Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě
8. 4. 2021

Výuka žáků od 12.4.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

nařízením MŠMT a MZ ČR je od 12.4.2021 umožněna prezenční výuka žáků 1. stupně v rotacích. Do školy půjde v týdnu od 12. do 16.4.2021 pět tříd - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A.

Další týden, čili od 19. do 23.4.2021, zbývajících pět tříd - 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B.

Družina bude fungovat v obvyklé délce v homogenních skupinách pro žáky 1., 2., 3. a 4. tříd. Pro žáky 5. třídy družinu vzhledem k opatřením nelze poskytnout.

Děti budou testovány 2x týdně antigenními testy (v pondělí a ve čtvrtek) v první vyučovací hodině ve své třídě pod dohledem třídního učitele a asistenta pedagoga, pokud navštěvují ranní družinu, proběhne testování již v družině. Na základě lékařského potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 se dítě nebude 90 dní testovat, také v případě negativního RT-PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě, které není starší 48 hodin. Pokud dítě nebude testováno, nemůže se účastnit prezenční výuky. Absence bude evidována jako omluvená, škola nemá povinnost zajistit žákovi v tomto týdnu distanční výuku.

Obědy pro děti je nutné si předem objednávat.

Děti musí mít s sebou 2 zdravotnické roušky na den a vhodné oblečení kvůli častému větrání a vycházkám v hodinách TV.

Pokud dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, musí zůstat doma, nesmí přijít do kolektivu. Pokud se příznaky objeví během dne, případně bude antigenní test pozitivní, bude dítě izolováno a informován zákonný zástupce, který si bude muset dítě odvést domů a kontaktovat svého lékaře.   

Doufáme, že i tuhle složitou situaci s rotační výukou a testováním společně zvládneme, prosíme rodiče o shovívavost a zároveň děkujeme, že nevstupujete do budovy školy, a tím chráníte sebe, své děti i všechny ostatní.

Vedení školy