Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy - od vyplnění přihlášky po odevzdání zápisového lístku ZDE

 

Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2018/2019. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. s vyznačením aktuálních změn. ZDE