Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

STANOVY

Členové jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku. Svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.

Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŽR, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.

Všichni členové ŽR mají navzájem zcela rovnoprávné postavení.

Každý člen ŽR má za povinnost informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŽR dospěla.

Rozhodnutí ŽR jsou pro všechny žáky závazná.

ŽR má právo podávat návrhy vedení školy, jehož rozhodnutí bude respektovat.

 

  • 2019 - 2020 

Samospráva žákovské rady

Předseda: P. Kozlová

Místopředseda: K. Zelená

Zapisovatel: J. Boháč

 

Plán práce pro tento školní rok

Prosinec: Čerti, Vánoční výzdoba

Leden: Projekt "Krokus"
 
Únor: Valentýnská pošta
 
Březen: Ponožkový den
 
Duben: Velikonoční výzdoba, 1.4. - Den Naruby
 
Květen: Den zručnosti
 
 

 

 

  • 2018 - 2019 

Samospráva žákovské rady

Předseda: R. Killar

Místopředseda: F. Juračka

Zapisovatel: I. Osovský


Plán práce na tento školní rok

Prosinec:
Den naruby - kreativní oblečení - 11.12. - více informací, foto z akce

Leden:
Ples žáků 2. stupně - 30.1. - foto z akce

Únor:
Valentýnská pošta - foto z aktivity 

Březen:
Ponožkový den - 21.3.
Projekt – J. A. Komenský – žáci učí žáky - 28.3.
Vyhodnocení dne žáky 9. tříd - ZDE

 

Duben:
Velikonoční výzdoba - fotografování tříd - 16.4.

Květen:
Květinové děti - kreativní oblečení

Červen:
Sportovní den

 

Fotografie z aktivit (více obrázků najdete u jednotlivých akcí)

2577

 ples

ponožky