Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s informací MŠMT bude také zbývajícím žákům 2. stupně naší školy od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole za účelem konání třídnických hodin nebo konzultací k probíranému učivu ve stěžejních předmětech Č, M, A, D podle harmonogramu:
6. ročníky - pondělí 8.6., 15.6. a 22.6. od 8:00 do 12:45 hod
7. ročníky - úterý 9.6., 16.6. a 23.6. od 8:00 do 12:45 hod
8. ročníky - středa 10.6., 17.6. a 24.6. od 8:00 do 12:45 hod
Ve čtvrtek máte možnost individuálních konzultací v předmětech F, Ch, Př, Z, Nj, Rj od 8:00 do 12:30 hod po předchozí domluvě (telefonicky, elektronicky) s konkrétními vyučujícími.

Hlavní vzdělávací aktivitou stále zůstává vzdělávání na dálku (distanční výuka).

Organizace činností ve škole je v kompetenci ředitele školy. Účast na aktivitách je dobrovolná a nepravidelná, tedy ne každodenní.

I nadále platí omezení počtu žáků v jedné školní skupině na 15 žáků, je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

Žák musí v první den své účasti na aktivitách ve škole přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem nástupu na konzultace (viz příloha ZDE nebo vytištěný formulář k dispozici ve vchodu školy).

V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Pokud byste měli zájem v den konzultací o stravování, musíte si jej den předem objednat, jinak ho nelze poskytnout.

Aktivity ve škole budou probíhat dle hygienických opatření vycházejících z pokynů MŠMT.

Vedení školy