Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

 

Vážení rodiče,

od pondělí 25. května 2020 je možnost pro žáky 1. stupně otevřít školu. Podle nařízení MŠMT nebude ranní družina. Vyučování by pravděpodobně probíhalo od 8:00 hod (škola otevřena od 7:30 hod, rodiče do školy nevstupují) ve dvou blocích. V dopolední části budeme zajišťovat vzdělávání žáků v hlavních předmětech, které byly realizovány v rámci vzdělávání na dálku, obsah vzdělávání vychází ze ŠVP školy, výuka Tv není možná. V odpolední části budeme zajišťovat zájmové vzdělávání žáků dle ŠVP školní družiny do 15:00 hod. Vzhledem k velkému požadavku na personálnímu obsazení, kdy je zakázáno míchání skupin, bude odpolední blok realizován pouze pro 1. až 3. ročník.

Prosíme všechny zákonné zástupce o vyplnění přihlášky k výuce (i v případě, že dítě nebudete posílat) nejpozději do 15. 5. 2020 do 8:00 hodin přes systém EduPage nebo přes email třídnímu učiteli (TU).

Formulář – přihláška k výuce 1. stupně ZDE

Skupiny nesmějí být větší než 15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Při výuce rozhoduje o nošení roušky pedagogický pracovník. Podle jeho pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, vycházet ze tříd, aby se nepotkávaly jednotlivé skupiny. Po příchodu do školy se musí žáci v šatně přezouvat. Pokud by některý žák hygienická nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování by mělo být zajištěno za speciálních hygienických podmínek po předchozím objednání.

Nástup do školy je dobrovolný.

Pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Ráno před vstupem do budovy bude měřena žákům teplota, v případě jakýchkoli virových příznaků bude žák izolován a neprodleně kontaktován zákonný zástupce, aby si žáka odvedl domů.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 - 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

  • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  • 2. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  • 3. Porucha imunitního systému, např.
  • a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • b) při protinádorové léčbě,
  • c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
  • 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  • 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  • 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu či náhradu funkce ledvin (dialýza).
  • 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Od 11. května si můžete ve vchodu školy vyzvednout formulář - čestné prohlášení, že jsou žáci zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou, pokud si ho nemáte možnost vytisknout, jinak je přílohou tohoto oznámení.

Čestné prohlášení ke stažení ZDE

Čestné prohlášení je nutné přinést až v den zahájení výuky 25. 5. 2020 (datum podpisu zákonného zástupce nesmí být starší než 24 hodin), bez něj nebude umožněn žákovi vstup do budovy školy.

Podle počtu přihlášených žáků a vzniklých skupin upřesníme další informace, např. rozvrh výuky jednotlivých ročníků apod.

Děkujeme Vám za spolupráci

Vedení školy

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.