Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Uzavření škol díky nařízení Vlády České republiky

Vážení rodiče, milí žáci,

s účinností od 14.10.2020 do 1.11.2020 se omezuje provoz základních škol a zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole. 
Na našich webových stránkách v jednotlivých třídách najdete vloženou osnovu výuky hlavních předmětů na toto období podobně, jako tomu bylo na jaře. Předměty, které se budou vyučovat ONLINE, jsou závazné v daný okamžik a podle připojení se bude evidovat absence žáka. V případě neúčasti žáka na této povinné ONLINE hodině platí stejná pravidla pro omlouvání jako v běžné výuce, čili do 3 dnů má zákonný zástupce povinnost omluvit absenci dítěte třídnímu učiteli. Ostatní zadávané úkoly v hlavních předmětech je nutné plnit dle pokynů vyučujících v průběhu celého týdne a jsou povinné, mohou být klasifikovány.
Vzhledem k tomu, že nebude přerušen provoz naší školní jídelny, mají žáci nárok na školní stravování za dotovanou cenu, oběd musí být objednán dopředu a můžou si ho odebrat nebo zkonzumovat v prostoru jídelny v době od 11:30 do 13:00 hod za dodržování hygienických pravidel. 


Věříme, že se nám toto období podaří společnými silami zvládnout. 
                                                                                                                     Vedení školy