Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Vážení rodiče,

od pondělí 11. května 2020 je možnost pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky, otevřít školu. Vyučování by pravděpodobně probíhalo ve dvou dnech úterý a čtvrtek po 4 hodinách – 2 hodiny českého jazyka a 2 hodiny matematiky podle počtu přihlášených žáků. Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, v šatně se musejí přezout. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiné skupiny. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování nebude prozatím zajištěno. Nástup do školy je dobrovolný, týká se žáků, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy. Zákonný zástupce přihlásí žáka nejpozději do 6. 5. 2020 do 8:00 hodin přes systém EduPage, na pozdější přihlášení již nelze brát zřetel podle pokynů MŠMT.

V pondělí 11. května si můžete ve vchodu školy vyzvednout formulář - čestné prohlášení, že jsou žáci zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou, pokud si ho nemáte možnost vytisknout, jinak je přílohou tohoto oznámení. Čestné prohlášení je nutné přinést v den zahájení výuky 12. 5. 2020, bez něj nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy. Pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Ráno před vstupem do budovy bude měřena žákům teplota, v případě jakýchkoli virových příznaků nebude vpuštěn do budovy. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit. I nadále bude probíhat vzdělávání na dálku.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 2. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  • 3. Porucha imunitního systému, např.
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu či náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Děkujeme Vám za spolupráci

Vedení školy