Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Vážení rodiče,

i v této nelehké době myslíme na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci mohou pro svou reedukaci využít využít stránku
Výukové materiály nebo Aplikaci Včelka.

Žáci, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, mají v případě testu nastavený delší čas na vypracování úkolu nebo mohou test vypracovat dvakrát.
(Způsob péče zvolí vyučující předmětu.)

Pokud patří mezi žákova podpůrná opatření také pedagogická intervence, má žák povinnost se jí účastnit i online.