Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Vážení rodiče, milí žáci a pedagogové,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26. února 2021 přijala nové krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE nově i žáků 1. a 2. tříd od 1.3.2021 do 21.3.2021.
Naše škola bude tedy od pondělí 1.3.2021 do odvolání vzdělávat všechny žáky distančním způsobem - každý den budou probíhat 2 nebo 3 online hodiny, na které se děti hlásí přes žákovský účet na EduPage (kamerka) a jsou povinné. Pokud se dítě nebude účastnit online hodin, musí ho zákonný zástupce do tří dnů omluvit třídnímu učiteli. Zadání a rozpis učiva, úkolů, projektů a testů naleznete na našich webových stránkách v jednotlivých třídách a v informačním systému EduPage.


OŠETŘOVNÉ: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Odkaz zde: Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)


Plně si uvědomujeme, že současná situace není pro nikoho jednoduchá, velmi Vám děkujeme za úsilí, které vynakládáte, že jste vytrvali a stále s námi spolupracujete. Nadále věříme, že jedině společně ji můžeme překonat. 

 

Vedení školy