Držitel mezinárodního titulu Ecoschool
Držitel mezinárodního titulu Ecoschool

je mezinárodní program určený základním a středním školám. Jeho cílem je propojení teoretické výuky environmentální výchovy s praktickými kroky vedoucími k ekologicky šetrnému provozu školy.

Hlavní cíl programu

Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí.

Dílčí cíle

Znalosti: Žák porozumí vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, klimatických změn, dopravy a spotřebitelství, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k němu samotnému.

Dovednosti: Při řešení těchto problémů žáci v týmu uplatňují postup: analýza stavu školy, plánování zlepšení současného stavu, realizace navržených opatření, vyhodnocení funkčnosti a efektivity změn. Žáci informují o výsledcích své práce celou školu a šíří informace o ekologizaci školy navenek (do obce apod.).

Postoje a jednání: Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, mohou je ovlivnit a do řešení se zapojit. Žáci považují školu za místo, které chtějí měnit tak, aby bylo příjemnější a ekologičtější. Žáci svým každodenním chováním naplňují ekologizační opatření ve škole. Žáci motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).

Témata

energie, voda, odpady, prostředí školy, doprava a šetrný spotřebitel.

Ekoškola se během uplynulých let téměř lavinovitě rozšiřovala po celém světě. Dnes program probíhá v 40 zemích z Evropy, Afriky, Jižní Ameriky, Asie a Oceánie a účastní se ho kolem 20 000 škol. V každé zemi funguje jedna organizace jako národní koordinátor programu, která je zároveň členskou organizací FEE.

V ČR je touto organizací Sdružení TEREZA www.terezanet.cz. Do programu Ekoškola www.ekoskola.cz je zapojeno 208 škol z celé ČR.

Koordinátoři projektu Ekoškola ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615:
od roku 2006 Mgr. Dagmar Pivková a Mgr. Hana Kopecká

Technická podpora:
od roku 2006 Mgr. Marie Slámová

Jak jsme postupovali?
V programu pracujeme pomocí metodiky „Sedmi kroků“:
1. Založili jsme si pracovní tým Ekoškoly.
2. Provedli jsme analýzu ekologického stavu školy.
3. Na základě provedené analýzy jsme vypracovali plán činností.
4. Celý průběh programu monitorujeme.
5. S tématy Ekoškoly se seznamujeme také při výuce.
6. Jako pracovní tým Ekoškoly se snažíme informovat a spolupracovat uvnitř i vně školy.
7. Společně jsme si vytvořili vlastní Ekokodex.

Co program nabízí?

  • možnost získat mezinárodní ocenění Ekoškola
  • podněty pro školní vzdělávací program
  • uznání a zviditelnění
  • rozvoj spolupráce ve škole
  • rozvoj vztahů s MěÚ a TS

Podrobnější informace o projektu