Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, vážení pedagogičtí pracovníci

V záplavě neustálých měnících se nařízení a předpisů mi dovolte, abych Vám ujasnila, jak to tedy  na naší škole je s distanční výukou.

1) Je distanční výuka povinná?

Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. Z daného ustanovení také vyplývá povinnost zákonných zástupců omlouvat neúčast žáka na distanční výuce, a to do tří kalendářních dnů od vzniku takové absence přes  EduPage, případně telefonicky. Pokud žák neplní zadávané úkoly, třídní učitel nebo vyučující daného předmětu o tom  informuje zákonného  zástupce žáka, zjišťuje, co je příčinou a případně navrhuje postup řešení. Pokud však ani po domluvě s vyučujícím není dohoda  splněna, považuje se tudíž takové neplnění úkolu za neomluvenou absenci.

2) Jak je to se zadáváním úkolů na distanční výuku  a jaký nástroj používá škola pro online výuku?

Všechny úkoly jsou zadávány do jednotlivých tříd na našich webových stránkách (na týden)  a také přes systém  EduPage. Online hodiny jsou realizovány přes Google meet (žáci mají zavedeny školní účty). Nicméně od 18. 11. 2020 přistoupíme k nové možnosti - propojení  aplikací Google meet a našeho systému EduPage, ke kterým mají přístup jak rodiče, tak žáci. Na online hodiny se žáci 3.-9. ročníků budou přihlašovat již  přímo v daný den v EduPage v třídní knize  své třídy, kde kliknou na ikonu kamerka. Z tohoto důvodu musí mít žáci své funkční heslo pro vstup do EduPage, přihlašovat se přes žákovský účet a ne přes účet rodičů. 

Pokud se vyskytnou potíže s přihlášením do EduPage, spojte se svým  TU a požádejte jej o heslo.

3) Online výuka?

Výuka online je pouze jedna z forem distančního vzdělávání. Na stejné úrovni stojí i plnění  pracovních listů, zápisů, cvičení, úkolů teoretických i praktických. Při konání online výuky je obsah online výuky zadán i na našich webových stránkách (v jednotlivých třídách vždy na týden) a zapisován do třídní knihy EduPage. Žák má tak možnost  plnit úkoly,  i když se nezúčastnil online výuky.

4) Četnost online výuky

Online výuka probíhá na 1. stupni  dvě hodiny denně  -  v matematice, českém jazyce, cizím jazyce, přírodovědě a vlastivědě. 

Online výuka probíhá na 2. stupni  maximálně tři hodiny denně  -  v matematice, českém jazyce, cizím jazyce, fyzice, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a chemii.

Výchovná poradkyně  má zavedenou možnost individuálních online  konzultací pro žáky posledního ročníku v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin.  

5) Jak je to s výchovami?

Výchovy jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. K výchovám přistupujeme tak, aby úkoly nebo projekty (1x za 3-4 týdny) příliš žáky nezatížily a byly pro ně spíše zábavou.  (Např. namalovat obrázek, splnit  pohybové aktivity v Tv, poslech nebo vypracování referátu v Hv, VkO apod.)

6) Jak je to s klasifikací?

Vzhledem k povinnosti distanční výuky lze samozřejmě také klasifikovat, a to např. odevzdaný úkol, splněný kvíz, test a v případě online zkoušení i ústní zkoušení atd. Co však klasifikovat známkou nelze, je neúčast na distanční výuce. V tomto případě není co hodnotit. Taková neúčast na distanční výuce = neplnění zadaného úkolu, cvičení, testu, kvízu, nepřítomnost na online hodině se bere jako nepřítomnost na výuce, a ta musí být omluvena. Není-li absence omluvena, počítá se jako neomluvená, a pak se postupuje podle počtu neomluvených hodin. Vždy se však škola nejdříve snaží kontaktovat zákonného zástupce a domluvit se na příčině a případném splnění úkolu.

7) Co když nemám doma možnost být připojen na počítači – nemám počítač?

Škola měla omezený počet notebooků k zapůjčení a na základě výpůjční smlouvy  si zákonný zástupce  převzal notebook ze školy i s přihlašovacími údaji.

Pokud si nevíte s něčím rady, nebojte se nás kontaktovat, pokusíme se problém řešit a  jsme rádi za Vaši zpětnou vazbu. Naším zájmem je, aby se žáci co nejlépe vzdělávali, byli úspěšní a společnými silami  jsme tuto neobvyklou situaci  zvládli.  Obzvláště v této nelehké době si Vaší spolupráce velmi vážíme. 

Děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Hana Kopecká, ředitelka  školy

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.