Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě
1. 9. 2021

Šablony III ZŠ Nádražní BNP

Od 1.9.2021 škola realizuje projekt s názvem "Šablony III ZŠ Nádražní BNP" s reg.č."CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020734“.

10. 7. 2019

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

Projekt

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

je spolufinancován Evropskou únií

  Od 1.6.2019 škola realizuje projekt s názvem "Šablony  II   ZŠ Nádražní  BNP" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013542“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

24. 10. 2018

Projekt Krokus

Picture3

Irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.

24. 8. 2018

Ekoškola

je mezinárodní program určený základním a středním školám. Jeho cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.

23. 8. 2018

Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Předmětem projektu "Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" je modernizace tří stávajících učeben (učebna technické výuky, učebna jazyků a učebna přírodních věd), přístavba venkovní učebny, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a zajištění bezbariérové dostupnosti dotčených odborných učeben. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

10. 8. 2018

Erasmus+

erasmuslogo

Ve výběrovém řízení programu Erasmus+ byl naší škole schválen nový mezinárodní projekt spolupráce se ZŠ JUH Vranov nad Topľou.

10. 8. 2018

Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Od 1.6.2017 škola realizuje projekt s názvem "Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006395“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

9. 8. 2018

Předškoláčku, neboj se!

Projekt „Předškoláku, neboj se!“ se rozběhl na podzim roku 2001 s cílem usnadnit vstup do škol malým předškolákům. Zmírnit jejich strach z neznámého a počáteční nejistotu v novém prostředí.

9. 8. 2018

Recyklohraní

Naše škola se zapojila do RECYKLOHRANÍ. Hra je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

9. 8. 2018

Tvořivá škola

Program Tvořivá škola je založen na odkazu J. A. Komenského, čerpá ze současných výzkumů vzdělávání a z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení a komunikace. Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale projevuje vlastní iniciativu – koná, činí, přemýšlí a tvoří.

7. 8. 2018

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do rozvojového programu Kraje Vysočina v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.
V rámci tohoto projektu jsme pořídili stavebnice merkur, stavebnice alfa-slídil a drobné příslušenství do 6. a 7. tříd pro podporu rozvíjení manuálních dovedností. Projekt podpořili tito partneři:

7. 8. 2018

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

22. 3. 2018

Člověk v tísni

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni.
Naše škola již několik let využívá při výuce materiály této společnosti a účastní se projektů, které společnost vytváří. Jedním z nich je i níže popsaný projekt, do kterého se zapojili žáci středních i základních škol v ČR. www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=2.