Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

STANOVY

Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.

Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

Každý člen ŽR má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

Rozhodnutí ŽR jsou pro všechny žáky závazná.

ŽR má právo podávat návrhy vedení školy, jehož rozhodnutí bude respektovat.

 

  • 2023 - 2024 

Plán práce na školní rok:

 

Členové ŽR v tomto školním roce:

IMG 20230913 095511

 

Do samosprávy ŽR byli zvoleni:
Předseda - Kateřina Zbraňková
Místopředseda - Matyáš Nevěčný
Zapisovatel - Nikola Hlaváčková

IMG 20230913 095654

  • 2022 - 2023 

Plán práce na školní rok:

Prosinec: Mikuláš se svojí družinou

Leden: Projekt Krokus

Únor: Valentýnská pošta

Březen: Ponožkový den

Březen - duben: Turnaj ve stolním tenise

Červen: Ples - letní slavnost 

 

Členové ŽR v tomto školním roce.

IMG malá

Věříme, se žákům bude práce dařit a podaří se jim zrealizovat řadu úspěšných aktivit podobně jako v předchozích letech.

Do samosprávy ŽR byli zvoleni:
Předseda - Matyáš Krejčí
Místopředseda - Tereza Jedličková
Zapisovatel - Kateřina Zbraňková 

 

  • 2021 - 2022 

Samospráva žákovské rady

Předseda: David Honek

Místopředsedkyně: Adéla Křenková

Zapisovatel: Jakub Humplík

 

Plán práce na školní rok

Březen: Jan Amos Komenský, 21.3. Ponožkový den, Noc s Andersenem

Duben: Den naruby 

Květen: Den mazlíčků ve školní družině

Červen: Olympiáda, Letní slavnost (ples)


Další informace

Září - volba žákovské rady, tvorba plánu práce ve spolupráci s předsedy jednotlivých tříd

Samospráva bude zvolena na prvním setkání ŽR 15.9.2021.

 

 

  • 2020 - 2021

Samospráva žákovské rady 

Lucie Stříteřská, Aleš Martínek


Samospráva pracovala v rámci online prostoru přes Facebook,
kdy spolužákům vymýšlela různé výzvy.
Drobná ukázka - ZDE
  • 2019 - 2020

Samospráva žákovské rady

Předseda: P. Kozlová

Místopředseda: K. Zelená

Zapisovatel: J. Boháč

 

Plán práce pro tento školní rok

Prosinec: Čerti, Vánoční výzdoba

Leden: Projekt "Krokus"
 
Únor: Valentýnská pošta
 
Březen: Ponožkový den
 
Duben: Velikonoční výzdoba, 1.4. - Den Naruby
 
Květen: Den zručnosti
 
  

 

  • 2018 - 2019 

Samospráva žákovské rady

Předseda: R. Killar

Místopředseda: F. Juračka

Zapisovatel: I. Osovský


Plán práce na tento školní rok

Prosinec:
Den naruby - kreativní oblečení - 11.12. - více informací, foto z akce

Leden:
Ples žáků 2. stupně - 30.1. - foto z akce

Únor:
Valentýnská pošta - foto z aktivity 

Březen:
Ponožkový den - 21.3.
Projekt – J. A. Komenský – žáci učí žáky - 28.3.
Vyhodnocení dne žáky 9. tříd - ZDE

 

Duben:
Velikonoční výzdoba - fotografování tříd - 16.4.

Květen:
Květinové děti - kreativní oblečení

Červen:
Sportovní den

 

Fotografie z aktivit (více obrázků najdete u jednotlivých akcí)

2577

 ples

ponožky

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.