Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

V tomto školním roce můžete navštěvovat kroužek, ve kterém se budeme zabývat děním na naší škole.

Vedoucí kroužku: Mgr. Věra Slámová

Více informací:
Budeme pomáhat žákovské radě a žákům společenskovědního semináře s organizací školních aktivit,
v rámci státních výročí i k organizaci různých aktivit budeme využívat hlášení školního rozhlasu, navážeme spolupráci s organizací Úsměváčci z.s., další aktivity vymyslíme společně na našich setkáních.

 

První schůzka

21.9.2018
(Účastníci školního zájezdu do Londýna
jsou omluveni.)

 Předpokládaný den konání kroužku

 Pátek

 Čas

 14:00 - 14:45

 Věk žáků 

 Žáci druhého stupně