Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

12.10.2021

Právní vědomí
Co se pod tímto nadpisem skrývá, se dozvěděli žáci 8. ročníků na besedě s nprap. Lenkou Prokopovou. Získali tak informace nejen o dětských právech a povinnostech, ale také o tom, jak to chodí v našem právním státě, co je trestní odpovědnost a kdo dohlíží na dodržování pravidel.
„Každý je zodpovědný za své chování, každý je povinen se chovat tak, aby svým chováním nezpůsobil druhému škodu.“

Drogy z pohledu Policie ČR
Žákům 7. ročníků paní nadpraporčice přiblížila problematiku legálních a nelegálních drog, vysvětlila rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a ukázala jim také, jak se provádí test na drogy. V závěru zhlédli krátké video o tom, co se může stát, pokud nějakou drogu užijí.

Během besed jsem zjistila, že informací mají děti mnoho, dobře vědí, co je správné a co špatné, jak by se měly chovat. Nezbývá, než si přát, aby získané informace o odpovědnosti za zdraví své i druhých využívaly co nejlépe.

Dita Kabelková, metodik prevence