Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Školní rok 2020/2021 byl rokem nelehkým, který nás zaskočil šířením Coronaviru, způsobující nemoc Covid 19.

Pro všechny to byla nová velmi nestandartní situace. Společně jsme museli najít způsob realizace výuky žáků na dálku, tzv. distanční formou a zvolit také nejvhodnější formy výuky online. Přestože nám epidemiologické podmínky nedovolily prožít klasický školní rok, tak se život ve škole nezastavil. V období, kdy naši žáci plnili distanční výuku z domu za podpory svých rodin, za což jim patří všem velké díky, tak naše škola byla školou pověřenou a starala se o děti pracovníků vybraných profesí, jako jsou např. zdravotníci, hasiči, sociální pracovníci apod.


Ať již docházelo ke střídání výuky prezenčně nebo rotačně, neodradilo nás to od plnění školních povinností. Žáci se zúčastnili i různých soutěží a olympiád, kde jsme byli úspěšní na okresní úrovni. Získali jsme např. 1. místo v olympiádě v anglickém jazyce a 1. a 2. místo v matematické olympiádě. Dobrou a náročnou práci také odvedli třídní učitelé, kteří se snažili podporovat své žáky, tmelit je jako kolektiv a komunikovat s jejich zákonnými zástupci.


Naše škola se účastní projektů EU, jako jsou např. Šablony II, I-KAP - Učíme se ze života pro život, MAP II, které přináší škole nemalé finanční prostředky na vybavení pomůckami, inovativní metody ve výuce, kroužky či školení pedagogického sboru. I nadále budeme v těchto projektech v dalším školním roce pokračovat, jsme přihlášeni do Šablon III a krajského projektu I- KAP II - Učíme se ze života pro život a MAP III. Po návratu žáků do školy v květnu a červnu jsme uskutečnili 22 projektových dnů ze Šablon II, kterými si žáci zpestřili výuku za účasti odborníků a naučili se spolu znovu spolupracovat po tak dlouhé izolaci, která nám nevyhovovala, protože člověk je tvor společenský.


Za zvládnutí dané situace patří všem velké poděkování. Je potřeba si také uvědomit, že na vše bychom se měli dívat se zdravým rozumem a i na špatných zkušenostech vidět něco pozitivního.

Co jsme si při tom všem uvědomili?

Že nám vlastně škola chybí, že ji máme rádi, že nám chybí společnost spolužáků, učitelů, kamarádů, se kterými se můžeme podělit o radosti, ale i starosti.

Co si popřát na závěr?

Krásné prázdniny, plné pohody a zážitků a lepší školní rok 2021/2022.                   

                                                                                                               Hana Kopecká, ředitelka ZŠ

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.