Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě
 • školská rada pracuje na naší škole od 19. října 2005
 • informace o školské radě naleznete zvláště v § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění
 • členové do školské rady jsou voleni na 3 roky ve složení:
  - 2 zástupci zřizovatele školy
  - 2 zástupci rodičů
 • - 2 zástupci pedagogického sboru

Pravomoci ŠR podle zákona č. 561 (školský zákon) § 168:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávu ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu a dalším orgánům státní zprávy

ŘŠ je povinen umožnit ŠR přístup k informacím na škole, zejména k dokumentaci školy.

Jednací řád:

 

Informace ze školské rady:

Jednání ze školské rady 21.9. 2021

Jednání  ze školské rady 29.6. 2021

       

 

 • sedmá školská rada zahájila svoji činnost 22. listopadu 2023 a pracuje ve složení
 • zástupci zřizovatele: Jana Štěpánková (předsedkyně), Bc. Leona Fousková
 • zástupci rodičů: Ing. Adéla Lipovská, Ing. Jiří Chrást
 • zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. et Mgr. Eva Nevěčná  

 

 • šestá školská rada zahájila svoji činnost 29. června 2021 a pracuje ve složení:
  zástupci zřizovatele: Jana Štěpánková (předsedkyně), Ing. Lukáš Jindra
  zástupci rodičů: Ing. Jiří Jedlička, Dagmar Ťupová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. Josef Ostrý

 • pátá školská rada zahájila svoji činnost 22. listopadu 2017 a pracuje ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová, Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Ing. Jiří Jedlička, Alena Vavříčková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Michal Neterda, Mgr. Josef Ostrý

 • čtvrtá školská rada zahájila svoji činnost 26. listopadu 2014 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Soňa Jandová, Kateřina Turová (předseda ŠR)
  zástupci rodičů: Josef Beneš, Jiří Boháč
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Svatava Solařová

Mgr. Ivona Čermáková dne 1.8.2016 nastoupila na pozici učitelky v naší škole. Její místo zaujal uchazeč do školské rady, který měl nejvíce dosažených platných hlasů v posledních volbách. Na uvolněné místo postoupil od 1.8.2016 Jiří Boháč.

 • třetí školská rada zahájila svoji činnost 18. října 2011 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Kateřina Turová
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Bohumil Chalupa, Mgr. Jindřiška Rybnikářová
 • druhá školská rada zahájila svoji činnost 13. října 2008 a pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Soňa Dudková, Jana Zichová
  zástupci ped. sboru: Mgr. Olga Mišagová, Mgr. Renata Pavlačková
 • první školská rada (19.10.2005 - 12.10.2008) pracovala ve složení:
  zástupci zřizovatele: Bc. Jiří Daniel (předseda ŠR), Bc. Josef Vojta
  zástupci rodičů: Hana Kopecká, Jana Nečesánková
  zástupci ped. sboru: Mgr. Marie Slámová, Mgr. Renata Pavlačková

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.