Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

16. 3. 2020

 Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které ukládá uzavření základních škol v ČR, si Vás dovolujeme informovat o postupu naší školy při vzdělávání Vašich dětí.

Dnes, v pondělí 16. 3. 2020, proběhlo jednání pedagogické rady, kde jsme společně nastavili pravidla zadávání doporučené domácí přípravy. Využíváme k tomu webové stránky naší školy www.zsbystrice.cz, kde budou učitelé vkládat přímo do jednotlivých tříd základní učivo hlavních předmětů, které je nutné procvičovat a upevňovat. Začínáme od středy 18. 3. 2020.
S vyučujícími můžete komunikovat přes systém EduPage nebo pomocí školních e-mailů.
Jsme si vědomi tíživé situace především pro žáky 9. ročníků, proto vyzýváme naše deváťáky ke klidu a pokračovaní v pracovním tempu pro zvládnutí přijímacích zkoušek prozatím ve formě samostudia.

Dále vyzýváme rodiče a naše žáky, aby nevstupovali do školy za účelem vyzvednutí osobních věcí ze šatních skříněk. Vchod pro žáky a veřejnost zůstává do odvolání uzavřen.

I nadále Vás budeme informovat o případných změnách a věříme, že společnými silami toto složité období zvládneme.


Vedení školy