Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

25. 5. 2020

 

Od pondělí 25. května 2020 je na naší škole zahájena pro žáky 1. stupně dobrovolná výuka.

Budova školy je pro žáky otevřena od 7:30 hod, rodiče do školy nesmějí vstupovat.

Žáci ve vchodu odevzdají čestné prohlášení, bude jim změřena teplota a dezinfikovány ruce.

Přezují se v šatnách a bez jakéhokoli zdržování odchází do své kmenové třídy, kde je budou vyučovat jejich třídní učitelky.

Vyučování bude probíhat pro 1. až 3. ročníky od 8:00 do 11:40 hod, poté bude pro přihlášené žáky pokračovat do 15:00 hod odpolední blok ve stejné třídě. Vyučování pro 4. a 5. ročníky bude probíhat od 8:00 do 12:30 hod.

Skupiny nejsou větší než 15 žáků, každý žák bude sedět sám v lavici a všichni musí dodržovat nařízená hygienická opatření. Do budovy školy vchází žáci v roušce, musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Při výuce rozhoduje o nošení roušky pedagogický pracovník. Podle jeho pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, vycházet ze tříd, aby se nepotkávaly jednotlivé skupiny. Pokud by některý žák hygienická nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen.

Stravování je zajištěno za speciálních hygienických podmínek po předchozím objednání zákonným zástupcem.

Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud žáka zákonný zástupce přihlásil, musí být v případě nepřítomnosti řádně omluven - do tří dnů.

Každý den ráno bude žákům měřena teplota, v případě jakýchkoli virových příznaků dojde k izolaci žáka a k neprodlenému kontaktování zákonného zástupce, aby si žáka odvedl domů.