Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Sazby za pronájem tělocvičen

pravidelná činnost

velká tělocvična 200,- Kč/ hod
malá tělocvična 150,- Kč/ hod

jednorázové akce

velká tělocvična 250,- Kč/ hod
malá tělocvična 200,- Kč/ hod

Úhrada za zapůjčení tělocvičny bude provedena 2x ročně, vždy k 31.12. a k 30.6.

Pravidla pro využití tělocvičen:

Vedoucí cvičení (zástupce) :
1. Nesmí využívat prostory tělocvičny k uskutečňování svých
ekonomických činností.
2. Zodpovídá za bezpečnost členů svého oddílu.
3. Zodpovídá za dodržování dohodnutých termínů a časů cvičení.
4. Osobně odemyká vstupní dveře do budovy.
5. Závady v tělocvičně a v prostorách k ní náležejících zjištěné při příchodu nahlásí v další pracovní den do 8,00 hodin vedení školy. Pokud tak neučiní bude jeho skupina považována za viníka.
6. Po dobu cvičení je stále přítomen v tělocvičně.
7. Zodpovídá za používání pouze vyhrazeného nářadí a sportovních potřeb.
8. Poslední opouští a uzamyká budovu, přičemž zodpovídá za:
- úklid použitého nářadí a sportovních potřeb
- pořádek v tělocvičně a příslušenství
- zhasnutí světel v tělocvičně, na chodbách a příslušenství
- zavření a zabezpečení oken proti vniknutí
- uzavření vodovodních kohoutů
9. Seznámí členy ZÚ s následujícími pravidly a plně zodpovídá za jejich dodržování.

Členové ZÚ :
1. Vstupují do objektu školy vchodem k tomu určeným, do sportovní obuvi se přezouvají na chodbě u tělocvičny, do šatny a tělocvičny vstupují v čisté sportovní obuvi.
2. V objektu školy nesmí uschovávat jízdní kola.
3. Nesmí svévolně poškozovat zařízení školy, vzniklou škodu hradí v plném rozsahu vedoucí cvičení.
4. Nesmí v objektu školy kouřit, požívat alkohol a toxické látky.

Termín pro ukončení cvičení a odevzdání klíčů je stanoven na 30.6. daného roku.

V případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek bude s okamžitou platností zastavena sportovní činnost v objektu školy až do zajištění výměny vedoucího cvičení.

Obsazenost   tělocvičny   
                 
Den velká tělocvična     malá tělocvična    
                 
Pondělí 17:00 18:30 obsazeno   17:00 18:30 obsazeno  
  18:30 19:00 volno   18:30 19:30 volno  
  19:00 20:00 obsazeno   19:30 21:00 volno  
                 
Úterý 16:00 18:00 obsazeno   16:00 18:00 volno  
  18:00 18:30 volno   18:00 18:30 volno  
  18:30 19:30 obsazeno   18:30 19:30 volno  
                 
Středa 17:00 18:30 volno   17:00 18:30 volno  
  18:30 19:00 volno   18:30 19:00 volno  
  19:00 20:00 volno   19:00 20:00 volno  
                 
Čtvrtek 16:00 18:00 volno   16:00 18:00 volno  
  18:00 20:00 obsazeno   18:00 20:00 volno  
                 
Pátek 15:30 17:00 obsazeno    15:30  17:00 volno  
  17:00 19:00 obsazeno   17:00 19:30 obsazeno  
  19:00 20:30 obsazeno    18:30  20:30 volno  
                 
                 
Sobota 16:00 17:30 obsazeno   16:00 18:00 volno  
  18:30 20:00 obsazeno   18:00 20:00 volno  
                 
Neděle 14:00 16:00 volno   14:00 16:00 volno  
  16:30 18:00 obsazeno   16:00 18:00 volno  
  18:00 20:00 obsazeno   18:00 20:00 volno  
                 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.