Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

Žáci devátých tříd se v rámci kariérového poradenství zúčastnili Festivalu vzdělávání.

Jedná se o jednu z řady aktivit, kterou pro žáky druhého stupně v rámci pomoci při volbě profesní dráhy realizujeme.

Na kariérové poradenství se zaměřujeme již od šestých tříd s tím, že hlavní důraz je na tuto problematiku kladen v osmé a deváté třídě, kdy je volba povolání zařazena do vyučování v rámci předmětu člověk a svět práce. 

Cesta 2

festival 2