Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků:

-          1. stupně všech tříd

-          9. ročníků

-          6. až 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V naší škole začínají:

7. ročníky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 prezenčně ve škole,

                  od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 distančně doma,                 

                  od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 prezenčně ve škole,             

                  od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 distančně doma.

6. a 8. ročníky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 distančně doma,

                        od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 prezenčně ve škole,                   

                        od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020 distančně doma,                     

                        od 21. 12. 2020 do 22. 12. 2020 prezenčně ve škole.

Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 jsou vánoční prázdniny.

      Prezenční výuka probíhá za přísných hygienických pravidel v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují), tzn. nedělí se do skupin výuka A, Nj, Rj, Tv, ČaSP atd. – úprava rozvrhu po celých třídách. Dále je zakázán zpěv a sportovní činnosti, včetně plavání. Místo hodin Tv se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu, prosíme tedy o zajištění vhodného teplého oblečení, a to i z důvodu častého větrání ve třídách.

Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celo dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny. Vyučující může při výuce nahradit roušku ochranným štítem za dodržení bezpečné vzdálenosti 2 m od všech osob.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy 1 žák a 1 pedagogický pracovník).

Školní družina z důvodu zachování homogenních skupin a kapacitního zajištění pedagogickými pracovníky bude umožněna pouze žákům 1. až 4. ročníků.

5. ročníky nemohou družinu navštěvovat (ani ráno).

Na případné změny budeme reagovat.

Děkujeme za pochopení                                                               vedení školy

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.