Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
6. 6. 2020

8. 6. 2020 Dobrovolná výuka žáků 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s informací MŠMT bude také zbývajícím žákům 2. stupně naší školy od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem konání třídnických hodin nebo konzultací k probíranému učivu ve stěžejních předmětech Č, M, A, D podle harmonogramu:
6. ročníky - pondělí 8.6., 15.6. a 22.6. od 8:00 do 12:45 hod
7. ročníky - úterý 9.6., 16.6. a 23.6. od 8:00 do 12:45 hod
8. ročníky - středa 10.6., 17.6. a 24.6. od 8:00 do 12:45 hod
Ve čtvrtek máte možnost individuálních konzultací v předmětech F, Ch, Př, Z, Nj, Rj od 8:00 do 12:30 hod po předchozí domluvě (telefonicky, elektronicky) s konkrétními vyučujícími.

Hlavní vzdělávací aktivitou stále zůstává vzdělávání na dálku (distanční výuka).

Organizace činností ve škole je v kompetenci ředitele školy. Účast na aktivitách je dobrovolná a nepravidelná, tedy ne každodenní.

I nadále platí omezení počtu žáků v jedné školní skupině na 15 žáků, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Žák musí v první den své účasti na aktivitách ve škole přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem nástupu na konzultace (viz příloha ZDE nebo vytištěný formulář k dispozici ve vchodu školy).

V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Pokud byste měli zájem v den konzultací o stravování, musíte si jej den předem objednat, jinak ho nelze poskytnout.

Aktivity ve škole budou probíhat dle hygienických opatření vycházejících z pokynů MŠMT.

Vedení školy

16. 3. 2020

Možnosti reedukace pro žáky s SVP

Vážení rodiče,

i v této těžké době myslíme na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
žáci pro svou reedukaci mouhou využít Aplikaci Včelka.

Tato aplikace je na 6 šest týdnů zdarma a na stránce je podrobný návod, jak se do aplikace registrovat.

15. 12. 2019

23.12.2019 - 3.1.2020 Vánoční prázdniny

Přejeme všem svým žákům a jejich rodičům šťastné a veselé vánoční svátky, strávené v kruhu rodinném, a pevné vykročení do nového roku. Ve škole se společně setkáme 6.1.2020. Krásné prázdniny!

14. 11. 2019

29.11.2019 Den otevřených dveří pro veřejnost

Pozvánka

Dne 29.11.2019 se koná od 14:00 do 18:00 hod Den otevřených dveří pro veřejnost u příležitosti 50.výročí založení naší základní školy.

11. 11. 2019

20.11.2019 Plenární zasedání a třídní schůzky

Dne 20.11.2019 se koná plenární zasedání od 15 hodin v projektové místnosti. Po jeho ukončení proběhnou do 17 hodin třídní schůzky.

14. 10. 2019

22.10.2019 Předškoláčku, neboj se!

Od 15:00 hod v tělocvičně školy. Plakátek.

14. 10. 2019

21.10.2019 Informativní schůzka pro rodiče 8. a 9.tříd o přijímacím řízení

V projektové místnosti od 15:00 hod vede výchovná poradkyně Mgr. Věra Slámová.

24. 9. 2019

4.10. 2019 Ředitelské volno

Vážení rodiče, dne 4.10. 2019  vyhlášujeme  z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. Děkujeme  za pochopení.

10. 6. 2019

10.6.2019 - Navýšení cen obědů žáků od 1.9. 2019

 Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám oznámit, že od nového školního roku, tj. od září 2019, dojde

k úpravě cen týkajících se školního stravování.

Důvodem je výrazné navýšení vstupu surovin u základních, nejvíce používaných komodit ve stravování pro výrobu a přípravu jídel , tj. masa, másla a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny.

Naším cílem je zachovat pestrost v jídelním lístku a pravidelné naplňování vyhlášky  

o školním stravování MŠMT 107/2005 včetně nutričního doporučení ministerstvem zdravotnictví vyhl.258/2016. Za poslední 2 roky, tj. od roku 2017, nedošlo k úpravě cen          ve školském zařízení základní školy.

Na základě výše uvedených údajů bude cena obědů u žáků navýšena o 2,- Kč

(menu – polévka, hlavní jídlo, nápoj).

Žáci                            Stávající cena          Cena po navýšení

6 - 10 let                           27,50 Kč                  29,-- Kč

11 - 14 let                        29,--Kč                     31,-- Kč

15 a více let                      30,-- Kč                     32,-- Kč 

 

V Bystřici n. Pernštejnem dne 7.6.2019

Za Scolarest-zařízení školního stravování, spol. s r.o.

Zipsová Růžena

oblastní manažerka provozu

22. 5. 2019

28.6.2019 - Ředitelské volno

Na 28.6.2019 vyhlašujeme z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

22. 5. 2019

27.6.2019 - Slavnostní předávání vysvědčení

27.6.2019 bude žákům 1. až 8. ročníku v 8:00 hod slavnostně předáno vysvědčení. S žáky 9. ročníku se setkáme a slavnostně rozloučíme v 8:30 hod v projektové místnosti a poté jim bude též vydáno vysvědčení.

22. 5. 2019

31.5.2019 - Den dětí

31.5.2019 nebude klasické vyučování. V rámci Dne dětí navštívíme filmová představení v KD, 1. stupeň od 8:15 hod do 10:00 hod, poté zhlédnou na náměstí Módní přehlídu dětí ZUŠ, akce ukončena v 11:40 hod, 2. stupeň film od 10:10 hod do 12:30 hod, poté budou odcházet domů.

3. 5. 2019

11.6.2019 - Předškoláčku, neboj se!

Dne 11.6.2019 proběhne poslední setkání předškoláčků v 15:00 hod ve třídách na zeleném patře. Děti se seznámí se svými budoucími spolužáky a třídními učitelkami. Rodiče se dozví důležité informace pro školní rok 2019/2020. Těšíme se na setkání s Vámi! 

23. 4. 2019

23.4. 2019 Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

23.4. 2019 Dodatečný zápis - Seznam přijatých žáků  k základnímu vzdělávání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615    
se sídlem Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
                 
          Bystřice n.P. 23.4. 2019  
                 
Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na Základní škole Bystřice n.P., Nádražní 615.
Dodatečný zápis            
Registrační číslo žáka Výsledek          
     
104 /19 přijat(a)            
                 
                 
            Mgr. Hana Kopecká
                  ředitelka školy  

 

18. 4. 2019

9.5.2019 - Fotografování tříd

Dne 9.5.2019 proběhne fotografování tříd. Společná fotografie třídy stojí 25 Kč, skupinová 20 Kč na žáka, samostatná jen při odběru 3 fotografií (60 Kč).

17. 4. 2019

7.5.2019 - Ředitelské volno

Na 7.5.2019 vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. Děkujeme za pochopení.

17. 4. 2019

6.5.2019 - Projektový den

Dne 6.5.2019 bude celý den projektové vyučování, na prvním stupni v rámci tříd, na druhém stupni ve skupinách. Tématem jsou oslavy 50. výročí školy. Výuka na prvním stupni ukončena v 11:40 hod, na druhém stupni v 12:35 hod.

11. 4. 2019

17.4. 2019 - Třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás  na třídní schůzky (informace o prospěchu a chování za třetí čtvrtletí), které se  uskuteční  ve středu 17.4. 2019 od 15 do 17 hodin v jednotlivých třídách.

                                                                                                                                                                                                                                      Vedení školy

5. 4. 2019

5.4. 2019 Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615    
se sídlem Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
                 
          Bystřice n.P. 5.4. 2019  
                 
Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na Základní škole Bystřice n.P., Nádražní 615. - školní rok 2019/2020
                 
Registrační číslo žáka Výsledek   Registrační číslo žáka Výsledek    
     
57 /19 přijat(a)   77 /19 přijat(a)    
58 /19 přijat(a)   79 /19 přijat(a)    
59 /19 přijat(a)   80 /19 přijat(a)    
60 /19 přijat(a)   81 /19 přijat(a)    
61 /19 přijat(a)   82 /19 přijat(a)    
62 /19 přijat(a)   83 /19 přijat(a)    
63 /19 přijat(a)   84 /19 přijat(a)    
65 /19 přijat(a)   85 /19 přijat(a)    
66 /19 přijat(a)   86 /19 přijat(a)    
69 /19 přijat(a)   87 /19 přijat(a)    
70 /19 přijat(a)   88 /19 přijat(a)    
71 /19 přijat(a)   89 /19 přijat(a)    
72 /19 přijat(a)   90 /19 přijat(a)    
73 /19 přijat(a)   91 /19 přijat(a)    
74 /19 přijat(a)   92 /19 přijat(a)    
75 /19 přijat(a)   93 /19 přijat(a)    
76 /19 přijat(a)   94 /19 přijat(a)    
                 
            Mgr. Hana Kopecká
            ředitelka školy  
                 
                 
                 
24. 3. 2019

3. a 5.4.2019 - z organizačních důvodů zkrácena výuka

První stupeň končí v 11:30 hod, druhý stupeň ve 12:00 hod. Děkujeme za pochopení.

26. 1. 2019

3. 4. 2019 - Zápis do 1. tříd

Zápis do 1.tříd proběhne ve středu 3.dubna 2019 od 13 do 17 hod.

26. 1. 2019

20. a 21.3.2019 - Dny otevřených dveří

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme ve dnech 20. a 21.března 2019 do naší školy na Dny otevřených dveří.

26. 1. 2019

4. 3. 2019 - Jarní prázdniny

Od 4. do 10. 3. 2019 probíhají jarní prázdniny.

23. 11. 2018

21. 12. 2018 - Ředitelské volno

Vážení rodiče,   z organizačních a  technických  důvodů vyhlašuji ředitelské volno na pátek 21. 12. 2018.

                                                                                              Mgr. Hana Kopecká,  ředitelka školy

12. 11. 2018

21. 11. 2018 - Plenární zasedání a třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na plenární zasedání 21.11. 2018 v 15 hod v projektové místnosti. A následovat budou  třídní schůzky   do 17 hod v jednotlivých třídách. 

                                                                                                                                                                                                            Vedení školy

14. 10. 2018

24. 10. 2018 - Schůzka pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků

Schůzka ohledně přijímacího řízení na střední školy proběhne ve středu 24.10. v 15:00 v projektové místnosti školy.

Součástí schůzky budou informace o přijímacím řízení na SŠ (důležité termíny, vyplňování přihlášky, funkce zápisového lístku,..) a prezentace zástupců středních škol z Bystřice n. P., Nového Města n. M. a Žďáru n. S.

25. 9. 2018

31. 10. 2018 - Ředitelské volno

Dobrý den, dne 31.10.2018 vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. 

Mgr. Martin Horák, ředitel školy

24. 9. 2018

Bruslení v pátek 14:15 - 15:30 od 5.10.2018

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615
se sídlem Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem

Vážení rodiče,

Naše škola pro Vaše děti přichystala dárek v podobě volného (zadarmo) bruslení na místním bystřickém zimním stadionu.
Každý pátek v době od 14:15 do 15:30 bude vyhrazen led pro žáky ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 (dále jen škola). Vstup bude povolen i jednomu dospělému doprovodu z řad rodinných příslušníků (může se upravit dle počtu bruslařů). Jedná se zvláště o doprovod pro žáky 1. stupně. Vstup bude umožněn pouze po předložení kartičky vydané školou pro žáka. Pro zvýšení bezpečnosti je třeba, aby žáci měli rukavice.
Škola poskytuje pouze prostor na ledě pro své žáky, ale v této době za ně nenese zodpovědnost. Na zimním stadiónu bude v těchto hodinách přítomna osoba pověřená školou, která bude dohlížet na oprávněnou přítomnost osob na ledové ploše a která bude organizovat dění na ledě. Škola tedy nebude zodpovědná za zranění vzniklá v této době.
Dle počtu dětí na ledě bude organizace probíhat následovně:
1) 1/3 ledové plochy – hokej dětí na šíři hřiště
2) 2/3 ledové plochy – bruslení v kruhu jedním směrem („veřejné bruslení“)
Pokud by byl větší zájem o hokej, děti se budou střídat. Pokud by byl hokej nebezpečný pro bruslící, změní se systém na „veřejné bruslení“ na celou ledovou plochu. Při nepatřičném a nevhodném chování budou viníci vykázáni z ledové plochy. Dle zájmu o volné bruslení se pravidla mohou dále měnit.
Pronájem ledové plochy bude platit od 5. října 2018 do dubna 2019.
Sledujte prosím web školy na: www.zsbystrice.cz, pro případné dotazy pište na
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Martin Horák
ředitel školy

21. 9. 2018

27. 9. 2018 - Projektový den

Dne 27.9.2018 proběhne na naší škole projektový den chování se za mimořádných událostí. Projektový den bude cílen na žáky druhého stupně pod vedením skupiny Progressrescue, která má tento program schválen MŠMT. Heslo dne zní "Učte se s námi, aby jiní mohli žít". Doufám, že se projektový den bude žákům líbit.

Mgr. Martin Horák
ředitel školy

22. 3. 2018

Nové školní web stránky

Dobrý den,

se začátkem školního roku jsme změnili tvář nových školních web stránek. Nenajdete na nich například e-omluvenku. Nahradit ji však můžete zasláním e-mailu konkrétnímu učiteli, kterého najdete v sekci Prima škola - zaměstnanci školy. Využít také můžete ikonu obrázku obálky v pravém horním rohu. Pokud by se Vám však hodně stýskalo po starých stránkách, klikněte na sekci Ze života školy - Archiv. Doufám, že se Vám budou nové web stránky líbit.

Mgr. Martin Horák

22. 3. 2018

Schůzka rodičů prvních tříd

Vstupní informace pro rodiče prvních tříd proběhnou 5.9.2018 od 15:00 ve třídách 1. tříd.

22. 3. 2018

Zahraniční exkurze - Střední Anglie (Oxford) 2018

Vážení rodiče,

 

v týdnu od 17.9. - 21.9. 2018 vyjede naše škola (výběr žáků 8. - 9. tříd) na zahraniční exkurzi do Velké Británie. V tyto dny bude probíhat výuka ve spojených třídách v 8. a 9. ročníku.

Mgr. Martin Horák
ředitel školy

22. 2. 2018

Logohrátky posilují řečovou prevenci

Již léta na naší škole probíhá výuka nepovinného předmětu Řečová prevence, která je zacílena na žáky 1. stupně. V tomto předmětu děti zdokonalují svoji výslovnost pod vedením logopedického asistenta Jitky Vičarové a jsou pod dohledem logopeda z SPC Velkého Meziříčí.

Letošní školní rok se naše škola zapojila do programu MAP II., jehož součástí je i kroužek Logohrátky. Jednou za měsíc k nám bude dojíždět logoped, aby pracoval s dětmi na zlepšení komunikačních dovedností.