Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Školení učitelů 29.1.2021

 

ZŠ Nádražní má 15 nových žáků!

Patrně přišli odněkud z východu a jsou velmi skromní a učenliví. Důvěrně jim říkáme Ozáci, neboť v rodném listě mají psáno „OZOBOT“. Jsou to malí roboti. Do naší školy byli umístěni z krajského programu IKAP.

Naše seznámení? Zprvu tajemná krabička ukrývala něco blikajícího a bzučícího ve velikosti ping-pongového míčku. Nezasvěcený člověk neví, nač je to dobré. O základní proškolení a ukázky použití ve vyučování jsme požádali odbornici přes jezdící „pingpongáče“ – paní Hanu Hyksovou – krajskou metodičku ICT. My, učitelé, jsme se v době jednodenních pololetních prázdnin sami stali žáky a aniž bychom to věděli, začali jsme ony Ozáky učit řízeně se pohybovat po vytýčených trasách – prostě programovat. Na workshopu jsme je přinutili rozpoznávat barvy, odbočovat, skákat, zrychlovat, rotovat … prostě reagovat na kódované pokyny. Pokud vám tyto pokyny připomínají operace z vývojových diagramů, jste tu dobře. Ano, na Ozobotech se žáci zábavnou formou učí základy programování. Pěstují v sobě trpělivost, přesnost, logiku, práci v týmu i jemnou motoriku. Vhodnou aplikací ve vyučování jakéhokoli předmětu je pak možné učit děti už od druhé třídy matematickou, čtenářskou i finanční gramotnost. Ptáte se, jak dostat robota do češtiny či přírodopisu? Vždy je to o rozhodnutí – PRAVDA/NEPRAVDA nebo ANO/NE. Takových rozhodnutí musí žák robotovi cestou k cíli sdělit pomocí barevných kódů bezpočet. Podobně jako při tvorbě programu pro počítače nebo v životě. Nejhezčí na tom je, že limity jsou jen v lidských hlavách. Záleží na každém žákovi i učiteli, „kolik si naloží“ a jak se svojí kreativitou problémem prokouše.

Školení bylo natolik zajímavé, že si dáme ještě jedno rozšiřující. Tedy pokud se nám rozpůjčovaní Ozáci po jarních prázdninách vrátí zpátky. To proběhne během prázdnin velikonočních a těšíme se, až naše roboty seznámíme s tablety a počítači. Práce s nimi je zábavná a každý hned vidí výsledky svého snažení. Věřím, že až se jednou žáci vrátí do lavic, budeme mít možnost jim tuto hravou formu výuky nejen v ICT nabídnout.

Michal Neterda

ozoboti

ozoboti 2