Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě
 • školská rada pracuje na naší škole od 19. října 2005
 • informace o školské radě naleznete zvláště v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění
 • členové do školské rady jsou voleni na 3 roky ve složení:
  - 2 zástupci zřizovatele školy
  - 2 zástupci rodičů
 • - 2 zástupci pedagogického sboru

Pravomoci ŠR podle zákona č. 561 (školský zákon) § 168:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávu ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu a dalším orgánům státní zprávy

ŘŠ je povinen umožnit ŠR přístup k informacím na škole, zejména k dokumentaci školy.

Jednací řád:

 

Informace ze školské rady:

Jednání ze školské rady 21.9. 2021

Jednání  ze školské rady 29.6. 2021

 

 • šestá školská rada zahájila svoji činnost 29. června 2021 a pracuje ve složení:
  zástupci zřizovatele: Jana Štěpánková (předsedkyně), Ing. Lukáš Jindra
  zástupci rodičů: Ing. Jiří Jedlička, Dagmar Ťupová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. Josef Ostrý

 • pátá školská rada zahájila svoji činnost 22. listopadu 2017 a pracuje ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová, Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Ing. Jiří Jedlička, Alena Vavříčková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. Josef Ostrý

 • čtvrtá školská rada zahájila svoji činnost 26. listopadu 2014 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová, Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Josef Beneš, Jiří Boháč
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Svatava Solařová

Mgr. Ivona Čermáková dne 1.8.2016 nastoupila na pozici učitelky v naší škole. Její místo zaujal uchazeč do školské rady, který měl nejvíce dosažených platných hlasů v posledních volbách. Na uvolněné místo postoupil od 1.8.2016 Jiří Boháč.

 • třetí školská rada zahájila svoji činnost 18. října 2011 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Kateřina Turová
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Bohumil Chalupa, Mgr. Jindřiška Rybnikářová
 • druhá školská rada zahájila svoji činnost 13. října 2008 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Olga Mišagová, Mgr. Renata Pavlačková
 • první školská rada (19.10.2005 - 12.10.2008) pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Hana Kopecká, Jana Nečesánková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Renata Pavlačková