Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků:

-          1. stupně všech tříd

-          9. ročníků

-          6. až 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V naší škole začínají:

7. ročníky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 prezenčně ve škole,

                  od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 distančně doma,                 

                  od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 prezenčně ve škole,             

                  od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 distančně doma.

6. a 8. ročníky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 distančně doma,

                        od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 prezenčně ve škole,                   

                        od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 distančně doma,                     

                        od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 prezenčně ve škole.

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

      Prezenční výuka probíhá za přísných hygienických pravidel v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují), tzn. nedělí se do skupin výuka A, Nj, Rj, Tv, ČaSP atd. – úprava rozvrhu po celých třídách. Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti, včetně plavání. Místo hodin Tv se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu, prosíme tedy o zajištění vhodného teplého oblečení, a to i z důvodu častého větrání ve třídách.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celo dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny. Vyučující může při výuce nahradit roušku ochranným štítem za dodržení bezpečné vzdálenosti 2 m od všech osob.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy 1 žák a 1 pedagogický pracovník).

Školní družina z důvodu zachování homogenních skupin a kapacitního zajištění pedagogickými pracovníky bude umožněna pouze žákům 1. až 4. ročníků.

5. ročníky nemohou družinu navštěvovat (ani ráno).

Na případné změny budeme reagovat.

Děkujeme za pochopení                                                               vedení školy