Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

Projekt

Šablony II ZŠ Nádražní BNP

je spolufinancován Evropskou únií

  Od 1.6.2019 škola realizuje projekt s názvem "Šablony  II   ZŠ Nádražní  BNP" s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013542“. Projekt má za cíl usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Naše škola podporuje zvláště aktivity: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.