:00 hod na telefonním čísle 566 550 401.

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že i tuhle mimořádnou situaci společně zvládneme.

Vedení školy