Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě
18. 3. 2024

Spolupráce s Estonskem

Návštěva Její Excelence velvyslankyně Estonské republiky

2. 10. 2023

Projekt - Prevence digitální propasti

 

Národní plán obnovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám finanční prostředky od roku 2020 do roku 2026 na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Publicita:

Publicita:

2. 10. 2023

Projekt - Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina

Cílem projektu: Operační program zaměstnanosti Plus, výzva č. 03_22_026
je zajištění bezplatného školního stravování pro děti ve věku od 3- 15 let, jejichž rodina se nachází v nepříznivé finanční situaci a pobírají dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení).

 

Publicita:

23. 8. 2023

Projekt

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006302

je spolufinancován Evropskou únií

 Od 1.9.2023 škola realizuje projekt s názvem OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský.

Cílem projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech

a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjící potenciál každého jednotlivce , která povede k růstu konkurenceschnopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.

 

Naše škola podporuje zvláště aktivity,

které mají přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

Plakát:

 

Zveřejnění dokumentu "Základní principy kontroly dotací financovaných formou ZMV ze strany finančních úřadů"
Vázáno na objekt: Projekt: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006302 Operační program Jan Amos Komenský.

Dokument:

 

 

1. 9. 2021

Šablony III ZŠ Nádražní BNP

Od 1.9.2021 škola realizuje projekt s názvem "Šablony III ZŠ Nádražní BNP" s reg.č."CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020734“.

10. 7. 2019

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

Projekt

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

je spolufinancován Evropskou únií

  Od 1.6.2019 škola realizuje projekt s názvem "Šablony  II   ZŠ Nádražní  BNP" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013542“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

24. 10. 2018

Projekt Krokus

Picture3

Irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze poskytne cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během šoa.

3. 1. 2022

Ekoškola

images

je mezinárodní program určený základním a středním školám. Jeho cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.

23. 8. 2018

Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n.P., Nádražní 615

Předmětem projektu "Podpora infrastruktury ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" je modernizace tří stávajících učeben (učebna technické výuky, učebna jazyků a učebna přírodních věd), přístavba venkovní učebny, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a zajištění bezbariérové dostupnosti dotčených odborných učeben. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

10. 8. 2018

Erasmus+

erasmuslogo

Ve výběrovém řízení programu Erasmus+ byl naší škole schválen nový mezinárodní projekt spolupráce se ZŠ JUH Vranov nad Topľou.

10. 8. 2018

Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Od 1.6.2017 škola realizuje projekt s názvem "Šablony ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006395“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

9. 8. 2018

Předškoláčku, neboj se!

Projekt „Předškoláku, neboj se!“ se rozběhl na podzim roku 2001 s cílem usnadnit vstup do škol malým předškolákům. Zmírnit jejich strach z neznámého a počáteční nejistotu v novém prostředí.

9. 8. 2018

Recyklohraní

Naše škola se zapojila do RECYKLOHRANÍ. Hra je pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

9. 8. 2018

Tvořivá škola

Program Tvořivá škola je založen na odkazu J. A. Komenského, čerpá ze současných výzkumů vzdělávání a z mnohaletých zkušeností českých učitelů. Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení a komunikace. Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale projevuje vlastní iniciativu – koná, činí, přemýšlí a tvoří.

7. 8. 2018

Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do rozvojového programu Kraje Vysočina v rámci programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.
V rámci tohoto projektu jsme pořídili stavebnice merkur, stavebnice alfa-slídil a drobné příslušenství do 6. a 7. tříd pro podporu rozvíjení manuálních dovedností. Projekt podpořili tito partneři:

7. 8. 2018

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

22. 3. 2018

Člověk v tísni

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni.
Naše škola již několik let využívá při výuce materiály této společnosti a účastní se projektů, které společnost vytváří. Jedním z nich je i níže popsaný projekt, do kterého se zapojili žáci středních i základních škol v ČR. www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=2.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.