Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

I v tomto školním roce se mohou žáci 2. stupně přihlásit do kroužku Kreativita.

Vedoucí kroužku: Mgr. Věra Slámová

Náplň kroužku:
• tvorba rukodělných výrobků,
• spolupráce se Žákovskou radou při organizování aktivit školy,
• organizace aktivit pro spolužáky z 1. stupně – zábavné odpoledne,
• dramatizace významných událostí formou rozhlasové relace,
• práce na mezinárodním projektu Krokus,
• další aktivity zaměřené na rozvoj kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Kroužek bude realizován od října do května jednou za dva týdny v pátek od 14.00 do 14.45.

Přihlášky najdete ve své kmenové třídě na nástěnce nebo i u kabinetu výchovného poradenství.
Vyplněné je můžete odevzdat v oranžovém patře u kabinetu výchovného poradenství (naproti družině).

 Plakát Kreativita

 

Foto z minulých let:

IMG 1836 3

P1240973