Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Hrací prvky na školní zahradě
Hrací prvky na školní zahradě

images

je mezinárodní program určený základním a středním školám. Jeho cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.

Hlavní cíl programu

Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí.

Dílčí cíle

Znalosti: Žák porozumí vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, klimatických změn, dopravy a spotřebitelství, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k němu samotnému.

Dovednosti: Při řešení těchto problémů žáci v týmu uplatňují postup: analýza stavu školy, plánování zlepšení současného stavu, realizace navržených opatření, vyhodnocení funkčnosti a efektivity změn. Žáci informují o výsledcích své práce celou školu a šíří informace o ekologizaci školy navenek (do obce apod.).

Postoje a jednání: Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, mohou je ovlivnit a do řešení se zapojit. Žáci považují školu za místo, které chtějí měnit tak, aby bylo příjemnější a ekologičtější. Žáci svým každodenním chováním naplňují ekologizační opatření ve škole. Žáci motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).

Témata

energie, voda, odpady, prostředí školy, doprava, šetrný spotřebitel, klimatické změny,biodiverzita a jídlo.

Ekoškola se během uplynulých let téměř lavinovitě rozšiřovala po celém světě. Dnes program probíhá v 40 zemích z Evropy, Afriky, Jižní Ameriky, Asie a Oceánie a účastní se ho kolem 20 000 škol. V každé zemi funguje jedna organizace jako národní koordinátor programu, která je zároveň členskou organizací FEE.

V ČR je touto organizací Sdružení TEREZA www.terezanet.cz. Do programu Ekoškola www.ekoskola.cz je zapojeno 208 škol z celé ČR.

Koordinátoři projektu Ekoškola ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615:
od roku 2006 Mgr. Dagmar Pivková a Mgr. Hana Kopecká

Technická podpora:
od roku 2006 Mgr. Marie Slámová

Jak jsme postupovali?
V programu pracujeme pomocí metodiky „Sedmi kroků“:
1. Založili jsme si pracovní tým Ekoškoly.
2. Provedli jsme analýzu ekologického stavu školy.
3. Na základě provedené analýzy jsme vypracovali plán činností.
4. Celý průběh programu monitorujeme.
5. S tématy Ekoškoly se seznamujeme také při výuce.
6. Jako pracovní tým Ekoškoly se snažíme informovat a spolupracovat uvnitř i vně školy.
7. Společně jsme si vytvořili vlastní Ekokodex.

Co program nabízí?

  • možnost získat mezinárodní ocenění Ekoškola
  • podněty pro školní vzdělávací program
  • uznání a zviditelnění
  • rozvoj spolupráce ve škole
  • rozvoj vztahů s MěÚ a TS

Podrobnější informace o projektu

 

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.