Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

V minulých dnech proběhlo první setkání rady v tomto školním roce.

Žáci si zvolili novou samosprávu a projednali, jakým způsobem budou pracovat v tomto školním roce. 

Ze setkání si také odnášejí první úkol - ve svých třídach si promluvit o akcích ŽR v minulých letech a vytvořit plán práce pro letošní školní rok. Návrhy, které se budou opakovat nebo zaujmou většinu ŽR, budou v průběhu roku realizovány.

 

Ke zvolení do samosprávy gratulujeme těmto žákům:

9.A Lucie Stříteřská - předsedkyně ŽR
9.B Aleš Martinek - místopředseda ŽR
8.A David Honek - zapisovatel ŽR 

Žákovská rada 2

Všichni tři se budou podílet na řízení setkání ŽR a budou také projednávat návrhy rady s vedením školy.

 

Celé ŽR přejeme klidný a úspěšný školní rok, spoustu vydařených aktivit a hodně elánu do další práce.

 

Za pedagogy - V. Slámová a M. Neterda