Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Vážení rodiče,

od pondělí 11. května 2020 je možnost pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky, otevřít školu. Vyučování by pravděpodobně probíhalo ve dvou dnech úterý a čtvrtek po 4 hodinách – 2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky podle počtu přihlášených žáků. Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně se musejí přezout. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiné skupiny. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování nebude prozatím zajištěno. Nástup do školy je dobrovolný, týká se žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy. Zákonný zástupce přihlásí žáka nejpozději do 6. 5. 2020 do 8:00 hodin přes systém EduPage, na pozdější přihlášení již nelze brát zřetel podle pokynů MŠMT.

V pondělí 11. května si můžete ve vchodu školy vyzvednout formulář - čestné prohlášení, že jsou žáci zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou, pokud si ho nemáte možnost vytisknout, jinak je přílohou tohoto oznámení. Čestné prohlášení je nutné přinést v den zahájení výuky 12. 5. 2020, bez něj nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy. Pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Ráno před vstupem do budovy bude měřena žákům teplota, v případě jakýchkoli virových příznaků nebude vpuštěn do budovy. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 2. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  • 3. Porucha imunitního systému, např.
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu či náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Děkujeme Vám za spolupráci

Vedení školy

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.