Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě
26. 1. 2024

25. a 26. 3. 2024 - Dny otevřených dveří

            Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří:

v pondělí 25. 3. 2024 a v úterý 26. 3. 2024 od 7:30 do 15:30 hod.

           Těšíme se na Vás!

27. 11. 2023

30. 11. a 1. 12. 2023 - Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří:

ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 7:30 do 15:30 hod

v pátek 1. 12. 2023 od 7:30 do 13:30 hod.

         Těšíme se na Vás!

24. 10. 2023

24.10. 2023 - Primirest má novou aplikaci na všechny platformy

Primirest - zařízení školního stravování spol. s.r.o. má  novou aplikaci na všechny platformy, na které hravě zařídíte vše, co se týká stravování, tak jak už jste zvyklí na portálu MůjPrimirest.cz.

Plakát:

29. 11. 2022

22. 12. 2022 - Ředitelské volno

22. 12. 2022 bude z provozních a technických důvodů vyhlášeno Ředitelské volno. V provozu nebude ani družina.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy

24. 10. 2022

23. 11. 2022 - Plenární zasedání a třídní schůzky

23. 11. 2022 proběhne v projektové místnosti od 15:00 hod plenární zasedání, na kterém budou přítomni všichni vyučující školy. Poté budou probíhat třídní schůzky v kmenových třídách do 17:00 hod.

24. 10. 2022

18. 11. 2022 - Ředitelské volno

18. 11. 2022 bude z provozních a technických důvodů vyhlášeno Ředitelské volno. V provozu nebude ani družina.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy

12. 2. 2022

13. 4. 2022 - Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali do naší školy ve středu 13. dubna 2022

k ZÁPISU VAŠEHO DÍTĚTE DO PRVNÍ TŘÍDY.

Zápis bude probíhat ve třídách zeleného patra v budově školy v době od 13 do 17 hodin.
Přineste, prosím, s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Náhradní termín zápisu je stanoven na pondělí 25. dubna 2022 od 13 do 15 hodin.

Od 1. dubna 2022 bude zpřístupněna elektronická přihláška k zápisu na našich webových stránkách www.zsbystrice.cz. Zákonný zástupce si může elektronickou přihlášku sám v klidu domova předem vyplnit, poté se dostavit k zápisu 13. dubna 2022. V této chvíli nejsme schopni odhadnout, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace v ČR a zda bude umožněna přítomnost dítěte u zápisu nebo pouze jeho zákonného zástupce.

Rádi bychom Vám volbu školy usnadnili, a proto si Vás dovolujeme oslovit s nabídkou výukových programů a volnočasových aktivit, jenž na naší škole probíhají. Můžete shlédnout VIDEO – odkaz https://www.youtube.com/watch?v=6qFZnJxEmWQ

Vám a Vašemu dítěti nabízíme:

• činnostní učení ve všech předmětech - naše škola je zaregistrovaná v síti Tvořivých škol celé ČR, učitelé využívají názorné pomůcky a vhodné metody práce k potřebné motivaci a k dosažení daných znalostí dětí
• podporu a péči o nadané žáky
• individuální práci s dětmi s vývojovými poruchami učení ve spolupráci s PPP a SPC
• školní družinu se zájmovým programem zaměřeným na rukodělné práce, sportovní aktivity – projekt „Škola v pohybu“, provozní doba družiny je od 6:15 do 16:00 hodin
• řečovou prevenci s logopedickou asistentkou
• kvalitní výchovné a kariérové poradenství – volba povolání
• ekologickou výchovu a ekologické aktivity – zahraniční ekologické expedice
• zapojení do mezinárodního projektu Globe a Ekoškola – získali jsme 5 mezinárodních titulů
• výuku anglického jazyka hravou formou již od 1. ročníku
• výuku dalších cizích jazyků (německého, ruského)
• rozšířenou výuku tělesné výchovy v 6. třídě
• výuku informační a komunikační technologie
• širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů - společenskovědní seminář, informatika, domácnost, ekologická praktika, chemicko-přírodopisné praktikum, výtvarné techniky atd.
• zapojení do programů: Jeden svět na školách – Člověk v tísni, Krokus ...
• moderně vybavené odborné učebny – nově modernizované dílny, fyzikálněchemickopřírodopisná laboratoř, venkovní učebna a nadstandardní vybavení školy počítači a interaktivními tabulemi
• adaptační kurzy pro žáky 6. tříd, spolupráci s Centrem prevence Žďár n. S.
• od 4. ročníku účast žáků na spolurozhodování dění ve škole v Žákovské radě, Ekotýmu
• projektové dny
• spolupráci s Plaveckou školou ve Žďáře n.S., kurzy plavání
• atletický stadion Tomáše Dvořáka, nabídka sportovních aktivit - sporťáček, mezitřídní
a meziškolní turnaje, na chodbách v modrém a červeném patře pingpongové stoly
• pro žáky volný a bezplatný přístup k internetu v průběhu celého dne v PC učebně
• možnost relaxace v atriu školy
• kulturní vyžití dětí i mimo Bystřici n.P. - zájezdy do divadel
• možnost bezobjednávkového systému v moderní školní restauraci
• dny otevřených dveří
• snadná dostupnost ZUŠ (budova vedle naší školy)

Věříme, že Vašemu dítěti nabídneme kvalitní výuku, vstřícný přístup a příjemné prostředí.

Za celý kolektiv učitelů Mgr. Hana Kopecká, ředitelka školy

Kritéria pro přijímání žáků při zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022-2023.

28. 1. 2022

8. 2. 2022 - Předškoláčku, neboj se!

od 15:00 hod ve třídách

8. 4. 2021

Výuka žáků od 12.4.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

nařízením MŠMT a MZ ČR je od 12.4.2021 umožněna prezenční výuka žáků 1. stupně v rotacích. Do školy půjde v týdnu od 12. do 16.4.2021 pět tříd - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B a 5.A.

Další týden, čili od 19. do 23.4.2021, zbývajících pět tříd - 3.A, 3.B, 4.A, 4.B a 5.B.

Družina bude fungovat v obvyklé délce v homogenních skupinách pro žáky 1., 2., 3. a 4. tříd. Pro žáky 5. třídy družinu vzhledem k opatřením nelze poskytnout.

Děti budou testovány 2x týdně antigenními testy (v pondělí a ve čtvrtek) v první vyučovací hodině ve své třídě pod dohledem třídního učitele a asistenta pedagoga, pokud navštěvují ranní družinu, proběhne testování již v družině. Na základě lékařského potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 se dítě nebude 90 dní testovat, také v případě negativního RT-PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě, které není starší 48 hodin. Pokud dítě nebude testováno, nemůže se účastnit prezenční výuky. Absence bude evidována jako omluvená, škola nemá povinnost zajistit žákovi v tomto týdnu distanční výuku.

Obědy pro děti je nutné si předem objednávat.

Děti musí mít s sebou 2 zdravotnické roušky na den a vhodné oblečení kvůli častému větrání a vycházkám v hodinách TV.

Pokud dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, musí zůstat doma, nesmí přijít do kolektivu. Pokud se příznaky objeví během dne, případně bude antigenní test pozitivní, bude dítě izolováno a informován zákonný zástupce, který si bude muset dítě odvést domů a kontaktovat svého lékaře.   

Doufáme, že i tuhle složitou situaci s rotační výukou a testováním společně zvládneme, prosíme rodiče o shovívavost a zároveň děkujeme, že nevstupujete do budovy školy, a tím chráníte sebe, své děti i všechny ostatní.

Vedení školy

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.