Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

24.2.2020 Prevence

Dne 24. 2. 2020 se v rámci prevence rizikového chování uskutečnily dvě besedy s Policií ČR.

Nejprve proběhla beseda s názvem Právní vědomí pro 7. ročníky, jejímž cílem bylo seznámení žáků se základními pojmy: trestní odpovědnost, přestupek, trestný čin, poškozování cizích věcí, šikana apod. Poté následovala beseda Drogy z pohledu policie pro 9. ročníky. U deváťáků bylo patrné, že si plně uvědomují formy protiprávního jednání, problematika spojená s návykovými látkami jim nebyla vůbec cizí. Největší ohlas pak vzbudila názorná ukázka testu na psychotropní látky.

Dita Kabelková, metodik prevence

 

policie

polovina 2

polovina